Документ z1217-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.11.2017, підстава - z1241-17

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2016 р.
за № 1217/29347

Про порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 778 від 18.09.2017}

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України "Про охоронну діяльність", пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, а також з метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності, що додається;

2) Технічний опис бланка дозволу на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору, що додається.

{Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 березня 2014 року № 245 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі та обліку дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2014 року за № 402/25179.

3. В.о. директора Головного сервісного центру МВС Криклію В.А. забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України

Голова Національної поліції УкраїниВ.П. Загородній

Х. ДеканоідзеЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.08.2016  № 771


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2016 р.
за № 1217/29347

ПОРЯДОК
обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

{У тексті Порядку абревіатуру «ГСЦ МВС» замінено абревіатурою «ТСЦ МВС» згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

I. Загальні положення

1. Цим Порядком установлено порядок обліку та видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про охоронну діяльність".

3. Обладнання транспорту реагування кольорографічними схемами (написами), світловими сигналами здійснюється відповідно до вимог пунктів 3.3, 3.4 розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 746/23278 (далі - Порядок обладнання транспорту реагування).

4. З метою впорядкування встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності територіальними сервісними центрами МВС (далі - ТСЦ МВС) видається дозвіл на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (далі - дозвіл), форма якого наведена в додатку 1 до цього Порядку.

{Пункт 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

5. Вартість послуг щодо оформлення та видачі дозволів визначається відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року № 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання".

{Пункт 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

II. Оформлення та видача дозволів

1. Для отримання дозволу до ТСЦ МВС подаються такі документи:

1) заява суб’єкта охоронної діяльності із зазначенням повного переліку транспортних засобів, на які мають бути видані дозволи;

2) копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зазначених у заяві;

{Підпункт 2 пункту 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

3) завірена відповідно до вимог законодавства копія наказу, яким визначено, що саме ці транспортні засоби є транспортом реагування суб’єкта охоронної діяльності відповідно до Закону України "Про охоронну діяльність";

4) акт обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги" (далі - ДСТУ 3849-99) (додаток 2), завірений підписом уповноваженої особи ТСЦ МВС та його печаткою.

{Підпункт 4 пункту 1 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

2. Розгляд поданих заяв щодо отримання дозволів і матеріалів до них проводиться протягом 10 робочих днів уповноваженою особою ТСЦ МВС, яка перевіряє реєстраційні відомості, належність транспортних засобів, зазначених у заяві, наявність в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності, а також повноту поданих документів.

{Пункт 2 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

3. Дозвіл видається безстроково.

{Пункт 3 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

4. Дозвіл вважається недійсним у разі зміни власника транспортного засобу, його номерних знаків, зміни найменування суб’єкта охоронної діяльності, анулювання ліцензії на провадження охоронної діяльності або виведення транспортного засобу з експлуатації за призначенням.

{Пункт 4 розділу IІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

5. Недійсні дозволи протягом 30 календарних днів з моменту настання обставин, визначених пунктом 4 цього розділу, підлягають здачі до ТСЦ МВС  для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру МВС.

{Пункт 5 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

6. Дозвіл не може бути виданий у разі:

1) подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 1 цього розділу;

2) якщо транспортний засіб не зареєстрований за суб’єктом охоронної діяльності - заявником;

3) невідповідності транспортного засобу вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування та ДСТУ 3849-99;

4) відсутності в Єдиному ліцензійному реєстрі інформації про отримання суб’єктом охоронної діяльності ліцензії на провадження охоронної діяльності.

7. ТСЦ МВС за наявності обставин, за яких дозвіл не може бути виданий, протягом 10 робочих днів надсилає письмову обґрунтовану відповідь заявнику.

{Пункт 7 розділу IІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

8. У разі зміни номерних знаків транспортного засобу, зміни найменування суб’єкта охоронної діяльності дозвіл підлягає заміні.

{Розділ IІ доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

9. Заміна дозволу здійснюється в порядку, передбаченому розділом ІІ цього Порядку.

{Розділ IІ доповнено новим пунктом 9 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

10. Забороняється проставляти на незаповнених бланках дозволів печатки та підписувати такі бланки, а також передавати незаповнені бланки дозволів власникам (користувачам) транспортних засобів.

III. Одержання та облік бланків дозволів

1. Бланки дозволу виготовляються друкарським способом з нумерацією та захистом.

2. ТСЦ МВС здійснює оформлення та видачу дозволів.

{Пункт 2 розділу IIІ в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

3. Регіональні сервісні центри МВС забезпечують одержання бланків дозволу, їх зберігання, облік, списання та знищення.

{Розділ IIІ доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

4. Факт отримання дозволу засвідчується підписом уповноваженої особи суб’єкта охоронної діяльності у відповідній графі журналу видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності (додаток 3).

{Розділ IIІ доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

5. Зіпсовані при заповненні бланки дозволу та повернуті дозволи знищуються щокварталу уповноваженою особою регіонального сервісного центру МВС способом, який унеможливлює їх повторне використання. Про знищення зіпсованих бланків дозволів та повернутих дозволів складається відповідний акт знищення.

{Пункт 5 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

6. Інформація про видані дозволи, а також їх дійсність вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

{Пункт 6 розділу IIІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

В.о. директора Головного
сервісного центру МВС


В.А. Криклій


Додаток 1
до Порядку обліку та видачі дозволів
на встановлення та використання
спеціальних світлових
сигнальних пристроїв
автожовтого (оранжевого) кольору
на транспортних засобах
реагування суб’єктів охоронної діяльності
(пункт 4 розділу І)

ДОЗВІЛ
на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}Додаток 2
до Порядку обліку та видачі дозволів
на встановлення та використання
спеціальних світлових сигнальних
пристроїв автожовтого (оранжевого)
кольору на транспортних засобах
реагування суб’єктів охоронної
діяльності
(підпункт 4 пункту 1 розділу II)

АКТ
обстеження транспортного засобу на відповідність вимогам Закону України "Про охоронну діяльність", розділу III Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги"Додаток 3
до Порядку обліку та видачі дозволів
на встановлення та використання
спеціальних світлових
сигнальних пристроїв
автожовтого (оранжевого) кольору
на транспортних засобах
реагування суб’єктів охоронної діяльності
(пункт 4 розділу IІI)

ЖУРНАЛ
видачі дозволів на встановлення та використання спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору на транспортних засобах реагування суб’єктів охоронної діяльності

№ з/п

Дата та № вхідного документа

Найменування субєкта охоронної діяльності

Серія та № бланка дозволу

Кількість

П.І.Б. особи, яка отримала дозвіл

Дата отримання

Підпис особи, яка отримала дозвіл

{Порядок доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.08.2016  № 771
(у редакції наказу Міністерства
внутрішніх справ України
18.09.2017  № 778)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка дозволу на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору

1. Бланк дозволу на встановлення та використання на транспортному засобі реагування суб’єкта охоронної діяльності спеціальних світлових сигнальних пристроїв автожовтого (оранжевого) кольору (далі - дозвіл) виготовляється на аркуші паперу розміром 105х75 (±0,5) мм.

2. Бланк дозволу виготовляється на папері масою 235 г/м-2 (± 5) без власної флуоресценції із захисними волокнами.

3. З лицьового та зворотного боків бланка дозволу способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

4. З лицьового боку бланка дозволу виконано:

фарбами жовтого та червоного кольорів - дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення, - текстову частину бланка, слово «Серія», серію бланка, яка складається з двох літер, знак «№», мікротекст «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», який повторюється і розміщений на відстані 21 мм від нижнього краю бланка дозволу, та елементи емблеми Міністерства внутрішніх справ України;

фарбами блакитного та жовтого кольорів - емблему Міністерства внутрішніх справ України у верхній частині дозволу;

способом високого друку фарбою чорного кольору, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває зеленого свічення, - нумерацію, що складається з шести цифр у білому полі.

У нижній частині дозволу на відстані 8 мм від краю виділено біле поле у захисній сітці для позначення серії та номера бланка дозволу.

5. На зворотному боці бланка дозволу виконано:

фарбами жовтого та червоного кольорів - дві захисні сітки регулярної структури;

фарбою чорного кольору - текстову частину дозволу, одну лінію мікротексту «МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ», який повторюється та розміщений у нижній частині дозволу, та реквізити підприємства-виробника;

невидимою при денному світлі фарбою, яка під дією ультрафіолетового опромінення набуває блакитного свічення, - зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.

У дизайні бланка створено чотири білих поля для внесення інформації про транспортний засіб.

{Технічний опис в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 778 від 18.09.2017}

В.о. директора Головного
сервісного центру МВС


В.А. Криклійвгору