Документ z0446-98, поточна редакція — Редакція від 01.07.2007, підстава - z0540-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 115 від 10.06.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 446/2886

Про затвердження Типових галузевих норм безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості
(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне,
тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та
ефіроолійне виробництво)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду
N 59 ( z0540-07 ) від 26.03.2007 }
{ У назві наказу та по тексту слово "кондитерське"
у відповідних відмінках виключено згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 59 ( z0540-07 ) від 26.03.2007 }

Відповідно до ст.34 Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ), рішення редакційної комісії, створеної наказом
Комітету від 18.09.97 N 246, про підсумки розгляду остаточної
редакції проекту Типових галузевих норм безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості
(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне,
тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та
ефіроолійне виробництво) та враховуючи доцільність їх
затвердження, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові галузеві норми безплатної видачі
працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості
(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне,
тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та
ефіроолійне виробництво), надалі - Типові галузеві норми, що
додаються. 2. Типові галузеві норми набувають чинності з 1 січня 1999
року. 3. Із вступом в дію Типових галузевих норм вважати такими, що
не застосовуються на території України: Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим предприятий пищевой промышленности, затверджені
постановою Державного комітету СРСР з праці й соціальних питань і
президії ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10, доповнені й
змінені постановою цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8
(розділ II, підрозділи 3, 4, 5, 6, 7, 8; розділ V, підрозділи 1,
2, 4, 5, 6, 8; розділ VIII, підрозділи 2, 3; розділ XVII).
4. Управлінню по нагляду в АПК разом із Мінагропромом
України: 4.1. До 1 серпня 1998 року визначити потреби підприємств,
установ, організацій у зазначених Типових галузевих нормах,
забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення
на видання Типових галузевих норм потрібним тиражем, установити
контроль за їх розповсюдженням. 4.2. Установити постійний контроль за виконанням Типових
галузевих норм власниками підприємств (уповноваженими ними
органами), посадовими особами й працівниками.
5. Начальнику управління по нагляду в АПК (Пономаренко В.І.)
подати протягом двох тижнів після державної реєстрації Головному
управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для
включення Типових галузевих норм до Державного реєстру ДНАОП та до
банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних
актів про охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
Голова Комітету С.П.Ткачук
Затверджено
Наказ Державного комітету
України по нагляду за охороною
праці 10.06.98 N 115
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 липня 1998 р.
за N 446/2886

ДНАОП 1.8.10-3......
Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в харчовій промисловості
(олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане,
пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне,
парфумерно-косметичне та ефіроолійне виробництво)

{ Слово "кондитерське" з Типових галузевих норм
у відповідних відмінках виключено згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 59 ( z0540-07 ) від 26.03.2007 }

Передмова
Норми розроблені ТОВ "Науково-технічний центр харчової
промисловості". Внесені на розгляд і затвердження Комітетом
харчової промисловості України. Редакційна комісія: А.П.Сазонов (голова комісії),
П.Т.Атоманенко, П.Ф.Журибіда, А.О.Кучашвілі, Л.А.Мельнічук,
Н.А.Саган, Н.І.Чурилова. Із введенням у дію цих норм вважати такими, що не
застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий
пищевой, мясной и молочной промышленности", затверджені постановою
Державного комітету СРСР з праці і соціальних питань та президії
ВЦРПС від 23 вересня 1980 р. N 296/П-10 з доповненнями та змінами
постанов цих органів від 21 серпня 1985 р. N 289/П-8. (Розділ II,
підрозділи 3, 4, 5, 6, 7, 8; розділ V, підрозділи 1, 2, 4, 5, 6,
8; розділ VIII, підрозділи 2, 3; розділ XVII).
Дата введення 01.01.99.
1. Галузь застосування
Цей нормативний акт поширюється на підприємства харчової
промисловості: олійно-жирового; спиртового, лікеро-горілчаного, пиво-безалкогольного; тютюнового та тютюново-ферментаційного; парфумерно-косметичного та ефіроолійного виробництва.
Нормативний акт встановлює: норми безкоштовної видачі спецодягу та спецвзуття, інших
засобів індивідуального захисту для працівників усіх
спеціальностей та терміни їх використання. Вимоги даного акта є обов'язковими для підприємств усіх форм
власності.
2. Загальні положення
Порядок визначення потреби придбання і зберігання, порядок
видачі, користування, догляду та інші питання, пов'язані зі
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального
захисту, встановлено згідно з "Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту", затвердженим наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 29 жовтня
1996 р. N 170 (z0667-96 ) та зареєстрованим Міністерством юстиції
України 18 листопада 1996 р. N 667/1692. Захист працівників від підвищених рівнів звукового тиску
повинен здійснюватися згідно з ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ "Средства
защиты работающих. Общие требования и классификация" та ГОСТ
12.1.029-80 ССБТ "Средства и методы защиты от шума.
Классификация".
3. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в олійно-жировому виробництві
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згідно |Професійна назва|Найменування спецодягу, спецвзуття та |Позначення|Строк | |п\п|з класифі- | роботи |інших засобів індивідуального захисту |захисних |носіння,| | |катором | | |властиво- |міс. | | |професій | | |стей (тип,| | | |(ДК 003-95)| | |марка) ЗІЗ| | |———+———————————+————————————————+———————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———+———————————+————————————————+———————————————————————————————————————+——————————+————————| | | | | | | | | | | | Виробництво олії | | | | 1.| 8275.2 |Апаратник- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |екстракторник |Черевики юхтові (вибухобезпечні, | Пв | 12 | | | | |жиробензостійкі) | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Протигаз промисловий фільтрувальний | |черговий| | | | |Респіратор фільтрувальний універсальний| |черговий| | | | |Респіратор фільтрувальний протигазовий | |черговий| | | | | | | | | 2.| 8275.2 |Жарівник |Костюм бавовняний | Ти | 12 | | | | |Фартух бавовняний із суцільнокрійним | МиЗ | 6 | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ти |чергові | | | | | | | | | 3.| 8279.3 |Машиніст |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |дробильних |Черевики юхтові | | 12 | | | |машин |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 4.| 8275.2 |Пресувальник- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |віджимач хар- |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | |чової продук- |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | |ції | | | | | | | | | | | | 5.| 8275.2 |Пресувальник- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |формувальник |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | |харчової |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | |продукції | | | | | | | | | | | | | | | Рафінація, дезодорація та розлив | | | | | | | олії | | | | 6.| 8275.2 |Апаратник |Костюм сукняний | К20 | 12 | | | |одержання |Фартух з просоченням із нагрудником | ЗК20 | 6 | | | |фосфатидів |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Крем захисний | | | | | | | | | | | 7.| 8275.2 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |рафінації жирів |При роботі з кислотами та лугами, | | | | | |та олії |додатково: | | | | | | |Фартух з просоченням із нагрудником | 3К20 |черговий| | | | |Чоботи гумові | К50Щ50 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | К50 |чергові | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | |Крем захисний | | | | | | | | | | | 8.| 8275.2 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |дезодорації | | | | | | | | | | | | | | | Гідрогенізаційне виробництво | | | | 9.| 8275.2 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |етаноламінової |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 |черговий| | | |устави |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |10.| 8159.2 | Водневик | При залізопаровому засобі: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Черевики шкіряні | НмНж | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | При електролітичному засобі: | | | | | | |Напівкомбінезон бавовняний | ЗМи | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |11.|8159.2 |Генераторник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Черевики шкіряні | НмНж | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |12.|8159.3 |Каталізаторник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | | | | | | |прокладкою | Тн |чергова | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | |13.|8159.3 |Розварник |Костюм сукняний | К50 | 12 | | | |саломасу |Чоботи гумові | КЩ20 | 9 | | | | |Рукавиці сукняні | К50 | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | | | | |Виробництво маргарину та майонезу | | | | | | | | | | |14.|8272.2 |Апаратник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |виробництва | | | | | | |кисломолочних та| | | | | | |дитячих молочних| | | | | | |продуктів | | | | | | | | | | | |15.|8272.2 |Апаратник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |пастеризації | | | | | | | | | | | |16.|8275.2 |Оператор лінії |Протигаз промисловий фільтрувальний | |черговий| | | |виробництва | | | | | | |маргарину | | | | | | | | | | | |17.|8275.3 |Темперувальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |жирової основи |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | | |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |18.|8275.2 |Фризерник |Протигаз промисловий фільтрувальний | |черговий| | | | | | | | |19.|8275.3 |Холодильщик |Протигаз промисловий фільтрувальний | |черговий| | | |харчової | | | | | | |продукції | | | | | | | | Розщеплювально-гліцеринове виробництво| | | |20.|8152.1 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |перегонки |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |21.|8275.1 |Апаратник | При контактному засобі розщеплення: | | | | | |розщеплен-ня |Халат бавовняний | З | 12 | | | |жирів |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | | |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці сукняні | К50 |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | | | | | Виробництво оліфи | | | |22.|8275.1 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |гідратації |Фартух з просоченням із нагрудником | ЗК20 | 6 | | | | |Чоботи гумові | См | 9 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Крем захисний | | | | | | | | | | |23.|8152.2 |Апаратник- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |оліфовар |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 |черговий| | | | |Черевики шкіряні | НмНж | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Респіратор фільтрувальний протигазовий | | | | | | |На зовнішніх роботах узимку, додатково:| | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | |24.|8152.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |сікативовар |Черевики шкіряні | НмНж | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор фільтрувальний протигазовий | | | | | | | На зовнішніх роботах узимку, | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | | | | | Виробництво мила | | | |25.|8221.2 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |миловаріння |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |26.|8221.3 |Готувач розчинів|Халат бавовняний | З | 12 | | | |барвників |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |27.|8221.3 |Заготівник ос- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |нови для мийних |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | |засобів |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | |Крем захисний | | | | | | | На зовнішніх роботах узимку | | | | | | | додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | |28.|8221.2 |Пресувальник- | На охолоджуванні та формуванні | | | | | |формувальник |мильних плит у милохолодильних пресах: | | | | | |харчової |Комбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | |продукції |Чоботі гумові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | На формуванні мила в пилотезах: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | При штампуванні туалетного мила на | | | | | | |штамп-пресах: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | | При штампуванні госп.мила на | | | | | | |штамп-пресах: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |29.|8277.3 |Різальник | На різанні госп.мила: | | | | | |харчової |Халат бавовняний | З | 12 | | | |продукції |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | | | |Виробництво тонкомийних засобів | | | | | | |пральних та мильних порошків | | | |30.|8151.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |дозування |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |31.|8154.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |нейтралізації |Костюм сукняний | К50 |черговий| | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |32.|8154.1 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |сульфування |Костюм сукняний | К50 |черговий| | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |33.|8152.1 |Апаратник | На дистиляції сирих спиртів та жирних| | | | | |перегонки |кислот: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Черевики шкіряні | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |34.|8152.2 |Апаратник | На сушінні спиртів: | | | | | |сушіння |Комбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | |35.|8122.2 |Бункерувальник |Комбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | | | |Загальні професії у виробництві мила і | | | | | | |тонкомийних засобів пральних та мильних| | | | | | |порошків | | | |36.|8221.2 |Готувач суміші | На приготуванні композицій прального| | | | | |мийних засобів |та мильного порошків: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми,Мп | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | На підігріві композиції в автокла- | | | | | | |вах під тиском та розпиленні готової | | | | | | |композиції: | | | | | | |Халат бавовняний | 3 | 12 | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в спиртовому, лікеро-горілчаному
та пиво-безалкогольному виробництві
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згідно |Професійна назва|Найменування спецодягу, спецвзуття та |Позначення|Строк | |п\п|з класифі- | роботи |інших засобів індивідуального захисту |захисних |носіння,| | |катором | | |властиво- |міс. | | |професій | | |стей (тип,| | | |(ДК 003-95)| | |марка) ЗІЗ| | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | | | | Виробництво спирту | | | | 1.| 8278.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |перегонки та |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |ректифікації |Респіратор фільтрувальний | | | | | |спирту | | | | | | | | | | | | 2.| 8278.3 |Готувач меляс- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |ного сусла |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | | 3.| 8278.3 |Готувач живиль- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |них розчинів |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | | 4.| 8273.2 |Мельник |Комбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 5.| 8151.2 |Оператор приго- |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тування розчинів|Чоботи гумові | | 12 | | | |живильного сере-|Рукавички гумові | Вн |чергові | | | |довища та солей | | | | | | | | | | | | 6.| 8278.3 |Регулювальник |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | |полів фільтрації| | | | | | | | | | | | | | | Виробництво дріжджів | | | | 7.| 8152.2 |Сушильник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |дріжджів |Черевики шкіряні | | 12 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | | | | Лікеро-горілчане виробництво | | | | 8.| 8221.2 |Апаратник ва- |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | Ми3 | 12 | | | |ріння живиль- |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 |черговий| | | |ного середо- |прогумований | | | | | |вища |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | | 9.| 8278.3 |Денатураторник |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | |спирту |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |10.| 8278.3 |Готувач морсу |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | | | | | Пиво-безалкогольне виробництво | | | |11.|8278.3 |Апаратник |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вирощування |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | |дріжджів |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | |12.|8278.3 |Готувач сухих |Халат бавовняний | 3 | 12 | | | |пивних дріжджів |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | | | |Загальні професії у спиртовому, | | | | | | |лікеро-горілчаному, пиво-безалкоголь- | | | | | | |ному та дріжджовому виробництві | | | |13.|8273.2 |Апаратник |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | Ми3 | 12 | | | |оброблення зерна|Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | Узимку, додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | |14.|8278.2 |Апаратник проце-| У виробництві спирту: | | | | | |су бродіння |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн | 6 | | | | | У виробництві пива: | | | | | | |Замість костюма бавовняного куртка | | | | | | |бавовняна з утеплювальною прокладкою | Тн | 12 | | | | | | | | |15.|7415.2 |Готувач сумішей |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | | |прогумований | | | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий| |16.|8279.3 |Машиніст дро- |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | |бильних машин |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |17.|8154.2 |Оператор вирощу-|Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вання чистої ку-|Чоботи гумові | | 12 | | | |льтури дріжджів |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | |18.|8154.2 |Оператор |Костюм (напівкомбінезон) бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вирощування |Чоботи гумові | | 12 | | | |дріжджів |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | |19.|8278.1 |Оператор лінії | На безтарній подачі посуду: | | | | | |у виробництві |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | |харчової |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | |продукції | | | | |20.|7415.2 |Приймальник- | На прийманні сировини: | | | | | |здавальник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |харчової | На роздачі барди: | | | | | |продукції |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | На прийманні спирту: | | | | | | |Комбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | На прийманні тари та готової | | | | | | |продукції: | | | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |21.| |Працівники, зай-|Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 12 | | | |няті зарядженням|Чоботи гумові | | 12 | | | |фільтрів, міттям| | | | | | |фільтрополотен | | | | | | |та сіток | | | | | | | | | | | |22.|8278.2 |Солодовник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |23.|7415.2 |Сортувальник у |Фартух бавовняний | МиЗ | 6 | | | |виробництві |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | |харчової | | | | | | |продукції | | | | | | | | Виробництво оцту | | | |24.|8278.2 |Апаратник з |Напівкомбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вироблення оцту |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | | | | | |25.|8152.1 |Апаратник | На попередньому розділі суміші: | | | | | |перегонки |Напівкомбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | На процесі тонкого очищення: | | | | | | |Костюм бавовняний з просоченням | К50 | 12 | | | | |Фартух з просоченням із нагрудником | ЗК50 | 6 | | | | |Чоботи гумові | КкЩ50 | 12 | | | | |Рукавички гумові | К20Щ50 |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | |26.| |Працівники, зай-|Напівкомбінезон бавовняний | МиЗ | 12 | | | |няті на заторю- |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | |ванні оцту |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | | | | | Виробництво зрідженої вуглекислоти | | | | | | | | | | |27.|8154.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |одержання |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | |вуглекислоти |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | | На зовнішніх роботах узимку, | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | |28.|8163.2 |Випробувач |Куртка бавовняна | ЗМи | 9 | | | |балонів |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | | | | | На зовнішніх роботах узимку, | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка та штани бавовняні з | Тн | 36 | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | | | |29.|8163.2 |Наповнювач |Куртка бавовняна | ЗМи | 9 | | | |балонів |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми |до зносу| | | | | На зовнішніх роботах узимку, | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка та штани бавовняні з | Тн | 36 | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | | | |30.|8163.3 |Приймальник |Куртка бавовняна | ЗМи | 9 | | | |балонів |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми |до зносу| | | | | На зовнішніх роботах узимку, | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка та штани бавовняні з | Тн | 36 | | | | |утеплювальною прокладкою | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

{ Розділ 5 виключено на підставі Наказу Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
N 59 ( z0540-07 ) від 26.03.2007 }

6. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту в тютюновому та
тютюново-ферментаційному виробництві
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згідно |Професійна назва|Найменування спецодягу, спецвзуття та |Позначення|Строк | |п\п|з класифі- | роботи |інших засобів індивідуального захисту |захисних |носіння,| | |катором | | |властиво- |міс. | | |професій | | |стей (тип,| | | |(ДК 003-95)| | |марка) ЗІЗ| | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | | | | Виробництво тютюну та його переробка | | | | | | | | | | | 1.| 7416.2 |Готувач сумішей |Фартух бавовняний | МиЗ | 6 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 2.| 7416.2 |Купажник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тютюнів |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 3.| 8279.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тютюнорізальних |Респіратор протипиловий | | | | | |машин | | | | | 4.| 8279.1 |Машиніст- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |регулювальник | | | | | | | | | | | | 5.| 7416.2 |Приймальник-зда-|Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вальник харчової|Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |продукції | | | | | | | | | | | | 6.| 7416.2 |Сортувальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тютюну |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 7.| 8279.3 |Сушильник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тютюну |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 8.| 8279.2 |Машиніст потоко-|Халат бавовняний | З | 12 | | | |механізованих | | | | | | |цигарково- | | | | | | |сигаретних | | | | | | |ліній та машин | | | | | | | | | | | | 9.| 8279.2 |Машиніст |Халат бавовняний | З | 12 | | | |фільтроробних | | | | | | |машин | | | | | | | | | | | | | | |Тютюново-ферментаційне виробництво | | | | | | | | | | |10.|8279.2 |Зволожувальник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |тютюнової |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |сировини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |11.|8279.2 |Машиніст лінії |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |підготовки |Респіратор протипиловий | | | | | |тютюну до фер- | | | | | | |ментації | | | | | | | | | | | |12.|8279.2 |Машиніст лінії |Халат бавовняний | З | 12 | | | |безперервної |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |ферментації |Респіратор протипиловий | | | | | |тютюну | | | | | | | | | | | |13.|8279.3 |Пресувальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |ряднини з-під |Респіратор протипиловий | | | | | |тютюну | | | | | | | | | | | |14.|8279.3 |Просівальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |фарматури та |Респіратор протипиловий | | | | | |відходів | | | | | | | | | | | |15.|9322 |Укладач вагон- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |них партій |Респіратор протипиловий | | | | | |тютюну | | | | | | | | | | | | | | |Загальні професії тютюнового та тютю- | | | | | | |ново-ферментаційного виробництва | | | | | | | | | | |16.|7416.2 |Сортувальник у |Фартух бавовняний | МиЗ | 6 | | | |виробництві |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | |харчової | | | | | | |продукції | | | | | | | | | | | |17.|7416.2 |Сортувальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |тютюну у фер- |Респіратор протипиловий | | | | | |ментаційному | | | | | | |виробництві | | | | | | | | | | | |18.|7416.2 |Чистильник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |устаткування |Фартух бавовняний | МиЗ | 6 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
7. Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту в парфумерно-косметичному та
ефіроолійному виробництві
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згідно |Професійна назва|Найменування спецодягу, спецвзуття та |Позначення|Строк | |п\п|з класифі- | роботи |інших засобів індивідуального захисту |захисних |носіння,| | |катором | | |властиво- |міс. | | |професій | | |стей (тип,| | | |(ДК 003-95)| | |марка) ЗІЗ| | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———+———————————+————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | | | | Парфумерно-косметичне виробництво | | | | | | | | | | | 1.| 8221.2 |Апаратник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |приготування |прогумований | | | | | |косметичних |Чоботи гумові | См | 12 | | | |засобів |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | | 2.| 8221.2 |Апаратник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |приготування |прогумований | | | | | |парфумерних |Чоботи гумові | См | 12 | | | |композицій та |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | |рідин |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | |Респіратор фільтрувальний | |черговий| | | | | | | | | 3.| 8221.2 |Варник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |косметичної |прогумований | | | | | |маси |Чоботи гумові | См | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | | 4.| 8221.3 |Вальцювальник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |косметичної |прогумований | | | | | |маси |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 5.| 8221.3 |Формувальник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |пенальної |прогумований | | | | | |косметики | | | | | | | | | | | | | | | Ефіроолійне виробництво | | | | | | | | | | | 6.| 8275.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |ферментації |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 12 | | | |ефіроолійної |прогумований | | | | | |сировини |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | | | | | 7.| 8154.1 |Апаратник |Комбінезон з просоченням | ЗК20 | 12 | | | |етерифікації |Фартух з просоченням із нагрудником | К20 | 12 | | | | |Черевики шкіряні | НмНж | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | | 8.| 8275.3 |Апаратник |Халат бавовняний | З | 12 | | | |оброблення |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 |черговий| | | |ефірних олій |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Респіратор фільтрувальний | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
8. Загальні професії для працівників олійно-жирового, спиртового, лікеро-горілчаного, пиво-безалкогольного,
тютюнового та тютюново-ферментаційного, парфумерно-косметичного та ефіроолійного виробництва
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Код згідно |Професійна назва |Найменування спецодягу, спецвзуття та |Позначення|Строк | |п\п|з класифі- | роботи |інших засобів індивідуального захисту |захисних |носіння,| | |катором | | |властиво- |міс. | | |професій | | |стей (тип,| | | |(ДК 003-95)| | |марка) ЗІЗ| | |———+———————————+—————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———+———————————+—————————————————+——————————————————————————————————————+——————————+————————| | 1.|8221.2 |Апаратник вакуум-|Халат бавовняний | З | 12 | | | |сушильної устави |Рукавиці комбіновані | Ти | 3 | | | | | В ефіроолійному виробництві | | | | | | |додатково: | | | | | | |Респіратор фільтрувальний | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.|8152.1 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |випарювання |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 |черговий| | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | У розщеплювально-гліцериновому ви- | | | | | | |робництві: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 |черговий| | | | |прогумований | | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | У виробництві спирту на упарюванні | | | | | | |барди: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | | 3.|8153.2 |Апаратник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |фільтрації |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 |черговий| | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | | У виробництві молочної кислоти: | | | | | | | при роботі на фільтр-пресах: | | | | | | |Костюм сукняний | К50 | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | К50 | 3 | | | | | при роботі на нутч-фільтрах тільки:| | | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50| 6 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | | У виробництві спирту при упарюванні| | | | | | |барди: | | | | | | |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | | 4.|7422.2 |Бондар- |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |закупорювач |Черевики хромові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка та штани з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | | 5.|7414.2 |Буртоукладач |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Плащ з просоченням | Ву |черговий| | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | Узимку, додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | | 6.|8275.2 |Варник сиропів, |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |соків, екстрактів|Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | | | | | | 7.|7412.2 |Вальцювальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |сировини та |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | |напівфабрикатів |прогумований | | | | | | |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавички комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 8.|9322 |Вибивальник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |м'якої тари |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | | 9.|9322 |Готувач харчової |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | |сировини та |Черевики юхтові | | 12 | | | |матеріалів |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | |10.|9322 |Дозувальник | При дозуванні, розливанні та | | | | | |харчової |змішуванні харчових продуктів: | | | | | |продукції |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | |черговий| | | | | | | | |11.|8290.2 |Зливальник- |При розливанні харчових продуктів: | | | | | |розливальник |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | | | | | | | | | У виробництві мила: | | | | | | |Костюм брезентовий | К50 |черговий| | | | |Чоботи шкіряні | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавиці брезентові | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50|чергові | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Крем захисний | | | | | | | Узимку, додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | | | | | У виробництві спирту | | | | | | |(розливанні патоки): | | | | | | |Костюм бавовняний | МиВуЩ20| 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |12.|8273.3 |Завантажувач- |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |вивантажувач |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 |черговий| | | |харчової |прогумований | | | | | |продукції |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка та штани бавовняні з | Тн | 36 | | | | |утеплювальною прокладкою | | | | | | | | | | |13.|8273.3 |Кондиційник |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |зерна та на- |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | |сіння |Чоботи гумові | | 12 | | | | | | | | |14.|8275.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |дробильних |Черевики юхтові | | 12 | | | |устав |Рукавиці комбиновані | Ми |чергові | | | | |Респіртор протипиловий | | | | | | | | | | |15.|8273.2 |Машиніст | У виробництві оліі: | | | | | |очищувальних |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |машин |Черевики юхтові | | 12 | | | | |Рукавиці комбиновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіртор протипиловий | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | | | | | | |прокладкою | Тн | 36 | | | | | У виробництві спирту та пива: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 |черговий| | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | | | | | | | | | | | | |16.|8152.2 |Машиніст мийних |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | |машин |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | |Крем захисний | | | | | | | | | | |17.|8273.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |розмельного |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 12 | | | |устаткування |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | У виробництві тільки: | | | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | |18.|13739 |Машиніст зернових|Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |навантажувально- |Черевики юхтові | | 12 | | | |розвантажувальних|Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |машин |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | На зовнішніх роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | | | | | | | | |19.|8275.2 |Машиніст |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |шеретувальних |Черевики юхтові | | 12 | | | |устав |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | | | | |20.|9132 |Мийник посуду |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВнЩ20 | 6 | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Рукавички трикотажні | Ми | 3 | | | | | | | | |21.|7223.1 |Налагоджувальник | У вологих та запилених цехах: | | | | | |устаткування у |Костюм бавовняний | МиЗ | 12 | | | |виробництві |Черевики юхтові | | 12 | | | |харчової |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | |продукції |Окуляри захисні | |чергові | | | | |Респіратор протипиловий | | | | | | | Узимку додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | |22.|8154.2 |Нейтралізаторник |Халат бавовняний | З | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником| ВуЩ20 | 6 | | | | |Черевики юхтові | СжВ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий| | | | | | | | |23.|8278.3 |Оброблювач |При митті та очищенні чанів, цистерн, | | | | | |технологічних |камер, бочок та іншого обладнання: | | | | | |місткостей і тари|Комбінезон бавовняний | МиВуЩ20| 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВнЩ20 | 6 | | | | |прогумований | | | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми |чергові | | | | |Респіратор фільтрувальний | |до зносу| | | | |Протигаз шланговий | |черговий| | | | |Крем захисний | | | | | | | | | | | | | | При підготуванні пляшок та ящиків:| | | МиЗ | | | |Фартух бавовняний | МиЗ | 12 | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | При підготуванні бочко-тари: | | | | | | |Костюм бавовняний | Ми3 | 12 | | | | |Чоботи гумові | | 12 | | | | |Рукавички гумові | Вн |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |24.|8290 |Оформлювач |Фартух бавовняний | МиЗ | 12 | | | |готової продукції|Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | | | | | |25.|7412.2 |Рецептурник |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | | | | | | |26.| |Працівники, |При роботі з кислотами: | | | | | |зайняті |Костюм сукняний | К50 | 12 | | | |приготуванням та |Фартух із нагрудником з просоченням | К50 | 6 | | | |перенесенням |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | |кислот, |Рукавиці сукняні | К50 |чергові | | | |лугів та хлору |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий| | | | | | | | | | | | При роботі з лугами: | | | | | | |Костюм бавовняний | МиВуЩ20 | 12 | | | | |Фартух із суцільнокрійним нагрудником | ВуЩ20 | 6 | | | | |Чоботи гумові | КЩ20 | 12 | | | | |Рукавички гумові | К50Щ50 |чергові | | | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | | | |Окуляри захисні | |до зносу| | | | |Протигаз фільтрувальний | |черговий| | | | | Узимку, додатково: | | | | | | |Куртка бавовняна з утеплювальною | Тн | 36 | | | | |прокладкою | | | |27.| |Працівники, які |Бойовий одяг | ВнВпТнТп| 24 | | | |входять до загону|Рукавиці брезентові | | 12 | | | |ДПД |Каска пожежна | |до зносу| | | | |Пояс пожежний | |до зносу| | | | |Тілогрійка бавовняна | | 36 | | | | |Шаровари бавовняні утеплені | | 72 | | | | |Взуття спеціальне | |до зносу| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток
Позначення захисних властивостей ЗІЗ
(витяг із ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ "Одежда специальная
защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация") —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування групи| Найменування підгрупи | Позначення для | | | |———————————————————————————| | | |спеціаль-|спеціаль-|засобів| | | |ного одя-|ного взу-|захисту| | | |гу | ття |рук | |——————————————————+—————————————————————————————+—————————+—————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |——————————————————+—————————————————————————————+—————————+—————————+———————| |Від механічного |Від стирання | Ми | Ми | Ми | |впливу | | | | | | | | | | | |Від сковзання |Від сковзання по зажирених | - | Сж | - | | |поверхнях | | | | | |Від сковзання по вологих, | - | См | - | | |брудних та інших поверхнях | | | | | | | | | | |Від підвищених |Від теплового випромінювання | Ти | Ти | Ти | |температур |Від контакту з нагрітими | | | | | |поверхнями вище 45 град.С | - | Тп | - | | | | | | | |Від знижених |Від знижених температур | Тн | - | Тн | |температур |повітря | | | | | | | | | | |Від нетоксичного |Від вибухонебезпечного пилу | - | Пв | - | |пилу | | | | | | | | | | | |Від води та роз- |Водонепроникна | Вн | - | Вн | |чинів нетоксичних | | | | | |речовин |Водотривка | Ву | - | Ву | | | | | | | |Від розчинів |Від кислот з концентрацією | К50 | К50* |К50 | |кислот |від 20 до 50% (по сірчаній | | | | | |кислоті) | | | | | |Від кислот з концентрацією | К20 | К20 |К20 | | |до 20% (по сірчаній кислоті) | | | | | | | | | | |Від лугів |Від розчинів лугів з концент-| Щ50 | Щ50* |Щ50 | | |рацією вище 20% (по гідрооки-| | | | | |су натра) | | | | | |Від розчинів лугів з концент-| Щ20 | Щ20 |Щ20 | | |рацією до 20% (по гідроокису | | | | | |натра) | | | | | | | | | | |Від нафти, |Від олії та тваринного масла | Нж | Нж | Нж | |нафтопродуктів, |і жирів | | | | |масел та жиру | | | | | | | | | | | |Від загальних | | З | З | - | |виробничих | | | | | |забруднень | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
* Тільки для взуття із полимерних материаліввгору