Документ z1201-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.09.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

05.08.2016  № 157


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2016 р.
за № 1201/29331

Про затвердження Змін до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців

Відповідно до частини третьої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», підпункту 4 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку ведення та зберiгання особових справ державних службовцiв, затвердженого наказом Нацдержслужби 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697, що додаються.

2. Відділу управління персоналом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

3. Цей наказ набирає чинностi з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

К.О. ВащенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Національного агентства України
з питань державної служби України
05.08.2016  № 157


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2016 р.
за № 1201/29331

ЗМІНИ
до Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців

1. Абзаци чотирнадцятий-вісімнадцятий пункту 2 розділу II виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий-двадцять третій вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим.

2. Пункт 4 розділу ІV виключити.

У зв’язку з цим пункти п’ятий-сьомий вважати відповідно пунктами четвертим - шостим.

В. о. начальника
Відділу управління персоналом


Н.В. Зінченковгору