Документ z0414-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.07.2015, підстава - z0727-15

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.04.2014  № 273


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 414/25191

Про внесення змін до наказу МВС України від 05 липня 2011 року № 395

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ N 395 від 05.07.2011, до якого вносились зміни}

Відповідно до абзацу третього частини другої розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України від 02 жовтня 2012 року № 5316-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності", постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року № 955 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 р. № 456" та з метою приведення нормативно-правового акта МВС України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу МВС України від 05 липня 2011 року № 395 "Про затвердження технічних описів бланків документів, які видаються підрозділами МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року за № 883/19621, доповнивши його після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити технічні описи бланків національного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які видаються підрозділами МВС України, що додаються.".

У зв’язку з цим пункти 2-8 вважати відповідно пунктами 3-9.

2. Департаменту матеріального забезпечення (Бакумов С.Ф.), Департаменту Державної автомобільної інспекції (Сіренко А.П.), начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

3. Департаменту матеріального забезпечення (Бакумов С.Ф.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Чеботаря С.І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.04.2014  № 273


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 414/25191

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу

1. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (далі - бланк свідоцтва) виготовляється з полімерного матеріалу - полікарбонату - формату ІД-1 згідно з ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 "Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики" (ISO/IEC 7810:2003, IDT).

2. З обох боків бланка свідоцтва надруковані фонові графічні зображення та текстова інформація.

3. Текст з обох боків бланка свідоцтва друкується фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією інфрачервоного свічення.

4. На лицьовому боці бланка свідоцтва надруковано:

1) у верхній правій частині оптико-перемінною фарбою - стилізоване зображення карти України;

2) у сітці сіро-зеленого кольору - одну вертикальну лінію позитивного мікротексту "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ";

3) вздовж стилізованого зображення стрічки фарбами синього та жовтого кольорів - дві вертикальні лінії позитивного мікротексту "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ";

4) невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, - зображення малого Державного Герба України;

5) у верхній частині - код держави "UA"; назву держави "УКРАЇНА" та назву документа "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" українською, англійською, французькою мовами.

Верхня частина відділена від основної лінією позитивного мікротексту "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ REGISTRATION CERTIFICATE CERTIFIKAT D'IMMATRICULATION".

Нижче послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковані назви полів для внесення таких реквізитів:

Реєстраційний номер

А

Registration number

Дата першої реєстрації

В

Date of first registration

Дата реєстрації

В.1

Date of registration

Рік випуску

В.2

Year of manufacture

Прізвище або організація

С.1.1

Surname or company

Ім'я та по батькові

С.1.2

Given name(s)

Адреса

C.1.3

Address

Область


Район


Нас. пункт


Вул., буд., кв.


Власність

C.4

Ownership

Дійсне до

H

Period of validity

Назви полів "Область", "Район", "Нас. пункт", "Вул., буд., кв." друкуються тільки українською мовою.

Графічні зображення, що на лицьовому боці, складаються з трьох фонових сіток вохристого, сіро-зеленого та жовтого кольорів. Одна з сіток виконана способом ірисного друку, що створює плавний перехід жовтого кольору в жовтий, який під дією ультрафіолетового проміння набуває свічення.

Дизайн доповнено гільйошними елементами у вигляді тонких ліній та смугою у вигляді орнаментального малюнка вохристого, сіро-зеленого, синього та жовтого кольорів.

У центрі бланка зображено малий Державний Герб України жовтого кольору, а вздовж правого короткого боку свідоцтва - стилізовану стрічку з хвилястих ліній жовтого та блакитного кольорів. У лівому верхньому куті лицьового боку зображено Державний Прапор України.

5. На зворотному боці бланка свідоцтва надруковано:

1) графічні зображення, які складаються з двох фонових сіток сіро-зеленого та жовтого кольорів;

2) в сітці сіро-зеленого кольору - дві вертикальні лінії позитивного мікротексту "СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ";

3) невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває зеленого свічення, - емблему МВС України;

4) у верхньому лівому куті виділено біле поле для внесення одномірного штрих-коду.

Нижче послідовно згори донизу українською та англійською мовами надруковані назви полів для внесення таких реквізитів:

Марка

D.1

Make

Модель

D.2

Туре

Тип

D.3

Commercial description

Номер шасі (кузова, рами)

E

Vehicle identification number

Повна маса

F.1

Maximum mass

Маса без навантаження

G

Mass of the vehicle in service

Категорія

J

Vehicle category

Об'єм двигуна

P.1

Capacity

Тип пального

P.2

Type of fuel

Колір

R

Color of the vehicle

Кількість сидячих місць з місцем водія

S.1 Особливі відмітки:

Number of seats including the driver's seat

Кількість стоячих місць

S.2

Number of standing places

Дизайн доповнено гільйошними елементами у вигляді тонких ліній, фрагментами емблеми МВС України та смугою у вигляді орнаментального малюнка вохристого, сіро-зеленого, синього та жовтого кольорів. По центру зображення емблеми МВС України зверху та знизу виконано вертикальну стилізовану стрічку з хвилястих ліній жовтого та блакитного кольорів.

6. Серія та номер бланка свідоцтва, які складаються з трьох літер та шести цифр, реквізити виготовлювача бланка свідоцтва виконуються способом лазерного гравіювання.

7. Персоналізація свідоцтва здійснюється способом кольорового ретрансферного друку за допомогою спеціальної захисної плівки.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
полковник міліціїА.П. Сіренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
03.04.2014  № 273


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2014 р.
за № 414/25191

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка національного посвідчення водія

1. Бланк національного посвідчення водія (далі - бланк посвідчення) виготовляється з полімерного матеріалу - полікарбонату - формату ІД-1 згідно з ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 "Картки ідентифікаційні. Фізичні характеристики" (ISO/IEC 7810:2003, IDT).

2. Дизайн бланка посвідчення відтворюється способом офсетного, ірисного офсетного та трафаретного друку та створений з використанням спеціальних захисних фонових сіток з різною геометрією рисунка, що відтворює орнаментальні рисунки та зображення державних символів України.

Для друкування бланка посвідчення використовуються фарби синього, блакитного, сірого та жовтого кольорів, а також фарба блакитного кольору, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває свічення.

3. Текст з обох боків бланка посвідчення друкується українською і англійською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою під дією інфрачервоного проміння.

4. На лицьовому боці бланка посвідчення надруковано:

1) у верхній частині чорною фарбою - код держави "UA"; назву держави "УКРАЇНА", назву документа "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ" українською, російською, англійською, французькою мовами.

Верхня частина відділена від основної лінією позитивного мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE";

2) три сітки змінної геометрії, у яких виконано стилізовані зображення тризуба і Державного Прапора України;

3) фрагмент сітки виконано з ліній позитивного мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ";

4) дві лінії позитивного мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ";

5) орнаментальний рисунок.

Одну з сіток виконано способом ірисного офсетного друку, що створює плавний перехід блакитного кольору в блакитний, який під дією ультрафіолетового проміння набуває свічення.

Фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває свічення зеленого кольору, надруковано зображення малого Державного Герба України та контури Державного Прапора України;

6) у верхній правій частині оптико-перемінною фарбою надруковано зображення карти України.

Нижче послідовно згори донизу надруковано номери полів (текст не друкується):

1. Прізвище

2. Ім’я

По батькові

3. Дата та місце народження

4а. Дата видачі

4b. Дата закінчення строку дії

4с. Назва (код) установи, яка видала посвідчення

5. Серія і номер посвідчення

7. Підпис власника

9. Категорія.

Окремим рядком зазначено: "Особливі відмітки".

У лівій частині бланка посвідчення розміщується поле для нанесення відцифрованого образу обличчя особи.

5. На зворотному боці бланка посвідчення надруковано:

1) дві захисні сітки змінної геометрії, у яких виконано зображення малого Державного Герба України; орнаментальний рисунок;

2) дві вертикальні лінії позитивного мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE";

3) горизонтальну лінію позитивного мікротексту "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ";

4) фарбою, невидимою при денному світлі, яка під дією ультрафіолетового проміння набуває свічення зеленого кольору, - слова "ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ DRIVING LICENCE PERMIS DE CONDUIRE" перемінного розміру у вигляді чотирьох хвилястих ліній;

5) у верхньому лівому куті виділено біле поле для внесення одномірного штрих-коду;

6) ліворуч згори донизу - перелік відомостей, які вносяться в документ:

Прізвище / Surname

Ім'я та по батькові / Given name (s)

3. Дата і місце народження / Date and place of birth

4a. Дата видачі / Date of issue

4b. Дата закінчення строку дії / Expiry date

4c. Назва установи, яка видала посвідчення / Issuing authority

5. Серія і номер посвідчення / License number

7. Підпис власника / Holder's signature

9. Категорія / Category

Категорія дійсна з / Category issuing date

Категорія дійсна до / Category expirе

Обмеження / Restrictions.

Праворуч надруковано таблицю з категоріями транспортних засобів, піктограмами та полями, позначеними цифрами "9.", "10.", "11.", "12.", для внесення цих даних.

6. Серія та номер бланка посвідчення, які складаються з трьох літер та шести цифр, реквізити виготовлювача бланка посвідчення виконуються способом лазерного гравіювання.

7. Персоналізація бланка посвідчення здійснюється способом кольорового ретрансферного друку за допомогою спеціальної захисної плівки.

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
полковник міліціїА.П. Сіренковгору