Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу
Наказ Міністерства юстиції України; Форма, Договір, Форма типового документа від 22.07.20162247/5
Документ z1018-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.05.2017, підстава - z0492-17

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.07.2016  № 2247/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2016 р.
за № 1018/29148

Про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 616/5 від 21.02.2017
№ 1246/5 від 13.04.2017}

Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу», пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, НАКАЗУЮ:

1. Установити, що під час реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу, запровадженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу» (далі - Пілотний проект), відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які беруть участь у його реалізації у відповідних містах:

1) ведуть окремі журнал обліку заяв про державну реєстрацію шлюбу та книгу обліку бланків свідоцтв про шлюб з дотриманням законодавства з ведення діловодства у відділах державної реєстрації актів цивільного стану;

2) забезпечують невідкладне опрацювання заявки на проведення державної реєстрації шлюбу (додаток 1) та договору про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу, укладеного між заявниками та організатором державної реєстрації шлюбу відповідно до рекомендованого примірного договору (додаток 2);

3) здійснюють після прийняття заявки на проведення державної реєстрації шлюбу перевірку у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян відомостей про сімейний стан осіб, які бажають зареєструвати шлюб, зазначених у договорі про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу, копія якого додається до відповідної заявки; складають заяву про державну реєстрацію шлюбу та заяви на отримання платних послуг;

4) під час проведення державної реєстрації шлюбу у місці та у час, які визначені в заявці організатора державної реєстрації шлюбу, забезпечують підписання заявниками заяви про державну реєстрацію шлюбу та заяв на отримання платних послуг;

5) ознайомлюють під час підписання заявниками заяви про державну реєстрацію шлюбу наречених з умовами і порядком державної реєстрації шлюбу, їхніми правами та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків, обов'язком повідомити один одного про стан свого здоров'я, попереджають наречених про відповідальність за приховання відомостей про наявність перешкод для державної реєстрації шлюбу та інформують щодо можливості здійснення ними медичного обстеження;

6) організовують та надають платні послуги з дотриманням вимог законодавства;

7) забезпечують єдину наскрізну нумерацію актових записів про шлюб шляхом повідомлення телефонним зв’язком або іншим доступним способом порядкового номера актового запису, що реєструється, уповноваженому на проведення такої реєстрації працівнику;

8) на підставі складеного актового запису про шлюб у повній відповідності до нього відділом державної реєстрації актів цивільного стану, яким проведено державну реєстрацію шлюбу, Міністерством юстиції України видається свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану. Свідоцтво підписується керівником або уповноваженим працівником органу, що його видав, та засвідчується печаткою такого органу.

ункт 1 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017}

2. Абзац другий пункту 3.6 розділу ІІІ Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року № 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за № 1845/22157, доповнити словами «, а також інших випадків, передбачених законодавством».

3. Начальникам головних територіальних управлінь юстиції в областях та м. Києві вжити вичерпних організаційних та інформаційних заходів, спрямованих на належну реалізацію Пілотного проекту, зокрема:

1) визначити відділи державної реєстрації актів цивільного стану, які братимуть участь у реалізації Пілотного проекту у відповідних містах, уповноважених працівників таких відділів, що безпосередньо проводитимуть державну реєстрацію шлюбу;

2) унести зміни до положень про відділ державної реєстрації актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану, що братимуть участь у реалізації Пілотного проекту, та посадових інструкцій працівників таких відділів, що безпосередньо проводитимуть державну реєстрацію шлюбу;

3) виготовити печатки відділів державної реєстрації актів цивільного стану, що братимуть участь у реалізації Пілотного проекту, для їх використання працівниками таких відділів, які безпосередньо проводитимуть державну реєстрацію шлюбу;

4) своєчасно розміщувати на веб-сайті відповідного головного територіального управління юстиції відомості про організаторів державної реєстрації шлюбу відповідно до поданих такими суб’єктами клопотань;

5) інформаційно супроводжувати реалізацію пілотного проекту шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті головного територіального управління юстиції, в засобах масової інформації, проведення прес-конференцій тощо.

ункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 616/5 від 21.02.2017}

4. Питання організації проведення державної реєстрації шлюбу на території села, селища, міста (крім міст обласного значення), де згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 502-р «Про запровадження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу» запроваджено реалізацію пілотного проекту, вирішується відповідним виконавчим комітетом села, селища, міста (крім міст обласного значення) з дотриманням вимог, установлених цим наказом.

{Наказ доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1246/5 від 13.04.2017}

5. Департаменту приватного права (Ференс О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. ПетренкоДодаток 1
до наказу Міністерства юстиції України
22.07.2016  № 2247/5
(підпункт 2 пункту 1)

ФОРМА ЗАЯВКИ
на проведення державної реєстрації шлюбу

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1246/5 від 13.04.2017}

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференс


Додаток 2
до наказу Міністерства юстиції України
22.07.2016  № 2247/5
(підпункт 2 пункту 1)

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з організації проведення державної реєстрації шлюбу

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1246/5 від 13.04.2017}

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференсвгору