Документ z0490-98, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 01.03.2018, підстава - 1022-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 139 від 08.07.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 липня 1998 р.
vd980708 vn139 за N 490/2930

{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 1022-р ( 1022-2017-р ) від 18.12.2017 }

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівникам зв'язку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики
N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002
Наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }

{ У тексті Наказу слово "Типові" виключено згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики
N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 }

На виконання Указу Президента України від 09.03.98 N 182/98
"Про затвердження Положення про Комітет по нагляду за охороною
праці України" і на підставі рішення редакційної комісії,
створеної наказом Комітету від 23.07.97 N 203, про підсумки
розгляду остаточної редакції проекту Типових норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам зв'язку Н А К А З У Ю:
1. Затвердити норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам зв'язку, що додаються. 2. Зазначені норми набирають чинності з 1 січня 1999 року. 3. Зі вступом у дію цих Типових норм вважати такими, що не
застосовуються на території України: "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам
связи", що затверджені постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80
N 43/п-2; "ОСТ 45.30-85 Порядок обеспечения работников связи средствами
индивидуальной защиты, их содержание и уход за ними. Общие
положения", що затверджені Мінзв'язку СРСР 01.02.85.
4. Управлінню з нагляду в машинобудуванні, на транспорті і в
зв'язку Комітету разом з Державним комітетом зв'язку України та
Держтелерадіо України: 4.1. До 1 жовтня 1998 року визначити потреби підприємств,
установ і організацій у зазначених Типових нормах, забезпечити
подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання
Типових норм потрібним тиражем, установити контроль за їх
розповсюдженням. 4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог
Типових норм власниками (уповноваженими ними органами), посадовими
особами і працівниками.
5. Начальнику Управління по нагляду в машинобудуванні, на
транспорті і в зв'язку Комітету Полянському С.А. подати протягом
двох тижнів після державної реєстрації Головному управлінню
охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Типових
норм до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних
автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про
охорону праці. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Науково-технічного управління Комітету Толмачова В.В. та
начальника Управління по нагляду в машинобудуванні, на транспорті
і в зв'язку Комітету Полянського С.А.
Перший заступник Голови Комітету С.О.Сторчак
Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
08.07.98 N 139
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 1998 р.
за N 490/2930
Норми
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам зв'язку
( У назві, тексті та додатках Типових норм, крім пункту 1.2.3
слово "Типові" у відповідних відмінках виключено згідно з
Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

1. Загальні положення
1.1. Галузь застосування
1.1.1. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам зв'язку (далі - Норми) поширюються на всіх
працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення,
реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, діагностування та
експлуатації об'єктів зв'язку. 1.1.2. Норми встановлюють номенклатуру і строки використання
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,
потрібних для трудового процесу працівникам підприємств зв'язку. 1.1.3. Вимоги норм є обов'язковими для всіх проектувальних,
будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ
(далі - підприємства) галузі зв'язку, причетних до проектування,
будівництва та експлуатації споруд зв'язку незалежно від
підпорядкування чи форм власності. 1.1.4. Із введенням у дію цих Норм вважати такими, що не
застосовуються на території України, НАОП 5.2.00-3.01-83 "Типовые
отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты работникам связи", затверджені
постановою Держкомпраці СРСР 20.02.80 N 43/П-2, та НАОП
5.2.30-2.05-85 "ОСТ 45.30-85. Порядок обеспечения работников связи
средствами индивидуальной защиты, их содержания, эксплуатации и
ухода за ними. Общие положения", затверджені Мінзв'язку СРСР
01.02.85.
1.2. Порядок застосування норм
{ Назва глави 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
1.2.1. У Нормах викладені вимоги щодо безплатного
забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту працівників підприємств зв'язку, причетних
до будівництва, монтажу, ремонту та експлуатації споруд зв'язку,
незалежно від їх форм власності та відомчої належності. 1.2.2. Норми містять перелік професій працівників зв'язку з
позначенням коду відповідно до Національного класифікатора України
"Класифікатор професій. ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 )",
затвердженого наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ), перелік робіт, перелік спецодягу, спецвзуття,
засобів індивідуального захисту із строками їх носіння, а також
позначення захисних властивостей спецодягу, спецвзуття та засобів
захисту рук згідно з додатком 1. { Пункт 1.2.2 глави 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
1.2.3. Для визначення норм забезпечення засобами
індивідуального захисту працівників наскрізних професій та посад
слід керуватися Нормами безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам загальних професій різних галузей промисловості,
затвердженими наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 N 62
( z0424-09 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
12.05.2009 за N 424/16440. { Пункт 1.2.3 глави 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
( Пункт 1.2.4 підрозділу 1.2 розділу 1 виключено на підставі
Наказу Мінпраці N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )
1.2.5. На підставі цих Норм згідно із статтею 10 Закону
України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), прийнятому Верховною
Радою України 14.10.92, керівники підприємств зобов'язані
безплатно забезпечувати працівників зв'язку спецодягом,
спецвзуттям з урахуванням місцевих кліматичних умов. 1.2.6. Порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту встановлений
ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок забезпечення працівників
спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту",
затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170
( z0667-96 ) та зареєстрованим Мін'юстом України від 18.11.96
N 667/1692. 1.2.7. Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу,
спецвзуття та запобіжних пристроїв заповнюють на бланках форми
додатка 3. Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту проводять на бланках форми додатка 4. 1.2.8. Керівник (власник) зобов'язаний організувати
комплектування, утримання засобів індивідуального захисту та
забезпечити ними працівників відповідно до нормативних актів про
охорону праці. 1.2.9. Діелектричні засоби захисту повинні видаватися
працівникам тільки ті, які пройшли випробування згідно з нормами і
у відповідні строки. 1.2.10. Власники підприємств несуть персональну
відповідальність за виконання цих Норм у повному обсязі згідно з
чинним законодавством. Інші посадові особи несуть персональну відповідальність за
виконання цих Норм у межах прав та обов'язків згідно з посадою. Права, обов'язки та відповідальність посадових осіб за
виконання покладених на них функцій з охорони праці встановлюються
в посадових інструкціях для посадових осіб і фахівців
підприємства. 1.2.11. Особи, винні в порушенні цих Норм, несуть
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.2.12. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
засобами індивідуального захисту на підприємствах зв'язку
здійснюють служби (спеціалісти) охорони праці, профспілкові
комітети, органи державного нагляду за охороною праці. 1.2.13. Засоби індивідуального захисту повинні бути
виготовлені з матеріалів, що забезпечують нормальний тепловий стан
і працездатність робітника: повітропроникність, теплопровідність,
паропроникність тощо. { Главу 1.2 розділу 1 доповнено пунктом 1.2.13 згідно з Наказом
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
2. Норми безплатної видачі спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам зв'язку
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Код | Професійна |Найменування спецодягу, |Позначення|Строк п/п|згідно |назва роботи |спецвзуття та інших засобів|захисних |носіння |з "ДК | |індивідуального захисту |властивос-|в міся- |003: | | |тей, тип, |цях |2005" | | |марка ЗІЗ | ———+———————+——————————————+———————————————————————————+——————————+———————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ———+———————+——————————————+———————————————————————————+——————————+———————— 1 |7243.2 |Антенник- |При виконанні робіт | | | |щогловик |безпосередньо з експлуата- | | | | |ційно-технологічного | | |7245.2 |Кабельник- |обслуговування, ремонту, | | | |спаюваль- |відновлення і будівництва | | | |ник |лінійних повітряних і | | | | |кабельних споруд: | | |9322 |Підсобний |Костюм бавовняний | З | 12 | |(транс- |Плащ непромокальний з | Вн | 36 | |портний) |капюшоном | | | |робітник |Черевики шкіряні | Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані | Ми | До |3113 |Електроме- | | |зношення | |ханік зв'язку |Калоші діелектричні | Эн |Чергові |7244.2 |Електромон- |Рукавички діелектричні | Эн |Чергові | |тер лінійних |Окуляри захисні |0 чи 00 по| До | |споруд і або- | |ГОСТ |зношення | |нентських | |12.4.013- | | |пристроїв | |85 | | |міського |При виконанні робіт зі | | | |(місцевого) |спаювання кабелів у | | | |телефонного |колодязях, протягування | | | |зв'язку |підземних кабелів, | | | | |встановлення залізобетонних| | | | |опор і приставок додатково:| | |7241.2 |Електромон- |Комбінезон бавовняний |Ву | 12 | |тер каналіза- |При виконанні робіт з про- | | | |ційних спо- |сочування стовпів антисеп- | | | |руд зв'язку |тиками, навантаження, роз- | | | | |вантаження і встановлення | | | | |стовпів, приставок, просо- | | |7241.2 |Електромон- |чених антисептиками, і при | | | |тер міжмісь- |роботі на таких стовпах | | | |ких ліній |додатково: | | | |зв'язку |Костюм брезентовий спеціа- | | | | |льного просочування |Нм | 18 |7244.2 |Електромон- |Рукавиці брезентові | | | |тер лінійних |замість рукавиць | | | |споруд і або- |комбінованих |Нм |Чергові | |нентських |При виконанні роботи у | | | |пристроїв |вогких грунтах додатково: | | | |проводового |Чоботи гумові |См | 12 | |мовлення і |При виконанні робіт у | | | |сільського |сільських місцевостях, | | | |телефонного |робітничих селищах і | | | |зв'язку |передмістях: | | | | |Чоботи кирзові замість | | | | |черевиків шкіряних |См | 24 | | |При роботах на антенно- | | | | |щоглових спорудах | | |7243.2 |Електромон- |додатково: | | | |тер станцій- |Рукавички шкіряні |Ми | 6 | |ного телеві- |При влаштуванні та ре- | | | |зійного об- |монті перехрещень | | | |ладнання, |ліній зв'язку з ПЛ | | | |зайнятий на |напругою від 330 кВ до | | | |зовнішніх |750 кВ додатково: | | | |роботах |Комплект екранувальний |ЕП-0 |черговий | | |При виконанні робіт з | | | | |волоконно-оптичними | | | | |кабелями додатково: | | | | |Фартух клейончастий |Пс | До | | | | |зношення | | |На зовнішніх роботах | | | | |зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи зимові |Тн20, Сл | 24 2|8334.2 |Водій |Костюм |Ми | 12 | |самохідних |Плащ |Вн | 36 | |механізмів |Рукавиці |Ми | 3 | | |При роботі на | | | | |трасах узимку | | | | |додатково: | | | | |Куртка |Тнв | 36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 | 24 { Позицію 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
3|2144.2 |Інженер |При виконанні робіт з | |
| | |ремонту, монтажу та | | |3132 |Радіоопера- |обслуговування станційного | | | |тор |обладнання і апаратури: | | |3113 |Електроме- |Халат бавовняний |Ми | 12 | |ханік зв'язку |Калоші чи боти діелектричні|Эн |Чергові |7241.2 |Електромон- |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |тер зв'язку |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Капці на прогумованій | | | | |підошві |У | 12 | | |При роботі на радіостанціях| | | | |і у ремонтних майстернях | | | | |додатково: | | | | |Рукавички азбестові |Ми |Чергові | | |Маска захисна | | До | | | | |зношення | | |При роботі в автоматних | | | | |залах, кросах і регулюва- | | | | |льних при монтажі | | | | |обладнання і експлуата- | | | | |ційному обслуговуванні | | | | |додатково: | | | | |Чув'яки шкіряні |Ми | 12 | | |При виконанні робіт зимою | | | | |на відкритому повітрі і в | | | | |приміщеннях, що не | | | | |обігріваються: | | | | |Костюм бавовняний з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн | 48 4|3115 |Механік з |Халат бавовняний |Ми | 18 | |ремонту і |Рукавиці комбіновані |Ми | 6 | |технічного |При виконанні робіт зимою | | | |обслугову- |на відкритому повітрі: | | | |вання |Куртка бавовняна з | | | |механізмів |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | |та обладнан- | | | | |ня поштово- | | | | |го зв'язку | | | 5|7245.2 |Монтажник |При прокладанні міських і | | | |зв'язку-кабе- |міжміських кабелів: | | | |льник |Комбінезон бавовняний з | | |7245.2 |Монтажник |водовідштовхувальним | | | |зв'язку- |просочуванням чи |Ву | 12 | |спаювальник |Костюм бавовняний з | | | | |водовідштовхувальним | | | | |просочуванням |Ву | 12 | | |Плащ прогумований |Вн | 12 |7243.2 |Монтажник |Рукавиці комбіновані |Ву | До | |зв'язку- | | |зношення | |антенник |Чоботи |См, Сл | 24 |7244.2 |Монтажник |При монтажі міських та | | | |зв'язку- |міжміських кабельних ліній:| | | |лінійник |Костюм бавовняний чи |Ми | 12 |7244.2 |Монтажник |Комбінезон бавовняний |Ми | 12 | |зв'язку з |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |монтажу | | |зношення | |обладнання |Чоботи |См, Сл | 24 | | |Жилет сигнальний |Со | 12 | | |На зовнішніх роботах зимою | | | | |при прокладанні міських і | | | | |міжміських кабелів | | | | |додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Валянки |Тн30 | 48 6|4223 |Оператор |При виконанні робіт на | | | |поштового |дільницях обміну пошти: | | | |зв'язку |Халат |Ми |12 | | |Туфлі |Ми |12 | | |Плащ |Вн |36 | | |Рукавиці |Ми |До зносу | | |Жилет |Тнв |Черговий | | |Жилет |Со |Черговий | | |При виконанні робіт | | | | |на маршрутах доставки | | | | |пошти узимку додатково: | | | | |Куртка |Тнв |36 | | |Штани |Тнв |36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 |24 | | |При роботі на | | | | |експедиційних машинах: | | | | |Халат |Ми |12 | | |При навантаженні, | | | | |розвантаженні | | | | |та обробленні | | | | |посилок і друку | | | | |на відкритому повітрі: | | | | |Халат |Ми |12 | | |Жилет |Со |12 | | |Плащ |Вн |Черговий | | |Рукавиці |Ми |До зносу | | |Узимку додатково: | | | | |Куртка |Тнв |36 | | |Штани |Тнв |36 | | |Чоботи |Тн 20 |24 | | |При виконанні робіт | | | | |із сортування | | | | |та пакування пошти: | | | | |Жилет |Ми |12 | | |Капці |Ми |12 | | |Рукавиці |Ми |До зносу | | |При виконанні робіт | | | | |з приймання та | | | | |видачі посилок: | | | | |Жилет |Ми |12 | | |Капці |Ми |12 |4212 |Інкасатор |Костюм |Ми |12 | | |Узимку додатково: | | | | |Чоботи |Сл, Тн 20 |24 7|9322 |Підсобний |При виконанні робіт з | | | |(транспорт- |прибирання і миття кабін | | | |ний) |телефонів-автоматів, | | | |робітник |установлених на вулицях: | | | | |Халат бавовняний |Ми | 12 | | |Калоші гумові |В | 12 | | |Рукавички гумові |Вн | 6 | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи |См, Сл | 24 8|4142 |Листоноша |При виконанні робіт із | | | |(всіх класів) |супроводження пошти | | | | |і преси: | | | | |Жилет |Ми |12 | | |Туфлі |Ми |24 | | |Плащ |Вн |36 | | |Рукавиці |Ми |До зносу | | |Чоботи |См, Сл |24 | | |При виконанні робіт на | | | | |маршрутах доставки | | | | |пошти узимку додатково: | | | | |Куртка |Тнв |36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 |24 | | |При виконанні робіт | | | | |з доставки пішки | | | | |поштових відправлень, | | | | |телеграм, періодичної | | | | |преси і вийманні | | | | |листів з поштових | | | | |скриньок: | | | | |Жилет |Ми |12 | | |Плащ |Вн |36 | | |Туфлі |Ми |12 | | |При виконанні робіт | | | | |у сільській місцевості, | | | | |робітничих селищах | | | | |і передмістях: | | | | |Чоботи |Ми, См |24 | | |Плащ |Вн |36 | | |При виконанні роботи | | | | |з доставлення | | | | |посилок додатково: | | | | |Костюм |Ми |18 | | |На зовнішніх роботах | | | | |узимку додатково: | | | | |Куртка |Тнв |36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 |24 { Позицію 9 виключено на підставі Наказу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
N 215 ( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
9|5220 |Продавець |Халат лавсано-віскозний |Ми | 18
| |непродово- | | | | |льчих това- | | | | |рів (кіоскер) | | | 10|8232.3 |Працівники, |Халат бавовняний |Ми | 12 | |зайняті ла- |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |годженням і | | |зношення | |розбиранням |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | |мішкотари | | |зношення 11|4142 |Сортувальник |Халат | Ми | 12 | |поштових |Рукавиці | Ми |До зносу | |відправлень |Капці | Ми | 12 | |та виробів |При навантаженні, | | | |друку |розвантаженні | | | | |та обробленні посилок | | | | |і друку на відкритому | | | | |повітрі: | | | | |Халат | Ми | 12 | | |Рукавиці | Ми |До зносу | | |Плащ | Вн | 36 | | |На зовнішніх роботах | | | | |узимку додатково: | | | | |Куртка | Тнв | 36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 | 24 12| 512 |Фельд'єгер |При роботі на трактах, в | | | | |аеропортах та в місті: | | | | |Плащ непромокальний з | Вн | 36 | | |капюшоном | | | | |Костюм бавовняний | З | 12 | | |Черевики шкіряні | См | 12 | | |Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | | |Берет бавовняний | З | 12 | | |При роботі зимою додатково:| | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою | Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з утепленою| Тнв | 36 | | |підкладкою | | | | |Чоботи зимові | Сл, Тн 20| 24 13|7244.2 |Електромон- |При обслуговуванні сільсь- | | | |тер (діль- |ких станцій телефонного | | | |ничний) |зв'язку і радіовузлів: | | | | |Костюм бавовняний |Ми | 12 | | |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Штани бавовняні з | | | | |утепленою підкладкою |Тнв | 36 | | |Чоботи зимові |Сл, Тн20 | 24 14|7241.1 |Електромон- |При роботі на устаткуванні | | | |тер устатку- |електроживлення: | | | |вання елект- |Костюм бавовняний |Ми | 12 | |роживлення |Капці на прогумованій | | | | |підошві |У | 12 |2144.2 |Інженер |Калоші діелектричні |Эн |Чергові |3113 |Електроме- |Рукавички діелектричні |Эн |Чергові | |ханік |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення |9322 |Підсобний |При роботі у кислотних | | | |(транспорт- |акумуляторних додатково: | | | |ний) |Рукавички кислотостійкі |Кк | До | |робітник | | |зношення | | |Костюм бавовняний з | | | | |кислотозахисним просо- | | | | |чуванням замість костюму | | | | |бавовняного |Кк | 12 | | |Респіратор |ШБ1 | До | | | |"Пелюст- |зношення | | | |ка" по | | | | |ГОСТ | | | | |12.4.028- | | | | |76 | | | |Фартух прогумований |Кк | 12 | | |При роботі в лужних | | | | |акумуляторних додатково: | | | | |Чоботи гумові |См | 12 | | |Фартух прогумований |Щр | 12 15|3113 |Електромеха- |При обслуговуванні | | | |нік зв'язку |телеграфної апаратури в | | | | |кінцевих і абонентських | | | | |пунктах та міських | | |7241.2 |Електромон- |відділеннях зв'язку: | | | |тер зв'язку |Плащ непромокальний з | | | | |капюшоном |Вн | 36 | | |Черевики шкіряні |Ми | 12 | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка бавовняна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн20 | 48 16|7241.2 |Електромеханік|При виконанні робіт | | | |поштового |з ремонту і технічного | | | |устаткування |обслуговування | | | | |обладнання поштового | | | | |зв'язку: | | | | |Костюм |Ми |12 |7242.2 |Електромонтер |Калоші |Эн |Чергові | |з |Рукавиці |Эн |Чергові | |обслуговування|Окуляри |00 |До зносу | |електро- |Узимку | | | |установок |додатково: | | | | |Куртка |Тн |18 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 |24 17|4142 |Експедитор |Халат бавовняний |Ми | 12 | |друку |Рукавички п'ятипалі | | | | |бавовняні |Ми | 3 | | |Зимою додатково: | | | | |Куртка лавсано-віскозна з | | | | |утепленою підкладкою |Тн | 36 | | |Валянки |Тн20 | 48 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Загальні професії: —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 18|8152.3 |Лакувальник |Фартух бавовняний з | | | |проводів і |нагрудником |О | 12 | |кабелів |Костюм чи комбінезон | | | | |бавовняний |О | 12 | | |Респіратор |ШБ-1 | До | | | | |зношення | | |Окуляри захисні |0 чи 00 | До | | | | |зношення 19|8161.2 |Машиніст |Комбінезон бавовняний |Нм | 12 | |двигунів |Калоші діелектричні |Эн |Чергові | |внутрішньо- |Черевики шкіряні |Ми | 12 | |го згорання |Навушники протишумні | | До | | | | |зношення | | |Рукавиці комбіновані |Ми | До | | | | |зношення 20|7437.2 |Оббиваль- |Фартух бавовняний |Ми | 12 | |ник |Фартух клейончастий з | | | | |нагрудником |Нм | До | | | | |зношення 21|8153.3 |Регенератор- |Костюм чи комбінезон | | | |ник відпра- |бавовняний |Нм | 12 | |цьованого |Рукавиці комбіновані |Ми | До | |масла | | |зношення 22|7233.1 |Слюсар- |На роботах з улаштування | | | |ремонтник |і ремонту абонентських | | | | |шаф, опорних пунктів | | | | |і поштових скриньок: | | |7124.2 |Тесляр |Костюм | Ми | 12 | | |Туфлі | Ми | 12 | | |Рукавиці | Ми |До зносу | | |На зовнішніх роботах | | | | |узимку додатково: | | | | |Куртка | Тнв | 36 | | |Чоботи |Сл, Тн 20 | 24 23|1226.2 |Начальник |Жилет |Ми |18 | |відділення | | | | |зв'язку | | | 24|9322 |Станційний |Халат бавовняний |Ми | 12 | |працівник, |Капці на прогумованій | | |4223 |телефоніст, |підошві |У | 12 |3132 |телеграфіст | | | 25|9132 |Прибиральник |Халат | Ми | 12 | |виробничих |Рукавиці | Ми |До зносу | |приміщень |Фартух | Ми |До зносу | |Прибиральник |При прибиранні місць | | | |службових |загального користування | | | |приміщень |додатково: | | | | |Чоботи |Ми, См | 12 | | |Рукавиці |Ми, Вн | 12 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки. 1. При виконанні робіт з просочування стовпів
антисептиками, навантажування, розвантажування і
установлювання стовпів і приставок, просочених
антисептиками, і при роботі на таких стовпах замість
куртки і штанів з утепленою підкладкою може
видаватися костюм бавовняний з пристебнутою утепленою
підкладкою і захисними накладками з строком носіння
36 місяців.
2. При виконанні роботи зі спаювання кабелів у
колодязях, прокладанні і монтажу підземних кабелів
замість куртки і штанів бавовняних з утепленою
підкладкою може видаватися костюм бавовняний для
робітників кабельних ліній зв'язку тип А з строком
носіння 36 місяців.
( Примітку 3 виключено на підставі Наказу Мінпраці N 305
( z0616-02 ) від 03.07.2002 )
4. При постійній роботі у високогірних районах на висоті
від 1000 до 2000 м над рівнем моря утеплені спецодяг
і спецвзуття видаються на строк носіння:
- куртка на утепленій підкладці - 24 місяці;
- штани на утепленій підкладці - 24 місяці;
- валянки - 30 місяців.
{ Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 305
( z0616-02 ) від 03.07.2002, Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 215
( z0101-10 ) від 28.12.2009 }
3. Типовий перелік професій і посад працівників
зв'язку, яким потрібне обов'язкове використання
захисних касок
————————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Найменування | Роботи, що виконуються |Наймену- |Строк п/п|професій і посад| |вання за-|носіння | | |побіжних |в міс. | | |засобів | ———+————————————————+——————————————————————————————+—————————+——————— 1 |Монтери зв'яз- |а) при знищенні чагарника, |Каска |Чергова |ку (елект- |окремих дерев, прорубанні | | |ромонтери), |просік і при заготівлі стовпів| | |електромеха- |на лісосіці; | | |ніки зв'язку, |б) при роботі в кабельних | | |кабельники- |колодязях, НПП, колекторах, | | |спаювальники, |каналозчепах, тунелях метропо-| | |робітники |літену, технічних підпіллях, | | | |підвалах; | | | |в) при роботі на висоті | | | |(опорах); | | | |г) при встановленні, заміні | | | |опор і приставок, укріпленні | | | |опор; | | | |ґ) при демонтажі ліній і | | | |зніманні проводів; | | | |д) при роботах на горищах і | | | |стоякових лініях; | | | |е) при підрізанні верхівок | | | |дерев; | | | |є) при прокладанні кабелю по | | | |стінах | | 2 |Оператори, |при роботах з будівельно- |Каска |Чергова |монтажники |монтажними пістолетами | | |зв'язку з | | | |монтажу | | | |обладнання | | | 3 |Водії мотоцик- | |Каска |Індиві- |лів і мотороле- | |(шлем) |дуальна |рів | | | 4 |Інженерно- |при будівництві і монтажі |Каска |Індиві- |технічні |споруд; |(шлем) |дуальна |працівники і |при відкопуванні траншей, | | |робітники |котлованів та інших | | | |земляних роботах | | 5 |Антенники- |при виконанні робіт з |Каска |Чергова |щогловики |будівництва і обслуговування |Підшлем- |Індиві- | |антенно-щоглових споруд |ник |дуаль- | | |утеплений|ний | | | | 12 —————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітки: 1. Видача захисних касок здійснюється відповідно до
розділу 3 ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту" ( z0667-96 ).
2. Каски повинні мати таку кольорову гаму: для
робітників - оранжевого кольору; для ІТП - білого
кольору.
3. У зимовий період слід передбачати видачу захисних
касок "Труд" з утепленим підшлемником.
Додаток 1
до пункту 1.2.2 Норм
Позначення захисних властивостей спецодягу,
спецвзуття та засобів захисту рук
(Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Наймену- | Найменування підгрупи | Позначення для вання групи| | ———————————+———————————————————————————————————————+———————————————————————— | | спец- | спец- |засо- | | одягу | взуття |бів за- | | | |хисту | | | |рук ———————————+———————————————————————————————————————+———————+————————+——————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ———————————+———————————————————————————————————————+———————+————————+——————— Від |Від проколів, порізів |Мп |Мп |Мп механічних |Від стирання |Ми |Ми |Ми дій |Від вібрацій | - |Нв |Нв |Від ударів у носковій частині енергією | | | |200 Дж | - |Мун 200 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |100 Дж | - |Мун 100 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |50 Дж | - |Мун 50 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |25 Дж | - |Мун 25 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |15 Дж | - |Мун 15 | - |Від ударів у носковій частині енергією | | | |5 Дж | - |Мун 5 | - |Від ударів у тильній частині енергією | | | |3 Дж | - |Мут 3 | - |Від ударів у щиколотці енергією 2 Дж | - |Мул 2 | - |Від ударів у підйомній частині | | | |енергією 15 Дж | - |Муп 15 | - |Від ударів у гомілковій частині | | | |енергією 1 Дж | - |Муб 1 | - Від |Від сковзання замащених поверхонь | - |Сж | - сковзання |Від сковзання обмерзлих поверхонь | - |Сл | - |Від сковзання мокрих, забруднених і | | | |інших поверхонь | - |См | - Від |Від підвищених температур, обумовлених | | | підвищених |кліматом |Тк |Тк | - температур |Від теплового випромінювання |Ти |Ти | Ти |Від відкритого полум'я |То |То* | То |Від іскр, бризок розплавленого металу, | | | |окалини |Тр |Тр | Тр |Від контакту з поверхнями, нагрітими | | | |вище 45 град.C | - |Тп | - |Від контакту з поверхнями, нагрітими | | | |від 40 до 100 град.C |Тп 100 | - | Тп 100 |Від контакту з поверхнями, нагрітими | | | |від 100 до 400 град.C |Тп 400 | - | Тп 400 |Від контакту з поверхнями, нагрітими | | | |вище 400 град.C |Тв | - | Тв |Від конвенційного тепла |Тт | - | - Від |Від знижених температур повітря |Тн | - | Тн знижених |Від температур до мінус 20 град.C | - |Тн 20 | - температур |Від температур до мінус 30 град.C | - |Тн 30 | - |Від температур до мінус 40 град.C | - |Тн 40 | - |Від знижених температур повітря і вітру|Тнв | - | - |Від контакту з охолодженими поверхнями | - | - | Тхп Від радіо- |Від радіоактивних забруднень |Рз |Рз | Рз активних |Від рентгенівських випромінювань |Ри | - | Ри забруднень | | | | і рентге- | | | | нівських | | | | випро- | | | | мінювань | | | | Від елект- |Від електричного струму напругою до | - |Эн | Эн ричного |1000 В | | | струму, |Від електричного струму напругою понад | | | електро- |1000 В | - |Эв* | Эв статичних |Від електростатичних зарядів, полів |Эс |Эс | Эс зарядів і |Від електричних полів |Эп |Эп | Эп полів, |Від електромагнітних полів |Эм |Эм | Эм електрич- | | | | них і | | | | електро- | | | | магнітних | | | | полів | | | | Від | - |Пн |Пн | - нетоксич- |Від пилу скловолокна, азбесту |Пс |Пс | Пс ного |Від дрібнодисперсного пилу |Пм | - | Пм пилу |Від великодисперсного пилу | - | - | Пк |Від вибухонебезпечного пилу | - |Пв | - Від |Від твердих токсичних речовин |Ят |Ят | Ят токсичних |Від рідких токсичних речовин |Яж |Яж | Яж речовин |Від аерозолей токсичних речовин |Яа | - | - |Від газоподібних токсичних речовин | - | - | Яг Від води і | - | - |В | - розчинів |Водонепроникна |Вн | - | Вн нетоксичних|Водостійка |Ву | - | Ву речовин |Від розчинів поверхнево-активних | | | |речовин |Вп | - | - Від |Від кислот концентрацією вище 80% | | | розчинів |(щодо сірчаної кислоти) |Кк |Кк* | Кк кислот |Від кислот концентрацією від 50 до 80% | | | |(щодо сірчаної кислоти) |К 80 |К 80* | К 80 |Від кислот концентрацією від 20 до 50% | | | |(щодо сірчаної кислоти) |К 50 |К 50* | К 50 |Від кислот концентрацією до 20% | | | |(щодо сірчаної кислоти) |К 20 |К 20 | К 20 Від луг |Від розчинів лугів |Щр | - | Щр |Від розчинів лугів концентрацією вище | | | |20% (щодо гідроокису натрію) |Щ 50 |Щ 50* | Щ 50 |Від розчинів лугів концентрацією | | | |до 20% (щодо гідроокису натрію) |Щ 20 |Щ 20 | Щ 20 Від орга- | - |О |О** | - нічних роз-|Від ароматичних речовин | - |Оа* | Оа чинників, |Від неароматичних речовин | - |Он* | Он у т.ч. |Від хлорованих вуглеводів | - | - | Ох лаків та | | | | фарб | | | | на їх | | | | основі | | | | Від нафти, |Від сирої нафти |Нс |Нс | Нс нафтопро- |Від продуктів сирої фракції |Нл | - | - дуктів, |Від нафтових мастил і продуктів | | | масла та |важких фракцій |Нм |Нм | Нм жирів |Від рослинних і тваринних масел і жирів|Нж |Нж | Нж |Від твердих нафтопродуктів | - |Нт | Нт Від загаль-| - |З |З | - них вироб- | | | | ничих | | | | забруднень | | | | | | | | Від шкідли-|Від мікроорганізмів |Бм |Бм | Бм вих біоло- |Від комах |Бн |Бн | Бн гічних фак-| | | | торів | | | | Від статич-| - | - |У | - них наван- | | | | тажень | | | | (від утоми)| | | | Сигнальні | - |Со | | Со ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— _______________
* Тільки для взуття з полімерних матеріалів.
** Тільки для шкіряного взуття.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 305
( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

( Додаток 2 до пункту 1.2.4 Норм виключено на підставі Наказу
Мінпраці N 305 ( z0616-02 ) від 03.07.2002 )

Додаток 3
до пункту 1.2.7 Норм
_________________________
підприємство, організація Типова форма N МШ-7
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____ Код за УКУД ___________________
Відомість обліку видачі ——————————————————————————————— (повернення) спецодягу, |Номер|Міся-|Код |Цех, | | спецвзуття та запобіжних |доку-|ць, |виду |відділ,| | пристроїв |мента|рік |опера-|діль- | | | | |ції |ниця | | |—————+—————+——————+———————+——| ——————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Но- |Пріз-|Табе-|Спецодяг, спец-|Одиниця |Кіль-|Дата |Строк |Підпис | |мер |вище,|льний|взуття та запо-|виміру |кість|надход-|служби|в одер-| |за |ім'я,|номер|біжні пристрої | | |ження в| |жанні | |поря-|по | |———————————————+—————————| |експлу-| |(здачі)| |дком |бать-| |найме-|номенк- |код|най- | |атацію | | | | |кові | |нуван-|латурний| |мену-| | | | | | | | |ня |номер | |вання| | | | | |—————+—————+—————+——————+————————+———+—————+—————+———————+——————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Матеріально відповідальна особа
Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис друкувати на звороті.
Формат А4
Додаток 4
до пункту 1.2.7 Норм
Лицьовий бік особової картки
_________________________
підприємство, організація ——————————————————————— N | | ———————————————————————
Особова картка
обліку спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального
захисту (ЗІЗ)
Прізвище ______________________________ ————————————————————————— Ім'я ____________ по батькові _________ |Стать ________________ | Табельний N ___________________________ |Зріст ________________ | Цех, дільниця _________________________ |Розмір: | Професія ______________________________ |одягу ________________ | Дата прийняття на роботу ______________ |взуття _______________ | |головного убору ______ | —————————————————————————
Передбачено за затвердженими нормами —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування |Параграф|Одиниця|Кіль-|Строк |Позначення захисних| |спецодягу, |норм |виміру |кість|ношення|властивостей, тип, | |спецвзуття та| | | | |марка ЗІЗ | |інших засобів| | | | | | |індивідуаль- | | | | | | |ного захисту | | | | | | |—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————| |—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————| |—————————————+————————+———————+—————+———————+———————————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник цеху (дільниці) ___________________________________
Керівник служби охорони праці _______________________________
Ст.бухгалтер (бухгалтер) ____________________________________
Зворотний бік особової картки
Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування|Код | Видано | Повернуто | |спецодягу, |(номенк-|—————————————————————————————+————————————————————————————————————————| |спецвзуття |латурний|дата|кіль-|% при- |розписка |дата|кіль-|% при- |розписка|розписка | |та інших ЗІЗ|N) | |кість|датності| в | |кість|датності|про по- |комірника | | | | | | |одержанні| | | |вернення|в одержанні| |————————————+————————+————+—————+————————+—————————+————+—————+————————+————————+———————————| |————————————+————————+————+—————+————————+—————————+————+—————+————————+————————+———————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————вгору