Документ z0554-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 22.04.2016, підстава - z0473-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.03.2012  № 154


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2012 р.
за № 554/20867

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 238 від 10.03.2016}

Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” за рахунок бюджетних коштів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 227 ,,Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах „Артек” і „Молода гвардія” (із змінами) та з метою належної організації оздоровлення та відпочинку дітей у державному підприємстві України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” за рахунок бюджетних коштів, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Жуковська Г.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06 березня 2008 року № 871 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру „Артек” за рахунок бюджетних коштів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 травня 2008 року за № 382/15073, від 20 лютого 2009 року № 474 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру „Артек” за рахунок бюджетних коштів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2009 року за № 331/16347, та від 26 серпня 2009 року № 3022 „Про внесення змін до наказу Мінсім’ямолодьспорту від 20.02.2009 № 474”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 891/16907.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів УкраїниЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики  України
20.03.2012№ 154


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 квітня 2012 р.
за № 554/20867

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення дітей для оздоровлення та відпочинку до державного підприємства України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” за рахунок бюджетних коштів

I. Загальні положення

1.1. Державне підприємство України ,,Міжнародний дитячий центр ,,Артек” (далі - ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”) є дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в якому діти, що направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у виховних, розважально-ігрових програмах, спортивних змаганнях, набувають досвіду громадської діяльності та спілкування.

1.2. У ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” організовуються оздоровчі та тематичні зміни.

Оздоровча зміна - період перебування дитини в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку.

Тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою.

Учасники тематичних змін - це діти, які беруть особисту або колективну участь у відповідних конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо, які проводяться під час тематичних змін.

1.3. До ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” направляються діти віком:

у період з жовтня до квітня - від 10 до 16 років;

у період з травня до вересня - від 9 до 16 років.

Допускається направлення дітей віком від 8 до 17 років, якщо про це зазначено у відповідному наказі Міністерства соціальної політики України (далі - Мінсоцполітики України).

1.4. Вартість путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, які будуть придбані за рахунок бюджетних коштів, визначається виходячи з тривалості оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного ліжко-дня для ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” затверджується наказом Мінсоцполітики України за погодженням з Мінфіном України.

1.5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсоцполітики України на організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд (далі - діти пільгових категорій).

1.6. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20, 30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством, за визначеною Мінсоцполітики України квотою.

II. Порядок розподілу путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”

2.1. Мінсоцполітики України затверджує розподіл путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” у розрізі адміністративно-територіальних одиниць відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними органів державної статистики з урахуванням кількості дітей пільгових категорій та укладає договори з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - підрозділи) про направлення дітей для оздоровлення та відпочинку.

2.2. Розподіл путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” підрозділам на відповідну оздоровчу зміну затверджується наказом Мінсоцполітики України.

2.3. Направлення дітей пільгових категорій до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” здійснюють підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням того, що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на забезпечення путівкою до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів місцевих бюджетів.

2.4. Мінсоцполітики України передає путівки підрозділам, які здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного значення, відповідно до співвідношення чисельності в них дітей шкільного віку до загальної чисельності таких дітей в Автономній Республіці Крим, відповідній області, містах Києві та Севастополі з урахуванням кількості дітей пільгових категорій.

2.5. Керівники підрозділів, керівники відповідних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад своїм розпорядчим документом призначають працівника, на якого покладають обов'язки щодо підбору та направлення дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, відповідно до вимог цього Положення.

2.6. Керівники підрозділів забезпечують формування бази даних дітей відповідних пільгових категорій, що потребують оздоровлення та відпочинку в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, і керуються цими даними для розподілу виділених путівок між відповідними структурними підрозділами районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад.

III. Порядок надання путівок для оздоровлення та відпочинку в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”

3.1. Уповноважені працівники підрозділів згідно із затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у Мінсоцполітики України путівки до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” за довіреністю.

3.2. Підрозділи надають путівки:

3.2.1. Безоплатні:

дітям-сиротам;

дітям, позбавленим батьківського піклування;

дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним до самообслуговування;

дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

дітям із малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;

дітям із багатодітних сімей, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством;

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;

дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам або спортивним командам - переможцям міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3.2.2. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

дітям з багатодітних сімей;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3.2.3. Путівки з частковою оплатою надаються у розмірі 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

відмінникам навчання, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій, при цьому середньомісячний сукупний дохід сімей, у яких виховуються діти зазначеної категорії, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством;

талановитим та обдарованим дітям - переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

3.2.4. Путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

талановитим та обдарованим дітям - переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

дитячим творчим колективам та спортивним командам - переможцям районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад;

відмінникам навчання;

дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій.

3.3. Дитина пільгової категорії, яка має право на отримання безоплатної путівки, у разі відсутності безоплатних путівок може отримати путівку з найменшою частковою оплатою вартості, яка є в наявності підрозділу, на бажання батьків (осіб, які їх замінюють).

3.4. Відповідні структурні підрозділи районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад вносять пропозиції щодо направлення дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” за безоплатними путівками і путівками з частковою оплатою вартості та складають списки дітей, які направляються до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, за встановленою формою згідно з додатком 1 до цього Положення та направляють їх разом з документами, зазначеними в пунктах 4.2 - 4.5 розділу IV цього Положення, до підрозділів, яким вони підзвітні.

3.5. Сума різниці вартості путівок із частковою оплатою за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють), інших джерел, не заборонених чинним законодавством, сплачується до початку оздоровчої зміни в касу підрозділів, які перераховують зазначені кошти протягом п'яти робочих днів на рахунок Мінсоцполітики України, відкритий в органах Державного казначейства України, для подальшого здійснення ним розрахунків із ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”.

Мінсоцполітики України перераховує вищезазначені кошти на рахунок ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” на підставі акта приймання-передачі наданих послуг.

3.6. Підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, формують і відповідним розпорядчим документом затверджують списки дітей, які направляються до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” від адміністративно-територіальної одиниці.

Підставою для видання такого розпорядчого документа є документи, зазначені в пунктах 4.2 - 4.5 розділу IV цього Положення, які мають зберігатися в підрозділах протягом трьох років.

3.7. На підставі виданих підрозділами розпорядчих документів заповнюються бланки путівок, які засвідчуються підписом керівника підрозділу і печаткою.

3.8. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка наказом керівника підрозділу визначається відповідальною від адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей (далі - старший супроводжувач).

3.9. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки на руки не видаються.

3.10. У разі неможливості використання путівки на зазначену оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини непереборної сили тощо) підрозділи у п'ятиденний строк у письмовій формі інформують про це Мінсоцполітики України із зазначенням причин та номера путівки.

Питання щодо подальшого використання таких путівок вирішується Мінсоцполітики України.

3.11. Здійснювати передання путівок з однієї адміністративно-територіальної одиниці в іншу без видання відповідного розпорядчого документа Мінсоцполітики України не допускається.

3.12. Якщо дитині надано путівку з порушенням вимог цього Положення, така путівка вважається виданою не за призначенням.

IV. Перелік документів, необхідних для отримання путівки до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”

4.1. До відповідних структурних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських рад, на які покладено виконання вимог цього Положення, подаються відповідні документи.

4.2. Для надання безоплатних путівок:

4.2.1. Для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, що підтверджує статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

4.2.2. Для дітей із малозабезпечених сімей, сім'ї яких відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

4.2.3. Для дітей із багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження дитини;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї;

довідки про доходи членів сім'ї.

4.2.4. Для дітей-інвалідів за відсутності медичних протипоказань та здатних до самообслуговування, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків:

копія свідоцтва про народження дитини;

копія документа, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії.

4.2.5. Для дітей, які перебувають на диспансерному обліку:

копія свідоцтва про народження дитини;

медична довідка, яка підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.

4.2.6. Для талановитих і обдарованих дітей - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.2.7. Для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, спортивного змагання міжнародного, всеукраїнського рівнів (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.3. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

4.3.1. Для талановитих та обдарованих дітей - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.3.2. Для дитячих творчих колективів або спортивних команд - переможців обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать дитячий творчий колектив, спортивна команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади обласного рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.3.3. Для дітей з багатодітних сімей:

копія свідоцтва про народження дитини;

посвідчення дитини з багатодітної сім'ї.

4.4. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

4.4.1. Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів за останні два роки;

довідки про доходи членів сім'ї.

4.4.2. Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації;

довідки про доходи членів сім'ї.

4.4.3. Для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.4.4. Для талановитих та обдарованих дітей - переможців міських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади міського рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.5. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:

4.5.1. Для талановитих та обдарованих дітей - переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1-3-є особисте або командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.5.2. Для дитячих творчих колективів та спортивних команд - переможців районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад:

копія свідоцтва про народження дитини;

список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належать колектив, команда;

копії відповідного посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що підтверджує відповідні досягнення, звання лауреата, дипломанта, переможця олімпіади, конкурсу, фестивалю, змагання, спартакіади районного рівня (1-3-є командне місце), отримані упродовж останніх 3 років.

4.5.3. Для відмінників навчання:

копія свідоцтва про народження дитини;

копії табелів за останні два роки.

4.5.4. Для дітей, які є лідерами дитячих громадських організацій:

копія свідоцтва про народження дитини;

клопотання керівного органу громадської організації.

4.6. Зазначені в пунктах 4.2 - 4.5 цього розділу документи не потребують нотаріального засвідчення.

Копії документів засвідчуються керівниками відповідних підрозділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад, які направляють дітей.

4.7. Перед відправленням діти, яким надається путівка, повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством порядку та отримати медичну довідку.

Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду на проведення в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” необхідних діагностичних, лікувальних процедур у разі захворювання дитини та згоду на внесення і використання персональних даних дитини в базу даних ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”.

Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і засвідчує свій підпис печаткою закладу.

V. Проїзд груп дітей до ДПУ,, МДЦ ,,Артек” та їх прийом

5.1. Проїзд дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” проводиться організовано, групами.

З метою забезпечення формування і відправлення чергової групи до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” керівники відповідних підрозділів видають розпорядчі документи про відправлення дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” і призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію проїзду дітей до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” і у зворотному напрямку, у кількості один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують дітей, обов'язково входить медичний працівник.

Особи, які супроводжують дітей є відповідальними за життя і здоров'я дітей за весь період перебування в дорозі та на базі-готелі до від'їзду в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” (у день заїзду) і з моменту передачі їм дітей працівниками ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” при від'їзді.

5.2. Після затвердження керівниками підрозділів списків дітей, які направляються на оздоровлення в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, старшим супроводжувачем проводяться збори батьків (осіб, які їх замінюють) та дітей з організаційних питань, зокрема з організації проїзду, перебування дітей в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, а також інструктаж із особами, які супроводжують.

5.3. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків (осіб, які їх замінюють), а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.4. ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” приймає дітей у строки, зазначені в путівці. Прийом дітей здійснюється тільки через базу-готель ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”.

5.5. Підрозділи в письмовій формі надають до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” інформацію про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту, координати рейсу або номер вагона не пізніше ніж за 5 днів до приїзду на базу-готель ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” та аналогічну інформацію - за 5 днів до від'їзду з ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”.

5.6. Прибувши до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, старший супроводжувач повинен надати особі, яка відповідно до наказу ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” призначена відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники затверджених списків дітей та належним чином оформлені путівки і медичні довідки.

5.7. ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” забезпечує проживання супроводжувачів на базі-готелі ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”.

5.8. ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” після заїзду дітей в 5-денний строк повідомляє Мінсоцполітики України про відповідність кількості фактично прибулих дітей кількості виділених путівок.

5.9. Супроводжуючі груп дітей повинні прибути на базу-готель ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” не пізніше ніж за один день до від’їзду дітей та зареєструватись у відповідальної особи за прийом та відправлення дітей.

5.10.У разі встановлення під час прийому дитини на відпочинок факту видачі путівки не за призначенням (дитина направлена до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” без відповідного медичного обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленою медичною довідкою, є молодшою або старшою від зазначеного в цьому Положенні віку) така дитина до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” не приймається та відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.

Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а путівка вилучається, про що відповідальними особами за проведення заїзду на зміну в ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” та старшим супроводжувачем від адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до Мінсоцполітики України.

Рішення про подальше використання такої путівки приймає Мінсоцполітики України відповідно до чинного законодавства.

5.11. У разі хвороби дитини ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” обов’язково забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання незалежно від строку дії путівки. Умови від’їзду дитини до місця постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх змінюють) та з підрозділами.

VI. Порядок проведення тематичних змін у ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”

6.1. План-графік розподілу путівок на оздоровлення та тематика змін затверджуються наказом Мінсоцполітики України на відповідний рік.

6.2. На кожну тематичну зміну ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” розробляє положення про проведення тематичної зміни та подає на погодження до відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики України.

У положенні про проведення тематичної зміни зазначаються строки її проведення, мета, перелік організацій, які беруть участь у реалізації та проведенні фестивалів або окремих заходів тематичної зміни.

6.3. До проведення тематичної зміни можуть залучатися окремі відомі діячі мистецтв, спортсмени та інші почесні гості.

До витрат на проведення тематичних змін включаються проживання в гостьових гуртожитках і харчування в їдальні почесних гостей, транспортне забезпечення, сценічне оформлення та технічне забезпечення заходу.

6.4. Вартість проведення кожної тематичної зміни погоджується Мінсоцполітики України.

VIІ. Звітність про використання путівок та контроль за дотриманням вимог цього Положення

7.1. Керівники підрозділів протягом 10 днів після закінчення кожної оздоровчої зміни подають Мінсоцполітики України звіт про використання путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” за встановленою формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

7.2. За результатами бюджетного року підрозділи у строк до 10 січня наступного за звітним року подають Мінсоцполітики України річний звіт про використання путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек” за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

7.3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного законодавства підрозділи в місячний строк з дня виявлення такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсоцполітики України.

7.4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених Мінсоцполітики України на придбання путівок до ДПУ ,,МДЦ ,,Артек”, та за використанням путівок здійснюється в установленому законодавством порядку.

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковська
Додаток 1
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України „Міжнародний
дитячий центр „Артек” за рахунок
бюджетних коштів

СПИСОК
дітей, які направляються до ДПУ „МДЦ „Артек”

на ________ зміну

з ____________ до ____________ 20____ року
______________________________________________
(область, місто, район)

№ з/п

№ путівки

Вид путівки

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місце навчання

Місце проживання, телефон

Батьки (або особи, які їх замінюють), П.І.Б.

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій або виконавчого органу міської ради

__________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

М.П.


Додаток 2
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України „Міжнародний
дитячий центр „Артек” за рахунок
бюджетних коштів

ЗВІТ
про використання путівок до ДПУ „МДЦ „Артек”

_______________________________
(область, місто, район)
на ________ зміну з ____________ до ____________ ____ року

№ з/п

Інформація про використання путівок

Усього путівок

У тому числі

безоплатні

з частковою оплатою за рахунок батьків (або осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених законодавством

50 %

30 %

20 %

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

к-сть

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Залишок путівок на початок звітного періоду2

Одержано путівок у звітному періоді3

Видано путівок за звітний період4

Повернуто бланків5

Залишок путівок на кінець звітного періоду6

Сума коштів, яка прийнята до заліку7

Із загальної кількості путівок видано:
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування
дітям-інвалідам
дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф
дітям із малозабезпечених сімей
дітям із багатодітних сімей
дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язкі
дітям, які перебувають на диспансерному обліку
талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад
дитячим творчим колективам та спортивним командам
дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій
відмінникам навчанняКерівник

__________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

М.П.


Додаток 3
до Положення про порядок
направлення дітей для оздоровлення
та відпочинку до державного
підприємства України „Міжнародний
дитячий центр „Артек” за рахунок
бюджетних коштів

РІЧНИЙ ЗВІТ
про використання путівок до ДПУ „МДЦ „Артек”

___________________________ за 20__ рік
(область, місто, район)

Усього путівок

Безоплатні

Путівки, які фінансуються з бюджету

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

на 50 %

на 70 %

на 80 %

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

кількість

сума за фактично видані путівки (грн)

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

одержано

фактично видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-а зміна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-а зміна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...
...
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перераховано коштів батьків

Х

Х


Х

Х


Х

Х


Х

Х


Х

Х


Керівник

__________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

__________
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

М.П.

вгору