Документ z0286-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.02.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2015  № 162/61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2015 р.
за № 286/26731

Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством автомобільних доріг України

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Указу Президента України від 15 травня 2013 року № 265 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 березня 2013 року «Питання протидії загрозам і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», постанов Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» та від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», з метою реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, удосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державного агентства автомобільних доріг України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством автомобільних доріг України, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

Міністр
інфраструктури України


А.М. ПивоварскийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства інфраструктури
України
16.02.2015  № 162/61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2015 р.
за № 286/26731

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством автомобільних доріг України

І. Загальні положення

1. Обмін інформацією між ДСНС України і Укравтодором у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування в разі їх виникнення (далі - Обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України і сектором інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр»;

на регіональному рівні - між оперативно-черговими службами центрів управління в надзвичайних ситуаціях територіальних органів ДСНС України і диспетчерськими службами служб автомобільних доріг в областях.

2. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації узгодженого реагування сил цивільного захисту на надзвичайні ситуації та події, які можуть виникнути у сфері відповідальності Укравтодору та пов’язані з руйнуванням автомобільних доріг, мостів, інших дорожніх споруд та смуг відводу, припинення внаслідок цього руху автомобільного транспорту згідно з Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затвердженими наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/22572.

3. Обмін інформацією проводиться:

щодня шляхом цілодобового надання інформації про оперативну обстановку у сфері відповідальності Укравтодору;

у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації шляхом оперативного взаємооповіщення та подальшого періодичного оперативного інформування про ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

ІІ. Щоденний обмін інформацією

1. Провідний інженер сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» щодня до 06.00 інформує оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України про дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками або руйнування автомобільних доріг, мостів, інших дорожніх споруд, ускладнення погодних умов та припинення внаслідок цього руху автомобільного транспорту більше ніж на 1 годину за минулу добу.

2. За запитом оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України провідний інженер сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» надає необхідні роз’яснення щодо переданої інформації.

ІІІ. Оперативне інформування

1. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у межах своєї відповідальності провідний інженер сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» протягом 30 хвилин інформує по телефону оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України.

2. Усне інформування протягом однієї години підтверджується письмово електронною поштою на адресу оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України або факсимільним зв’язком повідомленням про виникнення надзвичайної ситуації (небезпечної події), форма якого наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

3. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації у сфері відповідальності Укравтодору начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України протягом 10 хвилин інформує про це телефоном провідного інженера сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр».

4. У разі необхідності за запитом провідного інженера сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» інформація про оперативну обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України невідкладно подається факсимільним зв’язком до Укравтодору.

ІV. Періодичне оперативне інформування

1. Інформування сектором інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації здійснюється двічі на добу, шляхом направлення інформації про порушення автомобільного сполучення, форма якої наведена у додатку 2 до цієї Інструкції:

до 20.00 станом на 18.00;

до 07.00 станом на 00.00.

2. У разі розгортання роботи Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі - Штаб) або Міжвідомчого оперативного штабу (далі - МОШ) залежно від їх рівня періодичність та форми оперативного інформування про ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій можуть змінюватися відповідно до рішень керівників цих органів управління.

V. Інші заходи з обміну інформацією

У разі прийняття рішення щодо розгортання в державному центрі управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України Штабу або МОШ за запитом начальника чергової зміни ДСНС України провідний інженер сектору інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» Укравтодору здійснює оповіщення представників Укравтодору, які входять до складу цих органів управління.

VІ. Обмін оперативною інформацією

Передача оперативної інформації між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України та сектором інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр» здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

Оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС України:

телефони: (044) 247-3050, 59-01 (АТС-10);

факс: (044) 247-3211;

електронна пошта: oper@mns.gov.ua;

сектор інформаційно-технічного забезпечення ДП «Дорцентр»:

телефони: (044) 287-1140, (044) 287-2405 (у неробочий час);

факс: (044) 287-4218;

електронна пошта: uds@ukravtodor.gov.ua.

Начальник
Департаменту
юридичного забезпечення
Міністерства внутрішніх
справ України

Д.В. Горбась

Директор
Департаменту безпеки
Міністерства інфраструктури
України
М.М. ГорбахаДодаток 1
до Інструкції про порядок обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій
та реагування в разі їх виникнення
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій і Державним
агентством автомобільних доріг України
(пункт 2 розділу III)

Форма НС

ПОВІДОМЛЕННЯ № __
про виникнення надзвичайної ситуації (небезпечної події)
станом на «  » ___________ 20__ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітка

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом МНС України від 12 грудня 2012 року № 1400 “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 січня 2013 року за № 40/225722

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)4

Закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації (дата, час)5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації, причини виникнення; зона надзвичайної ситуації; кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (вказати об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події тощо)8

Сили, що залучаються (залучались) для ліквідації надзвичайної ситуації (осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС, інші сили, види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань9

Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (зазначити відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень12

Матеріальні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, тис. гривень13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номери телефону, телефаксуПровідний інженер
сектору інформаційно-технічного
забезпечення ДП «Дорцентр»____________
(підпис)___________________
(ініціали, прізвище)

00.00 (час подання інформації) «  » _________ 20____ р.


Додаток 2
до Інструкції про порядок обміну
інформацією у сфері запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій
та реагування в разі їх виникнення
між Державною службою України
з надзвичайних ситуацій і Державним
агентством автомобільних доріг України
(пункт 1 розділу IV)

Форма ПАС

ІНФОРМАЦІЯ
про порушення автомобільного сполучення № __
станом на «  » ___________ 20__ року

№ з/п

Регіон

Назва автомобільних доріг

Рух припинено від ___ км до ___ км

Причини обмеження (закриття) руху

Відновлено рух (км доріг)

Залишилося відновити (км доріг)

Організаційні заходи для відновлення автомобільного руху

Залучено до відновлення автомобільного руху

всього

за останню добу

підрозділи Укравтодору

підрозділи ДСНС України

інші

осіб

техніки (одиниць)

осіб

техніки (одиниць)

осіб

техніки (одиниць)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Провідний інженер сектору
інформаційно-технічного
забезпечення ДП «Дорцентр»____________
(підпис)_____________________
(ініціали, прізвище)

00.00 (час подання інформації) « » _________ 20____ р.вгору