Документ z1445-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.01.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2017  № 1366


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2017 р.
за № 1445/31313

Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

Відповідно до до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 15 частини першої статті 7, частини сьомої статті 19 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)», пункту 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609, та постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 285 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковану форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 лютого 2011 року № 49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2011 року за № 171/18909.

3. Управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги (Слонецький І.І.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

У. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
03.11.2017  № 1366


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2017 р.
за № 1445/31313

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з медичної практики, що підлягає ліцензуванню

Начальник Управління
ліцензування та контролю
якості надання
медичної допомоги
І. Слонецькийвгору