Документ z1102-04, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.08.2004
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2004. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
16.08.2004 N 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2004 р.
за N 1102/9701

Про затвердження Переліку типів устаткування,
для яких розробляються нормативи граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2001 року N 1780 ( 1780-2001-п ) "Про затвердження
Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих
викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Перелік типів устаткування, для яких
розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел (додається).
2. Управлінню охорони атмосферного повітря Департаменту
державного екологічного моніторингу та охорони атмосферного
повітря (Горбунов В.С.) подати цей наказ у п'ятиденний термін на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра С.Куруленко.
Міністр С.В.Поляков
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство палива та
енергетики України
Перший заступник Міністра О.Шеберстов
Міністерство промислової
політики України
Міністр О.Неустроєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
16.08.2004 N 317
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2004 р.
за N 1102/9701

ПЕРЕЛІК
типів устаткування, для яких розробляються
нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел

1. Енергетика та переробна промисловість: теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких
перевищує 50 МВт; нафтопереробне та газопереробне устаткування; коксові печі; устаткування (установки) для газифікації та зрідження
вугілля; котельні; устаткування (установки) для помолу вугілля і установки для
виробництва вуглехімічних продуктів і твердого бездимного палива.
2. Виробництво та обробка металів: устаткування (установки) для випалювання та агломерації
металевої руди (включаючи сульфідну руду); устаткування (установки) для виробництва чушкового чавуну та
сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний
розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонн на годину; устаткування (установки) для обробки чорних металів: а) стани гарячої прокатки, потужність яких перевищує 20 тонн
сталі на годину; б) ковальські молоти, енергія яких перевищує 50 кДж на молот,
а теплова потужність - 20 МВт; в) нанесення захисних розпилених металічних покриттів з
подачею сирої сталі, що перевищує 2 тонни на годину; ливарні заводи для лиття чорних металів, виробнича потужність
яких перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва кольорових металів
із руди, концентратів або вторинної сировини з використанням
металургійного, хімічного та електролітичного процесів; устаткування (установки) для плавки, включаючи легування
кольорових металів, у тому числі рекуперовані матеріали
(рафінування, лиття тощо), з плавильною потужністю, що перевищує
4 тонни на день для свинцю та кадмію або 20 тонн на день для усіх
інших металів; устаткування (установки) для обробки поверхні металів та
пластичних матеріалів із використанням електролітичного або
хімічного процесів, для яких об'єм ванн для обробки складає понад
30 куб.м.
3. Промисловість з переробки мінеральної сировини: підземні гірські роботи і зв'язані з ними операції, відкрите
добування корисних копалин з поверхні ділянки, що перевищує 25 га; устаткування (установки) для виробництва цементного клінкеру
в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких
перевищує 500 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових
випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн
на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50
тонн на день; устаткування (установки) для виробництва азбесту та
виготовлення продуктів, що містять азбест; устаткування (установки) для виготовлення скла, включаючи
скловолокно, з плавильною потужністю, яка перевищує 20 тонн на
день; устаткування (установки) для плавлення мінеральних речовин,
включаючи виробництво мінеральних волокон, з плавильною
потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для виробництва керамічних виробів
шляхом випалювання, зокрема для виробництва черепиці для покрівлі,
цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки
або порцелянових виробів, у якого (яких) виробнича потужність
перевищує 75 тонн на добу та/ або потужність випалювальних печей
перевищує 4 куб.м і щільність садки на випалювальну піч перевищує
300 кг/куб.м.
4. Хімічна промисловість: устаткування (установки) для виробництва основних органічних
хімічних речовин: а) устаткування (установки) для виробництва простих
вуглеводнів (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені,
аліфатичні та ароматичні); б) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять кисень (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти,
складні ефіри, ацетати, прості ефіри, перекиси, епоксидні смоли); в) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять сірку; г) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять азот (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки
нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати); ґ) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів, що
містять фосфор; д) устаткування (установки) для виробництва вуглеводнів із
вмістом галогенів; е) устаткування (установки) для виробництва органометалічних
сполук; є) устаткування (установки) для виробництва основних
пластичних матеріалів (полімери, синтетичні волокна та волокна на
базі целюлози); ж) устаткування (установки) для виробництва синтетичного
каучуку; з) устаткування (установки) для виробництва фарб та
пігментів; и) устаткування (установки) для виробництва
поверхнево-активних речовин; хімічне устаткування (установки) для виробництва основних
неорганічних хімічних продуктів: а) устаткування (установки) для виробництва газів (аміак,
хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди
вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки,
хлорокис вуглецю); б) устаткування (установки) для виробництва кислот (хромова
кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна
кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста
кислота); в) устаткування (установки) для виробництва гідроокису
амонію, гідроокису калію, гідроокису натрію; г) устаткування (установки) для виробництва карбіду кальцію,
кремнію, карбіду кремнію; ґ) устаткування (установки) для виробництва хлористого
амонію, хлорноватокислого калію, вуглекислого калію, вуглекислого
натрію, перборату, азотнокислого срібла; д) устаткування (установки) для виробництва фосфорних,
азотних та калійних мінеральних добрив (простих та складних
добрив); е) устаткування (установки) для виробництва основних
продуктів для рослинництва та біоцидів; є) устаткування (установки) для виробництва основних
фармацевтичних продуктів.
5. Виробництво і обробка деревини: устаткування (установки) для виробництва целюлози із деревини
або аналогічних волокнистих матеріалів; устаткування (установки) для виробництва паперу та картону і
інших продуктів із деревини (картон, волокно із деревини і фанера)
з виробничою потужністю, яка перевищує 20 тонн на день; устаткування (установки) для обробки деревини і виробів із
деревини хімікатами.
6. Інші види діяльності: устаткування (установки) для поверхневої обробки речовин,
предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників,
зокрема для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення,
надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або
просочення, виробничою потужністю більше 150 кг на годину або
200 тонн на рік; устаткування (установки) для дублення шкіри та хутра, на яких
об'єм переробки перевищує 12 тонн оброблених виробів на день; устаткування (установки) для виробництва вуглецю (з коксу)
або електрографіту шляхом спалювання та графітизації.
7. Обробка та видалення відходів: устаткування (установки) для спалювання, піролізації,
рекуперації, хімічної обробки або захоронення небезпечних
відходів, потужністю більше ніж 10 т на добу; устаткування (установки) для спалювання комунально-побутових
відходів з продуктивністю, що перевищує 3 т за годину; устаткування (установки) для видалення безпечних відходів з
продуктивністю, що перевищує 50 т на добу.
Директор Департаменту
державного екологічного моніторингу
та охорони атмосферного повітря Є.Бережнийвгору