Документ z1291-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - z1199-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.09.2014  № 708/685


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1291/26068

Про затвердження переліку технічних та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я

{Заголовок Наказу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1408/1054 від 05.09.2017}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1408/1054 від 05.09.2017}

На виконання пункту 7 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити перелік технічних та інших засобів реабілітації, їх кваліфікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 15 липня 2002 року № 317/300 ,,Про затвердження Переліку медичних показань для отримання особами з обмеженими функціями руху крісел-колясок та Переліку медичних показань для отримання і протипоказань до управління особами з обмеженими функціями руху крісел-колясок з електроприводом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2002 року за № 621/6909.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики України (Полякова О.Ю.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністрів згідно з розподілом обов’язків.

Міністр
соціальної політики України


Л. Денісова

Міністр
охорони здоров’я України


О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об’єднання
«Національна Асамблея інвалідів України»

О. МірошниченкоГ.В. ОсовийН. Скрипка
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства охорони
здоров’я України 
30.09.2014  № 708/685
(у редакції наказу
Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства охорони
здоров’я України
05.09.2017 № 1408/1054)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 жовтня 2014 р.
за № 1291/26068

ПЕРЕЛІК
технічних та інших засобів реабілітації, їх класифікаційних шифрів та відповідних їм хвороб за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я

{Перелік в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1408/1054 від 05.09.2017}

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору