Документ z0893-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.02.2016, підстава - z0046-16, z0048-16

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
№ 863 від 17.12.2015
№ 863 від 17.12.2015}

ЖУРНАЛ
обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров'я
(Форма первинної облікової документації № 129-4/о)

{Форма в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

Голова Державної служби
України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань

Т.А. Александріна
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2012 р.
за № 893/21205

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров'я»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) закладу охорони здоров'я» (далі - форма № 129-4/о).

2. Форма № 129-4/о заповнюється особою, відповідальною за облік наркотичних препаратів у кабінеті ЗПТ.

3. Графи 1-4 заповнюються на підставі даних згідно з додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 року № 589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» під час отримання препаратів для ЗПТ з місця зберігання запасу препаратів.

4. Графи 5-9 заповнюються особою, відповідальною за видачу наркотичних препаратів для ЗПТ хворим на опіоїдну залежність, які отримують ЗПТ, під час видачі препаратів щодня.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

5. Графи 10-12 заповнюються під час повернення невикористаної за поточний день кількості препаратів для ЗПТ до місця зберігання місячного запасу або у випадку, коли препарати не повертаються до місця зберігання місячного запасу, а залишаються для зберігання у сейфі як семиденний запас.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

6. Строк зберігання форми № 129-4/о - 10 років.

Голова Державної служби
України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань

Т.А. Александрінавгору