Документ z0244-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.01.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.04.2018. Подивитися в історії? )


2. Кріплення та розташування канатів (ланцюгів) на підйомнику має унеможливлювати спадання їх з барабанів, блоків або зірочок і перетирання внаслідок дотику з елементами конструкцій або з іншими канатами.

3. Канатоємкість барабана повинна вибиратися за умови забезпечення підіймання вантажонесучого пристрою на повну висоту (до торкання упорів), у разі перебування вантажонесучого пристрою в найнижчому положенні, на барабані має залишатися не менше ніж півтора витка каната, не враховуючи витків, що знаходяться під затискним пристроєм.

4. Барабани, розраховані на одношарове навивання каната, повинні мати нарізані по гвинтовій лінії канавки.

5. У підйомників без провідника дозволяється багатошарове намотування канатів на рівний барабан, у якого кут набігання каната на барабан за відсутності канатоукладача не повинен перевищувати 3°.

6. Рівний барабан, а також барабан із канавками, призначені для однієї вітки каната, повинні бути виготовлені з ребордами. Реборди повинні підвищуватись над верхнім шаром каната не менше ніж на два його діаметри.

7. Канатні блоки канатних механізмів і підвіски противаги повинні бути обладнані пристроєм (огородженнями), що унеможливлює вихід каната з рівчака блока. Зазор між зазначеним пристроєм (огородженнями) і ребордою блока має бути не більше ніж 20 % діаметра каната.

8. Розміщення блоків і канатів на підйомнику має унеможливлювати тертя канатів об конструкції підйомника або один об одного.

6. Механізми, гальма

1. Механізми мають бути такими, щоб самовільне ввімкнення або розчеплення механізмів було неможливим.

2. Механізми підіймання з машинним приводом повинні бути виконані так, щоб опускання вантажу здійснювалося тільки від працюючого двигуна.

3. В елементах механізмів підйомника, що передають крутний момент, повинні застосовуватися зубчасті, шліцьові, шпонкові, болтові та подібні з’єднання, що унеможливлюють їх самовільне розгвинчування або роз’єднування.

4. Зубчасто-рейковий привід механізму підіймання має бути захищений від безпосереднього потрапляння на його привідну шестерню будівельного сміття.

5. Підйомники мають бути оснащені автоматично діючими гальмами нормально-закритого типу. Застосування стрічкових гальм не допускається.

6. Гальмівний момент гальма повинен створюватися за допомогою пружин (пружини) стиснення або вантажу.

7. Як гальмівний шків допускається використання півмуфти з’єднання електродвигуна з редуктором, що розташована на валу редуктора.

8. Гальмо підйомника має зупиняти маси, що рухаються в робочому режимі, а також утримувати кабіну, платформу під час проведення статичного випробування.

9. У гальм вантажопасажирського підйомників повинен бути передбачений пристрій для ручного розгальмовування. У разі припинення впливати на цей пристрій дія гальма повинна автоматично відновлюватися.

10. Коефіцієнт запасу гальмування в приводі механізму підіймання має бути достатнім для зупинення і утримування кабіни, платформи за всіх можливих режимів їх експлуатації (підіймання-опускання максимального вантажу, підіймання-опускання порожньої кабіни, платформи, під час монтажу) і повинен бути не менше ніж 1,5.

11. Лебідки з ручним приводом для вертикального переміщення платформи (вантажу) після введення її у віконний проріз будівлі або для виконання монтажних операцій мають бути обладнані вантажоупорним гальмом з коефіцієнтом запасу гальмування не менше ніж 1,25.

12. Конструкція підйомника повинна забезпечувати захист гальм від прямого потрапляння атмосферних опадів.

7. Противага

1. Противага повинна бути обладнана роликами, що не повинні виходити з напрямних як під час роботи, так і під час випробувань.

2. Маса противаги для підйомників з канатотяговими шкивами повинна дорівнювати 100 % маси кабіни плюс 50 % вантажопідіймальності.

3. Маса противаги для підйомників з рейковим механізмом підіймання і з барабанними лебідками не повинна перевищувати сумарну масу порожнього вантажонесучого пристрою і підвісного кабелю довжиною, рівною максимальній висоті підіймання.

4. Противага, що складається з окремих вантажів, має бути виконана таким чином, щоб зміщення кожного вантажу щодо інших було б унеможливлене.

5. На елементах противаги і баласті має зазначатися їх фактична маса.

6. Допускається застосування тільки тарованих вантажів противаги.

8. Електрообладнання

1. Напруга від джерела живлення повинна подаватися на підйомник через ввідний пристрій з ручним приводом.

2. Ввідний пристрій повинен мати пристрій для замикання його на замок у вимкненому положенні, а також покажчик положення його рукоятки ВИМКНЕНО, УВІМКНЕНО.

3. Напруга живлення силових кіл має бути не вище 380 В змінного струму частотою 50 Гц, а кіл керування, освітлення і сигналізації - не вище 220 В. Напруга ремонтного освітлення підйомників має бути не більше 25 В.

4. Металоконструкція підйомника, а також металеві неструмопровідні частини його електрообладнання (корпуси електродвигунів, вимикачів безпеки, каркаси шаф керування, кожухи електричних апаратів тощо) мають бути заземлені.

5. Електропривід підйомника повинен відповідати таким вимогам:

зняття механічного гальма відбувається одночасно з вмиканням електродвигуна або після його ввімкнення;

вимикання електродвигуна супроводжується накладенням механічного гальма;

має унеможливлюватися самозапуск електродвигуна після відновлення напруги в мережі живлення.

6. Вимкнення електродвигуна підйомника і накладення механічного гальма має відбуватися у разі:

теплового перевантаження електродвигуна;

короткого замикання в силовому колі або колі керування;

обриві однієї з фаз мережі живлення;

спрацьовування вимикачів безпеки.

7. Кабіну підйомника необхідно обладнати:

робочим освітленням;

звуковою сигналізацією, що тонально відрізняється від автомобільних сигналів, яка вмикається машиністом;

зв’язком (телефонним або по радіоканалу) машиніста з будівельниками.

штепсельною розеткою для переносної лампи освітлення.

8. Кабіна і платформа підйомника повинні бути обладнані уловлювачами. Приведення в дію уловлювачів підйомників з провідником має здійснюватися обмежувачем швидкості. Уловлювачі вантажних підйомників можуть приводитись у дію за допомогою механічного зв’язку їх з несучими канатами.

9. Підйомники необхідно обладнати кінцевими вимикачами, які вимикають привід у разі переходу кабіною (платформою) крайніх робочих положень понад 200 мм.

10. Двері кабіни з шахти підйомників з провідником повинні мати електричні контакти, які контролюють зачинення стулок, а в тих випадках, коли двері оснащені автоматичним замком, має бути установлений контакт, який контролює його замикання.

11. У вантажопасажирських підйомниках з провідником пост керування має бути установлений у кабіні.

У підйомниках без провідника пост керування установлюється в безпечному місці і повинна бути забезпечена достатня видимість навантажувально-розвантажувальних площадок.

Дозволяється керування кількома підйомниками без провідника одним оператором із загального пульта.

12. Виносний пульт керування необхідно оснастити блокувальним пристроєм, що унеможливлює ввімкнення механізмів підйомника сторонньою особою.

13. Замість машинного приміщення дозволяється обгороджувати лебідку. Устаткування блочного приміщення є не обов'язковим. Робоче місце оператора повинно бути захищене від атмосферних опадів, утеплене і за потреби повинно мати достатньо міцне перекриття.

14. Гнучкий кабель, підвішений до кабіни (платформи), може закріплюватись на будинку або мати пристрій, який запобігає його розгойдуванню.

15. До місця керування підйомником необхідно підвести сигналізацію з усіх поверхів, на яких відбувається завантаження і розвантаження.

16. У кабіні підйомників без провідника необхідно установити сигнальний пристрій, що має бути незалежний від електроживлення підйомника, для виклику чергового персоналу.

XI. Розслідування аварій і нещасних випадків

Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце під час монтажу, демонтажу, експлуатації (використання за призначенням, технічного обслуговування, ремонту), модифікації (реконструкції чи модернізації), перевірки технічного стану (технічного огляду, експертного обстеження) обладнання, здійснюється відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про охорону праці".

Директор
Департаменту заробітної
плати та умов праціО. Товстенко


Додаток 1
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 12 глави 2 розділу III)

НАЙМЕНША ДОПУСТИМА ВІДСТАНЬ
від основи укосу котловану (канави) до найближчих опор вантажопідіймального крана, мобільного підйомника

Глибина котловану (канави), м

Відстань від основи укосу до найближчої опори* для ненасипного ґрунту, м

піщаного і гравійного

супіщаного

суглинного

глинистого

лесового сухого

1

1,5

1,25

1,0

1,0

1,0

2

3,0

2,4

2,0

1,5

2,0

3

4,0

3,6

3,25

1,75

2,5

4

5,0

4,4

4,0

3,0

3,0

5

6,0

5,3

4,75

3,5

3,5

*Найближча опора - край виносної опори самохідного стрілового крана, мобільного підйомника або край основи укосу баластної призми вантажопідіймального крана, що переміщується крановими коліями


Додаток 2
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 13 глави 2 розділу III)

ДОПУСТИМА ВІДСТАНЬ
до струмопровідних частин ВРУ та ПЛ, що перебувають під напругою

Напруга, кВ

Відстань від частин вантажопідіймального крана, мобільного підйомника в робочому та транспортному положеннях від стропів інших знімних вантажозахоплювальних пристроїв і вантажів, м

До 1, 6, 10, 20, 35;

1,0

60, 110;

1,5

150;

2,0

220;

2,5

330;

3,5

400, 500;

4,5

750;

6,0

800 постійного струму

4,5


Додаток 3
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ
кранових колій опорних кранів від проектного положення


Додаток 4
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 6 глави 1 розділу IV)

ГРАНИЧНІ ВІДХИЛЕННЯ
кранових колій підвісних вантажопідіймальних машин від проектного положенняДодаток 5
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 8 глави 1 розділу IV)

СХЕМА
проведення вимірювань величини спрацювання та відгину полиці монорейки під час проведення її дефектації

В - первинна ширина полиці;
t - товщина стінки;
ΔВ - спрацювання полиці;
f1 - відгин полиці;
δ - первинна товщина полиці на відстані (В - t)/4 від краю;
Δδ - зменшення товщини полиці через спрацювання.Додаток 6
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 3 глави 4 розділу IV)

АКТ
здавання-приймання наземної (надземної) кранової рейкової колії в експлуатаціюДодаток 7
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 3 глави 3 розділу VI)

ПРИЗНАЧЕНИЙ СТРОК
служби (граничний строк експлуатації) обладнання

Вид обладнання

Група класифікації (режим роботи)

Призначений строк служби (граничний строк експлуатації), рік

Крани мостового типу, у тому числі мостові перевантажувачі. Крани консольні стаціонарні і пересувні

рідко використовуваний

30(16)**

А1-А4

20 (16)**

А5

16 (16)**

А6-А7

16 (12)**

А8

12 (12)**

Крани кабельного типу

-

15

Крани портальні, крани-перевантажувачі

А1-А4

20**

А5

16**

А6-А8

12**

Крани баштові вантажопідіймальністю, т:до 10 включно;

А4

10*

понад 10

А4

16*

Крани баштові приставні

А4

16*

Крани-лісонавантажувачі вантажопідіймальністю, т:до 10 включно;

А5

10*

понад 10

А5

16*

Крани баштові для гідротехнічного будівництва та укладки бетону

А6

10*

А7

8*

Крани щоглові

А4

10*

Крани стрілові переносні

А1-А4

8*

Крани автомобільні, баштові автомобільні, крани-маніпулятори вантажопідіймальністю до 30 т

А1-А4

10

Крани пневмоколісні, гусеничні, короткобазові, на шасі автомобільного типу, підвищеної прохідності, причіпні вантажопідіймальністю, т:до 16 включно;

А1-А6

11

понад 16 до 40 включно;

А1-А6

12

понад 40 до 100 включно;

А1-А4

13

понад 100

А1-А4

16

Крани залізничні вантажопідіймальністю, т:до 25 включно;

А1-А6

12

понад 25 до 40 включно;

А1-А6

14

понад 40 до 100 включно;

А1-А4

16

понад 100 т

А1-А4

18

Крани монтажні спеціальні автомобільні вантажопідіймальністю, т:до 10 включно;

А1-А4

10

понад 10 до 25 включно;

А1-А4

15

понад 25

А1-А4

17

Крани монтажні спеціальні пневмоколісні, гусеничні, типу тягач-кранова установка, на шасі автомобільного типу вантажопідіймальністю, т:до 16 включно;

А1-А4

10

понад 16 до 40 включно;

А1-А4

15

понад 40 до 63 включно;

А1-А4

17

понад 63

А1-А4

20

Крани монтажні спеціальні тракторні

А1-А4

10

Крани-штабелеукладальники стелажні опорні

А4-А5

12

Підйомники мобільні (самохідні та причіпні)

-

8

Підйомники будівельні та щоглові

-

5

Лебідки і приводні колиски для підіймання працівників

-

12

Лебідки для підіймання вантажу ручні та електричні

-

6

Візки однорейкові, талі ручні та електричні

-

7

Лебідки важільні

-

4

Механізми монтажно-тягові

-

3

*Призначений строк служби (граничний строк експлуатації) зазначений для 1,5 змінної роботи. У разі роботи крана більше ніж 1,5 зміни призначений строк служби (граничний строк експлуатації) має бути відповідно скоригований.
**Для кранів, що експлуатуються в умовах підвищеної вологості, агресивного середовища (пропарювальні камери, травильні відділення, зольні цехи тощо), поза залежністю від групи класифікації (режиму роботи) призначений строк служби (граничний строк експлуатації) становить 12 років.
Примітка. У дужках зазначений призначений строк служби (граничний строк експлуатації) кранів, що експлуатуються просто неба чи під навісом, у неопалюваних приміщеннях


Додаток 8
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 10 глави 3 розділу VI)

ГРАНИЧНІ НОРМИ
бракування елементів вантажопідіймальних кранів та машин

Елементи

Дефекти, за наявності яких елемент вибраковується

Металеві конструкції

1. Тріщини, розшарування металу.
2. Зменшення поперечного перерізу несучих елементів унаслідок корозії понад 20 %. У разі втрати несучим елементом поперечного перерізу від 10 % до 20 % дозволяється експлуатація зі зменшенням вантажопідіймальності.
3. Видимий зсув елементів пакета або наявність слідів зміщення болтових і заклепочних з’єднань.
4. Тріщини будь-яких розмірів у перемичках між отворами і (або), що йдуть від отворів болтових і заклепочних з’єднань.
5. Зрізання (зминання) хоч би одного болта чи заклепки.
6. Деформації металоконструкцій (скручування та надлишковий прогин прогонових балок моста і кінцевих балок, опорних, поворотних рам, стріл кранів і мобільних підйомників, відхилення від прямолінійності тощо), деформації елементів металоконструкцій (розкосів і поясів ґратчастих конструкцій, стінок і поясів коробчастих конструкцій, елементів рам тощо), що перевищують установлені норми;
7. Руйнування чи здуття елементів замкнутого перерізу внаслідок замерзання в них води

Блоки


1. Тріщини будь-якого характеру, розташування та розмірів
2. Спрацювання рівчака блока більше ніж на 40 % первинного радіуса рівчака.
3.Часткові обломи реборд більше ніж 75 мм на довжину.
4. Наявність видимого відбитка профілю каната на рівчаку

Елементи

Дефекти, за наявності яких елемент вибраковується

Барабани

1. Тріщини будь-якого характеру, розташування та розмірів.
2. Спрацювання рівчака барабана за профілем більше ніж 2 мм.
3. Зріз чи спрацювання гребеня канавки більше ніж 2 мм за висотою на довжині більше 1/3 витка.
4. Зменшення товщини стінки по дну рівчака більше ніж на 10 %

Ходові колеса кранів і візків

1. Тріщини будь-якого характеру, розташування та розмірів.
2. Спрацювання поверхні реборди на 50 % і більше від її первинної товщини. Сколи, відгини реборд.
3. Спрацювання поверхні катання колеса більше ніж 2 % діаметра. Лиски на поверхні катання.
4. Різниця діаметрів коліс, що кінематично зв’язані, більше ніж на 0,5 % (у механізмах з центральним приводом).
5. Відшарування на поверхні завтовшки більше 0,3 мм.
6. Окремі раковини завглибшки до 3 мм площею більше ніж на 3 %

Гаки

1. Тріщини та надриви на поверхні.
2. Спрацювання більше ніж на 10 % первинної висоти вертикального перерізу гака.
3. Збільшення розміру зіва гака більше ніж на 12 % первинного розміру

Шківи гальмівні

1. Тріщини та обломи, що виходять на робочі та посадкові поверхні.
2. Радіальне биття шківів більше ніж 1/1000 діаметра шківа.
3. Спрацювання робочих поверхонь шківів, зменшення товщини обода в результаті спрацювання та проточок більше ніж на 25 %, хвилі та риски завглибшки більше ніж 2 мм

Накладки гальмівні

1. Тріщини та обломи, що підходять до отворів під заклепки гальмівних накладок.
2. Спрацювання гальмівної накладки, що перевищує 50 % первинної товщини, але не більше ніж до головок заклепок


Додаток 9
до Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв
і відповідного обладнання
(пункт 42 глави 3 розділу VI)

КІЛЬКІСТЬ ОБРИВІВ ДРОТІВ,
за наявності яких канати подвійного звивання
вантажопідіймальних кранів та машин вибраковуються

Кількість несучих дротів у зовнішніх сталках, n

Конструкція канатів

Тип звивання

Група класифікації (режиму роботи) механізму

за гармонізованими міжнародними та європейськими стандартами (типові зразки конструкцій)

за національними стандартами

М1, М2, М3 та М4

М5, М6, М7 та М8

хрестове звивання

одностороннє звивання

хрестове звивання

одностороннє звивання

довжина ділянки

6d

30d

6d

30d

6d

30d

6d

30d

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

n 50

6×7 (6/1)

6×7(1+6)+1×7(1+6)

ЛК-О

2

4

1

2

4

8

2

4

6×7(1+6)+1 о.с.

ЛК-О

8×6(0+6)+9 о.с.

ЛК-О

51 n 75

6×19 (9/9/1)*

6×19(1+9+9)+1о.с.*

ЛК-О

3

6

2

3

6

12

3

6

6×19(1+9+9)+7×7(1+6)*

ЛК-О

76 n 100


18×7(1+6)+1о.с.

ЛК-О

4

8

2

4

8

16

4

8

101 n 120

8×19(9/9/1)*

6×19(1+6+6/6)+7×7(1+6)

ЛК-Р

5

10

2

5

10

19

5

10

6×19(12/6/1)

6×19(1+6+6/6)+ 1о.с.

ЛК-Р

6×19 (12/6+6F/1)

6×25(1+6; 6+12)+ 1о.с.

ЛК-3

6×25FS (12/12/1)*

6×25(1+6; 6+12)+ 7×7(1+6)

ЛК-3

121 n 140


8×16(0+5+11)+ 9 о.с.

ТК

6

11

3

6

11

22

6

11

141 n 160

8×19 (12/6+6F/1)6

13

3

6

13

26

6

13

161 n 180

6×36 (14/7+7/7/1)*

6×30(0+15+15)+ 7о.с.

ЛК-О

7

14

4

7

14

29

7

14

6×36(1+7+7/7+14)+ 1о.с.*

ЛК-РО

6×36(1+7+7/7+14)+ 7×7(1+6)*

ЛК-РО

181 n 200


6×31(1+6+6/6+12)+ 1о.с.

ЛК-О

8

16

4

8

16

32

8

16


6×31(1+6+6/6+12)+ 7×7(1+6)

ЛК-О


6×37(1+6+15+15)+ 1о.с.*

ТЛК-О

201 n 220

6×41 (16/8+8/8/1)*9

18

4

9

18

38

9

18

221 n 240

6×37 (18/12/6/1)

18×19(1+6+6/6)+ 1о.с.

ЛК-Р

10

19

5

10

19

38

10

19

241 n 260
10

21

5

10

21

42

10

21

261 n 280
11

22

6

11

22

45

11

22

281 n 300
12

24

6

12

24

48

12

24

300< n
0,04n

0,08n

0,02n

0,04n

0,08n

0,16n

0,04n

0,08n

Примітки:
1. d - діаметр каната, мм.
2. Дроти заповнення не вважаються несучими, тому не підлягають обліку. У канатів з кількома шарами сталок ураховуються дроти тільки видимого зовнішнього шару. У канатів з металевим осердям останнє розглядається як внутрішня сталка і не враховується під час підрахування кількості несучих дротів.
3. Кількість обривів не варто плутати з кількістю обірваних кінців дротів, яка може бути в 2 рази більше.
4. Клас конструкції канатів, у яких діаметр зовнішніх дротів перевищує діаметр дротів нижніх шарів, знижений та позначений зірочкою.
5. У разі роботи каната повністю або частково на блоках із синтетичного матеріалу або з металу із синтетичною футерівкою характерна поява значної кількості обривів дротів усередині каната до появи видимих ознак обривів дротів або інтенсивного спрацювання на зовнішній поверхні каната. Такі канати вибраковуються з урахуванням утрати внутрішнього перерізу.
6. Незаповнені рядки в графі "Конструкція канатів" означають відсутність конструкцій канатів з відповідною кількістю дротів. У разі появи таких конструкцій канатів, а також для канатів із загальною кількістю дротів більше 300 кількість обривів дротів, за яких канат вибраковується, визначається за формулами, наведеними у нижньому рядку таблиці, у цьому разі знайдене значення округлюється до цілого в більший бік.
7. Конструкція канатів за міжнародними стандартами: знаком "/" відокремлено один шар дротів від іншого або в одному шарі відокремлені дроти різного діаметра;
кількість дротів сталок указано від периферії до центра каната;
F - канати з дротами заповнення, SF - канати з синтетичним осердямвгору