Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення, Перелік [...] від 06.05.2009333
Документ z0570-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2016, підстава - z1285-16


Дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

10. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ осіб офіцерського складу, в паспорті здоров'я (медичній книжці) яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один з останніх трьох років, при проведенні первинного медичного огляду приймається тільки після стаціонарного обстеження в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби.

11. Офіцери, які вступають до ВВНЗ інших центральних органів державної влади, проходять медичний огляд ВЛК в порядку, визначеному цими органами.

12. Ліцеїсти випускного курсу військових ліцеїв, які бажають навчатися у ВВНЗ Держприкордонслужби і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до військової служби, проходять медичний огляд гарнізонною ВЛК госпіталів Держприкордонслужби.

13. За результатами первинного медичного огляду приймається постанова ВЛК, яка записується у відповідний розділ картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Один примірник картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ залишається у ВЛК, інший - видається кандидату на руки.

Рішення ВЛК про непридатність кандидата для вступу до ВВНЗ виноситься і оголошується в день проведення медичного огляду та оформляється довідкою ВЛК.

Картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ осіб, які за результатами медичного огляду визнані непридатними до вступу у ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення медичного огляду направляються до ЦВЛК для контролю.

Картки медогляду кандидатів, визнаних придатними до навчання у ВВНЗ, зберігаються в особових справах курсантів.

14. Особи, які хворіли на вірусний гепатит, тиф, паратифозні захворювання, серозний менінгіт, дифтерію легкого та середнього ступенів важкості, після чого настало повне одужання або стійка ремісія, протягом 1,5 року визнаються непридатними для вступу до ВВНЗ.

15. Особи офіцерського складу, які перенесли травми центральної нервової системи без порушення функції та органічної симптоматики ураження центральної нервової системи, визнаються придатними для вступу до ВВНЗ не раніше ніж через 2 роки після перенесення зазначених захворювань та ушкоджень.

16. Особи, які хворіли на гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, після одужання, що встановлено за результатами повного стаціонарного обстеження, визнаються придатними для вступу до ВВНЗ не раніше ніж через 1,5 року після одужання.

17. Особи, які перенесли оптикореконструктивні операції на рогівці, визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через рік після операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень та дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні.

18. Військовослужбовці Держприкордонслужби із сечокислим діатезом підлягають динамічному нагляду протягом року. Остаточне рішення про придатність для вступу до ВВНЗ приймається після медичного огляду кандидата в умовах стаціонару.

19. Медичний огляд осіб, відібраних кандидатами на навчання до ВВНЗ інших центральних органів виконавчої влади, проводиться в порядку, визначеному органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні заклади.

20. У Національній академії Держприкордонслужби:

перевіряються наявні у справі медичні документи, зазначені в пункті 9 цієї глави, картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ з результатами первинного медичного огляду та постановою про придатність до навчання у ВВНЗ;

проводиться остаточний медичний огляд кандидатів для вступу ТдВЛК ВВНЗ;

у разі виявлення порушень в оформленні медичних документів, наявності медичних протипоказань для вступу до Національної академії Держприкордонслужби голова ТдВЛК ВВНЗ доповідає голові приймальної комісії пропозиції щодо доцільності надсилання виклику кандидату для вступу до Національної академії Держприкордонслужби.

ТдВЛК ВВНЗ створюється наказом організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби за поданням ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Головою ТдВЛК ВВНЗ призначається начальник відділу охорони здоров'я академії або лікар академії, який має досвід роботи в закладах охорони здоров'я з питань військово-лікарської експертизи, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи.

До складу ТдВЛК ВВНЗ залучаються лікарі (хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог). Для укомплектування ТдВЛК ВВНЗ за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби можуть залучатися лікарі закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби, а також запрошуватися лікарі закладів охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади (за згодою).

Перед початком проведення остаточного медичного огляду головою ТдВЛК Національної академії Держприкордонслужби проводиться інструктивно-методичне заняття зі складом комісії, під час якого доводяться вимоги до стану здоров'я кандидатів для вступу до Національної академії Держприкордонслужби.

До початку проведення остаточного медичного огляду всім кандидатам проводять ЕКГ-дослідження, а під час проведення медичного огляду за наявності медичних показань - інші дослідження.

Під час проведення остаточного медичного огляду кожного кандидата на навчання у ВВНЗ оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог (для жінок), а за медичними показаннями - лікарі інших спеціальностей.

За потреби уточнення діагнозу та проведення додаткових досліджень кандидат направляється до інших закладів охорони здоров'я з наступним винесенням рішення.

Після проведення остаточного медичного огляду ТдВЛК ВВНЗ приймає рішення щодо придатності до навчання в Національній академії Держприкордонслужби, яке не пізніше дня проведення остаточного медичного огляду оформлюється постановою та заноситься в картку медичного огляду, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця (для військовослужбовців) та в книгу протоколів засідань ВЛК.

Картки медичного огляду кандидатів, яких під час остаточного медичного огляду ТдВЛК ВВНЗ визнано непридатними для вступу до ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення остаточного медичного огляду направляються до ЦВЛК для аналізу та узагальнення.

Постанова ТдВЛК Національної академії Держприкордонслужби про непридатність кандидата для вступу до ВВНЗ доводиться до його відома в день проведення медичного огляду.

21. За наказом Адміністрації Держприкордонслужби до організації, контролю та проведення медичного огляду в Національній академії Держприкордонслужби можуть залучатися представники Управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби та ЦВЛК.

4. Медичний огляд військовослужбовців

1. Направлення на медичний огляд проводиться начальниками відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, військовою прокуратурою, судами, головою ЦВЛК, начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування.

2. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

направлення на медичний огляд, підписане начальником органу Держприкордонслужби або начальником кадрового підрозділу (від начальника кадрового органу регіонального управління та вище із посиланням на рішення відповідного начальника);

паспорт здоров'я військовослужбовця (медична книжка);

службове посвідчення військовослужбовця;

паспорт громадянина України або завірена копія першої сторінки паспорта;

2 фотокартки 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

службова характеристика;

медична характеристика;

за наявності додаються:

форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс;

довідка про обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва (у разі якщо поранення, травма, контузія, каліцтво отримані до набрання чинності цим Положенням);

копія посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У службовій характеристиці обов'язково зазначаються загальна характеристика фізичного стану та працездатності, індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан), бажання проходити військову службу, побутові умови, звички, підстави направлення на медичний огляд, висновок начальника органу Держприкордонслужби про доцільність використання на військовій службі чи за військовою спеціальністю; службова характеристика підписується начальником органу Держприкордонслужби та завіряється гербовою печаткою.

У медичній характеристиці, яка підписується та засвідчується начальником служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби, зазначаються: яким військовим комісаріатом і коли військовослужбовець був призваний (прийнятий) на військову службу, який ВВНЗ і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном, участь у бойових діях, інформація про захворюваність військовослужбовця, перебіг захворювань, результати лікування, лікувальні заклади, де перебував, результати медичних оглядів ВЛК (при призові, вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та пропозиції начальника служби охорони здоров'я щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я.

При направленні військовослужбовців на медичний огляд ВЛК органами військової прокуратури надання відповідного переліку документів забезпечують начальники органів Держприкордонслужби, у яких проходять військову службу зазначені військовослужбовці.

3. У разі виявлення під час обстеження або лікування в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби у військовослужбовця захворювання, наслідків поранення, травми, контузії, каліцтва, які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час, такі особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого, який засвідчується підписом начальника закладу та гербовою печаткою.

4. Військовослужбовці, захворювання, наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва яких згідно з Розкладом хвороб, ТДВ або Переліком хвороб зумовлюють обмежену придатність до військової служби, направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника органу Держприкордонслужби, у якому проходить службу такий військовослужбовець.

5. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків військовослужбовець може направлятися на медичний огляд ВЛК начальником відділення, начальником клініки закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, у якому він перебуває на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого (паспорті здоров'я військовослужбовця), який засвідчується підписом відповідної посадової особи.

6. Військовослужбовці оглядаються ВЛК закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за зоною відповідальності цих закладів, а також за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні.

7. На осіб, які проходять медичний огляд амбулаторно, заводиться картка обстеження та медичного огляду (додаток 14), при стаціонарному огляді - медична карта стаціонарного хворого.

8. Медичний огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичних показань - лікарями інших спеціальностей.

9. Обов'язково здаються загальні аналізи крові та сечі, проводяться ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітки; потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.

10. Медичний огляд військовослужбовців, направлених на ВЛК для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями лікарями відповідного профілю.

11. При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує вік, освіту, військовий фах, підготовку, професійний досвід, фактичну працездатність, бажання проходити військову службу, висновок начальника органу Держприкордонслужби та начальника служби охорони здоров'я цього органу, викладені в службовій та медичній характеристиках, можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, що найбільше відповідає стану його здоров'я.

12. Медичний огляд військовослужбовців, які отримали захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, з метою визначення ступеня придатності до військової служби проводиться при визначеному наслідку (результаті) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

13. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції органів і систем організму та працездатності необхідний строк не менше 30 календарних днів. Постанова ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я оформляється довідкою ВЛК, копія якої направляється до ЦВЛК для обліку і контролю.

14. Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків за станом здоров'я або про придатність до військової служби оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає. Копія зазначеної довідки направляється до ЦВЛК для обліку та контролю.

15. У разі коли є незаперечні дані, що придатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про непридатність (обмежену придатність) їх до військової служби.

16. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після поранень, травм, контузій, каліцтв або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

17. Загальний строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні, включаючи відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. Після закінчення визначеного строку перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров'я військовослужбовці підлягають медичному огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У разі визнання військовослужбовців ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час документи щодо їх звільнення з військової служби можуть бути подані до виписки із закладу охорони здоров'я.

18. Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби, де він проходить службу, на підставі постанови госпітальної (гарнізонної) ВЛК. Після закінчення відпустки за станом здоров’я військовослужбовці у триденний строк направляються на огляд ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

19. У зв'язку із хворобою ВЛК може приймати постанову про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків строком від 10 до 15 календарних днів.

Постанова ВЛК про продовження звільнення від виконання службових обов'язків приймається кожний раз не більше ніж на 10 календарних днів, але загалом не може перевищувати 30 календарних днів.

20. Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво під час захисту держави, участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу у країнах, де ведуться бойові дії, або захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється ВЛК тільки після закінчення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я та досягнення кінцевого результату лікування.

21. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби постанова про їх потребу у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається.

22. Щодо осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та які за станом здоров’я не можуть виконувати службові обов’язки, ВЛК одночасно приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров’я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів.

23. У разі коли особа, направлена на медичний огляд, відмовляється (ухиляється) від призначеного лікарем обстеження, що унеможливлює прийняття ВЛК відповідної постанови, за рішенням консиліуму лікарів за участю керівника ( або його заступника) закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби таку особу виписують без проведення медичного огляду з офіційним повідомленням про причину виписки начальника органу Держприкордонслужби, яким ця особа була направлена на медичний огляд, та відповідним записом у медичній карті стаціонарного хворого.

24. У разі переведення військовослужбовців для продовження лікування з одного закладу охорони здоров'я до іншого (з військового (цивільного) до цивільного (військового)), якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймає постанову про потребу у переведенні до закладу охорони здоров’я із зазначенням закладу та його дислокації. Постанова оформлюється довідкою ВЛК та затвердженню ЦВЛК не підлягає.

25. Відповідно до стану здоров'я військовослужбовця, який пройшов медичний огляд, ВЛК приймає постанову про потребу в проїзді військовослужбовця із зазначенням виду транспорту та категорії місць.

26. Якщо військовослужбовець за станом здоров'я направляється до іншого закладу охорони здоров'я, у відпустку за станом здоров'я та потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість супроводжувачів.

27. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, відряджень за кордон, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графами І - IV Розкладу хвороб з подальшим затвердженням ЦВЛК довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу.

28. Медичний огляд осіб, які проводять верхолазні роботи (верхолази), проводиться один раз на 12 місяців, а осіб, які виконують роботи на висоті (працюють на висоті), кранівників баштових та автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах з обслуговування діючих електроустановок (черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з напругою 127 В і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках; персонал, який проводить роботи під напругою в електроустановках з напругою 127 В та вище), - один раз на 2 роки.

Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також з обслуговування підйомних механізмів і установок та діючих електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

У разі якщо ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у заклад охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим медичним оглядом його госпітальною ВЛК.

Дозволяється направляти військовослужбовців на обстеження в інші заклади охорони здоров’я із клопотанням про оформлення акта дослідження стану здоров'я (додаток 15).

Акт дослідження стану здоров'я після ознайомлення з ним особи, якій проводилося обстеження, надсилається до військової частини, з якої військовослужбовець був направлений на обстеження.

Після обстеження у військовому закладі охорони здоров’я військовослужбовець за направленням командира військової частини оглядається ВЛК цього закладу.

29. Направлення на медичний огляд ВЛК у інші заклади охорони здоров’я проводиться за погодженням з ЦВЛК з дозволу Адміністрації Держприкордонслужби.

30. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби (крім випускного курсу), відраховані з навчання, проходять медичний огляд ВЛК за графою ІІ Розкладу хвороб.

31. Курсанти випускних курсів Національної академії Держприкордонслужби оглядаються за графою III Розкладу хвороб.

32. У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому закладі охорони здоров’я (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у командах видужуючих).

За наявності медичних показань військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та оформлюється довідкою ВЛК.

33. Військовослужбовці, які направляються на перепідготовку, підвищення кваліфікації, медичному огляду у ВЛК не підлягають.

34. Щодо військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВВНЗ, зріст яких 190 см і вище, ВЛК приймає постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини передбаченої для них норми харчування на весь строк строкової служби, навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу).

5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців

1. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК з метою визначення за станом їх здоров'я:

необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні та/або медичному нагляді;

транспортабельності та необхідності переїзду через хворобу.

2. До членів сімей, які можуть направлятися на медичний огляд для визначення доцільності переміщення військовослужбовця, належать його (її) дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, повнолітні діти - учні та студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та діти-інваліди I і II груп інвалідності, непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка), брати, сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

3. На медичний огляд не направляються члени сімей:

військовослужбовців строкової служби;

військовослужбовців за контрактом з числа осіб рядового, сержантського складу;

військовослужбовців офіцерського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або подані до звільнення з військової служби.

4. Направлення на медичний огляд проводиться посадовими особами від начальника територіального органу Держприкордонслужби та вище.

У направленні повинна бути чітко зазначена мета огляду члена сім'ї військовослужбовця.

Разом із направленням у ВЛК подаються: висновок лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або акт огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), медична карта амбулаторного хворого.

5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (жінок - також гінекологом). Лікарі інших спеціальностей залучаються згідно з медичними показаннями.

6. При визначенні питання про необхідність тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження в закладі охорони здоров'я ВЛК виносить постанову про можливість надання спеціалізованої медичної допомоги члену сім'ї у тій місцевості, де військовослужбовець проходить службу або куди планується його переведення для подальшого проходження служби, на підставі звернення закладу охорони здоров’я.

7. Необхідність постійного стороннього догляду за членами сімей військовослужбовців визначається ЛКК закладу охорони здоров'я за місцем їх проживання.

8. Постанова ВЛК про наявність медичних показань для тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження або виявлених медичних протипоказань для транспортування членів сімей військовослужбовців оформляється свідоцтвом про хворобу ВЛК у трьох примірниках, які підлягають затвердженню ЦВЛК.

За відсутності медичних показань для тривалого спеціалізованого лікування або тривалого медичного спостереження, виявлених медичних протипоказань для транспортування за висновком ЛКК постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка не потребує затвердження ЦВЛК.

6. Медичний огляд військовослужбовців плавскладу підрозділів морської охорони Держприкордонслужби, водолазів Держприкордонслужби

1. Медичний огляд водолазів, гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також кермових та операторів центрального поста керування кораблів та катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи за військовою спеціальністю проводиться раз на 12 місяців.

2. Медичний огляд працівників суден забезпечення морської охорони Держприкордонслужби проводиться гарнізонною ВЛК, яка приймає рішення про придатність (непридатність) до роботи на суднах забезпечення відповідно до вимог Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 листопада 1996 року № 347, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 квітня 1997 року за № 108/1912.

3. За рішенням ВЛК "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає" допускаються до плавання особи, направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби.

4. У разі виявлення при огляді ВЛК у військовослужбовців, направлених для несення бойової служби чи виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби, захворювань, які передбачають за статтями Розкладу хвороб індивідуальну оцінку придатності до служби у плавскладі, ВЛК приймає постанову: "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає".

5. У разі визнання військовослужбовця за станом здоров’я непридатним до служби у плавскладі Держприкордонслужби ВЛК вирішує питання про придатність його до військової служби.

6. Позачерговий медичний огляд осіб, які проходять службу в плавскладі на надводних кораблях або направлених для несення бойової служби чи виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби, військовослужбовців, які прибули з інших військових формувань, з ВВНЗ, а також прийнятим на військову службу із запасу проводиться за рішенням начальника відповідного органу Держприкордонслужби на підставі рапорту начальника служби (відділу, відділення) охорони здоров'я органу Держприкордонслужби або рекомендацій закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби.

7. Медичний огляд водолазів

1. Медичний огляд водолазів при визначенні придатності до виконання водолазних робіт проводиться госпітальними (гарнізонними) ВЛК із залученням лікаря-фізіолога як члена комісії за наявності таких документів:

направлення начальника органу Держприкордонслужби із зазначенням глибини занурення;

службова та медична характеристики;

паспорт здоров'я військовослужбовця;

особиста книжка водолаза.

У період підготовки до чергового медичного огляду водолазного складу начальник служби охорони здоров'я зобов'язаний:

підготувати паспорти здоров'я військовослужбовців-водолазів та перевірити наявність у них необхідних записів за минулий рік;

зробити антропометричні виміри водолазів;

дослідити реакції організму водолазів на навантаження із застосуванням функціональних проб;

організувати проведення рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ-досліджень із застосуванням навантажувальних проб особам, яким більше 40 років, додатково - дослідження на цукор та ліпіди крові, вимірювання внутрішньоочного тиску;

підготувати на водолазів медичні характеристики, в яких узагальнюються матеріали спостереження за ними (звернення за медичною допомогою, усунення від занурень під воду за результатами медичних оглядів, даних функціональних проб).

2. Кожному водолазу, визнаному придатним до служби, ВЛК встановлюються граничні глибини водолазних робіт на наступний рік - 60 метрів, 20 метрів.

При встановленні конкретних глибин водолазних робіт визначальними показниками є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а також профіль підготовки в навчальній частині.

3. Під час огляду випускників навчального центру за профілем водолаза дозволяється (з метою набуття досвіду та підвищення майстерності) надавати допуск до занурень на глибини, які перевищують максимальну глибину, що була досягнута при навчанні в навчальній частині.

Послідовне збільшення глибини занурень є суворо індивідуальним з урахуванням успішності виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень).

4. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів можуть виявитися слабкі адаптаційні можливості щодо роботи в умовах високих тисків газового середовища та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, до стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску, неадекватно тривале відновлення функцій організму після занурень під воду за результатами функціональних проб тощо).

Залежно від виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому (позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за військовою спеціальністю.

5. Постанова ВЛК приймається після проведення обстеження та медичного огляду водолазів. Результати медичного огляду записуються в книгу протоколів засідань ВЛК, у паспорт здоров'я військовослужбовця та особисту книжку водолаза.

При переведенні водолаза до іншого органу Держприкордонслужби або направленні його на навчання начальник служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів водолаза до нового місця служби.

6. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та не повинна перевищуватись протягом усього визначеного періоду.

Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів може бути перевищена з дозволу керівника пошукових та аварійно-рятувальних робіт і начальника органу морської охорони Держприкордонслужби при проведенні фактичних аварійно-рятувальних робіт.

7. Водолази, які своєчасно не пройшли медичний огляд і не мають в особистій книжці водолаза та паспорті здоров'я військовослужбовця записів про встановлену на поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не допускаються.

8. У разі виявлення у водолаза захворювань, які перешкоджають водолазним роботам або коли важко остаточно визначити стан здоров'я водолаза, ВЛК направляє його на обстеження та лікування до закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим оглядом госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та до військової служби.

У разі визнання його непридатним до служби водолазом постанова ВЛК записується у довідку ВЛК, яка направляється на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

9. Водолази органів Держприкордонслужби відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та фізичний розвиток яких відповідає вимогам до стану здоров'я водолазів згідно з графою 1 таблиці "А" ТДВ.

10. У період проходження військової служби позаштатні водолази ВЛК не оглядаються, а проходять обстеження службою охорони здоров'я органу Держприкордонслужби із залученням лікарів госпіталів Держприкордонслужби у разі виявлення змін у стані здоров’я.

Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під воду на глибину до 20 метрів дає лікар служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби.

Результати обстеження і висновки про допуск до занурень записуються в паспорти здоров'я військовослужбовців та особисті книжки водолазів.

Особи, які не пройшли обстеження, до занурень під воду не допускаються.

11. За підсумками медичного огляду штатного водолазного складу начальниками органів Держприкордонслужби видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної глибини занурень під воду на поточний рік.

8. Медичний огляд осіб, які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу на відповідні посади, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та відповідними графами таблиці "В" ТДВ з обов'язковою участю представників органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять службу (працюють), та лікаря служби охорони здоров'я зазначених органів.

Військовослужбовці, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

2. Призначення військовослужбовців (прийняття працівників) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності без попереднього медичного огляду забороняється.

3. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться раз на 12 місяців. Відповідальним за своєчасне направлення зазначених осіб на медичний огляд є начальник органу Держприкордонслужби.

4. Начальник органу Держприкордонслужби не пізніше ніж у семиденний строк перед початком медичного огляду подає до відповідної ВЛК списки осіб, які підлягають огляду, із зазначенням мети огляду, тривалості професійного стажу роботи, а при роботі з ДІВ - даних індивідуального дозиметричного контролю.

Перед початком медичного огляду представник командування органу Держприкордонслужби ознайомлює членів ВЛК з умовами праці осіб, які підлягають медичному огляду, а представник служби охорони здоров'я доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за станом здоров'я зазначених осіб у міжкомісійний період.

5. Особи, які своєчасно не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо) медичний огляд, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

6. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці (працівники), які скаржаться на стан здоров'я, тимчасово не допущені до роботи за станом здоров'я, повернулися з відпустки через хворобу, після перенесених захворювань, поранень, за якими ці особи згідно з графами ТДВ були визнані непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

7. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, з повторним оглядом через 3-12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка у зв'язку з вагітністю).

8. У разі підозри щодо наявності у військовослужбовця (працівника) професійного захворювання (отруєння), зумовленого дією ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, за запитом начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби лікарем з гігієни праці санітарно-епідеміологічної служби складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2004 року № 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 260/10540, яка затверджується головним державним санітарним лікарем Держприкордонслужби (начальником санітарно-епідеміологічного загону Держприкордонслужби зони відповідальності).

9. У разі коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців (працівників) передбачається прийняття постанови про їх непридатність (тимчасову або постійну) до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається лікар-радіолог або лікар-токсиколог.

10. При виявленні у військовослужбовця (працівника) декількох захворювань, які окремо не обмежують придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, постанова про його придатність або непридатність до роботи приймається ВЛК індивідуально з урахуванням характеру захворювань та ступеня вираженості функціональних розладів.

11. Жінки з моменту встановлення вагітності та на період грудного годування дитини до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

12. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проходять медичне обстеження в обсязі, передбаченому Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - Порядок).

Особам, які призначаються (приймаються) на роботу з ДІВ, додатково визначається функція зовнішнього дихання.

13. Військовослужбовці, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності періодичним обстеженням та медичним оглядам у військових лікувальних закладах за місцем служби не рідше одного разу на 12 місяців.

Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає.

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, ВЛК додатково приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

14. Перелік медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами викладено в Порядку.

9. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби, які виїжджають за кордон

1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) і на підставі переліку медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби України, які виїздять за кордон у довгострокові відрядження та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями (додаток 16) (далі - Перелік медичних протипоказань).

Медичний огляд членів сімей, які виїжджають за кордон для проживання разом із військовослужбовцями, проводиться на підставі Переліку медичних протипоказань.

2. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу, проводиться прямими начальниками від начальника (командира) органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, та вище або начальником кадрового підрозділу (від начальника відділу кадрів територіального управління та вище із зазначенням у направленні на медичний огляд рішення відповідного начальника).

У направленні зазначаються країна відрядження, строк відрядження і за можливості характер майбутньої служби (роботи).

До ВЛК з направленням подаються паспорт здоров'я військовослужбовця, медична карта амбулаторного хворого (на працівників та членів сімей), службова та медична характеристики (для військовослужбовців), виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (за наявності).

3. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби проводиться:

хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, гінекологом (жінок);

діти оглядаються педіатром;

лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями.

До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12 років), клінічні аналізи крові та сечі, аналіз крові на цукор, а військовослужбовцям (працівникам), крім того, визначаються група та резус-належність крові, антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), проводяться ЕКГ та за медичними показаннями інші дослідження.

4. Члени сімей (працівники) надають до ВЛК медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а на дітей - карту профілактичних щеплень за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 688/12562, без зазначених документів медичний огляд не проводиться.

5. Військовослужбовці, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до виїзду за кордон, за винятком осіб, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей 4-г, 23-в, 25-б, 28-в, 30-в, 31-в, 36-в, 39-в, 41-в, 42-в, 43-б, 46-в, 49-а, 50-а, 52-в, 53-в, 55-б, 57-в, 58-б, 60-в, 61-в, 62-в, 64-в, 67-в, 68-в, 69-б, 70-в, 71-в, 74-в, 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в, 83-а, 84-б Розкладу хвороб, за якими щодо військовослужбовців, що оглядаються за графою III Розкладу хвороб та виїжджають у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом, застосовують індивідуальну оцінку придатності до служби за кордоном.

6. При медичному огляді військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, одночасно з постановою ВЛК про відсутність медичних протипоказань до виїзду за кордон приймається постанова про придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

7. Перед від'їздом за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу військовослужбовцю (працівнику) проводиться повна санація ротової порожнини.

8. При виїзді до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком інфекційних захворювань, обов'язково проводяться щеплення. При захворюваннях, які є протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти карантинних інфекцій, приймається постанова ВЛК "Проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане".

9. При неефективному лікуванні військовослужбовців (працівників), які перебувають за кордоном у довгострокових закордонних відрядженнях чи приймають участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу або навчаються за кордоном, за умов прогресування чи частого загострення у них захворювань, коли виїзд із країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я цих осіб, питання про повернення з відрядження військовослужбовців (працівників) за станом здоров'я вирішується на підставі висновку консиліуму медичних спеціалістів Держприкордонслужби.

10. За результатами медичного огляду ВЛК приймає одну з таких постанов:

за відсутності протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає";

за наявності протипоказань для військовослужбовців (працівників) - "На підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане";

за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане".

11. Постанови гарнізонних (госпітальних) ВЛК про відсутність або наявність медичних протипоказань для направлення за кордон військовослужбовців, призначених на посади військових радників, військових аташе, старших груп військових спеціалістів, разом з карткою обстеження та медичного огляду або медичною картою стаціонарного хворого, паспортом здоров’я військовослужбовця направляються на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

12. Постанова ВЛК про відсутність за станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає (за винятком осіб, зазначених у пункті 11 цієї глави).

При встановленні у військовослужбовця медичних протипоказань до проходження військової служби за кордоном ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

13. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 12 місяців з дня огляду, якщо протягом цього строку виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від строку огляду у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити.

Довідка ВЛК про відсутність протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) за кордоном зберігається протягом 3 років у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби, де проводився медичний огляд.

14. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі, проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров’я за місцем служби (роботи, проживання), ВЛК не оглядаються.

10. Медичний огляд осіб, яких відбирають на військову службу за контрактом

1. Медичний огляд громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яких відбирають на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби (далі - кандидати), проводиться гарнізонною ВЛК.

Направлення на медичний огляд громадян призовного віку, військовозобов'язаних підписується начальником окремого регіонального центру комплектування (далі - ОРЦК) або начальником органу Держприкордонслужби, в який оформляється кандидат.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, підписується начальником органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу.

2. Перед проходженням медичного огляду всі кандидати заповнюють анкету кандидата на військову службу за контрактом, кандидата на навчання в ВВНЗ.

3. Для проходження медичного огляду кандидати надають до ВЛК документи згідно з переліком документів та результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК цивільних осіб, військовослужбовців інших відомств, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України та на навчання в ВВНЗ.

4. На кожного кандидата заводиться картка медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України (додаток 17).

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а за медичними показаннями - лікарями інших спеціальностей.

З метою уточнення діагнозу захворювання кандидат за його згодою може бути направлений начальником ОРЦК, органу Держприкордонслужби на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження до закладу охорони здоров'я за місцем проживання.

У разі відмови кандидата від обстеження, а також якщо виявлено захворювання, що передбачає непридатність до військової служби за контрактом, подальший медичний огляд не проводиться, а ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом ".

5. Військовозобов'язані, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, як кандидати для проходження військової служби за контрактом не розглядаються.

6. У разі коли під час амбулаторного обстеження неможливо остаточно визначити стан здоров'я кандидатів, вони направляються на стаціонарне обстеження до закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров’я України.

Після обстеження кандидатів із числа військовослужбовців госпітальна ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) їх до військової служби за контрактом.

7. Медичний огляд кандидатів на військову службу за контрактом проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графи II - IV).

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанову "Придатний (непридатний) до військової служби за контрактом за спеціальністю _____________ (зазначити спеціальність)".

У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за контрактом.

8. У разі відмови кандидата від обстеження, а також при виявленні захворювання, що перешкоджає проходженню служби за контрактом, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом".

9. Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає та дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

Перший примірник довідки ВЛК додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом, другий примірник залишається у гарнізонній (госпітальній) ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

11. Постанови ВЛК

1. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів.

ВЛК при винесенні постанови оцінює висновки лікарів за результатами медичного огляду в закладі охорони здоров’я Держприкордонслужби, документи особи, які характеризують стан її здоров’я, з інших закладів охорони здоров’я (результати обстежень, висновки лікарів і спеціалістів тощо) за наявності, які є додатковими матеріалами для встановлення діагнозу.вгору