Про внесення змін до наказу МВС від 21.08.98 № 622
МВС України; Наказ від 05.05.2017364
Документ z0673-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.05.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.06.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.05.2017  № 364


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 673/30541

Про внесення змін до наказу МВС від 21.08.98 № 622

Відповідно до Законів України від 23 грудня 2015 року № 901-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію», «Про Національну поліцію», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877 «Про затвердження Положення про Національну поліцію», з метою приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077, такі зміни:

1) у пункті 2:

у назві пункту після слів «структурні підрозділи» доповнити словами «центрального органу управління Національної поліції та»;

у підпункті 2.2 абревіатури «ДКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України» замінити словами «Департамент карного розшуку, Департамент кримінальної розвідки Національної поліції України»;

в абзаці першому підпункту 2.3 слова «Відділ дізнання МВС України» замінити словами «Національної поліції України»;

у підпункті 2.5:

в абзаці першому абревіатуру «ДРЗ МВС України» замінити словами «Департамент управління майном Національної поліції України»;

в абзаці другому слова «управлінь, відділів матеріально-технічного забезпечення ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі, УМВСТ» замінити словами «управлінь логістики та матеріально-технічного забезпечення головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та м. Києві»;

підпункт 2.6 викласти в такій редакції:

«2.6. Департамент організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України за:

забезпечення приймання, зберігання та охорону черговими службами органу Національної поліції України вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї; ведення в кожній черговій службі картотек власників вогнепальної, пневматичної, холодної зброї з метою своєчасної перевірки громадян, затриманих за різні правопорушення, та орієнтування нарядів поліції при виїзді їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини.»;

підпункт 2.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.8, 2.9 вважати відповідно підпунктами 2.7, 2.8;

підпункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Уповноважений підрозділ Національної поліції України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху за:

здійснення контролю за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства в зазначеній сфері; розроблення і видачу у визначеному порядку погоджень маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.»;

у підпункті 2.8 слова «ДДСО МВС України» замінити словами «Департамент поліції охорони Національної поліції України»;

2) у пункті 3:

в абзаці першому слова «ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті» замінити словами «головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та м. Києві»;

у підпункті 3.1:

слова «служб міліції» замінити словами «територіальних органів поліції»;

абревіатури та слова «ГУМВС, УМВС України - начальників міліції громадської безпеки» замінити словами «головних управлінь Національної поліції в областях, які відповідно до розподілу функціональних обов’язків відповідають за цей напрям роботи»;

у підпункті 3.11:

абревіатури та слова «в ГУМВС, УМВС, міськ-, райоргани внутрішніх справ» замінити словами «до головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та м. Києві та територіальних органів поліції»;

слова «МВС, ГУМВС, УМВС» замінити словами «центрального органу управління Національної поліції, головних управлінь Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та м. Києві»;

3) у тексті наказу:

абревіатури «ДГБ», «ДГБ МВС України» замінити словами «уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної системи центрального органу управління Національної поліції України»;

слова «органи внутрішніх справ» в усіх відмінках замінити словами «органи поліції» у відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Національної поліції УкраїниО.Ф. ВакуленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
05.05.2017  № 364


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2017 р.
за № 673/30541

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів

1. У розділі І:

1) у главі 1 пункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:

«1.1. Ця Інструкція визначає умови та порядок видачі та анулювання дозволів на придбання, зберігання, облік, охорону, носіння, перевезення і використання зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, боєприпасів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дія дозвільної системи, правил поводження з ними та їх застосування.

1.2. Національна поліція України роботу щодо здійснення дозвільної системи організовує через свої структурні підрозділи:

уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної системи центрального органу управління поліцією (далі - УП ЦОУП);

уповноважений підрозділ з контролю за обігом зброї та дозвільної системи головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві (далі - УП ГУНП);

територіальні (відокремлені) підрозділи поліції в районах, містах, районах у містах (далі - територіальні підрозділи поліції).

Категорично забороняється залучати працівників дозвільної системи до виконання завдань, не передбачених їхніми функціональними обов'язками.»;

2) у главі 2:

у пункті 2.3:

в абзаці четвертому підпункту 2.3.1 слова «відкриття та» виключити;

в абзаці другому підпункту 2.3.2 слова «піротехнічних майстерень,» замінити словом «відкриття»;

пункт 2.4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.5-2.11 вважати відповідно пунктами 2.4-2.10;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Залежно від виду дозволів, що видаються, вони підписуються відповідно Головою Національної поліції України та його заступниками, начальником Департаменту, до складу якого входить УП ЦОУП, та його заступниками, начальником УП ЦОУП, начальником ГУНП та його заступниками (крім нагородної зброї та боєприпасів до неї), керівником управління, до складу якого входить УП ГУНП, та начальником УП ГУНП; у територіальних підрозділах поліції - начальниками або їх заступниками особисто і скріплюються гербовою печаткою органів Національної поліції або печаткою територіальних підрозділів поліції.»;

пункт 2.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.7-2.10 вважати відповідно пунктами 2.6-2.9;

в абзаці чотирнадцятому пункту 2.6 слова «начальником ДГБ МВС України» замінити словами «керівником Департаменту, до складу якого входить УП ЦОУП»;

3) у пункті 3.1 глави 3 слова «Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО МВС України)» замінити словами «поліції охорони»;

4) у главі 4:

в абзаці першому слова та цифри «з пунктом 22 статті 11 Закону України «Про міліцію» замінити словами «із законодавством України»;

в абзаці другому слова «та піротехнічні» виключити;

у четвертому реченні абзацу шостого слова «до Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (далі - ІІПС ОВС)» замінити словами «програмно-технічними засобами інформаційного порталу Національної поліції до баз даних єдиної інформаційної системи МВС (далі - БД)».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 8.14 глави 8 слова «МВС України» замінити словами «Національною поліцією України»;

2) у пунктах 9.4-9.6 глави 9 слова «МВС України» замінити словами «Національною поліцією України»;

3) у главі 11:

абзац другий пункту 11.16 виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-дванадцятий вважати відповідно абзацами другим-одинадцятим;

у другому реченні пункту 11.22 слова «управлінь (відділів) матеріального забезпечення ГУМВС, УМВС України» замінити словами «управлінь логістики та матеріально- технічного забезпечення ГУНП»;

у пункті 11.24 слова «дізнання та досудового слідства» замінити словами «досудового розслідування»;

4) у главі 12:

пункт 12.7 доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

у пункті 12.11:

у другому реченні абзацу першого слова «ліцензію (дозвіл), видану МВС України» замінити словами «дозвіл, виданий УП ЦОУП»;

у другому реченні абзацу другого слова «, або через Департамент матеріального забезпечення МВС України» виключити;

в абзацах другому, третьому слова «МВС України» замінити словами «УП ЦОУП»;

в абзацах першому, другому пункту 12.14 слова «МВС України» замінити словами «УП ЦОУП»;

в абзаці четвертому пункту 12.16 слова «МВС України» замінити словами «Національною поліцією України»;

пункт 12.24 викласти в такій редакції:

«12.24. Громадянам, які мають у власності мисливську гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та носіння такої зброї); придбання комплектуючих до мисливських набоїв (гільзи, мисливський порох, капсулі, дріб тощо) без отримання додаткового дозволу органів поліції на їх придбання, а також спорядження патронів до мисливської гладкоствольної зброї для особистого використання.».

3. У розділі ІІІ:

в абзаці другому пункту 14.1 слова «Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд України)» замінити словами «Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці)»;

пункт 18.2 глави 18 доповнити новими абзацами восьмим-дванадцятим такого змісту:

«свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення вантажів;

ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;».

У зв’язку з цим абзаци восьмий-одинадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим-шістнадцятим.

4. У тексті Інструкції:

абревіатури «ДГБ МВС», «УДСЛ», «ДОН МВС» замінити абревіатурами «УП ЦОУП»;

слова «міськрайоргани внутрішніх справ», «місцеві органи внутрішніх справ», «міськрайоргани» в усіх відмінках замінити словами «територіальні підрозділи поліції» у відповідних відмінках;

слова «ДСО МВС України» замінити словами «поліція охорони»;

абревіатуру «ІІПС ОВС» замінити абревіатурою «БД»;

слова «органи державного пожежного нагляду», «органи пожежного нагляду», «пожежна охорона» в усіх відмінках замінити словами «органи ДСНС» у відповідних відмінках.

5. У тексті Інструкції та додатках:

абревіатури «УПП (ВПП)», «УГБ (ВГБ)» замінити абревіатурою «УП»;

абревіатури «ГУМВС», «УМВС» замінити абревіатурою «ГУНП»;

слова «органи внутрішніх справ» у всіх відмінках замінити словами «органи поліції» у відповідних відмінках;

слова «чергова частина» в усіх відмінках замінити словами «чергова служба» у відповідних відмінках;

слова «дільничні інспектори міліції», «інспектори міліції» в усіх відмінках замінити словами «дільничні офіцери поліції» у відповідних відмінках;

слова «Держгірпромнагляд України» замінити словом «Держпраці».

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднарвгору