Документ z0496-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Р І Ш Е Н Н Я
08.04.2011 N 156
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 квітня 2011 р.
за N 496/19234

Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України "Про
телекомунікації" ( 1280-15 ) Національна комісія з питань
регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:
1. Додатки 1, 2 до Порядку регулювання тарифів на
загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затвердженого рішенням
НКРЗ від 02.04.2009 N 1438 ( z0363-09 ), зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 22.04.2009 за N 363/16379, викласти в
новій редакції (додаються).
2. Економічному управлінню разом з Юридичним управлінням в
установленому законодавством порядку подати це рішення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова П.Яцук
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр інфраструктури України Б.Колесніков
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко

Додаток 1
до Порядку регулювання
тарифів на загальнодоступні
телекомунікаційні послуги
( z0363-09 )

ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ,
які застосовуються до базової величини
під час визначення тарифів на установлення,
переустановлення телефонного апарата
та переоформлення договору на користування телефоном

------------------------------------------------------------------------------- |По-| Види послуг | Коефіцієнти | |зи-| |-----------------------| |ція| | для | для | | | |підприємств,|населення | | | | установ, | | | | |організацій | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----------------------------------------------------------------------------| | Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (установлення | | телефону) | |-----------------------------------------------------------------------------| | 1 |Основного телефонного апарата, підключеного до | 1,000 | 1,000 | | |окремої лінії (базова величина) | | | |---+-------------------------------------------------+-----------------------| | 2 |Основного телефонного апарата, підключеного за | 1,000 | | |спареною схемою | | |---+-------------------------------------------------+-----------------------| | 3 |Паралельного телефонного апарата у різних | 1,000 | | |абонентів | | |---+-------------------------------------------------+-----------------------| | 4 |Телефонного апарата односторонньої дії | 1,000 | 0,8333 | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| | 5 |Телефонного апарата колективного користування (у | х | 0,8333 | | |місцях спільного користування в комунальній | | | | |квартирі з кожної сім'ї) | | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| | 6 |Вечірнього телефону | 1,000 | 0,8333 | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| | 7 |Основного телефонного апарата терміном дії не | 0,533 | 0,3333 | | |більше 3 місяців | | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| | 8 |Переключення основного телефону абонентів | 1,000 | 1,000 | | |відомчих АТС на автоматичні телефонні станції | | | | |телефонної мережі загального користування | | | | |операторів телекомунікацій за заявою абонента | | | |---+-------------------------------------------------+-----------------------| | 9 |Переключення телефону абонентів місцевих | х | | |телефонних мереж з ініціативи оператора | | | |телекомунікацій | | |---+-------------------------------------------------+-----------------------| |10 |Підключення обладнання циркулярного виклику до | відповідно | х | | |лінії діючого телефону | до | | | | | розрахунку | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |11 |Підключення з'єднувальної лінії екстрених служб | відповідно | х | | | | до | | | | | розрахунку | | |-----------------------------------------------------------------------------| | Переустановлення основного або паралельного телефонного апарата | |-----------------------------------------------------------------------------| |12 |В одному будинку | відповідно |відповідно| | | | до | до | | | | розрахунку |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |13 |В інший будинок | відповідно |відповідно| | | | до | до | | | | розрахунку |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |14 |При переїзді абонента на нове місце проживання у | х |відповідно| | |телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної | | до | | |мережі одного оператора | |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |15 |При переїзді абонента в телефонізоване приміщення| х | 1,000 | | |в зоні дії телефонної мережі іншого оператора | | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |16 |На члена сім'ї та/або на співвласника квартири | х |відповідно| | |за письмовою заявою абонента або в разі настання | | до | | |смерті абонента | |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |17 |На члена сім'ї або співвласника квартири, якщо | х |відповідно| | |телефон було встановлено на пільгових умовах і | | до | | |абонент помер | |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |18 |При одержанні заявником телефонізованої квартири | х |відповідно| | |в спадщину | | до | | | | |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |19 |При передачі у найм (оренду) телефонізованих | х |відповідно| | |квартир (за поновлення попереднього договору | | до | | |після закінчення терміну оренди плата з | |розрахунку| | |орендодавця не справляється) | | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |20 |Переоформлення квартирного телефону на службовий | 1,000 | х | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |21 |Переоформлення службового телефону на квартирний | х |відповідно| | | | | до | | | | |розрахунку| |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |22 |На правонаступника реорганізованої юридичної | відповідно | х | | |особи, що залишився у телефонізованому | до | | | |приміщенні, за кожний основний телефонний апарат | розрахунку | | |---+-------------------------------------------------+------------+----------| |23 |Переоформлення телефону на нового власника за | х |відповідно| | |письмовою згодою абонента, який мав відповідно до| | до | | |законодавства додаткові права на користування та | |розрахунку| | |розпорядження телефонною лінією | | | -------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Порядку регулювання
тарифів на загальнодоступні
телекомунікаційні послуги
( z0363-09 )

ТАРИФНІ КОЕФІЦІЄНТИ,
які застосовуються до базової величини
під час визначення тарифів на абонентну плату
за користування телефонним апаратом

----------------------------------------------------------------------------------------- |По-| Види послуг та плати | Коефіцієнти | |зи-| |---------------------------------| |ція| | для населення | для інших | | | | та бюджетних | підприємств, | | | | підприємств, | установ, | | | | установ, | організацій | | | | організацій | | | | |---------------+-----------------| | | | без |з пого- | без | з | | | |пого- | динною | пого- | пого- | | | |динної|оплатою | динної | динною | | | |оплати|місцевих| оплати |оплатою | | | |місце-| розмов | місце- |місцевих| | | | вих | | вих | розмов | | | |розмов| | розмов | | |---+-------------------------------------------------+---------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |---------------+-----------------| | | | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | |---------------------------------------------------------------------------------------| | Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) | |---------------------------------------------------------------------------------------| | 1 |За основний телефонний апарат, підключений до |1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |окремої лінії (при бронюванні номера телефону та | | | | | | |лінії у магістральному і розподільчому кабелі), | | | | | | |абонентам місцевої телефонної мережі міст та | | | | | | |райцентрів (базова величина) | | | | | |---+-------------------------------------------------+------+--------+--------+--------| | 2 |За основний телефонний апарат, підключений до |1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |окремої лінії (при бронюванні номера телефону та | | | | | | |лінії у магістральному і розподільчому кабелі), | | | | | | |абонентам місцевої телефонної мережі сіл та | | | | | | |селищ міського типу, за винятком райцентрів | | | | | | |(базова величина) | | | | | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 3 |За кожну секунду розмови для всіх видів уключення| відповідно до розрахунку | | |телефону понад установлений ліміт абонентам | | | |місцевої телефонної мережі | | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 4 |За телефон колективного користування (з кожної |0,500 | х | х | х | | |родини комунальної квартири) | | | | | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 5 |За основний телефонний апарат, підключений за | 0,800 | | |спареною схемою | | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 6 |За спарений телефон, установлений у комунальній |0,400 | х | х | х | | |квартирі, з кожної родини | | | | | |---+-------------------------------------------------+------+--------+--------+--------| | 7 |За паралельні телефонні апарати, які встановлені |0,600 |згідно з| 0,600 |згідно з| | |у різних абонентів, з кожного абонента | | графою | | графою | | | | | 3.1 | | 4.1 | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 8 |За вечірній телефон | 0,500 | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| | 9 |За телефон односторонньої дії | 0,500 | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| |10 |Плата за з'єднувальну лінію екстрених служб |відпо-| х |відпові-| х | | | |відно | | дно до | | | | | до | | розра- | | | | |розра-| | хунку | | | | |хунку | | | | |---+-------------------------------------------------+---------------+--------+--------| |11 |За з'єднання з місцевого телефонного апарата | відповідно до| х | х | | |(таксофона), крім універсальних таксофонів | розрахунку | | | |---+-------------------------------------------------+---------------+--------+--------| |12 |За кожну секунду розмови з автоматизованих | відповідно до| х | х | | |переговорних пунктів (АПП) | розрахунку | | | |---+-------------------------------------------------+---------------------------------| |13 |За кожний повний чи неповний кілометр фактичної | відповідно до розрахунку | | |довжини абонентської лінії від абонента до межі | | | |населеного пункту, якщо телефон установлений за | | | |межею населеного пункту і підключений до АТС | | | |цього населеного пункту, незалежно від способу | | | |підключення телефону | | |---------------------------------------------------------------------------------------| |Примітка. | |Під час визначення тарифів за основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії,| |можлива додаткова диференціація розміру абонентної плати залежно від обсягу | |нетарифікованого часу та вартості секунд розмови понад установлений ліміт для абонентів| |міст і райцентрів з почасовим обліком місцевих розмов за їх бажанням. | -----------------------------------------------------------------------------------------вгору