Документ z1362-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.12.2007, підстава - z1338-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Н А К А З
07.09.2004 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2004 р.
за N 1362/9961

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам хімічних виробництв
(Частина 1)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони
праці та гірничого нагляду
N 223 ( z1338-07 ) від 01.10.2007 }
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом
Президента України від 16 січня 2003 року N 29 ( 29/2003 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам хімічних виробництв (Частина 1) (далі - Норми), що
додаються ( za362-04 ).
2. Управлінню організації державного нагляду у нафтогазовому
та хімічному комплексах (Герасименко Ю.М.) подати Норми на
державну реєстрацію Міністерству юстиції України.
3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, державним інспекторам
Держнаглядохоронпраці України забезпечити систематичний контроль
за дотриманням вимог цих Норм.
4. Управлінню нормативно-правового та юридичного
забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру
нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх
на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.
5. З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не
застосовуються на території України, такі частини "Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
химических производств", затверджених постановою Державного
комітету СРСР з праці і соціальних питань та Президії ВЦРПС від
29.05.81 N 154/П-5: розділи 43, 141, 152-154, 156, 157, 203, 246, 264, 265, 344,
403-405, 529, 553, 560, 582, 613, 615, 617; у розділах 54 - виробництво оцтової кислоти; 137 - виробництво карбамідних смол; 140 - виробництво адипінової кислоти та ГМД; 143 - виробництво метанолу; 149 - регенерація масел; 150 - виробництво аміаку (агрегати великої одиничної
потужності) та повітроподілу; 155 - виробництво аміачної селітри; 164 - виробництво карбаміду; 205 - виробництво магнію окису; 221 - одержання кальцинованої соди, очищеного розсолу; 262 - виробництво капронових волокон та ниток; 300 - виробництво мурашиної кислоти; 313 - виробництво нітротолуолів; 388 - виробництво вінілацетату та його похідних; 396 - виробництво фенолоформальдегідних смол; 451 - виробництво вуглекислоти; 508 - виробництво стеарату кальцію; 528 - виробництво картонажної тари; 622 - відділ технічного контролю, лабораторії, заводські та
цехові лабораторії, газорятівні станції. З набранням чинності цими Нормами вважати такими, що не
застосовуються на території України, такі частини "Типовых
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности",
затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці і
соціальних питань та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 296/П-10:
розділ III, підрозділи 14 (поз. 248-287), 15 та 16.
6. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити: видання і розповсюдження Норм; вивчення Норм посадовими особами органів
Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів
виконавчої влади, хімічних виробництв під час чергового навчання
та перевірки знань з питань охорони праці.
7. Головному редактору журналу "Охорона праці"
(Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ у черговому номері журналу.
8. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після
державної реєстрації Міністерством юстиції України довести цей
наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади,
територіальних управлінь та експертно-технічних центрів
Держнаглядохоронпраці України.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Плетньова В.А.
Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з нагляду
за охороною праці
07.09.2004 N 194
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2004 р.
за N 1362/9961

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам хімічних виробництв
(частина 1)
( za362-04 )
{ Норми змінюються Наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 223
( z1338-07 ) від 01.10.2007 }вгору