Документ z0385-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.04.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2015  № 494/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2015 р.
за № 385/26830

Про затвердження Порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Державної архівної служби України

Відповідно до статей 2, 3 Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Державної архівної служби України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

Павло Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної архівної служби України
Т.І. БарановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03.04.2015  № 494/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2015 р.
за № 385/26830

ПОРЯДОК
формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Державної архівної служби України

1. Цей Порядок визначає механізм формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Укрдержархіву.

2. Критерієм формування державного замовлення є задоволення потреб Укрдержархіву у фахівцях та наукових кадрах.

3. Середньостроковий прогноз складається Укрдержархівом на підставі даних, наданих Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства (далі – УНДІАСД), при якому діє аспірантура, Державним департаментом страхового фонду документації, установами, що належать до сфери управління Укрдержархіву.

4. Для складання середньострокового прогнозу та уточнення його показників щороку до 01 вересня Укрдержархів подає Мін’юсту прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби у фахівцях та наукових кадрах згідно з додатком 1 до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306.

5. Середньостроковий прогноз формується відповідно до Методики формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці, затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26 березня 2013 року № 305.

6. Укрдержархів щороку до 25 листопада подає Мін’юсту пропозиції щодо проекту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі згідно з додатками 2-7 до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 року № 306, з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу, а також відповідні обґрунтування.

7. Укрдержархів протягом семи робочих днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік подає Мін’юсту пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності осіб, орієнтовної середньої вартості підготовки одного аспіранта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування.

Орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта визначається у порядку, встановленому законодавством.

8. У разі виникнення потреби у внесенні змін до затвердженого державного замовлення Укрдержархів не пізніше 17 жовтня поточного року подає Мін’юсту відповідні пропозиції та обґрунтування.

9. Обсяги державного замовлення на підготовку наукових кадрів, визначені законодавством, доводяться до УНДІАСД.

10. УНДІАСД розміщує доведений відповідно до укладеного державного контракту обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

11. Укрдержархів подає щороку до 20 січня Мін’юсту звіт про виконання державного замовлення в натуральному виразі згідно з формами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1275 «Про затвердження форм звітності про виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 листопада 2013 року за № 1955/24487.

12. Укрдержархів щокварталу до 03 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає Мін’юсту звіт про виконання державного замовлення у грошовому виразі і про стан фінансування його виконавців згідно з формою, затвердженою наказом Державної служби статистики України від 02 грудня 2014 року № 377 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 1-держзамовлення (квартальна) «Звіт про виконання державного замовлення».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.А. Козловськавгору