Документ z1370-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.05.2016, підстава - z0563-16
Додаток 17
до Державних санітарних норм та правил
«Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів
та організації життєдіяльності дітей»
(пункт 15.7)

ПРОТОКОЛ
хронометражних спостережень за заняттями з фізичного виховання

Прізвище, ім’я _______________________________________

Вік ______________________________

Група ___________________________

Дата ____________________________

Основні хронометражні елементи

Час за хвилинами

Відновлення ЧСС

Загальний час у хв.

Виконання вправ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...Показ, пояснення, розстановка, прибирання інвентарю
Чекання, відпочинок
Обґрунтовані простої
ЧСС вихідна
У кожній графі час відмічається у секундах

Структура заняття:

1. Вступна.

2. Загальнорозвиваючі вправи.

3. Основні рухи.

4. Рухова гра.

5. Заключна частина.

6. Тривалість заняття - 15-20-30 хв.

7. Загальна щільність, %.

8. Моторна щільність, %.

9. Висновок.

10. Рекомендації.Додаток 18
до Державних санітарних норм та правил
«Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів
та організації життєдіяльності дітей»
(пункт 14.9)

ПРИКЛАД
вправ для фізкультурних хвилинок під час занять

№ з/п

Назва вправи, початкове положення

Зміст вправи

Тривалість виконання або кількість повторювань

Методичні рекомендації

1

Стоячи, ноги на ширині плечей

Розтерти долоні рук і поплескати у них 5-6 разів

5-10 сек.

Спина пряма


Стоячи, ноги на ширині плечей, руки перед собою

кругові оберти кистями рук назовні та всередину

По 5-6 обертів

Темп середній

2

«Гора»
Стоячи, руки опущені

Повільно підняти руки вгору та зціпити їх у замок над головою. Уявіть, що ваше тіло - як гора. Одна половинка говорить: «Сила в мені!» - і тягнеться вгору. Інша говорить: «Ні, сила в мені!» - і також тягнеться вгору. «Ні! - вирішили вони. - Ми дві половинки однієї гори, і сила в нас обох». Потягнутися обома руками. Напружити всі м’язи. Повільно опустити руки та посміхнутися

20-30 сек.
Напруження м’язів 5-6 сек.

Випрямити спину, голову не нахиляти

3

«Пружина»
Стоячи, руки опущені

Максимально підняти плечі і в цей момент додати напруження м’язів на 5-6 сек. Опустити плечі, в кінці руху тягнути руки до низу з невеликим зусиллям

5-6 разів

Спина пряма, голову тримати прямо і не рухати


Стоячи, ноги на ширині плечей

Виконати оберти тазом вправо та вліво

по 5-6 кругових обертів

Темп повільний

4

«Пташка»
Стоячи

Плавні кругові рухи руками вперед-назад (наче крилами)

По 5-6 разів

Спина пряма, голову тримати прямо
Додаток 19
до Державних санітарних норм та правил
«Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів
та організації життєдіяльності дітей»
(пункт 14.10)

ПРИКЛАД
вправ зорової гімнастики

1. Міцно заплющити очі на 3-5 секунд, відкрити на 3-5 секунд. Повторити 4-5 разів.

2. Колові рухи очима праворуч, рахуючи до п’яти, потім - ліворуч. Повторити 4-6 разів. Те саме із заплющеними очами. Виконувати в повільному або середньому темпі, по закінченні вправи подивитись вдалечінь.

3. Рухи очима вгору, вниз, вліво, вправо, по діагоналі. Повторити 4-6 разів. Те саме із заплющеними очима.

4. Швидкі моргання очима протягом 10-20 секунд.

5. Взяти в руку олівець, подивитись на його кінчик. Перевести погляд вдалечінь. Повторити 4-6 разів.Додаток 20
до Державних санітарних норм та правил
«Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів
та організації життєдіяльності дітей»
(пункт 14.16)

ВИЗНАЧЕННЯ
функціональної готовності дітей до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу

Перше поглиблене обстеження дітей дошкільного віку для визначення їхньої готовності до систематичного навчання проводять за медичними та психолого-педагогічними критеріями у жовтні - листопаді року, що передує вступу до школи. Поглиблений медичний огляд здійснюють у закладі охорони здоров’я педіатр, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, хірург-ортопед, стоматолог (за показаннями - логопед, психіатр). У ті самі терміни психолог та педагогічний працівник дошкільного навчального закладу проводять психолого-педагогічне дослідження розвитку у дітей шкільно-важливих функцій (тест Керна-Йєрасика, тест Озерецького, тест «Взірець і правило», «Графічний диктант» (за Д.Б. Ельконіним), «Будиночок» (за І. Дубровіним), «Словесно-асоціативний тест», «Малюнки «Неіснуюча тварина» та «Дім - дерево - людина», визначення початкових математичних уявлень тощо).

Результати першого обстеження за критеріями готовності (таблиця 1) заносять у медичну картку розвитку дитини.

Дітям, які мають відхилення у стані здоров’я, призначають комплекс лікувальних і оздоровчих заходів. Дітям дошкільного віку, у яких виявлене відставання у розвитку шкільно-важливих функцій, рекомендують комплекс вправ щодо їхньої корекції. Рекомендовані лікувально-оздоровчі заходи здійснюють лікарі-спеціалісти дитячої поліклініки (амбулаторії сімейної медицини) або медичні працівники дошкільного навчального закладу згідно з призначенням та при наявності умов. Дільничний педіатр або медичний працівник дошкільного навчального закладу контролює виконання призначених заходів.

Повторне обстеження щодо готовності дітей до навчання (як медичне, так і психолого-педагогічне) здійснюють перед вступом їх до школи - у квітні - травні.

Висновок про готовність до школи складають на підставі результатів першого і другого обстеження, занесених у медичну картку розвитку дитини.

Не готовими до навчання вважаються:

1) діти, які відстають у біологічному розвитку;

2) діти, які при повторному обстеженні не виконують тести психолого-педагогічних критеріїв;

3) діти, які перенесли протягом останнього року такі захворювання:

інфекційний гепатит (окрім гепатиту А);

пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит;

міокардит;

менінгіт, менінгоенцефаліт;

туберкульоз;

ревматизм в активній фазі;

захворювання крові;

ендокринні захворювання (зоб, цукровий діабет та ін.);

неврози (неврастенія, істерія, логоневроз та ін.);

травматичні ураження центральної нервової системи;

гострі респіраторні захворювання 6 і більше разів протягом останнього року;

міопія з нахилом до прогресування (більше 2,0 Дптр.);

епілепсія;

екзема, нейродерміт.

Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками, бажано давати тимчасове відстрочення від вступу до школи на 1 рік.

Критерії готовності дітей до систематичного навчання у школі

Критерії

Оцінка готовності дитини до школи

готова

умовно готова

не готова

І

Медичні критерії:
1. Рівень біологічного розвитку: темпи прорізання постійних зубів; оцінка фізичного розвитку (відповідність довжини тіла віку, відповідність маси тіла довжині тіла); прибавка довжини тіла за останній календарний рік

відповідає паспортному

гармонійний фізичний розвиток

5 см

відстає від паспортного


дисгармонійний фізичний розвиток

< 5 см

відстає від паспортного

дисгармонійний фізичний розвиток


< 5 см

2. Рівень резистентності організму (кількість гострих захворювань у дитини протягом року)

високий або добрий
( 3 захворювання на рік)

знижений
(4-5 захворювань на рік)

низький або дуже низький
( 6 захворювань на рік)

3. Стан здоров'я, функціональні відхилення, наявність/відсутність хронічних захворювань; група здоров'я

відсутні хронічні захворювання
(група здоров'я І, ІІ)

функціональні відхилення або хронічні захворювання у стадії компенсації
(група здоров'я ІІ, ІІІ)

хронічні захворювання у стадії суб-й декомпенсації
(група здоров'я ІV, V)

ІІ

Психолого-педагогічні критерії:
1. Психометричний тест Керна-Йєрасика

від 3 до 5 балів

від 6 до 9 балів

10 балів і вище

2. Якість вимови звуків

відсутні дефекти вимови звуків

1-2 дефекти вимови звуків

більше 3 дефектів вимови звуків

3. Рівень нервово-психічного розвитку

без відхилень

початкові відхилення

відхилення у поведінці

4. Сформованість шкільних вмінь й навичок

сформовані

не повністю сформовані, є певні труднощі в освоєнні програми

не сформовані, відсутнє усвідомлене відношення до навчаннявгору