Документ z0237-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.03.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.02.2018  № 125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 237/31689

Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд" та Інструкції щодо її заповнення

Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою удосконалення форми звітності та приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд";

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд".

2. Структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій забезпечити збір, контроль, обробку та подання інформації Міністерству соціальної політики, головним управлінням статистики в областях та місті Києві.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 09 липня 2012 року № 420 "Про затвердження форми звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, інвалідам та допомоги на догляд" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 липня 2012 року за № 1258/21570.

4. Департаменту пенсійного та соціального страхування (Т. Матюх) забезпечити подання:

Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні та регіонах кожні півроку - у строк до 10 серпня та до 25 лютого;

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра М. Шамбіра.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівніО. МірошниченкоО.О. ШубінР. Іллічов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.02.2018 № 125

ЗВІТ
про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на доглядЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.02.2018 № 125


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 лютого 2018 р.
за № 237/31689

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності ДСДіД “Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд"

I. Загальні положення

1. Форму звітності ДСДіД "Звіт про надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд" (далі - Звіт) складають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва, рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій.

2. Звіт подають:

до 15 липня станом на 01 липня та до 25 січня станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення), крім м. Києва рад, центри по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій;

до 25 липня станом на 01 липня та до 05 лютого станом на 01 січня наростаючим підсумком - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій Міністерству соціальної політики України та головним управлінням статистики в областях та місті Києві;

до 10 серпня станом на 01 липня та до 25 лютого станом на 01 січня звітного періоду наростаючим підсумком - Міністерство соціальної політики України Державній службі статистики України.

II. Порядок складання звіту

1. Облік кількості одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та допомоги на догляд, а також облік сум цих видів допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення на підставі особових справ одержувачів державної соціальної допомоги або на підставі інформації бази даних одержувачів цього виду допомоги.

2. У графі 1 наводиться загальна кількість одержувачів, які станом на звітну дату перебувають на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

3. У графі 2 наводиться кількість жінок із графи 1 (яким призначено державну соціальну допомогу відповідного виду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні).

4. У графі 3 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень.

5. У графі 4 наводиться загальна сума місячної допомоги, у тому числі основного розміру.

6. У графі 5 наводиться загальна сума місячної допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

7. У графі 6 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень (гр. 3: гр. 1).

8. У графі 7 наводиться середній розмір допомоги, призначеної з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 5: гр. 1).

9. У графі 8 наводиться загальна чисельність одержувачів державної допомоги, яким допомогу призначено з початку звітного періоду, включаючи осіб, які перебувають на повному державному утриманні. Особи, яким допомогу призначено у звітному періоді і які в цей самий звітний період змінили місце проживання, обліковуються за новим місцем проживання.

10. У графі 9 наводиться кількість жінок з графи 8.

11. У графі 10 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень.

12. У графі 11 наводиться загальна сума призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації.

13. У графі 12 наводиться середній розмір призначеної у звітному періоді місячної допомоги з урахуванням надбавок, підвищень та сум індексації (гр. 11: гр. 8).

14. У рядку 01 наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю (сума рядків 02 - 08).

15. У рядку 02 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю I групи.

16. У рядку 03 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня".

17. У рядку 04 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю II групи.

18. У рядку 05 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб з інвалідністю III групи.

19. У рядку 06 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа священнослужителів, церковнослужителів, осіб, які протягом не менше десяти років до введення в дію Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації" займали виборні або за призначенням посади в релігійних організаціях, офіційно визнаних в Україні та легалізованих згідно із законодавством України, за наявності архівних документів відповідних державних органів та релігійних організацій або показань свідків, які підтверджують факт такої роботи.

20. У рядку 07 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з числа осіб, які досягли віку, встановленого статтею 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

21. У рядку 08 наводиться інформація щодо всіх отримувачів державної соціальної допомоги з числа дітей померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (сума рядків 09 - 11).

22. У рядку 09 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з однією непрацездатною особою.

23. У рядку 10 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з двома непрацездатними особами.

24. У рядку 11 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги з рядка 08 з трьома та більше непрацездатними особами.

25. У рядку 12 наводиться інформація щодо всіх одержувачів державної соціальної допомоги на догляд (рядки 13 + 19 + 20).

26. У рядку 13 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду (крім осіб з інвалідністю I групи).

27. У рядку 14 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком.

28. У рядку 15 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за вислугу років.

29. У рядку 16 наводиться інформація із рядка 13 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності (крім осіб з інвалідністю I групи).

30. У рядку 17 наводиться інформація із рядка 16 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності II групи.

31. У рядку 18 наводиться інформація із рядка 16 щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа одиноких малозабезпечених осіб, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію по інвалідності III групи.

32. У рядку 19 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи А I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

33. У рядку 20 наводиться інформація щодо одержувачів державної соціальної допомоги на догляд з числа малозабезпечених осіб з інвалідністю, віднесених до підгрупи Б I групи, яким призначено пенсію за віком, по інвалідності чи за вислугу років.

III. Загальні вимоги до заповнення звіту

1. У звіті повинні бути заповнені всі показники. За відсутності показника ставиться риска. Усі дані заповнюються у відповідних одиницях виміру.

2. Звіт має бути заповнений розбірливо і підписаний керівником та особами, відповідальними за заповнення форми звітності, із зазначенням телефону, факсу та електронної пошти.

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділуТ. Матюхвгору