Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Норми від 18.05.20091624
Документ z0797-09, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2015, підстава - z0119-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
18.05.2009 N 1624
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за N 797/16813
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 67 ( z0119-15 ) від 17.01.2015 }
Про організацію навчально-тренувальної роботи
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 4119 ( z0099-10 ) від 24.11.2009 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
05.11.2008 N 993 ( 993-2008-п ) "Про затвердження Положення про
дитячо-юнацьку спортивну школу", з метою організації
навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл
незалежно від їх підпорядкування та форми власності Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок наповнюваності груп відділень з видів
спорту і тижневий режим навчально-тренувальної роботи
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що додається.
2. Встановити:
2.1. Мінімальний вік вихованців, які зараховуються до груп
відділень з олімпійських видів спорту комплексних дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, згідно
з додатком 1.
2.2. Мінімальний вік вихованців, які зараховуються до груп
відділень з видів спорту, що не входять до програми Олімпійських
ігор, та спортивно-технічних і прикладних видів спорту комплексних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з
видів спорту, згідно з додатком 2.
2.3. Мінімальний вік вихованців, які зараховуються до груп
відділень з видів спорту для осіб з вадами слуху, зору,
опорно-рухового апарату, розумового розвитку дитячо-юнацьких
спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких
спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського
резерву, згідно з додатком 3.
3. Республіканському комітету по фізичній культурі і спорту
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної
культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників
дитячо-юнацьких спортивних шкіл, постійно надавати
організаційно-методичну і практичну допомогу в їх діяльності.
4. Департаменту олімпійського спорту забезпечити державну
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в
установленому законодавством порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Дутчака М.В.
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Міністр України у справах
сім'ї, молоді та спорту Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
охорони здоров'я України В.В.Лазоришинець

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
18.05.2009 N 1624
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 серпня 2009 р.
за N 797/16813

ПОРЯДОК
наповнюваності груп відділень з видів спорту
і тижневий режим навчально-тренувальної роботи
дитячо-юнацьких спортивних шкіл

I. Наповнюваність груп і тижневий режим
навчально-тренувальної роботи відділень
з олімпійських видів спорту, з видів спорту,
що не входять до програми Олімпійських ігор,
та спортивно-технічних і прикладних видів спорту
1.1. У дитячо-юнацьких спортивних школах розвиваються види
спорту, що визнані в Україні в установленому порядку.
1.2. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи і
наповнюваності груп відділень з олімпійських видів спорту
комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, дитячо-юнацьких
спортивних шкіл з видів спорту, спеціалізованих дитячо-юнацьких
шкіл олімпійського резерву визначаються згідно з додатком 1 до
цього Порядку.
1.3. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи і
наповнюваності груп відділень з видів спорту, що не входять до
програми Олімпійських ігор, та спортивно-технічних і прикладних
видів спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту визначаються згідно
з додатком 2 до цього Порядку.
1.4. Інші нормативи та вимоги залежно від видів спорту
визначаються відповідно до навчальних програм з видів спорту,
затверджених Мінсім'ямолодьспортом.
1.5. Зарахування (переведення) вихованців дитячо-юнацьких
спортивних шкіл відповідно до років навчання або з групи в групу
здійснюється відповідно до наказу керівника дитячо-юнацької
спортивної школи на підставі виконаних контрольних нормативів із
загальнофізичної і спеціальної підготовки та з урахуванням
медичних рекомендацій щодо стану здоров'я.
1.6. Термін здачі контрольних нормативів з видів спорту
визначається і затверджується наказом керівника дитячо-юнацької
спортивної школи з урахуванням кліматичних умов для літніх та
зимових видів спорту.
1.7. Вихованці, які не виконали вимоги та нормативи для
зарахування на наступний рік навчання або наступної групи (етапу)
підготовки, можуть продовжити навчання повторно на тому ж етапі,
але не більше як протягом двох років.
1.8. Враховуючи особливості виду спорту та можливості кожної
дитячо-юнацької спортивної школи, кількість вихованців у групах
попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки
та групах підготовки до вищих досягнень може бути збільшено
на 1-3 особи.
1.9. До відділень з видів спорту в окремих випадках можуть
зараховуватися діти на 1-2 роки молодші з урахуванням медичних
рекомендацій, наявності висновку про стан здоров'я та за рішенням
тренерської ради.
1.10. До груп спеціальної базової підготовки та груп
підготовки до вищих досягнень можуть зараховуватися вихованці на
1-2 роки молодші за умови виконання ними вимог, визначених
відповідними навчальними програмами з видів спорту з урахуванням
медичних рекомендацій.
1.11. При об'єднанні в одну групу вихованців, різних за віком
і спортивною підготовленістю, різниця в рівні їх спортивної
майстерності не повинна перебільшувати одного спортивного розряду
з урахуванням специфіки виду спорту.
1.12. За наявності у складі групи попередньої базової
підготовки вихованців, які навчаються більше трьох років,
вихованців групи спеціалізованої базової підготовки або групи
підготовки до вищих досягнень, які входять до основного,
кандидатського або резервного складу збірної команди України
згідно із затвердженим наказом Мінсім'ямолодьспорту списком,
кількість годин тижневого навантаження може бути збільшена до 36.
У цьому разі тренер-викладач працює з групою за встановленим
навантаженням, а зі спортсменами, які увійшли до основного,
кандидатського або резервного складу збірної команди України,
окремо допрацьовує години, кількість яких йому додатково
визначається керівництвом школи.
1.13. У видах спорту, залежно від складності та особливостей
організації навчально-тренувальної роботи, зокрема, біатлоні,
веслувальному слаломі, гімнастиці спортивній, гімнастиці художній,
гірськолижному спорті, легкій атлетиці (види багатоборства),
лижному двоборстві, плаванні синхронному, стрибках у воду,
стрибках на батуті, стрибках на лижах з трампліна, сноуборді,
сучасному п'ятиборстві, триатлоні, фігурному катанні на ковзанах,
фрістайлі, спортивній акробатиці, спортивних танцях, спортивній
аеробіці, акробатичному рок-н-ролі, естетичній гімнастиці,
черліденгу, фітнесу, воднолижному спорті, підводному спорті,
спортивному орієнтуванні, крім основного тренера-викладача, до
роботи можуть залучатися тренери-викладачі із суміжних видів
спорту та хореографії. Розмір їх тижневого навантаження визначається з урахуванням
вимог навчальної програми і не повинен перебільшувати
100 відсотків встановленого навантаження основного
тренера-викладача, а в сучасному п'ятиборстві - 150 відсотків. { Пункт 1.13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту N 4119
( z0099-10 ) від 24.11.2009 }
II. Наповнюваність груп і тижневий режим
навчально-тренувальної роботи відділень
з видів спорту для осіб з вадами слуху, зору,
опорно-рухового апарату, розумового розвитку
2.1. У дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів,
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів
паралімпійського та дефлімпійського резерву розвиваються види
спорту, що визнані в Україні в установленому порядку.
2.2. Для зарахування дітей-інвалідів з вадами слуху, зору,
опорно-рухового апарату, розумового розвитку в дитячо-юнацьку
спортивну школу для інвалідів, спеціалізовану дитячо-юнацьку
спортивну школу для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського
резерву необхідно надати висновок про стан здоров'я від
лікаря-педіатра, лікаря-отоларинголога, лікаря-офтальмолога,
лікаря-невропатолога, лікаря-психіатра (дитячого), лікаря з
лікувальної фізкультури і спортивної медицини, а також з метою
виключення патологічних відхилень з боку серцево-судинної системи
та визначення максимального рівня фізичного навантаження необхідно
провести ЕКГ-дослідження (кардіограму).
2.3. Норми тижневого режиму навчально-тренувальної роботи та
наповнюваності груп відділень з видів спорту для осіб з вадами
слуху, зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів паралімпійського та
дефлімпійського резерву визначаються згідно з додатком 3 до цього
Порядку.
2.4. Кількість вихованців у групах - мінімальна. Враховуючи
особливості виду спорту та можливості кожної дитячо-юнацької
спортивної школи для інвалідів, спеціалізованої дитячо-юнацької
спортивної школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського
резерву, ця кількість може бути збільшена на 1-3 особи в групах
спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих
досягнень. { Пункт 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту N 4119 ( z0099-10 ) від
24.11.2009 }
2.5. Особи з вадами розумового розвитку зараховуються до
спортивних шкіл за умови, коли їх ментальний вік, визначений за
методиками Біне та Векслера, є не нижчим ніж 6 років, що
відповідає критеріям легкої та помірної розумової відсталості
відповідно до діагностичних критеріїв міжнародної статистичної
класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), у яких відсутні
розлади поведінки, що потребують спеціалізованої психіатричної
допомоги, та вади фізичного розвитку, що створюють ризик для життя
при заняттях певним видом спорту. За наявності медикаментозної ремісії епілептичних припадків
наявність епілепсій не є протипоказанням для зарахування до занять
будь-яким видом спорту.
2.6. Особи із синдромом Дауна під час зарахування до
спортивних шкіл паралімпійського та дефлімпійського резерву мають
додатково надати висновок за результатами рентгенологічних
обстежень шийного відділу хребта з метою виключення дисплазій
хребців, що можуть зумовити ризик травматизації хворого, а також
допуск лікаря-кардіолога, що засвідчує відсутність вроджених
пороків серця.
2.7. Допускається перебільшення зазначеного віку не більше
ніж на два роки для вихованців з вадами слуху, розумового
розвитку, а також не більше ніж на чотири роки для вихованців з
вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату. Для дітей, які отримали інвалідність внаслідок ускладнення
після хвороби, нещасного випадку, вік зарахування не обмежується.
2.8. Вікові обмеження в дитячо-юнацьких спортивних школах для
інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах для
інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву не
поширюються на вихованців, які мають позитивну динаміку показників
підготовленості та високі спортивні результати, за погодженням з
обласними центрами фізичної культури і спорту інвалідів
"Інваспорт", та на вихованців, які є членами збірних команд
України серед спортсменів-інвалідів.
2.9. В ігрових командних видах спорту в групах
спеціалізованої базової підготовки та підготовки до вищих
досягнень залучаються до роботи два тренери-викладачі одночасно.
У видах спорту, що не належать до ігрових видів спорту, крім
основного тренера-викладача, до роботи можуть залучатися
тренери-викладачі із суміжних видів спорту; тренери-хореографи;
лідери-супроводжувачі на дистанції та тапери (тренери, що
підстраховують уздовж дистанції) для груп інвалідів з вадами зору
(В-1) у легкій атлетиці, плаванні, лижних перегонах, біатлоні та
два тренери-викладачі для роботи з вихованцями, які мають ураження
опорно-рухового апарату, вихованцями з наслідками
дитячого церебрального паралічу у важкій атлетиці, пауерліфтингу
та легкій атлетиці. { Пункт 2.9 розділу II доповнено абзацом
згідно з Наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та
спорту N 4119 ( z0099-10 ) від 24.11.2009 }
2.10. За наявності у складі групи підготовки до вищих
досягнень вихованця - члена національної збірної команди України
кількість годин на тиждень для цієї групи може бути збільшена
до 36.
2.11. Дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів,
спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів
паралімпійського та дефлімпійського резерву можуть мати змішані (з
різних нозологій) групи з видів спорту на всіх рівнях підготовки.
2.12. Тести або контрольні нормативи розробляються кожною
дитячо-юнацькою спортивною школою для інвалідів, спеціалізованою
дитячо-юнацькою спортивною школою для інвалідів паралімпійського
та дефлімпійського резерву окремо та затверджуються обласними
центрами з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт"
(у разі їх відсутності - відповідними структурними підрозділами з
питань фізичної культури і спорту).
Заступник директора
департаменту
олімпійського спорту Т.А.Федюшина

Додаток 1
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту
18.05.2009 N 1624

МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ВИХОВАНЦІВ,
які зараховуються до груп відділень
з олімпійських видів спорту комплексних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву

------------------------------------------------------------------ | Вік | Види спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |5 років |гімнастика художня, спортивна гімнастика (дівчата), | | |фігурне катання на ковзанах | |--------+-------------------------------------------------------| |6 років |стрибки на батуті (дівчата), стрибки у воду, хокей з | | |шайбою, спортивна гімнастика (хлопчики), хокей | | |на траві, футбол | |--------+-------------------------------------------------------| |7 років |плавання синхронне, сноуборд, стрибки на батуті | | |(хлопчики), фрістайл, теніс, теніс настільний, | | |тхеквондо (ВТФ), плавання, гірськолижний спорт, лижні | | |гонки, волейбол | |--------+-------------------------------------------------------| |8 років |бадмінтон, дзюдо, триатлон | |--------+-------------------------------------------------------| |9 років |бейсбол, волейбол пляжний, гандбол, софтбол, стрибки на| | |лижах з трампліна, шорт-трек, водне поло, біатлон, | | |лижне двоборство, санний спорт, баскетбол, вітрильний | | |спорт, стрільба з лука | |--------+-------------------------------------------------------| |10 років|бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, | | |веслування на байдарках і каное, веслувальний слалом, | | |важка атлетика (хлопчики), велосипедний спорт-шосе, | | |велосипедний спорт-трек, велосипедний спорт- | | |маунтейбайк, велосипедний спорт БМХ, ковзанярський | | |спорт, легка атлетика, сучасне п'ятиборство, стрільба | | |кульова, фехтування | |--------+-------------------------------------------------------| |11 років|веслування академічне, кінний спорт | |--------+-------------------------------------------------------| |12 років|стрільба стендова, важка атлетика (дівчата) | |--------+-------------------------------------------------------| |14 років|бобслей | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту олімпійського
спорту - начальник відділу
дитячо-юнацького
та резервного спорту,
наукового та медичного
забезпечення збірних команд Т.А.Федюшина

Додаток 2
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту
18.05.2009 N 1624

МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ВИХОВАНЦІВ,
які зараховуються до груп відділень
з видів спорту, що не входять до програми
Олімпійських ігор, та спортивно-технічних
і прикладних видів спорту комплексних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
з видів спорту

------------------------------------------------------------------ | Вік | Види спорту | |--------+-------------------------------------------------------| |5 років |естетична гімнастика, черліденг | |--------+-------------------------------------------------------| |6 років |шашки, го, шахи, спортивні танці, гольф, спортивна | | |аеробіка, спортивна акробатика, фітнес, футзал | |--------+-------------------------------------------------------| |7 років |айкідо, акробатичний рок-н-рол, більярдний спорт, | | |боротьба кураш, боротьба на поясах, таеквондо (ІТФ), | | |кікбоксинг (аерокікбоксинг), підводний спорт, сквош, | | |ушу | |--------+-------------------------------------------------------| |8 років |авіамодельний спорт, автомодельний спорт, воднолижний | | |спорт, городковий спорт, перетягування каната, | | |спортивне орієнтування, панкратіон, радіоспорт, | | |ракетомодельний спорт, судномодельний спорт, боротьба | | |сумо, скелелазіння | |--------+-------------------------------------------------------| |9 років |гирьовий спорт, риболовний спорт | |--------+-------------------------------------------------------| |10 років|армспорт, боротьба самбо, веслування на човнах | | |"Дракон", боулінг, джиу-джитсу, мотоциклетний спорт, | | |військово-спортивні багатоборства, козацький двобій, | | |карате (та його версії), картинг, кікбоксинг (та його | | |версії), морські багатоборства, пляжний гандбол, | | |поліатлон, регбі, спортивний бридж, спортивний туризм, | | |таїландський бокс Муей Тай, фрі-файт, французький бокс | | |Сават, американський футбол (фла-футбол) | |--------+-------------------------------------------------------| |11 років|бодібілдинг, пляжний футбол | |--------+-------------------------------------------------------| |12 років|пауерліфтинг (хлопчики), пейнтбол, спортивне | | |орієнтування за видом програми рогейн | |--------+-------------------------------------------------------| |13 років|пауерліфтинг (дівчата), універсальний бій, рукопашний | | |бій | |--------+-------------------------------------------------------| |14 років|автомобільний спорт, водно-моторний спорт | |--------+-------------------------------------------------------| |15 років|богатирське багатоборство | |--------+-------------------------------------------------------| |16 років|альпінізм | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора
департаменту олімпійського
спорту - начальник відділу
дитячо-юнацького
та резервного спорту,
наукового та медичного
забезпечення збірних команд Т.А.Федюшина

Додаток 3
до наказу
Мінсім'ямолодьспорту
18.05.2009 N 1624

МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ВИХОВАНЦІВ,
які зараховуються до груп відділень
з видів спорту для осіб з вадами слуху, зору,
опорно-рухового апарату, розумового розвитку
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів,
спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл
для інвалідів паралімпійського
та дефлімпійського резерву

---------------------------------------------------------------------- | Види спорту | Вади (нозології) та вік для зарахування | | |------------------------------------------------------| | | вади |вади| вади | ураження опорно-рухового | | |слуху*|зору|розумового| апарату | | | | | розвитку | (із збереженням рухової | | | | | *** | активності) | | | | | |-------------------------------| | | | | | з | з | з | | | | | |ампутацією|ураженням|наслідками| | | | | | кінцівок |спинного | ДЦП | | | | | | | мозку | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |бадмінтон | 8 | | 8 | 8 | 8 | 8 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |баскетбол | 9 | | 9 | 9 | 9 | 9 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |баскетбол на | | | | 9 | 9 | | |візках | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |біатлон | 9 | 9 | | 9 | 9 | 9 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |більярдний | 9 | | 10 | 10 | 10 | 10 | |спорт | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |боротьба | 10 | | | | | | |вільна | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |боротьба | 10 | | | | | | |греко-римська| | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |бочча | | | | | 9 | 9 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |велосипедний | 10 | 10 | | 10 | | 10 | |спорт-трек | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |велосипедний | 10 | 10 | 10 | 10 | | 10 | |спорт-шосе | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |веслування | | 11 | | 11 | 11 | 11 | |академічне | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |вітрильний | | | 10 | 10 | 10 | 10 | |спорт | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |водне поло | 9 | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |волейбол | 9 | | 11 | 9 | 9 | 9 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |волейбол | | | | 9 | 9 | | |сидячи | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |гандбол | 9 | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |голбол | | 8 | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |гімнастика | | | 9 | | | | |спортивна | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |гімнастика | | | 9 | | | | |художня | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |гірськолижний| 8 | | 10 | 11 | 11 | 11 | |спорт | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |дзюдо | 10 | 11 | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |карате | 8 | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |кінний спорт | | | | 11 | 11 | 12 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |ковзанярський| 10 | | 9 | | | | |спорт | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |легка | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |атлетика | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |лижні гонки | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |пауерліфтинг | | 13 | | 14 | 14 | 14 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |плавання | 7** | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |пляжний | 9 | | | | | | |волейбол | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |ролінгбол | | 10 | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |спортивне | 8 | | | 8 | 8 | 8 | |орієнтування | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |спортивні | | | | 10 | 10 | 10 | |танці на | | | | | | | |візках | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |спортивний | | 10 | | | | | |туризм | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |стрільба з | | | | 11 | 11 | 11 | |лука | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |стрільба | 11 | | | 11 | 11 | 11 | |кульова | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |теніс | 7 | | 9 | 7 | 7 | 7 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |теніс на | | | | 9 | 9 | | |візках | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |теніс | 7 | | 9 | 7 | 7 | 7 | |настільний | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |тхеквондо | 7 | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |фехтування | | | | 10 | 10 | 10 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |футбол | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |футзал | 8 | 8 | 8 | 8 | | 8 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |хокей на | | | | 9 | 9 | 9 | |траві | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |хокей з | | | 8 | | | | |шайбою | | | | | | | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |шахи | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | |-------------+------+----+----------+----------+---------+----------| |шашки | 7 | 7 | | 7 | 7 | 7 | ----------------------------------------------------------------------
_______________
* Окрім лабіринтиту (дозволяються заняття шахами та шашками). ** Окрім хронічних середніх отитів. *** Визначається ментальний вік відповідно до пункту 2.5
Порядку наповнюваності груп відділень з видів спорту і тижневого
режиму навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 18.05.2009
N 1624.
Заступник директора
департаменту олімпійського
спорту - начальник відділу
дитячо-юнацького
та резервного спорту,
наукового та медичного
забезпечення збірних команд Т.А.Федюшина

Додаток 1
до Порядку наповнюваності
груп відділень з видів
спорту і тижневого режиму
навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

НОРМИ
тижневого режиму навчально-тренувальної роботи
груп відділень з олімпійських видів спорту
комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву

------------------------------------------------------------------ | Групи підготовки | Термін | Тижневий режим | | (етапи) | навчання | навчально-тренувальної | | | | роботи на етапах | | | | підготовки (години) | |----------------------------------------------------------------| | Підготовка вихованців на етапах | |----------------------------------------------------------------| |Групи початкової | 1 рік | 6 | |підготовки |-----------+-------------------------| | |більше року| 8 | |--------------------------+-----------+-------------------------| |Групи попередньої базової | 1 рік | 12 | |підготовки |-----------+-------------------------| | | 2 роки | 14 | | |-----------+-------------------------| | | 3 роки | 18 | | |-----------+-------------------------| | | більше | 20 | | | 3 років | | |--------------------------+-----------+-------------------------| |Групи спеціалізованої | 1 рік | 24 | |базової підготовки |-----------+-------------------------| | | 2 роки | 26 | | |-----------+-------------------------| | | більше | 28 | | | 2 років | | |--------------------------+-----------+-------------------------| |Групи підготовки до вищих | увесь | 32 | |досягнень | термін | | ------------------------------------------------------------------
НОРМИ
наповнюваності груп відділень з олімпійських видів
спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту,
спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл
олімпійського резерву
-------------------------------------------------------------------------- | Види спорту | Наповнюваність груп (мінімальна кількість вихованців у | | | групі) на етапах | | |----------------------------------------------------------| | |початкової|попередньої базової |спеціалізованої|підготовки| | |підготовки| підготовки | базової | до вищих | | | | | підготовки |досягнень | | |----------+--------------------+---------------+----------| | | 1 |більше| 1 | 2 | 3 |більше| 1 | 2 |більше| увесь | | |рік| року |рік|роки|роки| 3 |рік|роки| 2 | термін | | | | | | | |років | | |років | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Бадмінтон |12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Баскетбол |16 | 14 |12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | - | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Бейсбол |14 | 12 |12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Бокс |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Боротьба |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |вільна | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Боротьба |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | |греко-римська| | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Важка |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | |атлетика | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Велосипедний | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |спорт- | | | | | | | | | | | |маунтенбайк | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Велосипедний | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |спорт-трек | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Велосипедний | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |порт-шосе | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Велосипедний | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | |спорт ВМХ | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Веслування | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |академічне | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Веслування на| 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |байдарках і | | | | | | | | | | | |каное | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Веслувальний | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |слалом | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Вітрильний | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | |спорт | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Водне поло |12 | 12 |10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Волейбол |16 | 16 |12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Волейбол | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |пляжний | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гандбол |16 | 14 |12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гімнастика |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |спортивна | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гімнастика |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |художня | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Дзюдо |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Кінний спорт | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Легка |12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |атлетика* | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Плавання |15 | 13 |10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Плавання |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |синхронне | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Софтбол |14 | 12 |12 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрибки у |10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |воду | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрибки на |10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |батуті | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрільба з |10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |лука | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрільба | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |кульова | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрільба | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |стендова | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Сучасне |10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |п'ятиборство | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Теніс |10 | 10 |10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Теніс |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |настільний | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Триатлон |10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Тхеквондо |14 | 12 |10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |(ВТФ) | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Фехтування |10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Футбол |18 | 16 |16 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 6 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Хокей на |14 | 12 |10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | |траві | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Біатлон |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Бобслей |10 | 10 | 8 | | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гірськолижний|12 | 10 |10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Ковзанярський|10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Лижні гонки |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Лижне |10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |двоборство | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Стрибки на |10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |лижах з | | | | | | | | | | | |трампліна | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Санний спорт |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Сноуборд |12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Фігурне |12 | 10 |10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |катання на | | | | | | | | | | | |ковзанах | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Фристайл |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Хокей з |20 | 20 |18 | 16 | 16 | 14 |12 | 12 | 11 | 10 | |шайбою | | | | | | | | | | | |-------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Шорт-трек |10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | --------------------------------------------------------------------------
-------------- * Визначено для таких видів, як спортивна ходьба, види
витривалості, біг з перешкодами, спринт, стрибки у довжину,
потрійний.
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 4119 ( z0099-10 ) від 24.11.2009 }

Додаток 2
до Порядку наповнюваності
груп відділень з видів
спорту і тижневого режиму
навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

НОРМИ
НОРМИ
тижневого режиму навчально-тренувальної роботи
груп відділень з видів спорту, що не входять
до програми Олімпійських ігор,
та спортивно-технічних і прикладних видів
спорту комплексних дитячо-юнацьких спортивних
шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту

------------------------------------------------------------------ | Групи підготовки | Термін | Тижневий режим | | (етапи) | навчання | навчально-тренувальної | | | | роботи на етапах | | | | підготовки (години) | |----------------------------------------------------------------| | Підготовка вихованців на етапах | |----------------------------------------------------------------| |Групи початкової | 1 рік | 6 | |підготовки |--------------+------------------------| | | більше року | 8 | |------------------------+--------------+------------------------| |Групи попередньої | 1 рік | 12 | |базової підготовки |--------------+------------------------| | | 2 роки | 14 | | |--------------+------------------------| | | 3 роки | 18 | | |--------------+------------------------| | |більше 3 років| 20 | |------------------------+--------------+------------------------| |Групи спеціалізованої | 1 рік | 24 | |базової підготовки |--------------+------------------------| | | 2 роки | 26 | | |--------------+------------------------| | |більше 2 років| 28 | |------------------------+--------------+------------------------| |Групи підготовки до | увесь | 32 | |вищих досягнень | термін | | ------------------------------------------------------------------
НОРМИ
наповнюваності груп відділень з видів спорту,
що не входять до програми Олімпійських ігор,
та спортивно-технічних і прикладних видів спорту
комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
дитячо-юнацьких спортивних шкіл з видів спорту
---------------------------------------------------------------------------- | Види спорту | Наповнюваність груп (мінімальна кількість вихованців у | | | групі) на етапах | | |----------------------------------------------------------| | |початкової|попередньої базової |спеціалізованої|підготовки| | |підготовки| підготовки | базової | до вищих | | | | | підготовки |досягнень | | |----------+--------------------+---------------+----------| | | 1 |більше| 1 | 2 | 3 |більше| 1 | 2 |більше| увесь | | |рік| року |рік|роки|роки| 3 |рік|роки| 2 | термін | | | | | | | |років | | |років | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Акробатичний |14 | 12 |12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |рок-н-рол | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Альпінізм |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Американський |18 | 16 |14 | 14 | 14 | 12 |11 | 11 | 10 | 8 | |футбол | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Армспорт |16 | 14 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Айкідо |16 | 12 |10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Бодібілдинг |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Боулінг |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Більярдний |12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Богатирські |10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | |багатоборства | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Боротьба на |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |поясах | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Боротьба самбо |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Веслування на |16 | 14 |12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | |човнах "Дракон"| | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Воднолижний | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гирьовий спорт |14 | 12 |10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Го |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Городковий |14 | 12 |11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Гольф |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Джиу-джитсу |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Естетична |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | |гімнастика | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Карате (та його|14 | 12 |10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |версії) | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Кікбоксинг (та |12 | 10 |10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |його версії) | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Козацький |12 | 10 |10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |двобій | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Панкратіон |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Пауерліфтинг |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Перетягування |14 | 12 |12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |каната | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Пляжний гандбол|14 | 12 |10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Пляжний футбол |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Регбі |14 | 14 |12 | 12 | 12 | 12 |11 | 11 | 11 | 11 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Рукопашний бій |16 | 14 |12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Скелелазіння |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Сквош |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивна |14 | 12 |10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |аеробіка | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивна |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |акробатика | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивне |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | |орієнтування | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивні танці|12 | 10 |10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивний |14 | 14 |12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | |туризм | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Спортивний |16 | 14 |14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |бридж | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Сумо |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Таїландський |14 | 12 |12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |бокс Муей Тай | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Тайквондо (ІТФ)|14 | 12 |12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Універсальний |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |бій | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Ушу |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Французький |12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |бокс Сават | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Фрі-файт |14 | 12 |12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Футзал |12 | 10 |10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Черліденг |14 | 12 |12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Шахи |12 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Шашки |12 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Авіамодельний |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Автомодельний |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Автомобільний | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Військово- |10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | |спортивні | | | | | | | | | | | |багатоборства | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Водно-моторний | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Картинг | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Морські |10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |багатоборства | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Мотоциклетний | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Підводний спорт|12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Пожежно- |10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |прикладний | | | | | | | | | | | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Радіоспорт |10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Ракетомодельний|14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | |---------------+---+------+---+----+----+------+---+----+------+----------| |Судномодельний |14 | 12 |10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |спорт | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 4119 ( z0099-10 ) від 24.11.2009 }

Додаток 3
до Порядку наповнюваності
груп відділень з видів
спорту і тижневого режиму
навчально-тренувальної
роботи дитячо-юнацьких
спортивних шкіл

НОРМИ
тижневого режиму навчально-тренувальної роботи
та наповнюваності груп відділень з видів спорту
для осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухового
апарату, розумового розвитку дитячо-юнацьких
спортивних шкіл для інвалідів, спеціалізованих
дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів
паралімпійського та дефлімпійського резерву

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Групи | Термін | Тижневий | Наповнюваність груп | | підготовки |навчання| режим |---------------------------------------------------------------------------| | (етапи) | |навчально- | вади | вади зору |вади інтелекту | ураження опорно- | | | |тренувальної| слуху | | | рухового апарату | | | | роботи | | | | (із збереженням | | | | (години) | | | | рухової активності) | | | | | |-----------------------+---------------+---------------------------| | | | | | В-1 | В-2 | В-3 |легкі, | важкі | з ампу- | з | з | | | | | | | | |помірні| | тацією | ураже- |наслід-| | | | | | | | | | |кінцівок | нням | ками | | | | | | | | | | | |спинного | ДЦП | | | | | | | | | | | | мозку | | | | | |-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------| | | | | I |II | I |II | I |II | I |II | I |II | I |II | I | II | I | II | I |II | | | | |гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр.|гр. |гр. |гр. |гр. |гр.|гр.| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Підготовка вихованців на етапах | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Фізкультурно- | увесь | 6 | 8 |10 | 4 | 6 |5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | |реабілітаційної| термін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |підготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |Початкової | 1 рік | 6 | 8 |10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |підготовки |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| | | більше | 8 | 8 |10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | | | року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |Попередньої | 1 рік | 12 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | |базової |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |підготовки | 2 роки | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| | | 3 роки | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | | |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| | | більше | 20 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | | |3 років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |Спеціалізованої| 1 рік | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |базової |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |підготовки | 2 роки | 26 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | |--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| | | більше | 28 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | | |2 років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+--------+------------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+----+----+----+----+---+---| |Підготовки до | увесь | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |вищих досягнень| термін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. До II групи належать ігрові види спорту.
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту N 4119 ( z0099-10 ) від 24.11.2009 }вгору