Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна
Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Картка, Протокол, Форма типового документа від 27.10.199968/5
Документ z0745-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.10.1999  № 68/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за № 745/4038

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 2710/5 від 22.12.2015}

Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 75/5 від 15.12.1999
№ 11/5 від 23.03.2000
№ 45/5 від 07.09.2000
№ 25/5 від 18.04.2001
№ 91/5 від 21.10.2002
№ 10/5 від 11.02.2003
№ 141/5 від 20.12.2004
№ 2/5 від 11.01.2005
№ 36/5 від 13.04.2005
№ 60/5 від 13.07.2006
№ 1586/5 від 17.09.2008
№ 222/5 від 07.02.2009
№ 2166/5 від 17.11.2009
№ 1758/5 від 29.11.2012
№ 681/5 від 24.04.2014}

На виконання статей 61, 66 Закону України "Про виконавче провадження" та до прийняття Законів України "Про порядок проведення прилюдних торгів", "Про здійснення операцій з нерухомим майном", якими буде встановлено порядок проведення прилюдних торгів, визначено статус спеціалізованих організацій, на які покладаються реалізація нерухомого майна та умови здійснення операцій з нерухомим майном, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна (додається).

2. Покласти реалізацію такого майна на спеціалізовані організації визначених на тендерній (конкурсній) основі, основними завданнями яких є забезпечення належного зберігання вилученого державними виконавцями майна, організація і проведення його реалізації шляхом продажу на прилюдних торгах та аукціонах.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мін'юсту № 91/5 від 21.10.2002, № 10/5 від 11.02.2003, в редакції Наказу Міністерства юстиції № 60/5 від 13.07.2006}

3. Управлінню організаційного забезпечення діяльності державної виконавчої служби (Ємельянова І.І.) довести зазначений наказ до відома начальника Головного управління Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників обласних, Київського, Севастопольського міських управлінь юстиції і забезпечити його належне виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Тертичного В.Г.

В.о. Міністра

Б.С. Стичинський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
27.10.1999  № 68/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за № 745/4038

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови і порядок проведення прилюдних торгів з продажу квартир, будинків, підприємств як цілісного майнового комплексу, інших приміщень, земельних ділянок, що є нерухомим майном, на які звернено стягнення відповідно до чинного законодавства, а також розрахунків за придбане майно.

1.2. Прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна за заявкою державного виконавця організовує і проводить спеціалізована організація, з якою органом державної виконавчої служби укладено відповідний договір.

{Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

1.3. Реалізація нерухомого майна, на яке звернено стягнення, проводиться за місцем проживання, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна. Якщо боржник є юридичною особою, то реалізація майна проводиться за місцезнаходженням його постійно діючого органу або місцезнаходженням майна.

У разі реалізації майна за його місцезнаходженням і якщо таке майно перебуває за межами населеного пункту, його реалізація проводиться у найближчому населеному пункті або районному центрі.

{Пункт 1.3 в редакції Наказу Мін'юсту № 25/5 від 18.04.2001}

1.4. Організація та проведення прилюдних торгів з реалізації предмета іпотеки здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про іпотеку".

{Розділ 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009}

2. Терміни, які вживаються в Положенні

2.1. Арештоване нерухоме майно (далі - нерухоме майно або майно) - майно боржника, на яке звернено стягнення і яке підлягає реалізації.

2.2. Прилюдні торги - продаж майна, за яким його власником стає учасник, який під час торгів запропонував за нього найвищу ціну.

{Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

2.3. Ліцитатор - ведучий прилюдних торгів, який призначається спеціалізованою організацією. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.

2.4. Учасник прилюдних торгів - фізична або юридична особа, яка сплатила гарантійний внесок і може бути покупцем відповідно до законодавства України.

2.5. Лот - одиниця майна, що виставляється для продажу на прилюдних торгах. Кожному лоту надається свій номер, який вказується в інформаційній картці і оголошується ліцитатором під час проведення прилюдних торгів.

2.6. Стартова ціна лота - ціна, яка дорівнює початковій вартості майна, що виставляється на торги, зазначеній у заявці державного виконавця на реалізацію арештованого майна.

2.7. Продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на прилюдних торгах.

2.8. Картка учасника прилюдних торгів - картка з номером реєстрації учасника прилюдних торгів, яка дає право на участь у прилюдних торгах.

2.9. Інформаційна картка - картка, у якій вказано номер та назву лота, його стартову ціну, характеристику лота, а також інші відомості, які вважатиме за необхідне вказати спеціалізована організація (додаток 1).

2.10. Гарантійний внесок - завдаток, який за одним лотом сплачує фізична або юридична особа, розмір якого не повинен перевищувати 6 відсотків від стартової ціни лота, а при реалізації предмета іпотеки - 5 відсотків від стартової ціни лота.

{Пункт 2.10 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1758/5 від 29.11.2012; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

2.11. Крок прилюдних торгів - фіксована організатором торгів надбавка, на яку під час торгів здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Крок торгів становить 5 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 1 грн до 10 000 грн включно; 3 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 10 001 грн до 100 000 грн включно; 2 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить від 100 001 грн до 1 000 000 грн включно; 1 % від стартової ціни, якщо вартість майна становить 1 000 001 грн та більше.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

2.12. Пов'язана особа - особа, яка відповідає будь-якій із таких ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над спеціалізованою організацією, або контролюється такою організацією, або перебуває під спільним контролем з такою організацією;

юридична особа, учасником якої є службова особа спеціалізованої організації;

фізична особа або її близькі особи, які здійснюють контроль над спеціалізованою організацією або працюють у цій організації;

фізична особа, яка є близькою особою службової особи спеціалізованої організації.

{Розділ 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Розділ 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009}

3. Підготовка до проведення прилюдних торгів

3.1. Орган державної виконавчої служби укладає із спеціалізованою організацією договір, яким доручає реалізацію майна спеціалізованій організації за визначену винагороду за надані послуги з реалізації арештованого майна, яка встановлюється у відсотковому відношенні до продажної ціни лота.

{Абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009}

Розмір винагороди спеціалізованій організації за послуги з реалізації арештованого майна з урахуванням витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, встановлюється у розмірі не більше 6 відсотків від вартості арештованого майна. При цьому витрати, пов'язані з організацією та проведенням реалізації майна, не повинні перевищувати 5 відсотків від вартості арештованого майна з відповідним їх підтвердженням. Винагорода спеціалізованій організації після вирахування витрат, пов'язаних з організацією та проведенням реалізації майна, становить 1 відсоток, але не більше 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

{Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1758/5 від 29.11.2012, № 681/5 від 24.04.2014}

У разі якщо майно реалізоване за ціною, вищою від стартової, спеціалізована організація здійснює перерахунок винагороди пропорційно до збільшення ціни майна та зазначає у протоколі прилюдних торгів суму винагороди, яку переможець повинен додатково сплатити, а також рахунок спеціалізованої організації, на який необхідно сплатити ці кошти. У разі уцінки майна у зв'язку з його нереалізацією пропорційно зменшується розмір винагороди спеціалізованій організації.

{Пункт 3.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2/5 від 11.01.2005, № 36/5 від 13.04.2005, № 1586/5 від 17.09.2008, № 222/5 від 07.02.2009}

3.2. Спеціалізована організація проводить прилюдні торги за заявкою державного виконавця, в якій зазначається початкова вартість майна, що виставляється на торги за експертною оцінкою та інші відомості, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5, зареєстрованим в Мін'юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (із змінами і доповненнями).

{Абзац перший пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

До заявки додаються:

1) копія виконавчого документа, а в разі наявності зведеного виконавчого провадження також довідка державного виконавця щодо загальної кількості виконавчих документів та суми, що підлягає стягненню за ними;

{Підпункт 1 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

2) копія акта опису й арешту майна;

{Підпункт 2 пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мін'юсту № 141/5 від 20.12.2004}

3) копії правовстановлювальних документів, що підтверджують право власності або право користування нерухомим майном;

4) документи, що характеризують об'єкт нерухомості (копію технічного паспорта на житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо);

5) у разі продажу об'єкта незавершеного будівництва державний виконавець додає до заявки також копію рішення про відведення земельної ділянки та копію дозволу місцевого органу виконавчої влади і (чи) органу місцевого самоврядування на будівництво;

6) у разі продажу майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, - довідка про розмір частки державної власності у статутному фонді підприємства-боржника та копія повідомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника;

{Пункт 3.2 доповнено підпунктом 6 згідно з Наказом Мін'юсту № 141/5 від 20.12.2004}

7) інші необхідні документи, передбачені Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 15.12.99 № 74/5, зареєстрованим у Мін'юсті України 15.12.99 за № 865/4158 (із змінами і доповненнями).

{Пункт 3.2 доповнено підпунктом 7 згідно з Наказом Мін'юсту № 141/5 від 20.12.2004}

3.3. Прилюдні торги повинні бути проведені в двомісячний строк з дня одержання спеціалізованою організацією заявки державного виконавця на їх проведення.

3.4. На майно, що виставляється на продаж, уповноважені особи спеціалізованої організації складають інформаційні картки на кожний лот із зазначенням стартової ціни.

3.5. Спеціалізована організація, яка проводить прилюдні торги, не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення прилюдних торгів публікує в порядку, визначеному Положенням про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 року № 43/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2003 року за № 388/7709 (зі змінами), на відповідному веб-сайті та не менше ніж на трьох загальнодоступних веб-сайтах на вибір спеціалізованої організації інформацію про нерухоме майно, що реалізується. Відповідна інформація розміщується на загальнодоступних веб-сайтах на термін не менше, ніж до дати проведення прилюдних торгів. Одночасно ця інформація має бути розміщена не менше ніж у двох друкованих засобах масової інформації, які розповсюджуються за місцезнаходженням майна, що реалізується.

Оголошення про проведення прилюдних торгів має бути розміщене не пізніше семи днів з моменту укладення договору про реалізацію майна, а у випадку проведення повторних торгів - не пізніше семи днів з моменту уцінки майна.

Спеціалізована організація не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення прилюдних торгів публікує за місцезнаходженням предмета іпотеки принаймні в двох місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про проведення прилюдних торгів.

{Пункт 3.5 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

3.6. Інформаційне повідомлення повинно містити:

{Абзац перший пункту 3.6 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

1) найменування, опис і характеристику нерухомого майна;

2) його місцезнаходження (адресу);

3) стартову ціну;

4) строки сплати та суму гарантійного внеску учасника прилюдних торгів, найменування, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для його сплати;

{Підпункт 4 пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

5) порядок та строки розрахунку за придбане на публічних торгах майно, номер депозитного рахунка органу державної виконавчої служби для сплати коштів;

{Підпункт 5 пункту 3.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

6) дату, час та місце ознайомлення з майном;

7) дату, час та місце проведення прилюдних торгів;

8) реквізити спеціалізованої організації, яка проводить прилюдні торги;

{Підпункт 8 пункту 3.6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

9) строк реєстрації для участі у прилюдних торгах, який починається з моменту розміщення інформаційного повідомлення і закінчується не раніше ніж за три робочі дні до початку їх проведення (кінцевий строк реєстрації для участі у прилюдних торгах з реалізації предмета іпотеки припиняється не раніше ніж за одну годину до початку проведення торгів, при цьому заявник забезпечує сплату гарантійного внеску для участі в цих прилюдних торгах не пізніше ніж за одну добу до початку їх проведення);

{Підпункт 9 пункту 3.6 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Підпункт 10 пункту 3.6 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

11) інші відомості, потрібні для проведення прилюдних торгів.

3.7. Якщо реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства чи його структурний підрозділ, то в інформації додатково зазначаються:

обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної;

кількість та склад робочих місць;

відомості про будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано цілісний майновий комплекс підприємства, його структурний підрозділ.

У разі накладення арешту на основні засоби підприємств та організацій для підготовки їх до реалізації можуть залучатися на договірних засадах підприємства, що мають відповідний досвід роботи.

{Пункт 3.7 розділу 3 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Мін'юсту № 45/5 від 07.09.2000}

Підготовка до реалізації включає до себе проведення інвентаризації, збирання, аналіз інформації та розробку пропозицій щодо стану поточного та перспективного використання арештованого майна з метою надання потенційним покупцям більш повної інформації щодо майна, яке реалізується, а також документальне та технічне забезпечення підготовки майна до продажу тощо.

{Пункт 3.7 розділу 3 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Мін'юсту № 45/5 від 07.09.2000}

3.8. Якщо реалізації підлягає земельна ділянка, то в інформації додатково зазначаються:

розмір земельної ділянки, місце її розташування;

правовий режим земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

обмеження на використання земельної ділянки (установлені на підставі містобудівних та санітарних норм і правил, включаючи архітектурно-планувальні, технічні, екологічні умови).

3.9. Якщо реалізації підлягає житловий будинок, квартира, то в інформації додатково зазначаються:

розмір житлової та нежитлової площі будинку, квартири;

адресу чи місцезнаходження;

правовий режим квартири, будинку;

обмеження на використання квартири, будинку;

відомості про земельну ділянку, на якій розташований будинок (її правовий режим та розмір);

матеріали стін квартири, будинку;

процент зносу.

3.10. Якщо реалізації підлягає нежитлове приміщення, то в інформації додатково зазначаються:

розмір площі;

місцезнаходження;

призначення об'єкта;

обмеження на його використання;

матеріали стін;

процент зносу;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нежитлове приміщення (її правовий режим та розмір).

3.11. Спеціалізована організація протягом трьох робочих днів з дня публікації інформаційного повідомлення про проведення прилюдних торгів письмово повідомляє державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час, місце проведення прилюдних торгів, а також стартову ціну реалізації майна.

{Пункт 3.11 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3.12. Для участі в прилюдних торгах учасник подає спеціалізованій організації:

{Абзац перший пункту 3.12 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

заяву про участь у прилюдних торгах (додаток 2);

документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску.

{Абзац третій пункту 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

Учасник прилюдних торгів письмово інформує спеціалізовану організацію, що не є пов'язаною особою зі спеціалізованою організацією або її службовими особами.

{Пункт 3.12 розділу 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

Організатор прилюдних торгів зобов'язаний забезпечити безперешкодне прийняття всіх заяв на участь у прилюдних торгах, а також забезпечити вільний доступ учасників до місця проведення прилюдних торгів.

{Пункт 3.12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 2166/5 від 17.11.2009, № 681/5 від 24.04.2014}

3.13. Під час подання заяви заявник пред'являє паспорт або інший документ, що засвідчує його особу; у разі, якщо він діє як представник юридичної особи - відповідну довіреність.

3.14. Відомості про учасників уносяться до книги реєстрації і повинні містити:

{Абзац перший пункту 3.14 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

порядковий номер (відповідно до реєстрації) та дата реєстрації;

{Абзац другий пункту 3.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

номер лота, який учасник має бажання придбати;

{Абзац третій пункту 3.14 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

інформацію, що учасник спеціалізованої організації не є пов'язаною особою зі спеціалізованою організацією або її службовими особами;

{Пункт 3.14 розділу 3 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

для фізичних осіб:

громадян України - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, адресу постійного місця проживання та ідентифікаційний код за Державним реєстром фізичних осіб - платників податків;

для іноземців - прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності такого), адресу їх постійного місця проживання за межами України;

для юридичних осіб:

резидентів - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (код за ЄДРПОУ);

нерезидентів - їх найменування, місцезнаходження та країну, де зареєстрована особа;

дата, час та місце проведення прилюдних торгів;

{Пункт 3.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

підпис учасника.

{Пункт 3.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

Книга реєстрації повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом керівника спеціалізованої організації та скріплена печаткою цієї спеціалізованої організації.

{Пункт 3.14 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3.15. Під час проведення реєстрації учасник прилюдних торгів отримує вхідний квиток, інформаційну картку та картку учасника прилюдних торгів (із зазначенням на зворотному боці умов проведення прилюдних торгів).

3.16. Покупцям до реєстрації надається право ознайомитися з майном, що підлягає реалізації, за його місцезнаходженням.

3.17. На прилюдних торгах безоплатно мають право бути присутні інші особи, зокрема державний виконавець, стягувач, боржник (законні представники стягувача, боржника), представники засобів масової інформації, громадських організацій, які спостерігають за проведенням таких торгів без можливості надання своїх цінових пропозицій.

{Пункт 3.17 розділу 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

3.18. Відомості про учасників прилюдних торгів, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточних покупців за кожним лотом.

4. Порядок проведення прилюдних торгів

4.1. Прилюдні торги розпочинаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення. Під час проведення прилюдних торгів застосовується відеозапис. Спеціалізована організація забезпечує відеозапис прилюдних торгів з моменту оголошення ліцитатором порядку їх проведення до моменту їх завершення включно та збереження відеозапису не менше ніж 6 місяців з дня закінчення строку на оскарження їх результатів.

{Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.2. У процесі торгів збільшення початкової вартості лота здійснюється відповідно до кроку прилюдних торгів.

{Розділ 4 доповнено новим пунктом 4.2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.3. Прилюдні торги проводяться за умови присутності принаймні одного учасника,якщо інше не встановлено законом.

У разі участі у прилюдних торгах одного покупця майно може бути придбане ним за стартовою ціною.

{Пункт 4.3 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.4. За кожним лотом, що виставляється на прилюдні торги, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, назву, коротку характеристику майна, стартову ціну.

4.5. У ході торгів учасники прилюдних торгів повідомляють про готовність придбати заявлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника прилюдних торгів і пропонують свою ціну.

4.6. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни покупці не висловлюють бажання придбати майно за ціною, оголошеною ліцитатором, то запропонований об'єкт продажу знімається з торгів і прилюдні торги за даним лотом не проводяться.

4.7. Повторні прилюдні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки.

{Пункт 4.7 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.8. Порядок підготовки і проведення прилюдних торгів, визначений цим Положенням, є обов'язковим у разі проведення повторних торгів.

4.9. На повторних торгах стартова ціна лота може бути зменшена, але не більше ніж на 30%.

4.10. Якщо майно не було продане або прилюдні торги не відбулися, то майно знімається з прилюдних торгів.

4.11. Якщо запропонована учасником прилюдних торгів ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну.

4.12. Якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, то ліцитатор одночасно з ударом молотка оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й номер переможця, під яким він зареєстрований як учасник прилюдних торгів.

4.13. У разі виникнення обставин, що перешкоджають проведенню прилюдних торгів, оголошується перерва до усунення таких обставин, про що ліцитатором складається акт про зупинення прилюдних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Під час оголошення перерви ліцитатор обов'язково інформує учасників та осіб, що мають право бути присутні на прилюдних торгах, про дату і час відновлення аукціону.

У разі усунення підстав для зупинення прилюдних торгів ліцитатор негайно здійснює заходи щодо відновлення прилюдних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна.

{Пункт 4.13 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

4.14. Усі розбіжності і суперечки щодо порядку проведення прилюдних торгів вирішуються під час його проведення ліцитатором за погодженням з уповноваженою особою спеціалізованої організації.

4.15. Під час прилюдних торгів ведеться протокол (додаток 3), до якого заносяться такі дані:

номер лота;

назва лота;

стартова та продажна ціна майна;

сума сплаченого гарантійного внеску;

розмір винагороди спеціалізованій організації, яку переможець повинен додатково сплатити, та реквізити рахунку спеціалізованої організації для її сплати;

{Абзац шостий пункту 4.15 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

пропозиції учасників;

{Абзац сьомий пункту 4.15 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

відомості про переможця, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

{Абзац восьмий пункту 4.15 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

У разі потреби до протоколу можуть бути внесені й інші відомості.

Протокол у день проведення прилюдних торгів підписується ліцитатором і переможцем торгів і затверджується керівником спеціалізованої організації.

{Абзац десятий пункту 4.15 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 2166/5 від 17.11.2009}

4.16. Керівник спеціалізованої організації, яка проводила прилюдні торги, зазначає в протоколі відповідні суми та номери рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане майно, та затверджує протокол у день проведення прилюдних торгів. Копії затвердженого протоколу видаються переможцю прилюдних торгів та державному виконавцю у триденний строк з моменту проведення аукціону.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

{Пункт 4.17 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

5. Порядок розрахунків за придбане майно

5.1. На підставі копії затвердженого протоколу переможець прилюдних торгів протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу, не враховуючи дня проведення прилюдних торгів, здійснює розрахунки за придбане на прилюдних торгах майно в такому порядку:

переможець перераховує на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби зазначену в затвердженому протоколі прилюдних торгів суму коштів, яка дорівнює різниці між продажною ціною придбаного ним лота і сумою винагороди спеціалізованій організації за цим лотом, сплаченої на поточний рахунок організатора прилюдних торгів;

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок організатора прилюдних торгів, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на прилюдних торгах майна і залишається спеціалізованій організації в рахунок оплати наданих нею послуг з реалізації цього майна.

Різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди спеціалізованій організації перераховується переможцем на поточний рахунок цієї організації.

{Пункт 5.1 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008, № 681/5 від 24.04.2014}

5.2. Гарантійний внесок, унесений іншими учасниками, повертається протягом трьох робочих днів після затвердження акта про проведення прилюдних торгів. Гарантійний внесок у той самий строк також підлягає поверненню, якщо торги не відбулися.

{Пункт 5.2 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

5.3. Якщо переможець прилюдних торгів відмовиться від підписання протоколу або не внесе всієї належної до сплати суми протягом строку, зазначеного у пункті 5.1 цього розділу, кожен наступний учасник, який запропонував найвищу ціну, оголошується переможцем прилюдних торгів. При цьому попередні цінові пропозиції переможця, який відмовився від підписання протоколу або сплати належної грошової суми за придбане майно, не враховуються.

У разі відмови останнього учасника від визнання його переможцем прилюдні торги оголошуються такими, що не відбулися. У такому випадку складається відповідний протокол у порядку, встановленому пунктом 4.15 розділу 4 цього Положення.

Гарантійні внески учасників, які відмовились від підписання протоколу або не внесли всієї належної до сплати суми протягом строку, зазначеного у пункті 5.1 цього розділу, не повертаються.

{Пункт 5.3 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

{Пункт 5.4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

5.5. Якщо майно не реалізовано на прилюдних торгах, то орган державної виконавчої служби відшкодовує, якщо це передбачено договором, спеціалізованій організації витрати, пов'язані з організацією та проведенням прилюдних торгів у розмірі, передбаченому договором.

{Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

6. Оформлення результатів торгів

6.1. Після повного розрахунку переможця прилюдних торгів за придбане майно на підставі протоколу про проведення прилюдних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п'яти робочих днів складає акт про проведені прилюдні торги і подає його на затвердження начальнику відповідного органу державної виконавчої служби.

У разі реалізації предмета іпотеки в акті про проведені прилюдні торги відомості зазначаються з урахуванням положень Закону України "Про іпотеку".

{Пункт 6.1 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

6.2. Затверджений акт державний виконавець видає переможцеві не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

{Пункт 6.2 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

6.3. Копія акта надсилається стягувачу, боржникові та спеціалізованій організації.

{Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

6.4. На підставі цього акта нотаріус видає покупцеві свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

6.5. Це свідоцтво є підставою для видачі відповідним органом акта про право власності на земельну ділянку в порядку, передбаченому законодавством.

7. Прикінцеві положення

7.1. Прилюдні торги вважаються такими, що не відбулися, у разі:

відсутності учасників прилюдних торгів;

відмови всіх учасників, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями, від підписання протоколу прилюдних торгів або сплати належної грошової суми;

ненадходження від жодного з учасників цінової пропозиції.

У такому випадку майно реалізується на повторних прилюдних торгах, які проводяться в порядку, визначеному цим Положенням.

{Пункт 7.1 розділу 7 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 681/5 від 24.04.2014}

7.2. Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з відсутністю покупців чи жоден з покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота, то організатор торгів у триденний термін повідомляє про це державного виконавця.

Якщо прилюдні торги не відбулися у зв'язку з несплатою в установлений термін переможцем торгів належної суми за придбане майно, державний виконавець у триденний строк з моменту закінчення строку перерахування коштів повідомляє про це спеціалізовану організацію.

{Пункт 7.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 222/5 від 07.02.2009}

7.3. Якщо прилюдні торги не відбулися двічі, то майно знімається з торгів, про що спеціалізована організація в триденний термін повідомляє державного виконавця.

{Пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 36/5 від 13.04.2005}

7.4. Спори, що виникають при реалізації нерухомого майна, вирішуються у судовому порядку.Додаток 1
до пункту 2.9 Тимчасового положення
про порядок проведення прилюдних
торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА


Додаток 2
до пункту 3.12 Тимчасового положення
про порядок проведення прилюдних
торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна

ЗАЯВА
про участь у прилюдних торгах

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}


Додаток 3
до пункту 4.14 Тимчасового положення
про порядок проведення прилюдних
торгів з реалізації арештованого
нерухомого майна

ПРОТОКОЛ
проведення прилюдних торгів

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1586/5 від 17.09.2008}вгору