Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів
МВС України; Наказ, Правила, Форма [...] від 26.07.2004822
Документ z1040-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.10.2018, підстава - z1041-18

для осіб, які працюють водіями, - витягом з трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого транспортного засобу і його номерного знака. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства і скріплюється печаткою;

для осіб, які керують власним транспортним засобом, - реєстраційними документами на транспортний засіб;

для осіб, які керують транспортними засобами, що не є їх власністю, - реєстраційними документами на такий транспортний засіб та документами, що надають право керування ним.

{Пункт 13.1 розділу 13 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

13.2. Водії транспортних засобів зобов'язані виконувати вимоги Правил дорожнього руху, цих Правил та виконувати всі умови, зазначені в дозволі на дорожнє перевезення небезпечних вантажів, якщо такий передбачений цими Правилами.

13.3. При перевезенні вантажів, які належать до вантажів підвищеної небезпеки водію забороняється відхилятись від установленого Державтоінспекцією маршруту перевезення.

{Пункт 13.3 розділу 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

13.4. На транспортних одиницях, що перевозять небезпечні вантажі, забороняється перебування сторонніх осіб.

13.5. Кожний член екіпажу транспортного засобу повинен вміти користуватися протипожежними засобами та засобами надання першої медичної допомоги.

13.6. Водію та членам екіпажу транспортного засобу забороняється:

а) відкривати пакування, що містять небезпечні речовини чи вироби;

б) входити в транспортний засіб з освітлювальними пристроями, які мають відкрите полум'я. Крім того, освітлювальні пристрої не повинні мати відкритих металевих поверхонь, здатних призвести до іскроутворення;

в) користуватися в транспортних засобах, що перевозять рідини з температурою спалаху не більше 60° C, легкозаймисті речовини чи вироби 2-го класу небезпеки, будь-якими освітлювальними пристроями, крім переносних ламп, конструкція яких виключає будь-яку можливість займання легкозаймистих парів та газів, що могли проникнути всередину транспортного засобу;

{Підпункт "в" пункту 13.6 розділу 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

г) курити, використовувати вогонь чи відкрите полум’я всередині та поблизу транспортних засобів, що перевозять речовини та вироби 1-го класу небезпеки;

{Підпункт "г" пункту 13.6 розділу 13 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

ґ) використовувати опалювальні пристрої, що встановлені на транспортних засобах типу FL, під час вантажно-розвантажувальних операцій;

д) курити поблизу транспортних засобів та всередині їх під час виконання вантажно-розвантажувальних операцій.

13.7. Водій транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі, у разі дорожньо-транспортної пригоди або вимушеної зупинки повинен негайно сповістити про це сам або за допомогою інших осіб чергову частину Державтоінспекції МВС України та вжити відповідних заходів, зазначених у Правилах дорожнього руху, аварійній картці (письмових інструкціях).

14. Нагляд за транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі

14.1. Під час перевезення небезпечних вантажів транспортні засоби, що їх перевозять, повинні перебувати під постійним наглядом, за винятком стоянки на спеціальному складі або у призначених для цього заводських приміщеннях.

14.2. Стоянка транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів дозволяється тільки після вжиття відповідних заходів безпеки. Транспортний засіб може ставитися в місцях, що відповідають таким вимогам:

а) автомобільна стоянка, що охороняється, обслуговуючий персонал якої поінформований про характер вантажу та місцезнаходження водія;

б) відкрите місце за межами земляного полотна дороги, розташоване на безпечній відстані від житлових будівель та місць скупчення людей, через яке не проходять люди.

Місця стоянки, зазначені в підпункті б), повинні використовуватись тільки у випадку, якщо поблизу немає стоянок, передбачених у підпункті а).

14.3. Під час стоянки транспортної одиниці з небезпечним вантажем повинні використовуватись стоянкові гальма та інші необхідні засоби запобігання самовільному переміщенню.

15. Обов'язки учасників перевезень у сфері забезпечення безпеки дорожнього перевезення небезпечних вантажів

15.1. Обов'язки вантажовідправника

15.1.1. Відправник небезпечних вантажів зобов'язаний:

а) передавати до перевезення небезпечні вантажі, які відповідають вимогам цих Правил та ДОПНВ;

б) передавати до перевезення небезпечні вантажі тільки тоді, коли вони класифіковані та згідно з цими Правилами та ДОПНВ допущені до перевезення;

в) вказати перевізнику або вантажнику, який передає небезпечні вантажі до перевезення дорожніми транспортними засобами, на небезпечний вантаж, його номер ООН, транспортна назва, клас небезпеки (в разі вантажів 1-го класу - підклас та групу сумісності) та, якщо застосовується, групу пакування, а також номери знаків небезпеки, вказаних для небезпечного вантажу в переліку небезпечних вантажів наведеного в таблиці А глави 3.2 додатка А ДОПНВ. У разі перевезення небезпечного вантажу, упакованого в обмежених кількостях, вказати на небезпечний вантаж, без зазначення його номера ООН, транспортної назви, класу небезпеки, групи пакування та номерів зразків знаків небезпеки тощо;

{Підпункт "в" пункту 15.1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

г) надати перевізнику необхідні відомості та, в разі необхідності, перевізні документи, що вимагаються;

ґ) використовувати тільки тару, крупногабаритну тару, контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів і цистерни, допущені та придатні для перевезення і які мають відповідне маркування;

д) дотримувати вимог до способу відправлення та обмежень на відправлення;

е) забезпечувати, щоб порожні неочищені та недегазовані цистерни або порожні неочищені транспортні засоби, великі і малі контейнери, в яких перевозились небезпечні вантажі навалом (насипом), мали відповідне маркування, а також щоб порожні неочищені цистерни були закриті таким самим чином, як і в наповненому стані.

15.1.2. Коли вантажовідправник діє від імені третьої особи, ця особа повинна письмово надати вантажовідправнику відомості про небезпечний вантаж, а також документи, необхідні для виконання вантажовідправником своїх обов'язків.

15.2. Обов'язки перевізника

15.2.1. Перевізник небезпечних вантажів зобов'язаний:

а) переконатися, що небезпечні вантажі, які будуть перевозитись, допущені до перевезення;

б) перевірити наявність на транспортній одиниці перевізних документів, що вимагаються, та їх відповідність установленим вимогам;

в) перевірити, щоб транспортні засоби були в справному стані, а небезпечні вантажі не мали явних дефектів, забруднень небезпечними речовинами та не протікали;

г) перевірити чи не прострочена дата чергового випробування автоцистерн, транспортних засобів-батарей, знімних цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн і багатоелементних газових контейнерів;

ґ) перевірити, чи не перевантажені транспортні засоби;

д) перевірити відповідність маркування транспортних засобів установленим вимогам;

е) перевірити наявність на транспортному засобі додаткового обладнання та засобів індивідуального захисту, вказаних в письмових інструкціях (аварійній картці);

є) забезпечити, щоб на транспортних засобах після їх повного розвантаження, очищення та знезаражування не залишилося марковання, що вказує на небезпеку.

{Підпункт 15.2.1 пункту 15.2 розділу 15 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

У відповідних випадках вищезазначені дії здійснюються на підставі перевізних документів шляхом безпосереднього огляду транспортних засобів або контейнерів, а також вантажу.

15.2.2. Якщо за результатами вищезазначених перевірок установлено будь-яке порушення встановлених вимог, перевізник не повинен починати перевезення до усунення виявлених порушень.

15.2.3. Якщо під час перевезення виявлені порушення вимог цих Правил, які ставлять під загрозу безпеку перевезення, транспортування вантажу припиняється. Перевезення може бути продовжено тільки після усунення порушень та приведення вантажу у відповідність до встановлених вимог.

{Пункт 15.2.3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

15.3. Обов'язки вантажоодержувача

15.3.1. Одержувач небезпечного вантажу зобов’язаний якомога швидше прийняти небезпечний вантаж, якщо не існує нездоланних причин.

{Підпункт 15.3.1 пункту 15.3 розділу 15 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

15.3.2 Якщо вантажоодержувач звертається до послуг інших учасників перевезень, він повинен вжити належних заходів щодо забезпечення виконання вимог цих Правил та ДОПНВ.

15.3.3. Якщо в результаті перевірки контейнера виявлене будь-яке порушення встановлених вимог, вантажоодержувач повинен повернути контейнер перевізнику тільки після усунення виявленого порушення.

{Підпункт 15.3.3 пункту 15.3 розділу 15 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

15.4. Обов'язки вантажника

15.4.1. Вантажник, що здійснює завантаження транспортного засобу або контейнера небезпечними вантажами, зобов'язаний:

а) передавати до перевезення небезпечні вантажі тільки в тому разі, якщо вони класифіковані та згідно з цими Правилами та ДОПНВ допущені до перевезення;

{Підпункт "б" підпункту 15.4.1 пункту 15.4 розділу 15 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

б) при навантажені транспортного засобу, великого чи малого контейнера небезпечними вантажами дотримувати спеціальні вимоги до навантаження і обробки вантажів;

в) після завантаження контейнера небезпечними вантажами нанести на контейнер відповідне маркування, що вказує на небезпеку;

г) при навантаженні упаковок дотримувати вимог до сумісного завантаження небезпечних вантажів з урахуванням небезпечних вантажів, що вже знаходяться в транспортному засобі чи великому контейнері, а також вимоги, що стосуються сумісного перевезення небезпечних вантажів та продуктів харчування, предметів споживання та кормів для тварин.

15.5. Обов'язки відповідального за наповнення

15.5.1. Відповідальний за наповнення зобов'язаний:

а) завантажувати тільки цистерни, технічний стан яких і їхнього обладнання відповідає встановленим вимогам;

б) перевірити, чи не прострочена дата чергового випробування автоцистерн, транспортних засобів-батарей, знімних цистерн, переносних цистерн, контейнерів-цистерн і багатоелементних газових контейнерів;

в) наповнювати цистерни лише небезпечними вантажами, допущеними до перевезення в цих цистернах;

г) дотримувати вимоги до розміщення небезпечних вантажів у суміжних відсіках цистерн;

ґ) під час наповнення цистерн дотримувати максимально припустимий ступінь наповнення чи максимально припустиму масу вмісту на літр ємкості для речовини, що завантажується;

д) після наповнення цистерни переконатись у герметичності запірних пристроїв;

е) забезпечити, щоб ніякої небезпечної кількості завантаженої речовини не залишалося на зовнішніх поверхнях цистерн, що були нею наповнені;

є) під час підготовки небезпечних вантажів для перевезення забезпечити, щоб цистерни, а також транспортні засоби мали відповідне маркування.

15.6. Обов'язки пакувальника

15.6.1. Пакувальник зобов'язаний:

а) дотримувати вимоги, що стосуються умов упакування або умов сумісного упакування;

б) при підготовці паковань до перевезення дотримуватись вимог до маркування та знаків небезпеки на пакуваннях, що містять небезпечні вантажі.

{Підпункт „б” підпункту 15.6.1 пункту 15.6 розділу 15 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

15.7. Обов'язки оператора контейнера-цистерни (переносної цистерни)

15.7.1. Оператор контейнера-цистерни (переносної цистерни) зобов'язаний:

а) дотримувати вимоги до конструкції, обладнання, випробувань та маркування;

б) стежити, щоб технічне обслуговування корпусів і їхнього обладнання здійснювалося таким чином, щоб у звичайних умовах експлуатації контейнер-цистерна (переносна цистерна) задовольняла встановлені вимоги аж до наступної перевірки;

в) проводити позачергову спеціальну перевірку, коли в результаті ремонту, зміни конструкції чи дорожньо-транспортної пригоди виникають сумніви щодо цілісності корпусу цистерни та працездатності її обладнання.

15.8. Обов'язки розвантажника:

15.8.1. Розвантажник, що здійснює вивантажування небезпечних вантажів із транспортного засобу або контейнера, зобов'язаний:

а) шляхом порівняння інформації, зазначеної у товаротранспортному документі, з маркуванням, нанесеним на вантажні та вантажні транспортні одиниці, переконатися, що розвантажуються необхідні вантажі;

б) перед розвантаженням перевірити вантажні та вантажні транспортні одиниці на наявність дефектів, які можуть становити небезпеку під час вивантажування. У разі виявлення таких недоліків призупинити вивантажування до прийняття відповідних аварійних заходів;

в) дотримуватись вимог цих Правил, що стосуються розвантаження;

г) після розвантаження цистерни, транспортного засобу чи контейнера очистити зовнішні поверхні цистерни, транспортного засобу чи контейнера від будь-яких налипань небезпечного вантажу, що виникли під час розвантаження;

ґ) забезпечити закриття клапанів та оглядових отворів;

д) вжити належних заходів щодо очищення і знезаражування транспортних засобів та контейнерів;

е) забезпечити, щоб на контейнерах після їх повного розвантаження, очищення та знезаражування не залишилося маркування, що вказує на небезпеку.

15.8.2. Якщо розвантажник звертається до послуг інших учасників перевезень, він повинен вжити належних заходів щодо забезпечення виконання вимог цих Правил.

{Розділ 15 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

16. Контроль за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів

{У тексті розділу 16 скорочення „СМАП” в усіх відмінках замінено словами “компетентні органи” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

16.1. Контроль за дотриманням вимог, що стосуються дорожнього перевезення небезпечних вантажів, покладається на підрозділи Державтоінспекції МВС України, а в пунктах пропуску через державний кордон - на компетентні органи.

{Пункт 16.1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}

16.2. Контроль має здійснюватись у такий спосіб, щоб не створювати небезпеки для людей, майна та довкілля, а також перешкод у дорожньому русі.

16.3. З метою забезпечення обліку та контролю суб'єкти дорожнього перевезення небезпечних вантажів повинні в рамках своїх обов'язків надавати необхідну інформацію про свою діяльність, пов'язану з організацією та перевезенням небезпечних вантажів, у відповідні підрозділи Державтоінспекції МВС України та інші компетентні органи з перевезення небезпечних вантажів.

16.4. На підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності, що беруть участь у дорожньому перевезенні небезпечних вантажів або його організації, мають проводитись планові перевірки виконання чинного законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів та цих Правил.

16.5. Державтоінспекцією МВС України, а в пунктах пропуску через державний кордон - компетентними органами, у разі виявлення порушень цих Правил, забороняється перевезення небезпечного вантажу до усунення виявлених недоліків.

16.6. При виявленні незначних порушень під час організації та здійснення дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекцією МВС України видається припис на їх усунення, після чого подальший рух не забороняється.

16.7. З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення безпеки учасників дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортний засіб, на якому були виявлені порушення, зберігається за межами проїзної частини. У разі неможливості його евакуювати вживаються заходи щодо огородження місця стоянки та забезпечення безпеки дорожнього руху. Подальший рух дозволяється тільки після усунення виявлених недоліків та отримання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів Державтоінспекції МВС України.

{Пункт 16.7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

{Пункт 16.8 виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

16.8. Керівники організацій, підприємств та установ усіх форм власності мають забезпечувати можливість проведення перевірок та здійснення контрольних функцій представниками Державтоінспекції МВС України та іншими компетентними органами з перевезення небезпечних вантажів.

16.9. У разі виявлення порушень, що можуть призвести до руйнування або пошкодження доріг та вулиць, споруд на них, транспортних засобів або створити небезпеку для життя і здоров'я людей чи настання інших тяжких наслідків та повторних порушень, що були допущені суб'єктом перевезення небезпечних вантажів, адміністрація якого розташована на території іншої держави - учасниці ДОПНВ, Державтоінспекція МВС України повинна повідомити про ці порушення компетентні органи держави, на території якої розташована адміністрація цього суб'єкта перевезень небезпечних вантажів, з метою вжиття відповідних заходів стосовно порушника (порушників).

{Пункт 16.9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

{ Пункт  16.11  виключено  на  підставі  Наказу Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006}

16.10. У пунктах пропуску через державний кордон України на компетентні органи покладаються обов'язки:

інформування перевізників з питань організації перевезень небезпечних вантажів в Україні;

ведення обліку виявлених порушень законодавства України;

надання інформації Державтоінспекції МВС України та іншим компетентним органам про виявлені порушення.

{Пункт 16.10 в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 613 від 27.06.2006, № 904 від 19.09.2013}

Начальник департаменту
Державтоінспекції МВС
України полковник міліціїГ.В. ГеоргієнкоДодаток 1
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 1.8)

ТАБЛИЦЯ
обмежених кількостей небезпечних вантажів

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 2
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 3.8)

ЗНАКИ НЕБЕЗПЕКИ

№ знака

Зразок знака

Фон

Символ

Напис на знаку

1

Оранжевий

Бомба, що вибухає

Не регламентується

1.4

Оранжевий

Цифри: “1.4”

Не регламентується

1.5

Оранжевий

Цифри: “1.5”

Не регламентується

1.6

Оранжевий

Цифри: “1.6”

Не регламентується

2.1

Червоний

Полум’я

Не регламентується

__________
* Місце для зазначення групи сумісності.
** Місце для зазначення підкласу.

__________
Примітка.


Місце для зазначення групи сумісності та підкласу залишається незаповненим у випадках, коли знак вказує на додатковий вид небезпеки.

№ знака

Зразок знака

Фон

Символ

Напис на знаку

2.2

Зелений

Газовий балон

Не регламентується

2.3

Білий

Череп і схрещені кістки

Не регламентується

3

Червоний

Полум’я

Не регламентується

4.1

Білий з сімома вертикальними червоними смугами

Полум’я

Не регламентується

4.2

Верхня половина біла, нижня – червона

Полум’я

Не регламентується

4.3

Синій

Полум’я

Не регламентується

5.1

Жовтий

Полум’я над колом

Не регламентується

5.2

Верхня половина червона, нижня – жовта

Полум’я

Не регламентується

6.1

Білий

Череп і схрещені кістки

Не регламентується

6.2

Білий

Три півмісяці, накладені на коло

У нижній половині знака можуть бути написи
“ІНФЕКЦІЙНА РЕЧОВИНА” та “У ВИПАДКУ ПОШКОДЖЕННЯ АБО ВИТОКУ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ ОРГАНИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я”

Білий

Трилисник

Текст (обов’язковий) у нижній половині знака:
“RADIOACTIVE ”
“ВМІСТ…”
“ACTIVITY…”
Після слова “RADIOACTIVE ” повинна ставитись червона вертикальна смуга

Верхня половина жовта з білою облямівкою, нижня - біла

Трилисник

Текст (обов’язковий)  у нижній половині знака:
“RADIOACTIVE”
“CONTENTS…”
“ACTIVITY…”
Після слова “РАДІОАКТИВНО” повинні ставитись дві червоні вертикальні смуги

Верхня половина жовта з білою облямівкою, нижня - біла

Трилисник

Текст (обов’язковий)  у нижній половині знака: “RADIOACTIVE”
“CONTENTS…”
“ACTIVITY…”
Після слова “RADIOACTIVE” повинні ставитись три червоні вертикальні смуги

Білий

Текст:
“FISSILE”

У чорному прямо-кутнику у нижній половині знака:
“CRITICALITY SAFETY INDEX”

8

Верхня половина біла, нижня - чорна з білою облямівкою

Рідини, що виливаються з двох пробірок та вражають руку чи метал

Не регламентується

9

Білий

Сім вертикальних смуг у верхній половині

Не регламентується

11

Білий або іншого контрастного із символом кольору

Дві стрілки

Не регламентується

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 3
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 3.17)

Попереджувальний знак для позначення вантажних одиниць, що містять речовини, які є небезпечними для довкілля, а також вантажних транспортних одиниць, у яких перевозяться такі речовини. Символ: риба та дерево. Фон: білий або іншого контрастного із символом кольору.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 4
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(підпункт 6.9.1 пункту 6.9)

СВІДОЦТВО
про допущення транспортних засобів  до перевезення визначених небезпечних вантажів

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 5
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(підпункт 7.1.5 пункту 7.1)

СВІДОЦТВО
ДОПНВ про підготовку водія

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 6
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 8.4)

ЗВІТ
про події під час перевезення небезпечних вантажів відповідно до розділу 1.8.5 МПНВ/ДОПНВ

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 7
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 8.8)

СВІДОЦТВО
про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 8
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункт 9.1)

ДОПНВ - СВІДОЦТВО
про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 904 від 19.09.2013}Додаток 9
до Правил дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
(пункту 9.1)

ПИСЬМОВІ ІНСТРУКЦІЇ
відповідно до ДОПНВ

Заходи, що вживаються в разі аварії або надзвичайної ситуації

У разі аварії або надзвичайної ситуації, що можуть виникнути під час перевезення, члени екіпажу транспортного засобу повинні вжити таких дозволених з погляду безпеки та практичної можливості заходів:

увімкнути гальмівну систему, вимкнути двигун і відключити акумуляторну батарею за допомогою головного перемикача, якщо він застосовується;

триматися на відстані від джерел загоряння, зокрема не курити та не вмикати жодного електрообладнання;

сповістити відповідні аварійно-рятувальні служби, повідомивши їм якомога докладнішу інформацію про інцидент або аварію та про небезпечні речовини, що перевозяться;

надягти аварійний жилет і розставити відповідні попереджувальні знаки з власною опорою;

помістити перевізні документи у легкодоступне для співробітників аварійно-рятувальних служб місце;

не допускати контакту з речовинами, що розлилися (розсипалися), залишатися з підвітряного боку, щоб не вдихати гази, дим, пил і пару;

у тих випадках, коли це доцільно та безпечно, використати вогнегасники для гасіння невеликих/початкових вогнищ загоряння на шинах, у гальмівній системі та моторному відсіку;

члени екіпажу транспортного засобу не повинні вживати жодних заходів у разі пожежі у вантажних відділеннях;

у тих випадках, коли це доцільно та безпечно, використати додаткове обладнання транспортного засобу для запобігання витокам у водне навколишнє середовище або каналізаційну систему та для локалізації речовин, що пролилися/розсипалися;

відійти від місця аварії або надзвичайної ситуації, рекомендувати іншим особам також відійти від цього місця та дотримуватися інструкцій співробітників аварійно-рятувальних служб;

забруднені одяг і використане захисне обладнання знищити безпечним шляхом.

Додаткові інструкції для членів екіпажу транспортного засобу щодо характеристик небезпечних властивостей небезпечних вантажів у розбивці за класами і заходів, що вживаються з урахуванням існуючих обставин

Знаки небезпеки та інформаційні табло

Характеристики небезпечних властивостей

Додаткові інструкції

Вибухові речовини та вироби

   
1            1.5           1.6

Можуть характеризуватися рядом властивостей і ефектів, таких як:
вибух масою; розкидання осколків;
інтенсивна пожежа/тепловий потік; яскравий спалах; голосний шум або дим.

Чутливість до поштовхів та/або ударів і/або тепла

Використати укриття, при цьому триматися на безпечній відстані від вікон

Вибухові речовини та вироби


1.4

Незначний ризик вибуху та пожежі

Використати укриття

Легкозаймисті гази

 
2.1

Ризик пожежі.
Ризик вибуху.
Можуть перебувати під тиском.
Ризик задухи.
Можуть викликати опіки та/або відмороження.
Ємності можуть вибухати при нагріванні

Використати укриття.
Уникати низьких ділянок
поверхні

Незаймисті, нетоксичні гази

 
2.2

Ризик задухи.
Можуть перебувати під тиском.
Можуть викликати відмороження.
Ємності можуть вибухати при нагріванні

Використати укриття.
Уникати низьких ділянок поверхні

Токсичні гази


2.3

Небезпека отруєння.
Можуть перебувати під тиском.
Можуть викликати опіки та/або відмороження.
Ємності можуть вибухати при нагріванні

Використати маску для аварійного залишення транспортного засобу.
Використати укриття.
Уникати низьких ділянок поверхні

Легкозаймисті рідини

 
3

Ризик пожежі.
Ризик вибуху.
Ємності можуть вибухати при нагріванні

Використати укриття.
Уникати низьких ділянок поверхні

Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини та тверді десенсибілізовані вибухові речовини


4.1

Ризик пожежі. Легкозаймисті або горючі речовини можуть займатися від іскор або полум'я.
Можуть містити самореактивні речовини, здатні до екзотермічного розкладання у випадку нагрівання, контакту з іншими речовинами (такими як: кислоти, сполуки важких металів або аміни), тертя або удару. Це може призвести до виділення шкідливих або легкозаймистих газів або пари або самозаймання.
Ємності можуть вибухати при нагріванні.
Ризик вибуху десенсибілізованих вибухових речовин після втрати десенсибілізатора


Речовини, здатні до самозаймання


4.2

Ризик пожежі внаслідок самозаймання у разі, якщо упаковки пошкоджені або стався витік вмісту.
Можуть бурхливо реагувати з водою


Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при контакті з водою

 
4.3

Ризик пожежі та вибуху при контакті з водою.

Вантаж, що розсипався, необхідно накрити та тримати сухим

Речовини, що окислюють


5.1

Ризик бурхливої реакції, займання або вибуху при контакті з горючими або легкозаймистими речовинами

Не допускати утворення суміші вантажу з легкозаймистими або горючими речовинами (наприклад тирсою)

Органічні пероксиди

 
5.2

Ризик екзотермічного розкладання у випадку нагрівання, контакту з іншими речовинами (такими як: кислоти, сполуки важких металів або аміни), тертя або удару. Це може призвести до виділення шкідливих або легкозаймистих газів або пари або до самозаймання

Не допускати утворення суміші вантажу з легкозаймистими або горючими речовинами (наприклад тирсою)

Токсичні речовини


6.1

Ризик отруєння при вдиханні, контакті зі шкірою або проковтуванні.
Становлять небезпеку для водного навколишнього середовища або каналізаційної системи

Використати маску для аварійного залишення транспортного засобу

Інфекційні речовини


6.2

Ризик інфекції. Можуть викликати серйозні хвороби у людей та тварин.
Становлять небезпеку для водного навколишнього середовища або каналізаційної системи


Радіоактивні матеріали

 
7А                 7В

 
7С                  7D

Ризик поглинання зовнішнього та внутрішнього радіаційного опромінення

Обмежити час впливу

Радіоактивні матеріали подільні


Небезпека виникнення ядерної ланцюгової реакції


Корозійні (їдкі) речовини


8

Ризик опіків внаслідок роз'їдання шкіри.
Можуть бурхливо реагувати між собою, з водою та іншими речовинами.
Речовина, що розлилася/розсипалася, може виділяти корозійну пару.
Становлять небезпеку для водного навколишнього середовища або каналізаційної системи


Інші небезпечні речовини і вироби


9

Ризик опіків.
Ризик пожежі.
Ризик вибуху.
Становлять небезпеку для водного навколишнього середовища або каналізаційної системи
вгору