Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок від 15.07.199942/5
Документ z0480-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.1999  № 42/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 липня 1999 р.
за № 480/3773

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2710/5 від 22.12.2015}

Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 67/5 від 27.10.99
№ 2/5 від 11.01.2005
№ 36/5 від 13.04.2005
№ 1586/5 від 17.09.2008
№ 222/5 від 07.02.2009
№ 2166/5 від 17.11.2009
№ 1758/5 від 29.11.2012
№ 681/5 від 24.04.2014}

Відповідно до статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реалізації арештованого майна (додається).

{Пункт 2 Наказу виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

3. Управлінню організаційного забезпечення виконання рішень (Скомороха Л.В.) довести зазначений Порядок до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне застосування в роботі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В.Г.

В.о. Міністра

Б.С. Стичинський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
юстиції України
15.07.99 № 42/5

ПОРЯДОК
реалізації арештованого майна

{Слова "крок аукціону" виключено згідно з Наказом Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює реалізацію арештованого майна, за винятком нерухомого майна, майна вилученого законом з обігу, та майна, зазначеного в частині п'ятій статті 55 Закону України "Про виконавче провадження".

1.2. Реалізація арештованого майна здійснюється державним виконавцем шляхом його продажу на аукціоні.

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

{Пункт 1.3 викючено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

2. Терміни, які вживаються в Порядку:

2.1. Арештоване майно (надалі - майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає примусовій реалізації.

2.2. Спеціалізована організація - суб'єкт господарювання, який здійснює реалізацію майна шляхом проведення аукціону.

{Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

2.3. Аукціон - продаж майна, за яким його власником стає учасник, який у ході торгів запропонував за нього найвищу ціну.

{Пункт 2.3 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

2.4. Ліцитатор - ведучий аукціону. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на аукціоні, або партія аукціонного майна, що пропонується для продажу як одне ціле. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці (додаток 1) і оголошується ліцитатором під час проведення аукціону.

2.6. Організатор аукціону - спеціалізована організація незалежно від форм власності, з якою укладений договір на реалізацію майна.

{Пункт 2.7 викючено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

2.8. Стартова ціна лота - ціна, яка формується, виходячи з вартості майна, що виставляється на аукціон, зазначеній у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

{Пункт 2.8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

2.9. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні.

{Пункт 2.10 виключено на підставі Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99} Крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Його розмір установлює організатор аукціону на кожний лот, але не менш як на 10 відсотків вищий за попередню ціну.

2.11. Гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого дорівнює сумі винагороди організатору аукціону за надані ним послуги з реалізації майна, визначеній виходячи зі стартової ціни лота.

{Порядок доповнено пунктом 2.11 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

2.12. Крок аукціону - фіксована організатором аукціону надбавка, на яку під час аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок аукціону становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн до 10 000 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 001 грн до 100 000 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 001 грн до 1 000 000 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 001 грн та більше.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

2.13. Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над організатором аукціону, або контролюється такою організацією, або перебуває під спільним контролем з такою організацією;

юридична особа, учасником якої є службова особа організатора аукціону;

фізична особа або її близькі особи, які здійснюють контроль над організатором аукціону або працюють у цій організації;

фізична особа, яка є близькою особою службової особи організатора аукціону.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3. Підготовка до проведення аукціону

{У розділі 3 слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінено словами "організатор аукціону" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3.1. Орган державної виконавчої служби укладає з організатором аукціону договір, яким доручає реалізацію майна організатору аукціону за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

{Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 222/5 від 07.02.2009, № 2166/5 від 17.11.2009}

Розмір винагороди організатору аукціону за послуги з реалізації арештованого майна з урахуванням витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, встановлюється у розмірі не більше 6 відсотків від вартості арештованого майна. При цьому витрати, пов'язані з організацією та проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5 відсотків від вартості арештованого майна з відповідним їх підтвердженням. Винагорода організатору аукціону після вирахування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, становить 1 відсоток, але не більше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

{Пункт 3.1 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1758/5 від 29.11.2012, № 681/5 від 24.04.2014}

У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, організатор аукціону здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі аукціону суму винагороди, яку покупець повинен додатково сплатити, а також рахунок організатора аукціону, на який необхідно сплатити дані кошти.

{Пункт 3.1 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

У разі уцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди організатору аукціону.

{Абзац пункту 3.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

Організатор аукціону проводить аукціон за заявкою державного виконавця, у якій зазначається початкова ціна майна, що виставляється на аукціон.

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

2) копія акта опису й арешту майна;

3) копії документів, що характеризують майно, та копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування майном;

4) документ, що підтверджує вартість майна (експертний висновок, акт оцінки майна);

5) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності в статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

6) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (із змінами і доповненнями).

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99, № 2/5 від 11.01.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

3.2. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення з відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки і демонстрації майна, яке відповідає торговельно-технологічним, санітарно-гігієнічним і протипожежним нормам, а також приміщення для проведення аукціону.

3.3. Приймання аукціонного майна здійснюється матеріально відповідальною особою організатора аукціону відповідно до акта передачі арештованого майна (додаток 2) та інших необхідних документів, що містять інформацію про аукціонне майно.

3.4. На майно, що прийняте для продажу, уповноважені особи організатора складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону.

{Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

3.6. Організатор аукціону не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення аукціону публікує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті та не менше ніж на трьох загальнодоступних веб-сайтах на вибір організатора аукціону інформацію про майно, що реалізується. Відповідна інформація розміщується на загальнодоступних веб-сайтах на термін не менше, ніж до дати проведення аукціону. Одночасно ця інформація має бути розміщена не менше ніж у двох друкованих засобах масової інформації, які розповсюджуються за місцезнаходженням майна, що реалізується.

Оголошення про проведення аукціону має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторного аукціону - не пізніше семи днів з моменту уцінки майна.

Інформаційне повідомлення повинно містити:

а) найменування, опис і характеристику майна;

б) місцезнаходження майна;

в) стартову ціну;

г) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, найменування, адресу банку, реквізити рахунку організатора аукціону для його сплати;

ґ) порядок та строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, реквізити депозитного рахунку органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

д) дату, час і місце ознайомлення з майном;

е) дату, час і місце проведення аукціону;

є) реквізити організатора аукціону, який проводить аукціон;

ж) строк реєстрації для участі в аукціоні, який починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується за три робочі дні до початку його проведення.

Інформація може містити інші відомості, потрібні для проведення аукціону.

Організатор аукціону протягом трьох робочих днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення аукціону письмово повідомляє державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення аукціону, а також стартову ціну реалізації майна.

{Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

3.7. З моменту інформаційного повідомлення про проведення аукціону організатор аукціону зобов'язаний надати можливість попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні.

Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному для цього приміщенні для демонстрації учасникам.

{Пункт 3.7 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3.8. Учасник (фізична або юридична особа), який виявив бажання взяти участь в аукціоні, повинен сплатити гарантійний внесок.

{Пункт 3.8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

3.9. Для участі в аукціоні учасник подає організатору аукціону: заяву на участь в аукціоні (додаток 3), копію документа, що підтверджує сплату гарантійного внеску. Учасник аукціону письмово інформує організатора аукціону, що не є пов'язаною особою з організатором аукціону або його службовими особами. Організатор аукціону зобов'язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь в аукціоні, а також забезпечити вільний доступ учасників до місця проведення аукціону.

{Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 2166/5 від 17.11.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

3.10. Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації та повинні містити:

порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дата реєстрації;

{Абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

номер лота, який учасник має бажання придбати;

для юридичних осіб:

резидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі - код в ЄДРПОУ);

нерезидентів - їх найменування, постійне місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, адресу їх постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб платників податку;

для іноземців - прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України.

дата, час та місце проведення аукціону;

підпис учасника.

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника організатора аукціону та скріплена печаткою організатора аукціону;

інформацію, що учасник аукціону не є пов'язаною особою з організатором аукціону або його службовими особами.

{Пункт 3.10 розділу 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99, № 36/5 від 13.04.2005, № 681/5 від 24.04.2014}

3.11. Заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, під час подання заяви, якщо він діє як представник юридичної особи, - відповідну довіреність.

3.12. При реєстрації учасники аукціону отримують картки з аукціонними номерами (відповідно до реєстрації), за якими вони беруть участь у аукціоні, із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону та виготовлені друкарським способом вхідні квитки.

{Пункт 3.12 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

{Пункт 3.13 виключено на підставі Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99} Приймання заяв на участь в аукціоні закінчується за три дні до початку його проведення.

3.13. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.

4. Порядок проведення аукціону

{У розділі 4 слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінено словами "організатор аукціону" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.1. Під час проведення аукціону застосовується відеозапис. Організатор аукціону забезпечує відеозапис аукціону з моменту оголошення ліцитатором порядку його проведення до моменту його завершення включно та збереження відеозапису не менше ніж 6 місяців з дня закінчення строку на оскарження результатів аукціону.

{Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.2. За кожним лотом, що виставляється на аукціон, ліцитатор оголошує номер, вказаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.

У процесі аукціону збільшення початкової вартості лота здійснюється відповідно до кроку аукціону.

{Пункт 4.2 розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.3. Лот виставляється на аукціон принаймні за умови присутності одного учасника. У разі участі в аукціоні одного учасника майно може бути придбане ним за стартовою ціною.

{Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.4. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни учасники не виявляють бажання придбати запропонований ліцитатором лот, то об'єкт продажу знімається з торгів і аукціон за даним лотом не проводиться.

4.5. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи квиток учасника з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну.

{Пункт 4.6 виключено на підставі Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99} 4.6. Мовчання учасника аукціону, який перший підняв квиток з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону. 4.7 Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою від ціни, оголошеної ліцитатором.

4.6. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який першим підняв квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника й запропоновану ним ціну.

4.7. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну і номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник аукціону.

{Пункт 4.7 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

{Пункт 4.9 виключено на підставі Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99} 4.9. Після закінчення торгів за даним лотом ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.

4.8. Під час аукціону ведеться протокол (додаток 4), до якого заносяться такі дані: номер лота, назва лота, стартова ціна та продажна ціна майна; сума сплаченого гарантійного внеску; пропозиції учасників і відомості про учасника, який запропонував у ході аукціону найвищу ціну (переможець аукціону); розмір винагороди організатору аукціону, яку переможець повинен додатково сплатити, та реквізити рахунку організатора аукціону для її сплати. Протокол підписують ліцитатор та переможець аукціону у день проведення аукціону.

{Пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.9. Після повного розрахунку за придбане майно на підставі протоколу державний виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведений аукціон і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби.

{Пункт 4.9 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт 4.12 виключено на підставі Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

4.10. Копії затвердженого акта видаються переможцю та організатору аукціону не пізніше наступного дня з дня його затвердження.

{Пункт 4.10 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт 4.11 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.11. Придбане учасником на аукціоні майно поверненню організатору аукціону не підлягає.

{Пункт 4.11 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.12. На аукціоні безоплатно мають право бути присутні інші особи, зокрема державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника), представники засобів масової інформації, громадських організацій, які спостерігають за проведенням такого аукціону без можливості надання своїх цінових пропозицій.

{Пункт 4.12 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.13. Боржник, на майно якого звернено стягнення (або його представник, якщо боржником є юридична особа), стягувач, державний виконавець можуть бути присутні на аукціоні без сплати вхідної плати.

{Пункт 4.15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

5. Порядок уцінки майна

{Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

{У розділі 5 слово "переоцінка" в усіх відмінках і числах замінено словом "уцінка" у відповідних відмінках і числах; слова та цифри "згідно з частиною третьою статті 61" замінено словами та цифрами "відповідно до статті 62" згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

5.1. Майно (лот), яке виставлене але не продане на аукціоні, підлягає уцінці відповідно до статті 62 Закону України "Про виконавче провадження".

{Пункт 5.1 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99}

5.2. Уцінка проводиться державним виконавцем. За результатами уцінки складається акт, який додається до актів опису, оцінки та передачі майна.

5.3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни, затвердженого в установленому порядку.

{Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

5.4. Повторний аукціон проводиться не пізніше 30 днів після складання акта уцінки майна та дати інформаційного повідомлення про проведення аукціону. Якщо майно не було продане або якщо аукціон не відбувся, то майно знімається з аукціонних торгів.

{Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

6. Порядок розрахунків за придбане на аукціоні майно

{У розділі 6 слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінено словами "організатор аукціону" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

6.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможець аукціону протягом десяти робочих днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи дня проведення аукціону, здійснює розрахунок за придбаний на аукціоні товар у такому порядку:

переможець перераховує на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби зазначену в затвердженому протоколі аукціону суму коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і сумою винагороди організатору аукціону за цим лотом, сплаченої на поточний рахунок організатора аукціону. Сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора аукціону, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на аукціоні майна і залишається організатору аукціону в рахунок оплати наданих ним послуг з реалізації цього майна.

Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди організатору аукціону перераховується переможцем на поточний рахунок організатора.

{Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно Наказом Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99, в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 681/5 від 24.04.2014}

6.2. Гарантійний внесок, унесений іншими учасниками, повертається протягом трьох робочих днів з дня затвердження акта про проведений аукціон. Гарантійний внесок у той самий строк також підлягає поверненню, якщо аукціон не відбувся.

{Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2/5 від 11.01.2005; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 681/5 від 24.04.2014}

6.3. Якщо переможець аукціону відмовиться від підписання протоколу або не внесе всієї належної до сплати суми протягом строку, зазначеного у пункті 6.1 цього розділу, кожен наступний учасник, який запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем аукціону. При цьому попередні цінові пропозиції переможця, який відмовився від підписання протоколу або сплати належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У разі відмови останнього учасника від визнання його переможцем аукціон оголошується таким, що не відбувся. У такому випадку складається відповідний протокол у порядку, встановленому пунктом 4.8 розділу 4 цього Порядку.

Гарантійні внески учасників, які відмовились від підписання протоколу або не внесли всієї належної до сплати суми протягом строку, зазначеного у пункті 6.1 цього розділу, не повертаються.

{Пункт 6.3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 681/5 від 24.04.2014}

6.4. Якщо майно не реалізоване на аукціоні, організатор аукціону повертає це майно державному виконавцеві.

{Пункт 6.4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

{Пункт 6.5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

7. Перехід права власності

7.1. Право власності на майно переходить до переможця аукціону після повного розрахунку за придбане майно.

7.2. Плата за зберігання придбаного майна організатором аукціону обумовлюється на договірних началах між переможцем та організатором аукціону.

{Пункт 7.2 розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

8. Припинення та визнання аукціону таким, що не відбувся

{У розділі 8 слова "спеціалізована організація" у всіх відмінках замінено словами "організатор аукціону" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

8.1. У разі виникнення обставин, що перешкоджають проведенню аукціону, оголошується перерва до усунення таких обставин, про що ліцитатор складає акт про зупинення аукціону з фіксацією підстави та рішення про його зупинення. Під час оголошення перерви ліцитатор обов'язково інформує учасників та осіб, що мають право бути присутні на аукціоні, про дату і час відновлення аукціону.

У разі усунення підстав для зупинення аукціону ліцитатор негайно здійснює заходи щодо відновлення аукціону у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов його проведення та без уцінки майна.

{Пункт 8.1 розділу 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

8.2. Аукціон вважається таким, що не відбувся, у разі:

відсутності учасників;

відмови всіх учасників, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями, від підписання протоколу аукціону або сплати належної грошової суми;

ненадходження від жодного з учасників цінової пропозиції.

У такому випадку майно реалізується на повторному аукціоні, який проводиться відповідно до цього Порядку.

{Пункт 8.2 розділу 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

8.3. Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з відсутністю покупців, то організатор аукціону в триденний термін повідомляє про це державного виконавця.

Якщо аукціон не відбувся у зв'язку з несплатою в установлений термін переможцем аукціону належної суми за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це організатора аукціону.

{Пункт 8.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

8.4. Якщо аукціон не відбувся двічі, то майно знімається з аукціону, про що організатор аукціону в триденний термін повідомляє державного виконавця.

{Розділ 8 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99, № 36/5 від 13.04.2005}

9. Відповідальність

9.1. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з моменту його приймання на аукціон до видачі оплаченого майна несе організатор аукціону.

9.2. Відповідальність за відповідність майна характеристиці, зазначеній в інформаційній картці, несе організатор аукціону в порядку, встановленому законодавством.

{Розділ 10 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

11. Вирішення спорів

11.1. Спори, що виникають при реалізації арештованого майна, вирішуються в судовому порядку.

Начальник управління
цивільного законодавства


І.І. Завальна
Додаток
до наказу Міністерства юстиції України
15.07.99 № 42/5

{Додаток виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}


Додаток 1
до пункту 2.5 Порядку реалізації
арештованого майна

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


Додаток 2
до пункту 3.3 Порядку реалізації
арештованого майна

АКТ


Додаток 3
до пункту 3.9 Порядку реалізації
арештованого майна

ЗАЯВА
на участь в аукціоні

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції України № 1586/5 від 17.09.2008}


Додаток 4
до пункту 4.8 Порядку реалізації
арештованого майна

ПРОТОКОЛ

{Додаток 4 в редакції Наказу Мін'юсту № 67/5 від 27.10.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

{Додаток 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}вгору