Документ z0956-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.05.2013  № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 956/23488

Про затвердження Положення про Кубки України з видів спортивного туризму серед юнаків та юніорів

Відповідно до статей 4, 6 і 15 Закону України «Про позашкільну освіту» та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року № 240, з метою формування здорового способу життя та пропаганди спортивного туризму серед дітей, підвищення рівня спортивної майстерності учасників Кубків НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Кубки України з видів спортивного туризму серед юнаків та юніорів, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
28.05.2013  № 615


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 червня 2013 р.
за № 956/23488

ПОЛОЖЕННЯ
про Кубки України з видів спортивного туризму серед юнаків та юніорів

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Кубків України з видів спортивного туризму серед юнаків та юніорів (далі - Кубок), їх організаційне, методичне і фінансове забезпечення, порядок участі в Кубках і визначення переможців.

2. Основними завданнями Кубків є:

організація змістовного активного відпочинку дітей;

популяризація здорового способу життя та пропаганда спортивного туризму серед дітей;

підвищення рівня туристської майстерності учасників Кубків та безпеки проведення туристських подорожей;

зміцнення дружніх зв’язків юних туристів України, виховання в них почуття любові до рідної землі, свого народу;

визначення найсильніших спортсменів та туристських спортивних команд.

3. Безпосередня організація та проведення Кубків здійснюються Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді та позашкільним навчальним закладом, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка.

4. Кубки проводяться щороку. Перелік видів спортивного туризму та перелік змагань (етапів Кубка), які враховуються в заліку Кубка, з кожного виду туризму окремо щороку до 10 січня визначає Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

ІІ. Учасники Кубків

1. До участі в Кубках допускаються учасники, які мають необхідну спортивну кваліфікацію.

Вік учасників, які беруть участь у змаганнях Кубка, для кожного виду туризму, з якого проводиться Кубок, щороку визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.

2. До участі в кожному етапі кожного Кубка від Автономної Республіки Крим, областей України, міст Києва та Севастополя, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді допускається по одній команді. Виходячи з рівня розвитку окремих видів туризму та фінансово-організаційних можливостей, можуть бути допущені додаткові команди регіонів та/або окремих навчальних закладів.

3. Склад команд для участі в кожному етапі кожного Кубка визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді спільно з позашкільним навчальним закладом, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка.

4. Персональний склад команди визначається організацією, яка відряджає команду, для кожного етапу Кубка окремо.

5. Представники та тренери команди забезпечують безпеку життя і здоров'я членів команди.

ІІІ. Програма Кубків

1. Програма кожного етапу кожного Кубка (перелік дистанцій, їх клас) визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді спільно з відповідним позашкільним навчальним закладом, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка. При визначенні переліку дистанцій встановлюється, які з них увійдуть до загального заліку Кубка.

2. Умови проходження дистанцій, орієнтовний перелік технічних етапів, склад команд на окремих дистанціях, перелік необхідного спорядження надсилаються командам після підтвердження їх участі окремо у кожному етапі Кубка.

IV. Документація та строки її подання

1. Попереднє письмове підтвердження про участь в етапах Кубка надсилається на поштову адресу Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (01135, м. Київ-135, а/с 190) до 01 лютого відповідного року.

2. Підтвердження участі команди в етапах Кубка надсилається до позашкільного навчального закладу, який відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка, у встановлені строки.

3. Після прибуття на місце проведення кожного етапу Кубка подаються:

іменна заявка команди;

паспорти учасників, яким на час відкриття Кубка виповнилося 16 років (для осіб молодше 16 років - свідоцтво про народження або проїзний документ дитини);

для учасників, які за віком не мають паспортів або проїзних документів дитини, - учнівські квитки за поточний навчальний рік (у разі проведення Кубка під час літніх канікул - за попередній навчальний рік) або студентські квитки;

посвідчення про присвоєння спортивного розряду (звання) (за наявності);

медичні довідки про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими.

4. Використання та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

V. Підбиття підсумків та нагородження

1. Результат у загальнокомандному заліку кожного етапу кожного Кубка визначається за найменшою сумою місць, що посіла команда в окремих видах програми.

2. Порядок підбиття підсумків в окремих видах програми кожного етапу кожного Кубка визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді спільно з позашкільним навчальним закладом, який безпосередньо відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка.

3. Команди, що посіли 1-е-3-є місця в загальнокомандному заліку та в окремих видах програми кожного етапу кожного Кубка, нагороджуються кубками та дипломами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

4. Учасники команд, які посіли 1-е-3-є місця в окремих видах програми і в загальнокомандному заліку кожного етапу кожного Кубка, та учасники, які посіли 1-е-3-є місця в особистому заліку (якщо такий передбачений програмою) окремо серед юнаків та серед дівчат, нагороджуються дипломами та медалями Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

5. Тренери команд, що посіли 1-е-3-є місця у загальнокомандному заліку та в окремих видах програми кожного етапу кожного Кубка, нагороджуються дипломами та медалями Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

6. Результат команди на окремій дистанції для загального заліку Кубка визначається за формулою

Бк = РкI х Ранг дистанції,

де

Бк

-

бали, які отримує команда в залік Кубка;


Рк

-

абсолютний результат команди, для якої визначається кількість балів до загального заліку Кубка;


РI

-

абсолютний результат команди, яка зайняла 1-е місце;

Ранг дистанції - ранг, визначений відповідно до правил змагань зі спортивного туризму (в балах).

У разі зняття команди з дистанції її результат дорівнює 0.

7. Командний результат у загальному заліку Кубка визначається за сумою результатів команди на окремих дистанціях. Кількість дистанцій, результати яких враховуються при підбитті підсумків Кубка (залікових дистанцій), визначається Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді, виходячи із загальної кількості дистанцій на етапах Кубка. Кількість залікових дистанцій повинна бути меншою, ніж загальна кількість дистанцій.

8. Команди, що посіли 1-е-3-є місця в загальному командному заліку кожного Кубка, учасники, які посіли 1-е-3-є місця в загальному особистому заліку кожного Кубка (за наявності особистого заліку окремо серед юнаків та дівчат), та їх тренери нагороджуються дипломами Міністерства освіти і науки України.

VI. Порядок прийому команд та фінансування

1. Порядок прийому команд, вимоги до них та особливості проведення етапів Кубків визначаються щороку Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді спільно з відповідним позашкільним навчальним закладом, що відповідає за організацію туристсько-краєзнавчої роботи у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, де проводяться змагання, що входять до заліку Кубка.

2. Витрати на організацію та проведення Кубків здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством.

Директор департаменту

В.В. Супрунвгору