Документ z1099-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.07.2016  № 243


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2016 р.
за № 1099/29229

Про затвердження Інструкції про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських», з метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям в особливий період або під час проведення антитерористичної операції, дотримання принципів соціальної справедливості в реалізації права кожного військовослужбовця незалежно від військового звання та займаної посади на матеріальне стимулювання за виконання завдань, пов’язаних з підвищеним ризиком для життя, відповідно до їх складності та тривалості, припинення випадків невиправданих виплат особовому складу, який перебуває у районі проведення антитерористичної операції і виконує завдання небойового характеру, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, що додається.

2. Командирам (начальникам) військових частин (навчальних закладів, установ, організацій) Державної спеціальної служби транспорту виплату винагороди здійснювати в межах видатків на грошове забезпечення, затверджених у кошторисах на відповідний рік.

3. Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2016 року № 18 «Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України


А. Рева

С. МарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
18.07.2016  № 243


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 серпня 2016 р.
за № 1099/29229

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм та умови виплати винагороди військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту (далі - військовослужбовці) за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в антитерористичній операції (далі - АТО), інших заходах в умовах особливого періоду.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - об’єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, установи та інші структурні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту;

командир - командир, начальник, керівник;

техніка - озброєння та військова, бойова (спеціальна, спеціалізована) техніка;

штаб АТО - оперативний штаб з управління антитерористичною операцією.

3. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям за місцем проходження служби на підставі наказів командирів військових частин, а командирам військових частин - на підставі наказів командирів вищого рівня.

Розміри винагороди у наказах зазначаються в гривнях.

4. До наказів про виплату винагороди включаються також військовослужбовці, які під час виконання окремих завдань загинули, захоплені в полон або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні, до дня виключення їх зі списків особового складу військової частини.

При цьому винагорода виплачується таким членам сімей військовослужбовців: дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

5. Винагорода виплачується в межах асигнувань, передбачених у кошторисі військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

II. Винагорода військовослужбовцям за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи в АТО, інших заходах в умовах особливого періоду

1. Виплата винагороди військовослужбовцям здійснюється за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду в розмірах на місяць, визначених у додатку 1.

2. Винагорода виплачується пропорційно часу участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду, який обраховується з дня фактичного початку участі військовослужбовців у цих заходах до дня завершення такої участі, про що зазначається у відповідних наказах командирів.

Розмір винагороди визначається залежно від місць виконання завдань на підставі:

витягу із наказу штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання про включення (виключення) військовослужбовця до складу (зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО, - для військовослужбовців, які виконують завдання в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО);

витягу із наказу штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання про включення (виключення) військовослужбовця до складу (зі складу) сил та засобів, що беруть безпосередню участь в АТО, та додатково витягу з бойового розпорядження органів військового управління (штабу АТО, штабів оперативно-тактичних угруповань) про періоди виконання цих завдань - для військовослужбовців, які виконували завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони;

переліку військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони або в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (АТО).

3. Винагорода виплачується також під час безперервного перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я після отриманих під час безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи АТО, інших заходах в умовах особливого періоду поранень (контузії, травми, каліцтва), психічних та поведінкових розладів.

При цьому винагорода виплачується в розмірах, що встановлені військовослужбовцю на день отримання поранення (контузії, травми, каліцтва), виявлення психічних та поведінкових розладів.

4. Безпосередня участь у відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою, що прирівнюється до безпосередньої участі у бойових діях, підтверджується:

журналом бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

бойовим донесенням (підсумковим, терміновим та позатерміновим), рапортом керівника підрозділу, який виконував завдання;

бойовим наказом (бойовим розпорядженням) для виконання поставлених завдань щодо охорони об’єктів (несення служби на блокпостах, звільнення захоплених об’єктів тощо), письмовим наказом командира військової частини, яка виконувала завдання;

постовою відомістю під час охорони об’єкта (блокпоста, базового табору, складу озброєння, польового парку тощо), де визначено особовий склад, який залучається до охорони, час, місце, порядок виконання завдань, книгою служби нарядів та подій, що відбувалися.

5. Підставою для безпосередньої участі військовослужбовців у здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні в районі проведення АТО є розпорядчі документи штабу АТО (штабу оперативно-тактичного угруповання).

До здійснення заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні можуть залучатися військові частини за рішенням штабу АТО (штабу оперативно-тактичного угруповання).

Наказ про виплату винагороди видається за місцем проходження служби військовослужбовців.

IIІ. Збільшення розміру винагороди

1. Розмір винагороди, обрахований відповідно до пункту 1 розділу ІІ цієї Інструкції, збільшується за:

успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи);

безпосередню участь у бойових діях;

знищення (захоплення) техніки противника.

Суми, на які збільшено розмір винагороди, можуть виплачуватись за кожною із зазначених підстав одночасно.

2. За успішне виконання бойового завдання на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) розмір винагороди одноразово збільшується військовослужбовцям військових частин (підрозділів) за дні, коли вони успішно виконали бойове завдання в складі військової частини (підрозділу), що визначено розпорядчим документом штабу АТО або штабу оперативно-тактичного угруповання (додаток 2), та виплачується на військову частину (підрозділ).

Для оцінки результату успішності виконання бойового завдання командир військової частини (підрозділу) подає до штабу АТО підтвердні документи (документи, завірені копії та витяги з них) з пропозиціями щодо розміру винагороди кожному військовослужбовцю в межах загальної суми її збільшення.

Після розгляду отриманих підтвердних документів штаб АТО видає наказ про успішність виконання бойового завдання, на підставі якого військовою частиною за місцем проходження військовослужбовцем служби видається наказ про виплату суми збільшення розміру винагороди за дні виконання завдання.

3. За безпосередню участь у бойових діях військовослужбовцям військових частин розмір винагороди збільшується на 1000 гривень за кожну добу такої участі.

Безпосередня участь у бойових діях визначається у разі:

виконання військовою частиною бойових завдань під час ведення рейдових (штурмових) дій, відбиття штурмових дій противника в умовах безпосереднього взаємного вогневого контакту;

ведення оперативної (військової, спеціальної) розвідки на території противника (території між позиціями військ противника та своїх військ) або в умовах безпосереднього зіткнення (взаємного вогневого контакту) з противником;

відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

Збільшення розміру винагороди за безпосередню участь у бойових діях здійснюється також за ті дні, коли військовослужбовці в районі ведення бойових дій (районі проведення АТО) беруть участь у перевезенні військ, бойової техніки, вантажів, у виконанні інших бойових і спеціальних завдань (коригування вогню артилерії, цілеспрямування, наведення пошуково-рятувальних сил і засобів, рятування (евакуація) особового складу, ведення радіаційної розвідки, фотографування, забезпечення управління військами та ретрансляції), у фортифікаційному обладнанні позицій військ.

Для підтвердження безпосередньої участі військовослужбовців у бойових діях командир військової частини (підрозділу) подає до штабу АТО підтвердні документи (завірені копії та витяги з них) із зазначенням кожного військовослужбовця та конкретних днів його участі в бойових діях, за які передбачено збільшення розміру винагороди.

Після розгляду отриманих підтвердних документів штаб АТО видає наказ про безпосередню участь військовослужбовця у бойових діях, на підставі якого військовою частиною за місцем проходження військовослужбовцем служби видається наказ про виплату суми збільшення розміру винагороди за дні виконання завдання.

4. За знищення (захоплення) техніки противника винагорода військовослужбовцям збільшується в розмірі, визначеному у додатку 3.

Для підтвердження факту знищення (захоплення) техніки противника командир військової частини (підрозділу) подає до штабу АТО підтвердні документи (завірені копії та витяги з них) із зазначенням суми збільшення розміру винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки.

5. Підтвердженням знищення (захоплення) техніки противника є:

журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);

рапорт (донесення) командира групи, підрозділу (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, у якому детально зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб знищення, тип знищеної (захопленої) техніки, сума збільшення розміру винагороди, що належить до виплати кожному військовослужбовцю, який брав участь у знищенні (захопленні) техніки;

донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;

дані фото- або відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи - щодо знищеної техніки;

акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки.

Після розгляду отриманих підтвердних документів штаб АТО видає наказ про підтвердження факту знищення (захоплення) техніки.

У зазначеному розпорядчому документі (наказі) зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення (захоплення) техніки, тип цієї техніки, конкретні особи підрозділу, екіпажу та прирівняного до них підрозділу (або окрема особа у разі самостійного виконання завдання), які (яка) виконували(-а) завдання зі знищення (захоплення) техніки, та сума збільшення розміру винагороди, що належить кожній особі підрозділу, екіпажу, прирівняного до них підрозділу (або окремій особі у разі самостійного виконання завдання), які виконували бойове завдання, з урахуванням їх особистого внеску.

На підставі отриманого розпорядчого документа (наказу) військовою частиною за місцем проходження військовослужбовцем служби видається розпорядчий документ (наказ) про виплату суми збільшення розміру винагороди за дні виконання завдання.

Заступник начальника
Управління економічного
розвитку та фінансів -
начальник відділу
бюджетного регулювання
та оплати праці


О. Салівон


Додаток 1
до Інструкції про порядок та розміри
виплати винагороди військовослужбовцям
Державної спеціальної служби транспорту
за безпосередню участь
у воєнних конфліктах
чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах
особливого періоду
(пункт 1 розділу ІІ)

РОЗМІР
винагороди військовослужбовцям за безпосередню участь в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду

Підстави для виплати винагороди

Розмір винагороди (грн)

1. Період мобілізації (у тому числі часткової) або з моменту введення воєнного стану та до дати завершення демобілізації або припинення (скасування) воєнного стану, період проведення антитерористичної операції

Безпосередня участь військовослужбовців у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні таких об’єктів у разі їх захоплення або спроби насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою:


на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону;

4 200

в інших місцях дислокації в межах визначеного району проведення воєнного конфлікту (антитерористичної операції)

1 200

2. Воєнний час (з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій до дати припинення стану війни)

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях

7 000

Безпосередня участь військовослужбовців у здійсненні спеціальних заходів (пошук диверсійно-розвідувальних груп, незаконних озброєних формувань (осіб), запобігання, виявлення і припинення терористичної діяльності, забезпечення правопорядку на державному кордоні)

3 000

__________
Примітки:


1. Перелік військових частин та/або їх підрозділів, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони, визначається на підставі розпорядчих документів штабу оперативно-тактичного угруповання та штабу АТО із зазначенням періодів виконання завдань.
Зазначений перелік доводиться до відома військових частин.
2. Військовослужбовці, які тимчасово перебувають у військових частинах (підрозділах), визначених у пункті 1 цих приміток (перевірка, інспектування, підвезення озброєння та військової техніки, майна тощо), вважаються такими, що виконують завдання в інших місцях дислокації.


Додаток 2
до Інструкції про порядок та розміри
виплати винагороди військовослужбовцям
Державної спеціальної служби транспорту
за безпосередню участь
у воєнних конфліктах
чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах
особливого періоду
(пункт 2 розділу ІІІ)

РОЗМІР
збільшення винагороди за успішне виконання завдання

Найменування завдання

Розмір збільшення винагороди (грн)

Успішне виконання бойового завдання, визначеного розпорядчим документом вищого органу військового управління (виплачується на з’єднання, окрему військову частину, установу):


об’єднаним загоном

365 400

загоном, навчальним центром

243 600

окремим загоном, центральною базою

121 800

ротою, взводом, групою, прирівняними до них підрозділами

60 900

__________
Примітка.


Сума збільшення розміру винагороди на військову частину, підрозділ (групу) розподіляється між військовослужбовцями, які виконували завдання, залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання.


Додаток 3
до Інструкції про порядок та розміри
виплати винагороди військовослужбовцям
Державної спеціальної служби транспорту
за безпосередню участь
у воєнних конфліктах
чи антитерористичній операції,
інших заходах в умовах
особливого періоду
(пункт 4 розділу ІІІ)

РОЗМІР
збільшення винагороди за знищену (захоплену) техніку

Знищення (захоплення)

Розмір збільшення винагороди (грн)

1) корабля:


1 рангу

243 600

2 рангу

182 700

3 рангу

121 800

4 рангу

97 440

2) бойового літака (винищувальної та штурмової авіації), зенітного ракетного комплексу

121 800

3) реактивної системи залпового вогню

60 900

4) тактичного ракетного комплексу, військового літака

54 810

5) танка, наземної артилерії (самохідної), бойового вертольота

48 720

6) наземної артилерії (іншої), військового вертольота, протитанкового ракетного комплексу

42 630

7) бойової машини піхоти (десанту), бронетранспортера, броньованої розвідувально-дозорної машини

42 630

8) іншого літального апарата (об’єкта), оснащеного засобами ураження або спостереження (у тому числі безпілотного)

36 540

9) переносного зенітно-ракетного комплексу

30 450

10) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю понад 5 тис. тонн

30 450

11) судна військового (допоміжного) забезпечення водотоннажністю до 5 тис. тонн включно

24 360

12) військового автомобіля (вантажного, спеціалізованого), малогабаритного судна бойового (розвідувального) призначення, військового тягача

12 180

__________
Примітка.


Сума збільшення розміру винагороди за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовослужбовцями, які брали безпосередню участь у знищенні (захопленні) техніки, залежно від їх особистого внеску.вгору