Документ z0713-06, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.04.2016, підстава - z0340-16

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
Н А К А З
27.04.2006 N 228
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 713/12587
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 49 ( z0340-16 ) від 11.02.2016 }
Про затвердження Форм звітів щодо придбання
та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових
виробів та інструкцій щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної податкової адміністрації
N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
( 481/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: Форму N 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації
алкогольних напоїв"; Форму N 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації
тютюнових виробів" ( z0714-06 ); Інструкцію щодо заповнення Форми N 1-ОА "Звіт про обсяги
придбання та реалізації алкогольних напоїв"; Інструкцію щодо заповнення Форми N 1-ОТ "Звіт про обсяги
придбання та реалізації тютюнових виробів", що додаються
( z0714-06 ).
2. Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і
контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів подати цей
наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від
21.07.2004 N 408 ( z0921-04 ) "Про затвердження форм звітності про
обсяги закупівлі та/або реалізації алкогольних напоїв і тютюнових
виробів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.07.2004
за N 921/9520 (із змінами і доповненнями).
4. Адміністративно-господарському департаменту (Рахуба А.М.)
у триденний термін від дня набрання чинності цим наказом
забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим
адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова О.І.Кірєєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр фінансів України В.М.Пинзеник
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
27.04.2006 N 228

Звітність
ЗВІТ
про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв
за ___________ місяць ________ року

---------------------------------------------- |Подають |Терміни | | |подання | |--------------------------------+-----------| Форма N 1-ОА |Суб'єкти господарювання |до 10 числа| місячна - |усіх форм власності, які |місяця, що |в електронному вигляді |одержали ліцензії на право |настає за |та на паперових носіях |оптової торгівлі |звітним | |алкогольними напоями, | | |подають звіт до | | ЗАТВЕРДЖЕНО |регіонального управління | | Наказ Державної податкової |Департаменту САТ ДПА | | адміністрації України |України за місцем | | від 27.04.2006 N 228 |реєстрації суб'єкта | | |господарювання | | |--------------------------------+-----------| |Регіональні управління | | |Департаменту САТ ДПА |до 18 числа| |України подають звіт у |місяця, що | за погодженням з |розрізі підприємств та |настає за |Держкомстатом України |зведений - в електронному |звітним | |вигляді до Департаменту | | |САТ ДПА України | | ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ ідентифікаційний номер | |фізичної особи-платника податків (за наявності) | |----------------------------------------- | || | | | | | | | | | | | |----------------------------------------- | |Найменування / Ім'я ____________________________________________| | | |Місцезнаходження/Місце проживання ______________________________| | | |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, | | | |________________________________________________________________| | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | | |________________________________________________________________| | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ------------------------------------------------------------------
тис. л. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Місцезнаходження |Продукція|Залишок | Обсяги придбання | Обсяги реалізації |Залишок |При- | |з/п| суб'єкта | |продукції| алкогольних напоїв | алкогольних напоїв |продук- |мітка| | | підприємницької |---------|на |---------------------------+-------------------------|ції на | | | | діяльності - |код |вид |початок |усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі |кінець | | | |юридичної особи або| | |звітного |го |---------------------|го |-------------------|звітного| | | | місце проживання | | |місяця | |від |від |за | |у роз-|підпри-|на |місяця | | | | фізичної особи - | | | | |вироб-|підпри-|імпор-| |дрібну|ємствам|екс-| | | | | суб'єкта | | | | |ника |ємств |том | |тор- |оптової|порт| | | | | господарювання, | | | | | |оптової| | |гівлю |торгів-| | | | | | телефон | | | | | |торгів-| | | |лі | | | | | | | | | | | |лі | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+----+----+---------+-----+------+-------+------+-----+------+-------+----+--------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник (власник) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Виконавець __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
телефон _________, факс __________, електронна пошта __________.
М.П.
{ Форма N 1-ОА із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
27.04.2006 N 228
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2006 р.
за N 713/12587

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення Форми N 1-ОА
"Звіт про обсяги придбання та реалізації
алкогольних напоїв"

1. Загальні положення
1.1 Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних
напоїв (далі - Звіт) подають суб'єкти господарювання, які одержали
ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, незалежно
від форм власності.
1.2. У разі якщо суб'єкт господарювання має в своєму складі
структурні одиниці, які не є юридичними особами, бланк Звіту
заповнюється в цілому щодо підприємства, уключаючи всі структурні
одиниці.
1.3. Інформація подається за кодами та видами алкогольних
напоїв. Одиницею виміру, яка застосовується у складанні Звіту, є
тис. л.
1.4. Звіт складається окремо за кожний місяць та до 10 числа
місяця, що настає за звітним, надається до регіонального
управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України за місцем
реєстрації суб'єкта господарювання. { Підпункт 1.4 розділу 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової
адміністрації N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }
1.5. Регіональні управління Департаменту контролю за
виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових
виробів ДПА України подають звіт у розрізі підприємств та зведений
до Департаменту САТ ДПА України в електронному вигляді до 18 числа
місяця, що настає за звітним. { Підпункт 1.5 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 518 ( z1065-07 ) від 04.09.2007 }

2. Порядок заповнення Форми N 1-ОА
"Звіт про обсяги придбання
та реалізації алкогольних напоїв"
2.1. У графі А вказується номер рядка за порядком.
2.2. У графі Б указуються місцезнаходження суб'єкта
підприємницької діяльності - юридичної особи або місце проживання
фізичної особи - суб'єкта господарювання та номер контактного
телефону.
2.3. У графах 1, 2 вказуються відповідно код та вид
алкогольної продукції:
------------------------------------------------------------------ | Код | Вид | |------+---------------------------------------------------------| | 1 |Горілки та горілки особливі | |------+---------------------------------------------------------| | 2 |Лікеро-горілчані вироби (крім горілок, горілок особливих | | |та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового з | | |умістом його від 1,2 до 25 % об'ємних одиниць) | |------+---------------------------------------------------------| | 3 |Слабоалкогольні напої міцністю від 1,2 до 8,5 % об'ємних | | |одиниць | |------+---------------------------------------------------------| | 4 |Лікеро-горілчані напої міцністю від 8,5 до 25 % об'ємних | | |одиниць | |------+---------------------------------------------------------| | 5 |Вина виноградні | |------+---------------------------------------------------------| | 6 |Шампанське та ігристі вина | |------+---------------------------------------------------------| | 7 |Коньяк | |------+---------------------------------------------------------| | 8 |Виноматеріали | |------+---------------------------------------------------------| | 9 |Інша продукція, яка не ввійшла до кодів 1-8 | ------------------------------------------------------------------
2.4. У графі 3 вказується залишок алкогольних напоїв на
початок звітного місяця.
2.5. У графі 4 вказується обсяг придбання алкогольних напоїв
взагалі за звітний період суб'єктом господарювання, який здійснює
оптову торгівлю алкогольними напоями.
2.6. У графі 5 указується обсяг придбання алкогольних напоїв
суб'єктом господарювання від виробника алкогольних напоїв.
2.7. У графі 6 указується обсяг придбання алкогольних напоїв
суб'єктом господарювання від підприємств оптової торгівлі.
2.8. У графі 7 указується обсяг придбання алкогольних напоїв
суб'єктом господарювання за імпортом.
2.9. У графі 8 указується обсяг реалізації алкогольних напоїв
взагалі за звітний період.
2.10. У графі 9 указується обсяг реалізації алкогольних
напоїв у роздрібну торгівлю.
2.11. У графі 10 указується обсяг реалізації алкогольних
напоїв підприємствам оптової торгівлі.
2.12. У графі 11 указується обсяг реалізації алкогольних
напоїв на експорт.
2.13. У графі 12 указується залишок алкогольних напоїв на
кінець звітного місяця.
2.14. У графі 13 надаються необхідні пояснення.
Директор Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору
і контролю за виробництвом та обігом
підакцизних товарів ДПА України І.М.Гончарвгору