Документ z1363-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.02.2016, підстава - z0035-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2015  № 1069


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1363/27808

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1263 від 30.12.2015}

Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 731 „Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, з метою урегулювання оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету (далі - Норми), що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 08 травня 2013 року № 262 „Про затвердження Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 травня 2013 року за № 778/23310.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, а Норми застосовуються з 01 вересня 2015 року.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільноо представницького органу
об'єднань профспілокР. Качур
О. МірошниченкоС.М. Кондрюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
02.11.2015 № 1069


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2015 р.
за № 1363/27808

НОРМИ
оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету

Види робіт

Розмір оплати праці, гривень

за індивідуальну експертизу

за експертизу в складі експертної групи

з 01.09.2015

з 01.09.2015

Керівництво роботою експертної групи

-

374

Участь у засіданні експертної групи

-

52

Складання висновків за розділом чи окремим питанням об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

374

324

Складання висновку в цілому (зведеного висновку) щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертизи

567

374

Складання висновку в цілому з виконання робіт за національними, міждержавними, галузевими, міжгалузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення

626

-

Консультації з окремих питань експертизи, попередній аналіз об’єкта наукової та науково-технічної експертиз

70

70

1. Якщо експерт при розгляді одного об’єкта наукової та науково-технічної експертиз виконує кілька видів вищезазначених робіт, то сумарний розмір оплати з 01 вересня 2015 року не повинен перевищувати:

374 грн - за експертизу в складі експертної групи, індивідуальну експертизу;

567 грн - за складання висновку загалом щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз;

626 грн - за складання висновку загалом щодо об’єкта наукової та науково-технічної експертиз з виконаних робіт за національними, міждержавними, галузевими, інноваційними програмами та проектами державного значення.

2. При експертизі об’єкта, виконаного іноземною мовою (крім російської), розмір оплати за проведення експертизи підвищується на 15 відсотків.

3. В окремих випадках за поданням Міністерства освіти і науки України і погодженням із Міністерством соціальної політики України та Міністерством фінансів України розміри оплати за проведення експертизи великомасштабних об’єктів можуть перевищувати ці Норми за умови обов’язкового дотримання обмежень, визначених Законом України „Про наукову і науково-технічну експертизу”, у розмірах коштів, передбачених на відшкодування витрат на експертизу.

Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці


О. Товстенковгору