Документ z0793-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.07.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.06.2018  № 2058/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2018 р.
за № 793/32245

Про внесення змін до Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ

Відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та з метою приведення механізму доступу до приміщень і на територію державних архівних установ у відповідність до чинних нормативно-правових актів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 11 липня 2014 року № 1117/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 року за № 810/25587, такі зміни:

1) пункт 2 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:

«Архіви, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, керуються цим Порядком з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.»;

2) пункт 9 розділу ІІ після слів «на загальних підставах» доповнити словами «з урахуванням вимог, визначених абзацом другим пункту 2 розділу І цього Порядку».

2. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І.С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Д. Чернишов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної архівної служби УкраїниТ.І. Барановавгору