Документ z0504-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.05.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
18.04.2018 № 735


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2018 р.
за № 504/31956

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Заклади охорони здоров'я та фізичні особи - підприємці, що провадять господарську діяльність з медичної практики, отримують рецептурні бланки № 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в тому числі шляхом запровадження електронного рецепта), а  спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.».

2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних рецептів в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі. Облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться у спеціальних журналах (книгах) обліку за формою згідно з чинним законодавством.».

3. Доповнити Інструкцію новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Зберігання електронних рецептів у суб’єктів господарювання, які виписують рецепти, та в аптеках здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації.».

Начальник Управління
фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної
продукції
Т.М. Лясковськийвгору