Документ z0853-05, действует, текущая редакция — Принятие от 07.06.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 14.08.2005. Посмотреть в истории? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.06.2005 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2005 р.
за N 853/11133

Про затвердження Методики обчислення
розмірів індивідуальних майнових паїв
членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих

Відповідно до пункту 9 Порядку визначення розмірів майнових
паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх
документального посвідчення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2001 N 177 ( 177-2001-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Методику обчислення розмірів індивідуальних
майнових паїв членів колективних сільськогосподарських
підприємств, у тому числі реорганізованих, що додається.
2. Скасувати наказ Міністерства аграрної політики України від
27 червня 2003 року N 208 ( v0208555-03 ) "Про затвердження
Рекомендацій щодо обчислення розмірів індивідуальних майнових паїв
членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі
реорганізованих".
3. Департаменту розвитку сільської місцевості та
підприємництва (Гайдар М.В.) в установленому порядку подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Міністерству агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку
обласних державних адміністрацій довести до відома підприємств
наказ та забезпечити застосування цієї Методики при визначенні
розмірів індивідуальних майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Демчака І.М.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
07.06.2005 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 серпня 2005 р.
за N 853/11133

МЕТОДИКА
обчислення розмірів індивідуальних
майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств,
у тому числі реорганізованих

1. Загальні положення
1.1. Ця Методика розроблена відповідно до Закону України "Про
колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) та
Порядку визначення розмірів майнових паїв членів колективних
сільськогосподарських підприємств та їх документального
посвідчення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2001 року N 177 ( 177-2001-п ) "Про врегулювання
питань щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі
реформування аграрного сектору економіки", з метою забезпечення
виконання Указу Президента України від 29 січня 2001 року N 62
( 62/2001 ) "Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав
селян у процесі реформування аграрного сектора економіки".
1.2. Обчислення індивідуальних трудових внесків здійснюється
відповідно до Методики визначення трудових внесків членів
колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі
реорганізованих (далі - Методика обчислення трудових внесків),
затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від
21.06.2005 N 274.

2. Порядок розрахунку розміру
індивідуального майнового паю
2.1. Величина скоригованої заробітної плати всіх працівників
за весь період, прийнятий для розрахунку, визначається за
Методикою обчислення трудових внесків.
2.2. Для визначення розміру індивідуальних майнових паїв
розраховують норматив нарахування паю (приклад наводиться в
таблиці
).
Розрахунок індивідуальних майнових паїв господарства
"Світанок"
--------------------------------------------------------------------------- | П.І.Б | Оплата праці за |Загальна |Нор- |Розмір |% в | | |---------------------------|скориго- |ма- |індивіду-|пайо-| | |1946-1965 рр.|1966-1999 рр.|вана |тив |ал. |вому | | | | |оплата |нара-|майнового|фонді| | | | |праці, |хува-|паю, грн.| | | | | |умовних |ння |(п.4 x | | | | | | грн. |паю, |x п.5) | | | | | |(З ) |грн. | | | | | | | скор |(Н) | | | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |Бойко Т.В. | - | 14 300 | 14 300 |0,965| 13 800 |0,21 | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |Головня О.Н. | 9 450 | - | 9 450 |0,965| 9 119 |0,14 | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |...... | ...... | ...... |...... |.....| ...... | ... | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |Іваненко І.А.| 10 290 | 1 759,5 |12 049,5 |0,965|11 627,8 |0,18 | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |...... | ...... | ...... | ...... |.....| ...... | ... | |-------------+-------------+-------------+---------+-----+---------+-----| |Усього | 1210452 | 5470354 |6 680 806| X |6 450 200| 100 | ---------------------------------------------------------------------------
2.3. Для його визначення підраховуються загальна скоригована
оплата праці кожного працівника і загальна сума по господарству.
Якщо дані про фактичний заробіток були в карбованцях, то при
коригуванні оплати праці на відповідні економічні умови або при
переведенні трудоднів у грошовий еквівалент отримане значення
оплати праці буде в умовних вартісних одиницях (умовних гривнях).
2.4. Норматив нарахування паю - це вартість майна
господарства (у грошовому виразі), яка припадає на 1 умовну гривню
скоригованої оплати праці (Н). Формула розрахунку така:
П
ф
Н = -----, З
скор
де П - пайовий фонд господарства;
ф З - загальна сума скоригованої оплати праці в скор господарстві за весь період обчислення індивідуальних майнових
паїв.
2.5. Загальна сума пайового фонду, що розподіляється між
членами колективних сільськогосподарських підприємств (далі -
КСП), у нашому прикладі становить 6450200 гривень. Це підсумок
колонки 6 таблиці. Він визначається на підставі відповідних
розрахунків.
2.6. Розмір індивідуального майнового паю та частка кожного
працівника у загальній сумі пайового фонду обчислюється за
формулою:
П = Н x З ,
і зі скорі
де Н - норматив нарахування пайового фонду на одиницю
зі
скоригованої суми оплати праці конкретного працівника;
З - загальна сума скоригованої оплати праці даного скорі працівника.
2.7. Якщо як критерії визначення трудового внеску
використовувати, крім загальної суми оплати праці за всі роки
роботи на підприємстві, ще й загальний стаж роботи, то визначення
розмірів індивідуальних майнових паїв здійснюється в такій
послідовності: 2.7.1. Загальними зборами колишніх членів реорганізованого
підприємства затверджуються розміри часток уточненого пайового
фонду у відсотках, які розподіляються між власниками за кожним із
критеріїв. 2.7.2. Обчислюється вартість частини майна пайового фонду,
яка підлягає розподілу між власниками за кожним із критеріїв. 2.7.3. На підставі архівних даних визначаються трудовий стаж
роботи кожного із співвласників та загальна кількість
відпрацьованих років (місяців) всіма співвласниками. 2.7.4. Визначається норматив нарахування пайового фонду на
одиницю скоригованої суми оплати праці та на рік (місяць)
трудового стажу (Н ):
ст
П
фст
Н ст = ------, С
сум
де П - частина пайового фонду господарства, яка
фст розподіляється за критерієм трудового стажу;
С - сумарний трудовий стаж усіх співвласників майна.
сум
2.7.5. Розраховується розмір майнового паю кожного
співвласника за формулою:
П = Н x З - Н x С ,
і зі скорі сті загі
де П - розмір індивідуального майнового паю конкретного
і співвласника;
Н - норматив нарахування майнового паю на одиницю зі заробітної плати;
З - загальна сума скоригованої оплати праці даного скорі працівника;
Н - норматив нарахування пайового фонду на одиницю сті скоригованої суми оплати праці та на рік (місяць) трудового стажу;
С - загальний стаж співвласника. загі
2.8. Після закінчення підрахунків списки колишніх членів КСП
з визначеними майновими паями оприлюднюються, щоб усі могли
ознайомитись з результатами паювання. Після врегулювання всіх
спірних питань результати паювання затверджуються зборами
співвласників.
Начальник Департаменту
розвитку сільської місцевості
та підприємництва М.В.Гайдарвверх