Документ z1126-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.06.2012 № 362


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2012 р.
за № 1126/21438

Про затвердження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури

Відповідно до абзаців двадцять шостого та сорок третього статті 9 Закону України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів", з метою забезпечення державного регулювання у галузі аквакультури, удосконалення звітності та запровадження спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства, які здійснюють виробництво продукції аквакультури, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити спеціальні форми первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі  аквакультури, що додаються.

1.1. Форма №  А-01 "Акт № ____ про переведення поголів’я з групи в групу".

1.2. Форма № А-02 "Відомість про наявність ремонтного поголів’я (за видами риб) _________".

1.3. Форма № А-03 "Відомість про наявність маточного поголів’я (за видами риб) _________".

1.4. Форма № А-04 "Журнал отримання статевих продуктів від маточного поголів’я".

1.5. Форма № А-05 "Журнал спостережень за інкубацією ікри".

1.6. Форма № А-06 "Акт № ______ про результати інкубації ікри".

1.7. Форма № А-07 "Відомість про результати нересту".

1.8. Форма № А-08 "Акт № _______ про результати підрощування личинки".

1.9. Форма № А-09 "Акт № _______ про розведення живих кормів".

1.10. Форма № А-10 "Акт № ______ про зариблення".

1.11. Форма № А-11 "Зведена відомість про зариблення".

1.12. Форма № А-12 "Відомість про результати контрольного лову".

1.13. Форма № А-13 "Акт № _______ про облов".

1.14. Форма № А-14 "Зведена відомість облову".

1.15. Форма № А-15 "Акт № _______ умовного визначення кількості риби в необловлених  водних об’єктах".

1.16. Форма № А-16 "Акт № _______ на вибуття поточних біологічних активів рибництва (загибель риби) ".

1.17. Форма № А-17 "Графік спуску та облову ставів, садків, басейнів, лотків, інших об’єктів".

1.18. Форма № А-18 "Акт № _______ про внесення добрив".

1.19. Форма № А-19 "Акт № _______ про підготовку нерестових ставів".

1.20. Форма № А-20 "Лімітно-забірна картка на корми для риб".

1.21. Форма № А-21 "Відомість про годівлю риби і витрати кормів".

1.22. Форма № А-22 "Акт № _______ визначення справедливої вартості продукції аквакультури (ікра, личинки, мальки, цьоголітки, однорічки, ремонтний молодняк, плідники, товарна риба)".

2. Дія цього наказу поширюється на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної продукції водних біоресурсів в умовах аквакультури.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

М.Д. Безуглий

ПОГОДЖЕНО :

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної служби
статистики України

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
В.С. Дроник


О.Г. Осауленко


П.О. Порошенковгору