Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств
Мінагрополітики України; Наказ, Форма, Реєстр [...] від 20.03.2018150
Документ z0376-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.05.2019, підстава - z0443-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2018  № 150


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2018 р.
за № 376/31828

Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 554 від 16.11.2018
№ 172 від 04.04.2019}

Відповідно до пунктів 6, 7, 9 та 12 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року № 106, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються, форми:

1) Заявки для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

2) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію;

3) Реєстру одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що здійснюють виробництво та/або його реалізацію, яким компенсацію не виплачено або виплачено не в повному обсязі;

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 3 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}

3) Акта про висів придбаного насіння;

5) Заявки для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом;

6) Журналу обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів;

7) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів фінансової підтримки;

{Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}

8) Реєстру сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів;

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}

9) Заявки для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»;

10) Заявки для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

11) Реєстру одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком;

12) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством;

13) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств;

14) Заявки на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених);

15) Реєстру одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерських господарств (крім новостворених).

{Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018}

2. Департаменту підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Шеремету.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції


О. ТрофімцеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які здійснюють виробництво та/або його реалізацію

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

АКТ
про висів придбаного насіння

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

ЗАЯВКА
для отримання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018, № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЖУРНАЛ
обліку заявок та документів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (СОК), які претендують на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів
_________________________________________області

№ з/п

Дата, реєстраційний № заявки СОК

Найменування СОК,  дата державної реєстрації

Код згідно з ЄДРПОУ, напрям діяльності СОК

П. І. Б. керівника СОК, телефон, поштова адреса

Назва та кількість документів, що додаються до заявки СОК, прим. арк.

Підпис представника СОК

Підпис секретаря регіональної комісії

Хронологія розгляду та результат (внесено до реєстру СОК - одержувачів фінансової підтримки чи щодо СОК комісія прийняла рішення про повернення документів)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів фінансової підтримки________________________________ області
№_________ від __________________________

№ з/п

Найменування СОК, дата державної реєстрації, поштова адреса

Реєстраційний № заявки СОК

Код згідно з ЄДРПОУ та напрям діяльності СОК

Банківські реквізити СОК (найменування банку, МФО, розрахунковий рахунок)

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання, техніки

Обладнання, техніка

Сума сплаченої СОК вартості обладнання, техніки в грн, з них:

Сума фінансової підтримки у розмірі 70 % вартості без ПДВ, грн (не >3 млн грн на один СОК)

вид

марка

100 % вартості без ПДВ

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


1


2

Усього:2


1


2

Усього:Разом:Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЗАЯВКА
для отримання часткової компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР
одержувачів компенсації відсоткової ставки за залученим кредитом, наданим уповноваженим банком

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018, № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарством

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новостворених фермерських господарств

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018, № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
16 листопада 2018 року № 554)

ЗАЯВКА
на отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 150
(у редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від 04 квітня 2019 року № 172)

РЕЄСТР
одержувачів бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - фермерським господарствам (крім новостворених)

Заступник
директора Департаменту -
начальник відділу підтримки
фермерства Департаменту
підтримки фермерства,
кооперації та розвитку
сільських територійС. Шупик

{Форма в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 554 від 16.11.2018, № 172 від 04.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
04 квітня 2019 року № 172

РЕЄСТР
одержувачів бюджетних коштів для отримання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва, закупленого у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, що здійснюють виробництво та/або його реалізацію, яким компенсацію не виплачено або виплачено не в повному обсязі

Заступник директора
Департаменту підтримки
фермерства, кооперації
та розвитку сільських
територій -
начальник відділу
підтримки фермерстваС. Шупик

{Реєстр в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
04 квітня 2019 року № 172

РЕЄСТР
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - одержувачів бюджетних коштів
№ _________ від __________________________

№ з/п

Область

Найменування СОК, дата державної реєстрації, поштова адреса

Код згідно з ЄДРПОУ та напрям діяльності СОК

Банківські реквізити СОК (найменування банку, МФО, розрахунковий рахунок)

Найменування заводу-виробника, постачальника обладнання, техніки

Обладнання, техніка

Сума сплаченої СОК вартості обладнання, техніки в грн, з них

Сума фінансової підтримки у розмірі 70 % вартості без ПДВ, грн (не >3 млн грн на один СОК)

вид

марка

100 % вартості без ПДВ

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1


1


2

Усього:2


1


2

Усього:Разом:Заступник директора
Департаменту підтримки
фермерства, кооперації
та розвитку сільських
територій -
начальник відділу
підтримки фермерстваС. Шупик

{Реєстр в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 172 від 04.04.2019}вгору