Документ z0374-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2017  № 340


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 березня 2017 р.
за № 374/30242

Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2012 року № 128

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою урегулювання оплати праці працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2012 року № 128 „Про умови оплати праці працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2012 року за № 467/20780, такі зміни:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

„Установити, що посадові оклади працівників центрів, зазначені в додатку, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено в примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 „Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.”;

2) додаток викласти в редакції, що додається.

2. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівніО. ДанилюкО.О. Шубін
Д. Олійник


Додаток
до наказу Міністерства соціальної
політики України
12.03.2012 № 128
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
від 06.03.2017 № 340)

СХЕМА
посадових окладів працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн

Директор

4 064-4 308

Начальник відділу, головний бухгалтер

3 110-3 274

Професіонали: аналітик консолідованої інформації, інженер з комп’ютерних систем

2 291-2 412

Фахівці: фахівець із професійної підготовки персоналу

1 723-1 840

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору