Документ z1339-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.11.2018, підстава - z1197-18

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2007  № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за № 1339/14606

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 829 від 11.10.2018}

Про затвердження Інструкції з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 1093 від 13.11.2013}

На виконання вимог статей 21 та 53 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити вивчення цієї Інструкції працівниками підпорядкованих підрозділів Державтоінспекції МВС України.

3. Наказ набирає чинності з 01.01.2008.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

5. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

Т.в.о. Міністра

М.В. Корнієнко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України
В.Б. Альошин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
29.11.2007  № 451


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2007 р.
за № 1339/14606

ІНСТРУКЦІЯ
з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 21 та 53 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", статей 2, 10 та 11 Закону України "Про міліцію", статті 16 Закону України "Про дорожній рух", частини першої статті 126 та пункту 3 частини другої статті 222 Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306.

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

2. Поняття, що використовуються в цій Інструкції, мають таке значення:

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування транспортним засобом) відповідної категорії. Водієм також є особа, яка навчає керуванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в транспортному засобі;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

власники транспортних засобів - юридичні та фізичні особи, які відповідно до законів України є власниками або законними володільцями (користувачами) наземних транспортних засобів на підставі права власності, права господарського відання, оперативного управління, на основі договору оренди, довіреності або правомірно експлуатують транспортний засіб на інших законних підставах;

страхувальники - юридичні особи та дієздатні громадяни, що уклали із страховиками договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

страховики - страхові організації, що мають право на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до вимог, установлених Законами України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та "Про страхування";

страховий поліс - єдина форма внутрішнього договору страхування, яка посвідчує укладення такого договору, зразок та технічний опис якого затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та перший аркуш якого наведений у додатку 1 до цієї Інструкції;

{Абзац шостий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ№ 1093 від 13.11.2013}

страховий сертифікат "Зелена картка" - страховий сертифікат єдиної форми, що застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена картка", які зазначені і не викреслені в такому сертифікаті, зразок якого наведений у додатку 2;

спеціальний знак - знак державного зразка, затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, зразок якого наведений у додатку 3, що видається страховиком (його уповноваженою особою) страхувальнику при укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та призначений для здійснення посадовими особами органів Державтоінспекції МВС України та Державної прикордонної служби України візуального контролю за наявністю у водія транспортного засобу чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

{Абзац восьмий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

II. Контроль за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка" при нагляді за дорожнім рухом

1. Працівники Державтоінспекції МВС України, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом, контролюють наявність у водіїв транспортних засобів чинних полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів "Зелена картка".

{Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

2. На вимогу працівника Державтоінспекції МВС України водій зупиненого транспортного засобу зобов'язаний пред’явити йому для перевірки документи, передбачені пунктом 2.1 Правил дорожнього руху України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, у тому числі поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Щодо транспортних засобів, що зареєстровані в інших державах, таким документом може бути страховий сертифікат "Зелена картка", виданий іноземною страховою організацію, або поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

3. Незалежно від наявності спеціального знака працівник Державтоінспекції МВС України в обов'язковому порядку здійснює перевірку чинності поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") у випадках:

складання протоколів щодо порушень правил дорожнього руху;

{Абзац другий пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

оформлення матеріалів дорожньо-транспортних пригод.

{Абзац третій пункту 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

4. Якщо під час перевірки водій транспортного засобу надав поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, то працівник Державтоінспекції МВС України зобов'язаний з'ясувати:

чинність поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на час проведення перевірки відповідно до інформації, унесеної в розділі "3. Строк дії" поліса;

поширення дії поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на зупинений транспортний засіб, а саме: наявність відомостей про цей транспортний засіб у розділі "6. Забезпечений транспортний засіб" або у випадку видачі поліса на умовах II типу відповідність цього транспортного засобу категорії, зазначеній у цьому розділі поліса;

поширення дії поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо водія, а саме: наявність відомостей у розділах "4. Страхувальник" або "5. Інші особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована за цим Полісом" про водія чи особу, в інтересах якої він керує цим транспортним засобом або у випадку видачі поліса на умовах I типу, наявність документів, що підтверджують законність експлуатації цього транспортного засобу.

5. Якщо під час перевірки водій транспортного засобу, зареєстрованого в іншій державі, надав страховий сертифікат "Зелена картка", то працівник Державтоінспекції МВС України зобов'язаний з'ясувати:

чинність наданого страхового сертифіката "Зелена картка" на час проведення перевірки відповідно до інформації, унесеної в розділі "3.VALID" сертифіката;

поширення дії страхового сертифіката "Зелена картка" на зупинений транспортний засіб, а саме: наявність відомостей про цей транспортний засіб у розділах "5.Registration No. (or if none) Chassis or Engine No." та "6.Category and make of Vehicle" страхового сертифіката "Зелена картка";

поширення дії страхового сертифіката "Зелена картка" на територію України, а саме: наявність невикресленої позначки UA в табличці "This card is not valid in Countries for which the relevant box has been cancelled" страхового сертифіката "Зелена картка".

6. У разі відсутності чинного поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка") працівником Державтоінспекції МВС України на водія транспортного засобу складається протокол про адміністративне правопорушення за частиною першою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

{Абзац перший пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

Згідно з пунктом 13.1 статті 13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" звільняються від обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України та відповідно не отримують спеціального знака такі особи: учасники бойових дій, інваліди війни, інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності. Такі особи, відповідно до підпункту "ґ" пункту 2.1 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліціїО.О. Калинський
Додаток 1
до Інструкції з організації діяльності
підрозділів Державтоінспекції
МВС України щодо контролю
за наявністю у водіїв полісів
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних
засобів та страхових сертифікатів
"Зелена картка" при нагляді
за дорожнім рухом
(пункт 2)

ЗРАЗОК
поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Лицьовий бік першого аркуша

Зворотний бік першого аркуша

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}


Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліціїО.О. Калинський
Додаток 2
до Інструкції з організації діяльності
підрозділів Державтоінспекції
МВС України щодо контролю
за наявністю у водіїв полісів
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних
засобів та страхових сертифікатів
"Зелена картка" при нагляді
за дорожнім рухом
(пункт 2)

ЗРАЗОК
страхового сертифіката "Зелена картка", затверджений Додатком 1 Зміненої Зведеної Резолюції щодо покращання руху автодорожнього транспорту (R.E. 4), прийнятого на 66-й сесії*

(Лицьова сторона)

__________
* Виготовляється на папері зеленого кольору, його розмір не повинен бути більшим, ніж аркуш паперу формату А4.Додаток 3
до Інструкції з організації діяльності
підрозділів Державтоінспекції
МВС України щодо контролю
за наявністю у водіїв полісів
обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних
засобів та страхових сертифікатів
"Зелена картка" при нагляді
за дорожнім рухом
(пункт 2)

ЗРАЗОК
спеціального знака*

(Лицьовий бік)

Зворотний бік

__________
* Виготовляється із цупкого паперу розміром 105 х 88 мм. Лицьовий бік виконаний у зеленому, бірюзовому та білому кольорах, текст надруковано чорною фарбою. Для нумерації спеціального знака використовується серія, що складається з двох літер, та семизначний номер, які друкуються в правому верхньому куті поля бірюзового кольору.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1093 від 13.11.2013}

Начальник Департаменту
ДАІ МВС України
генерал-майор міліціїО.О. Калинськийвгору