Документ z0941-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2013  № 591


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 941/23473

Про затвердження Положення про Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів

Відповідно до статей 4, 6 і 15 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою формування здорового способу життя та пропаганди спортивного туризму серед дітей, підвищення рівня спортивної майстерності дітей та молоді НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
27.05.2013 № 591


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 941/23473

ПОЛОЖЕННЯ
про Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів (далі - Чемпіонат), його організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в Чемпіонаті і визначення переможців.

2. Основними завданнями Чемпіонату є:

організація змістовного активного відпочинку дітей;

популяризація здорового способу життя та пропаганда спортивного орієнтування серед дітей;

підвищення рівня спортивної майстерності учасників Чемпіонату;

визначення найсильніших спортсменів та спортивних команд.

3. Чемпіонат проводиться в три етапи:

I (перший) етап - районний (міський);

II (другий) етап - обласний (в Автономній Республіці Крим - республіканський, у містах Києві та Севастополі - міські);

III (третій) етап - всеукраїнський.

4. Безпосередня організація та проведення III етапу Чемпіонату здійснюються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді та позашкільним навчальним закладом, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводиться Чемпіонат.

5. III етап Чемпіонату проводиться в непарні роки. Місце та строки проведення III етапу Чемпіонату визначаються в плані міжнародних та всеукраїнських заходів з учнівською та студентською молоддю, які затверджуються наказом Міністерства освіти і науки України. Програму проведення III етапу Чемпіонату визначає Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді відповідно до цього Положення.

6. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - органи управління освітою) відповідно визначають періодичність та строки проведення та відповідно до цього Положення розробляють правила (умови) проведення I, II етапів Чемпіонату, якими визначається кількісний склад, місце та інші питання проведення Чемпіонату з урахуванням місцевих можливостей.

ІІ. Учасники Чемпіонату

1. До участі у Чемпіонаті допускаються учасники, які мають необхідну спортивну кваліфікацію.

Вік учасників, які беруть участь в III етапі Чемпіонату, визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. До участі в III етапі кожного Чемпіонату від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді допускається по одній команді.

3. Склад команд для участі в III етапі Чемпіонату визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді для кожного окремого Чемпіонату, виходячи з правил (умов) проведення Чемпіонату та фінансово-організаційних можливостей.

4. Вік учасників та склад команд для участі в I та II етапах Чемпіонату визначаються наказами органів управління освітою.

5. Представники та тренери команд забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команд.

ІІІ. Програма Чемпіонату

1. Програма III етапу кожного Чемпіонату (перелік дистанцій) визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. Програми I та II етапів Чемпіонату визначаються наказами органів управління освітою з урахуванням програми III етапу та місцевих можливостей.

IV. Документація та строки її подання

1. Після прибуття на місце проведення III етапу Чемпіонату подаються:

іменна заявка команди; паспорти учасників, яким на час відкриття Чемпіонату виповнилося 16 років (для осіб молодше 16 років - свідоцтво про народження або проїзний документ дитини);

для учасників, які за віком не мають паспортів або проїзних документів дитини, - учнівські квитки за поточний навчальний рік (у разі проведення Чемпіонату під час літніх канікул - за попередній навчальний рік) або студентські квитки;

посвідчення про присвоєння спортивного розряду (звання) (за наявності);

медичні довідки про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

2. Перелік документів, які подаються для участі в I та II етапах Чемпіонату, визначається органами управління освітою.

3. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

V. Підведення підсумків та нагородження

1. Порядок підведення підсумків в окремих видах програми III етапу та в загальному заліку Чемпіонату визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. Команди, що посіли 1-е - 3-є місця в загальнокомандному заліку та в окремих видах програми III етапу Чемпіонату, нагороджуються кубками та дипломами Міністерства освіти і науки України.

3. Учасники команд, які посіли 1-е - 3-є місця в окремих видах програми та в загальнокомандному заліку III етапу Чемпіонату, та учасники, які посіли 1-ше - 3-тє місця в особистому заліку (якщо такий передбачений програмою III етапу Чемпіонату) окремо серед юнаків та серед дівчат, нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді та медалями.

4. Тренери команд, що посіли 1-е - 3-є місця у загальнокомандному заліку та в окремих видах програми III етапу Чемпіонату, нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України.

5. Порядок нагородження переможців I та II етапів Чемпіонату визначається органами управління освіти.

VI. Порядок прийому команд та фінансування

1. Порядок прийому команд, вимоги до них та особливості проведення III етапу Чемпіонату визначаються щороку Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді за погодженням з Міністерством освіти і науки України в межах бюджетних коштів, призначених Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. Витрати на організацію та проведення Чемпіонату здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту

В.В. Супрунвгору