Документ z0593-96, поточна редакція — Редакція від 03.05.2017, підстава - z0504-17

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.1996  № 77


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 1996 р.
за № 593/1618

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці та соціальної політики
№ 40 від 01.02.2001
№ 304 від 17.07.2001
№ 98 від 14.02.2002 -
з 01.01.2002 року
№ 229 від 19.08.2003 -
з 01.09.2003 року
№ 330 від 24.12.2004
№ 154 від 29.04.2005
№ 81 від 20.03.2006
№ 65 від 23.02.2007
№ 148 від 11.04.2007
№ 11 від 23.01.2008
№ 27 від 06.02.2008
№ 129 від 06.04.2009
№ 117 від 31.05.2010
Наказами Міністерства соціальної політики
№ 9 від 20.01.2011
№ 24 від 19.01.2012
№ 207 від 18.04.2013
№ 690 від 25.09.2014
№ 1038 від 26.10.2015
№ 515 від 16.05.2016
№ 466 від 24.03.2017}

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 № 834 "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій" та відповідно до Указу Президента України № 762 "Про грошову реформу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками № 1-3.

Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 129 від 06.04.2009 - застосовуються з 1 квітня 2009 року; в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики № 117 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 9 від 20.01.2011 - застосовується з 1 січня 2011 року, № 24 від 19.01.2012 - застосовується з 1 січня 2012 року; № 207 від 18.04.2013 - застосовується з 1 січня 2013 року}

{Абзац третій пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 466 від 24.03.2017}

Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 117 від 31.05.2010 - застосовується з 1 січня 2010 року}

2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;

в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;

г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу);

{Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики № 98 від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року}

д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;

з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 № 61, від 25.01.95 № 6, від 12.02.96 № 16.

4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.

5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб - з 01.08.96, в грн. - з 01.09.96 р.

Міністр

М.П. Білоблоцький


Додаток 1
до наказу Міністерства праці України
02.10.1996  № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної
політики України
16.05.2016  № 515)

СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Професії

Місячні тарифні ставки, гривень

розряд

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Робітники, зайняті на ремонті і наладці устаткування, на верстатних, вантажно-розвантажувальних, реставраційних та будівельно-монтажних роботах

1 450

1 457

1 514

1 583

1 650

1 714

Заступник директора
Департаменту заробітної
плати та умов праці –
начальник відділу
А. Литвин

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 515 від 16.05.2016 - застосовується  з 01 травня 2016 року}


Додаток 2
до наказу Міністерства праці України
02.10.1996  № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної
політики України
16.05.2016  № 515)

СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Професії

Місячні оклади, гривень

Двірник, гардеробник, кур’єр, візник, кубівник, ліфтер, опалювач, прибиральник службових приміщень

1 450

Водій самохідних механізмів, возій, заправник поливально-мийних машин, каштелян, комірник, конюх, підсобний робітник, покоївка, прибиральник територій, робітник з благоустрою, садівник, світлокопіювальник, склографіст (ротаторник), склопротиральник, сторож, швейцар, швачка, озеленювач

1 450–1 460

Водій електро- та автовізка, комірник (старший), натирач підлоги, палітурник документів, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, фотограф, годинникар з ремонту механічних годинників, килимар, оператор пральних машин

1 450–1 514

Провідник із супроводження вантажів

1 460

Водій транспортно-прибиральної машини, склопротиральник при виконанні робіт у висотних будинках понад 12 поверхів та у важкодоступних місцях, оператор апаратів мікрофільмування та копіювання

1 460–1 583

Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
від 2,5 до 5 метрів за секунду;
від 5 до 7 метрів за секунду;
понад 7 метрів за секунду


1 460
1 514
1 583

Перукар

1 514

Ремонтувальник висотних частин будинків

1 514–1 583

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1 583–1 718

__________
Примітки:


1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їхньої кваліфікації, складності виконуваних робіт, умов праці з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування та нормативної чисельності.
2. Місячні оклади встановлюються з 01 травня 2016 року:
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям – у сумі 1 460 грн;
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм – у сумі 1 514–1 583 грн;
для покоївок при виконанні адміністративних функцій – у сумі 1 460–1 514 грн;
для робітників з благоустрою, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, – у сумі 1 514–1 583 грн.
3. Робітникам за використання в роботі дезінфекційних засобів, а також робітникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата у розмірі 10 відсотків місячного окладу.
4. Місячні оклади робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються в розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому кваліфікаційному розділі Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій».

Заступник директора
Департаменту заробітної
плати та умов праці –
начальник відділу
А. Литвин

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 515 від 16.05.2016 - застосовується з  01 травня 2016 року}


Додаток 3
до наказу Міністерства праці України
02.10.1996  № 77
(у редакції наказу Міністерства соціальної
політики України
16.05.2016  № 515)

МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

Водій автотранспортних засобів (вантажних автомобілів)

Вантажопідйомність (тонн) бортових автомобілів, автомобілів-фургонів загального призначення

Місячні тарифні ставки, гривень

До 1,5 (включно)

1 460

Понад 1,5 до 3

1 488

Понад 3 до 5

1 508

Понад 5 до 7

1 543

Понад 7 до 10

1 570

Понад 10 до 20

1 583

Понад 20 до 40

1 606

Понад 40 до 60

1 650

Водій автотранспортних засобів (легкових автомобілів)

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1 460

Середній

Понад 1,8 до 3,5

1 514

Великий

Понад 3,5

1 583

Водій автотранспортних засобів (оперативних автомобілів зі спеціальним звуковим сигналом (типу «сирена»))

Клас автомобіля

Робочий об’єм двигуна, літрів

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 1,8 (включно)

1 570

Середній (а також автобуси спеціальні)

Понад 1,8 до 3,5

1 583

Великий (а також автобуси спеціальні)

Понад 3,5

1 625

Водій автотранспортних засобів (автобусів, у тому числі спеціальних)

Клас автомобіля

Габаритна довжина автобуса (у метрах)

Місячні тарифні ставки, гривень

Особливо малий та малий

До 5 (включно)

1 490

Малий

Понад 5 до 6,5

1 508

Понад 6,5 до 7,5

1 541

Середній

Понад 7,5 до 9,5

1 570

Великий

Понад 9,5 до 11

1 583

Понад 11 до 12

1 606

Понад 12 до 15

1 640

Понад 15

1 650

__________
Примітки:


1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу – 10 відсотків, водіям 1-го класу – 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.
2. Водіям автомобілів (легкових і вантажних) та автобусів, зайнятим у сфері обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.
3. Водіям автомобілів, які використовуються для обслуговування діяльності посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», та членів Уряду, встановлюється надбавка за особливі умови роботи у розмірі до 100 відсотків місячної тарифної ставки.

Заступник директора
Департаменту заробітної
плати та умов праці –
начальник відділу
А. Литвин

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 515 від 16.05.2016 - застосовується з  01 травня 2016 року}вгору