Документ z0681-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.06.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2018  № 437


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 червня 2018 р.
за № 681/32133

Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02.10.2017 № 808

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», з метою впорядкування носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Начальникові Управління взаємодії з Державною прикордонною службою України Рябому С.М. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної служби УкраїниП. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23 травня 2018 року № 437


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 червня 2018 р.
за № 681/32133

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з питань носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України

1. У Зразках знаків розрізнення військовослужбовців Державної прикордонної служби України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 жовтня 2017 року № 808, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за № 1301/31169:

1) абзац перший розділу «Знак вищого офіцерського складу Морської охорони» викласти в такій редакції:

«Має форму прямокутника з п’яти вузьких і чотирьох широких смуг. Розміри знака - висота 13 або 32 мм, ширина 23, 45 або 130 мм. Може вишиватися або виготовлятися як окремий предмет знаків розрізнення військовослужбовців.»;

2) абзаци другий-четвертий розділу «Знаки офіцерського складу Морської охорони» викласти в такій редакції:

«у формі пустотілої петлі колом доверху з трьох вузьких і двох широких смуг. Діаметр порожнини в петлі - 1, 5 або 15 мм. Розміри знака - висота 13, 33 або 38 мм, ширина 23, 45 або 130 мм;

широкий у формі прямокутника з трьох вузьких і двох широких смуг. Розміри знака - висота 6 або 14 мм, ширина 23, 45 або 130 мм;

вузький у формі прямокутника з двох вузьких та однієї широкої смуги. Розміри знака - висота 3 або 7 мм, ширина 23, 45 або 130 мм.

»;

3) абзаци другий, третій розділу «Кокарди» викласти в такій редакції:

«вид 1 - пустотілий щит з обідком, поділений на дві різні за розміром і формою частини. У центрі верхньої частини хрест, по центру якого медальйон з малим Державним Гербом України, обрамлений вінком з дубового листя. У центрі нижньої частини щита композиція зі святим Юрієм, який перемагає змія. Контур нижньої частини щита обрамлений вінком з лаврового листя;

вид 2 - хрест, по центру якого медальйон з малим Державним Гербом України, обрамлений вінком з дубового листя. У кутах хреста по п’ять двогранних променів;

».

2. У пункті 1 розділу ІІІ Правил носіння форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Державної прикордонної служби України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 жовтня 2017 року № 808, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2017 року за № 1302/31170:

1) підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) на погонах рядового, сержантського та старшинського складу Держприкордонслужби (крім Морської охорони) на відстані 5 мм від нижнього краю погона на повздовжній осьовій лінії з проміжками 2 мм розміщуються знаки рядового, сержантського та старшинського складу завширшки 45 мм відповідно до військового звання в кількості:

старший прапорщик - один вузький у формі гострої хвилі, один широкий у формі гострої хвилі й один вузький у формі дуги;

прапорщик - один широкий у формі гострої хвилі, один вузький у формі дуги;

старшина - чотири вузькі у формі гострої хвилі й один вузький у формі дуги;

старший сержант - чотири вузькі у формі гострої хвилі;

сержант - три вузькі у формі гострої хвилі;

молодший сержант - два вузькі у формі гострої хвилі;

старший солдат - один вузький у формі гострої хвилі.

На сорочці спеціальній знаки рядового, сержантського та старшинського складу завширшки 23 мм розміщуються на комірі на відстані 5 мм від сторін обох кутів коміра таким чином, щоб сторони нижніх знаків були на одній відстані від кутів коміра. Наступні знаки рядового, сержантського та старшинського складу розташовуються відповідно до військового звання над ними на повздовжній осьовій лінії на відстані 1-2 мм один від одного;»;

2) у підпункті 6:

в абзаці першому слова та цифру «над ним на відстані 5 мм» замінити словами та цифрою «над ним на відстані 2 мм»;

в абзаці п’ятому слова та цифри «порожнина в якій діаметром 10 мм» замінити словами та цифрами «порожнина якої діаметром 15 мм»;

3) у підпункті 7:

абзац перший після слів «військового звання» доповнити словами та цифрою «на відстані 2 мм один від одного»;

друге речення абзацу дев’ятого після слів та цифр «завширшки 130 мм» доповнити словами та цифрами «та з петлею, порожнина якої діаметром 15 мм,».

Начальник Управління
взаємодії
з Державною прикордонною
службою України
С.М. Рябийвгору