Документ z1236-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2016  № 906


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2016 р.
за № 1236/29366

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, та їх Розміру

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 „Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

2) Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

2. Фінансово-економічному департаменту (Задніпрянець В.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - керівника апарату Іванкевича В.В.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства соціальної
політики України
17.08.2016  № 906


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 вересня 2016 р.
за № 1236/29366

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба) за запитами на інформацію.

2. Цей Порядок застосовується у разі, коли Служба є належним розпорядником інформації.

3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:

особі у разі надання інформації про неї;

якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 аркушів;

щодо інформації, що становить суспільний інтерес.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі необхідності виготовлення більш як 10 аркушів запитуваних документів, починаючи з першого аркуша, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затверджених цим наказом.

5. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію  можна визначити заздалегідь і запитувач інформації надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та нарахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

6. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію  можна визначити заздалегідь, але запитувач інформації не надіслав документ, що  підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, структурний підрозділ Служби, який готує проект відповіді, подає відділу бухгалтерського обліку і звітності Служби заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

7. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається відділом бухгалтерського обліку і звітності Служби.

8. На підставі отриманої заявки відділ бухгалтерського обліку і звітності Служби протягом одного робочого дня виписує рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі – Рахунок), за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, і передає його структурному підрозділу Служби, який готує проект відповіді запитувачу інформації, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.

9. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі на вибір запитувача інформації.

10. Не пізніше наступного робочого дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Служби відділ бухгалтерського обліку і звітності Служби передає структурному підрозділу Служби, який готує проект відповіді запитувачу інформації, копію виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку і звітності Служби із проставлянням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.

11. Структурний підрозділ Служби, який готує проект відповіді запитувачу інформації, здійснює копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунку, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою відділу бухгалтерського обліку і звітності Служби.

12. Інформація надається запитувачу не пізніше ніж через три робочі дні після підтвердження повної оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

13. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка.

Директор Фінансово-економічного
департаменту


В. Задніпрянець


Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
розпорядником якої є Державна служба
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
(пункт 6)

(форма)


Відділ бухгалтерського обліку і
звітності Державної служби
України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної
операції

ЗАЯВКА № ______
від “___” ____________ 20__ року на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

_______________________________________________________________________________
(назва документа)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

_______________________________________________________________________________

Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи


Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)__________
Примітка.


За відсутності даних ставиться прочерк.

Виконавець:______________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Керівник структурного
підрозділу, в якому знаходиться
запитувана інформація:______________________
(посада)

_______________
(підпис)

______________________
(П. І. Б.)

Директор Фінансово-економічного
департаменту


В. Задніпрянець


Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію,
розпорядником якої є Державна служба
України у справах ветеранів війни та
учасників антитерористичної операції
(пункт 8)

(форма)

РАХУНОК № _____
від “___” ____________ 20__ року для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Надавач послуг: Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Реєстраційний рахунок: _______________________

МФО банку  _________________________________

Код за ЄДРПОУ 39396335

Платник: ____________________________________

______________________________________________________________________________
(назва документа)

______________________________________________________________________________

Найменування

Вартість виготовлення 1 аркуша, грн

Кількість аркушів

Сума, грн (без ПДВ)

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)
Усього до сплати:

________________________________________________________________________________ _____________________
(сума словами)

______________________________________________ грн _______________________________________________ коп.


Виконавець:
____________
(посада)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Директор Фінансово-економічного
департаменту


В. Задніпрянецьвгору