Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 11.08.20161418
Документ z1446-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.08.2016  № 1418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1446/29576

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до пункту 6 частини третьої статті 4 Закону України «Про ринок природного газу», статті 14 Закону України «Про природні монополії», пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827, що додаються.

3. Затвердити Зміни до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2498, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829, що додаються.

4. Внести до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2500, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831, такі зміни:

у підпункті 6 пункту 5.2 розділу V слово «сім» замінити словом «двадцять»;

у рядку 4 графи «Персоніфіковані дані Споживача» додатка 1 слова «ЕІС-код як суб'єкта ринку природного газу, присвоєний Оператором ГРМ» замінити словами «ЕІС-код, присвоєний Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу газорозподільних систем».

5. В абзаці третьому пункту 2 розділу IV Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 грудня 2015 року № 3054, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2016 року за № 396/28526, слова «об'єкта замовника» замінити словами «точки вимірювання (вузла обліку)».

6. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері протягом двох років здійснювати моніторинг передбаченого главою 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем порядку визначення величини приєднаної потужності об’єкта споживача (за яким мають здійснюватися розрахунки за договором розподілу природного газу), виходячи з типорозміру комерційного ВОГ.

НКРЕКП спільно з Антимонопольним комітетом України (за згодою) та Державною регуляторною службою України (за згодою) через три роки після першого встановлення НКРЕКП тарифів на послуги розподілу природного газу, обчислених з урахуванням величини приєднаної потужності об'єкта споживача, здійснити всебічний аналіз механізму визначення величини приєднаної потужності об’єкта споживача та розглянути питання щодо доцільності внесення змін до Кодексу газорозподільних систем за підсумками такого аналізу.

7. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниЮ. Терентьєв


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
11.08.2016  № 1418


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1446/29576

ЗМІНИ
до Кодексу газорозподільних систем

1. У розділі І:

1) у пункті 4 глави 1:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

«алокація - визначення фактичного обсягу (об’єму) природного газу по об’єкту споживача за певний розрахунковий період відповідно до вимог розділу VI цього Кодексу;».

У зв’язку з цим абзаци другий-вісімдесят другий вважати відповідно абзацами третім - вісімдесят третім;

абзац одинадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий-вісімдесят третій вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімдесят другим;

в абзаці шістнадцятому слово «вузла» замінити словами «точки комерційного»;

в абзаці двадцять шостому слова «самовільних підключень» замінити словами «несанкціонованого втручання в роботу ГРМ та/або ЗВТ/лічильника газу»;

в абзаці сімдесятому слова «період часу» замінити словами «газовий місяць»;

2) у главі 2:

у підпункті 10 пункту 3 слово «ГРС» замінити словом «ГТС»;

в абзаці шостому пункту 5 слова «постачання споживачам, підключеним до газових мереж Оператора ГРМ» замінити словами «постачання природного газу споживачам, підключеним до газорозподільної системи Оператора ГРМ»;

3) в абзаці четвертому пункту 6 глави 3 слово «(постачальника)» виключити.

2. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 2 глави 1 викласти у такій редакції:

«Для внутрішньобудинкових газових мереж, які є ГРМ, взаємовідносини між їх власником (балансоутримувачем, управителем) і Оператором ГРМ здійснюються виключно на умовах договору на експлуатацію складових газорозподільної системи за формою, визначеною у додатку 3 до цього Кодексу.»;

2) у пункті 3 глави 5:

слова «та у розділі VI цього Кодексу» виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Оператор ГРМ не має права здійснювати перевірку наявності у споживачів/балансоутримувачів/власників газових мереж договорів на обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, які не є ГРМ, крім випадків, передбачених ПБСГ.».

3. У розділі V:

1) пункт 5 глави 1 викласти у такій редакції:

«5. За необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта, за умови, що це не призведе до необхідності збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (не потребуватиме збільшення типорозміру комерційного лічильника газу), новий договір на приєднання з новим чи діючим власником об'єкта не укладається. При цьому у випадку перенесення вузла обліку та/або зменшення його типорозміру (номінальної потужності) або зміни місця розташування газових приладів (пристроїв) в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у разі її відсутності розробляється нова проектна документація, що забезпечується за рахунок сторони, яка ініціювала реконструкцію чи технічне переоснащення вже підключеного до ГРМ об’єкта, крім випадку, передбаченого пунктом 2 глави 6 розділу VІ цього Кодексу. Внесення змін до проектної документації в частині комерційного вузла обліку газу здійснюється на підставі оформлених (виданих) Оператором ГРМ технічних умов на реконструкцію комерційного вузла обліку.

Якщо за необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта, виникає необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання (збільшення типорозміру лічильника газу) або її перенесення, з новим чи діючим власником об'єкта має бути укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу. При цьому, якщо заходи з приєднання по вже підключеному до ГРМ об’єкту потребуватимуть лише збільшення типорозміру лічильника газу, місце забезпечення потужності має збігатися з фактичною точкою приєднання цього об’єкта, а процедура приєднання має здійснюватися у порядку, визначеному в пункті 5 глави 2 цього розділу.

При письмовому зверненні споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) про зменшення приєднаної (дозволеної) потужності його об'єкта, визначеної в технічних умовах приєднання та/або проектній документації, в установленому законодавством порядку вносяться відповідні зміни до технічних умов приєднання та/або проектної документації, які погоджуються з Оператором ГРМ. У такому разі змінюються (зменшуються) типорозмір (номінальна потужність) комерційного вузла обліку в точці вимірювання та приєднана потужність об’єкта споживача, а Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу. При цьому заходи із заміни комерційного ВОГ забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача - три календарних місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для споживача, що не є побутовим, - у строк, узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем.

Забороняється демонтаж комерційного вузла обліку без одночасного встановлення іншого комерційного вузла обліку зі зменшеним типорозміром.

Якщо Оператор ГРМ у визначений строк не здійснив заміну комерційного ВОГ, розрахунок споживача за послуги розподілу природного газу з дати прострочення заміни комерційного ВОГ здійснюється, виходячи з приєднаної потужності (Wmax), як для типорозміру комерційного ВОГ, який мав бути встановлений.»;

2) у главі 2:

підпункт 9 пункту 3 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 10-12 вважати відповідно підпунктами 9-11;

абзац двадцять другий пункту 4 виключити.

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій-двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять четвертим;

абзац сімнадцятий пункту 5 виключити.

У зв’язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

абзац другий пункту 8 доповнити новим реченням такого змісту: «Погодження здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, або у цей самий строк надається (у разі наявності) вичерпний перелік зауважень.»;

пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Право власності на газові мережі зовнішнього газопостачання набувається Оператором ГРМ відповідно до статті 331 Цивільного кодексу України.».

4. У розділі VІ:

1) у пункті 3 глави 4:

в абзаці першому слово «нього» замінити словом «споживача»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо за релігійними переконаннями споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку споживача.»;

2) у главі 5:

у пункті 3:

абзац перший викласти у такій редакції:

«3. По об'єктах споживачів, що не є побутовими, споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, виходячи з добового підтвердженого обсягу природного газу. При цьому місячний обсяг їх споживання не повинен перевищувати місячний підтверджений обсяг природного газу.»;

в абзаці другому:

слова «добової норми (узгодженого графіка) та/або» замінити словами «добового/місячного»;

слово «ГРМ» замінити словами «ГТС/ГРМ»;

в абзаці третьому:

після слів «право на коригування» доповнити словами «добових та місячних»;

слово «законодавством» замінити словами «Кодексом ГТС»;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «за споживачем» замінити словом «споживачем»;

в абзаці другому:

після слів «який буде віднесений» доповнити словами «Оператором ГТС»;

після слів «його вартість» слова «(об'єм/обсяг)» виключити;

в абзаці четвертому слова «(об'єм/обсяг)» виключити;

3) у главі 6:

пункт 2 викласти у такій редакції:

«2. Приєднана потужність (Wmax) об'єкта споживача визначається за величинами максимальної витрати (об'єму) газу за годину за стандартних умов (розрахованої за значеннями максимального абсолютного робочого тиску газу Pmaxабс) та максимальної витрати qmax за робочих умов комерційного ВОГ, що обліковує розподілений (спожитий) природний газ по об'єкту споживача.

При цьому приєднана потужність (Wmax) при комерційному ВОГ, що організований на основі методу змінного перепаду тиску з використанням звужуючого пристрою, визначається за величиною максимальної витрати за стандартних умов, вказаної у протоколі розрахунку параметрів витратоміра за заданими характеристиками звужуючого пристрою і вимірювального трубопроводу.

Приєднана потужність (Wmax) при комерційному ВОГ на базі лічильників газу визначається за формулою

Wmax = qmax × Pmaxабс/0,101325,

де

Wmax

-

приєднана потужність комерційного ВОГ на базі лічильників газу, м-3/год;


qmax

-

максимальна витрата за робочих умов лічильника газу згідно з його паспортними даними, м-3/год;


Pmaxабс

-

максимальний абсолютний тиск газу (Pmaxабс = Pmax + 0,101325), МПа;


Pmax

-

максимальний робочий надлишковий тиск газу, МПа, який приймається, виходячи з категорії газопроводу за ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», на якому змонтовано лічильник газу, на рівні:
0,003 МПа - для лічильників газу, змонтованих на газопроводі низького тиску житлових будинків, прибудованих до них будівель і вбудованих в них (крім котелень) приміщень, незалежно від категорії споживача;
0,005 МПа - для всіх інших лічильників газу, змонтованих на газопроводі низького тиску;
0,3 МПа - для лічильників газу, змонтованих на газопроводі середнього тиску;
0,6 МПа - для лічильників газу, змонтованих на газопроводі високого тиску II категорії;
1,2 МПа - для лічильників газу, змонтованих на газопроводі високого тиску I категорії.

По об'єкту побутового споживача, не обладнаного комерційним ВОГ, що розраховується за нормами споживання, qmax визначається:

для газової плити - за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-2.5;

для газової плити та за наявності водонагрівача - за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-6;

за наявності газового котла - за максимальною потужністю лічильника газу з типорозміром G-10.

Якщо через комерційний ВОГ одночасно забезпечується облік газу споживача та послідовно підключених до його мереж інших споживачів (суміжних суб’єктів ринку газу), величина приєднаної потужності об'єкта такого споживача визначається як різниця між приєднаною потужністю об’єкта цього споживача та приєднаною потужністю послідовно підключених до його мереж об’єктів інших споживачів (суміжних суб’єктів ринку газу).

Потужність по кожному комерційному ВОГ вказується в персоніфікованих даних заяви приєднання до договору розподілу природного газу. При цьому:

якщо на об'єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ в одному напрямку газопостачання (за необхідності окремого обліку у міжсезонні періоди тощо), приєднана потужність об'єкта споживача визначається за величиною приєднаної потужності комерційного ВОГ з найбільшим типорозміром чи qmax;

якщо на об'єкті споживача встановлено два і більше лічильників газу та/або звужуючих пристроїв, які обліковують природний газ за різними напрямками газопостачання (за різними газовими приладами чи устаткуванням споживача), приєднана потужність об'єкта споживача визначається за сумою величин приєднаної потужності кожного комерційного ВОГ.

При письмовому зверненні споживача про зменшення типорозміру комерційного ВОГ в точці вимірювання:

якщо комерційний ВОГ було встановлено Оператором ГРМ без дотримання вимог пункту 4 глави 2 розділу Х цього Кодексу, Оператор ГРМ протягом 3 календарних місяців з дати звернення споживача забезпечує за власний рахунок заміну комерційного ВОГ із зменшеним типорозміром та забезпечує зміну даних приєднаної потужності об’єкта споживача згідно з вимогами цього Кодексу;

в інших випадках (за умови дотримання вимог пункту 4 глави 2 розділу Х цього Кодексу) заміна комерційного ВОГ забезпечується Оператором ГРМ (з урахуванням необхідності коригування даних приєднаної потужності об’єкта споживача згідно з вимогами цього Кодексу) за рахунок споживача у строк, що не повинен перевищувати: для побутового споживача - три календарних місяці з дати компенсації споживачем затрат Оператора ГРМ на заміну комерційного ВОГ; для споживача, що не є побутовим, - у строк, письмово узгоджений між Оператором ГРМ і споживачем.

Про прийняте рішення щодо зменшення типорозміру комерційного ВОГ Оператор ГРМ письмово повідомляє споживача протягом десяти робочих днів з дати звернення споживача. Якщо Оператор ГРМ у визначений строк не здійснив заміну комерційного ВОГ, розрахунок споживача за послуги розподілу природного газу з дати прострочення заміни комерційного ВОГ здійснюється, виходячи з приєднаної потужності (Wmax), як для типорозміру комерційного ВОГ, який мав бути встановлений.»;

пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Припинення або обмеження розподілу (споживання) природного газу не звільняє споживача від зобов’язання оплати вартості послуг за договором розподілу природного газу, крім випадку розірвання цього договору. У разі розірвання договору розподілу природного газу Оператор ГРМ коригує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно з вимогами розділу VII цього Кодексу.»;

4) у главі 7:

у пункті 1:

абзац перший після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподіл природного газу)»;

у підпункті 2 слова «або недостатність» виключити;

у підпункті 4 слова «комерційний облік природного газу» замінити словами «забезпечення комерційного обліку природного газу»;

підпункт 10 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 11, 12 вважати відповідно підпунктами 10, 11;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо припинення газопостачання (розподілу природного газу) на об’єкт побутового споживача буде здійснюватися у випадках, визначених у підпунктах 1 - 6 (крім випадку подання споживачем письмової заяви про припинення газопостачання), 9 цього пункту, Оператор ГРМ має надати повідомлення про припинення газопостачання/розподілу природного газу побутовому споживачу не менше ніж за три доби до запланованої дати припинення газопостачання (розподілу природного газу). При цьому в повідомленні мають бути зазначені підстави та дата припинення газопостачання (розподілу природного газу).»;

у пункті 4:

в абзаці першому цифри «VI» замінити цифрою «X»;

абзац другий після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподілу природного газу)»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Припинення (обмеження) газопостачання (розподілу природного газу) споживачу здійснюється, зокрема, шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки та їх опломбування.

При несанкціонованому відновленні газоспоживання (розподілу природного газу), відмові представникам Оператора ГРМ в доступі до об'єкта споживача для припинення газопостачання (розподілу природного газу), у тому числі для локалізації чи ліквідації аварійної ситуації, а також після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу Оператор ГРМ може здійснити припинення газопостачання (розподілу природного газу) шляхом механічного від'єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.»;

у пункті 6:

після слова «газопостачання» доповнити словами «(розподілу природного газу)»;

після слова «відшкодування» доповнити словами «Оператору ГРМ»;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання (розподіл природного газу) на об'єкт споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення, споживач не пізніше ніж за сім днів повинен письмово повідомити про це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинення газопостачання (розподілу природного газу), а Оператор ГРМ в узгоджену із споживачем дату зобов'язаний припинити газопостачання (розподіл природного газу) споживачеві.»;

у пункті 8 слово «сім» замінити словами «п’ять робочих».

5. В абзаці третьому пункту 2 глави 1 розділу VІІІ слова «визначену в технічній угоді про умови приймання-передачі природного газу газорозподільною системою» замінити словами «яка розраховується відповідно до глави 3 цього розділу».

6. У розділі IX:

1) в абзаці першому пункту 4 глави 1 слова «власниками газових мереж» замінити словами «суб’єктами ринку природного газу»;

2) у главі 3:

назву глави після слів «обліку газу» доповнити словами «та алокації»;

пункти 1-3 після слів «споживання (розподілу/постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)» у відповідному відмінку;

у пункті 4:

в абзаці третьому слова «При цьому» замінити словами «У такому разі»;

в абзаці четвертому слово «Якщо» замінити словами «При цьому, якщо»;

підпункт 1 пункту 5 після слів «споживання (розподілу, постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац перший пункту 6 після слів «по об'єкту споживача» доповнити словом «(алокація)»;

у пункті 7:

абзац другий після слів «по об'єкту споживача» доповнити словом «(алокація)»;

абзац третій після слів «добового об'єму споживання» доповнити словом «(алокації)»;

абзац четвертий після слів «споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

пункт 8 після слів «спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

3) у главі 4:

назву глави після слів «обліку газу» доповнити словами «та алокації»;

пункт 1 після слів «споживання (розподілу/постачання) природного газу» доповнити словом «(алокація)» у відповідному відмінку;

пункт 2 після слів «природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

у пункті 3:

в абзаці четвертому слово «завчасно» замінити словами «своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк»;

абзац сьомий після слів «лічильником газу» доповнити словами «(індивідуальним або загальнобудинковим)», а після слів «об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац другий пункту 4 після слів «фактичний об'єм розподілу та споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзац четвертий пункту 5 після слів «споживання природного газу» доповнити словом «(алокація)»;

абзаци перший, другий пункту 6 після слів «об'єм (обсяг) споживання» доповнити словом «(алокація)»;

4) у пункті 2 глави 5 слова «лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків)» замінити словами «загальнобудинкового вузла обліку».

7. У розділі Х:

1) пункт 4 глави 1 після слів «за нормами» доповнити словом «споживання»;

2) у главі 2:

в абзаці першому пункту 6 слова «занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні» замінити словами «допущені до застосування в Україні згідно із законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності»;

у пункті 8:

в абзаці першому слово «комерційний» замінити словами «реконструкцію комерційного»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - четвертим такого змісту:

«Оператор ГРМ погоджує проектну документацію на реконструкцію комерційного ВОГ впродовж 15 днів з дня її отримання або у цей самий строк (у разі наявності) надає вичерпний перелік зауважень.

У разі незгоди з даними проектної документації на комерційний ВОГ Оператор ГРМ може ініціювати її експертизу, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок Оператора ГРМ.

У разі незгоди з вихідними даними технічних умов на реконструкцію комерційного ВОГ або із зауваженнями Оператора ГРМ до проектної документації на реконструкцію комерційного ВОГ споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) може ініціювати експертизу технічних умов чи проектної документації, що здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу).».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

3) пункт 7 глави 6 викласти у такій редакції:

«7. Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача здійснюється за його рахунок в установленому законодавством порядку з урахуванням вимог ПБСГ та після внесення змін до проектної документації, яка погоджується з Оператором ГРМ.»;

4) у главі 7:

пункт 1 доповнити новим реченням такого змісту: «Здійснення періодичної повірки ЗВТ забезпечується власником ЗВТ за власний рахунок.»;

в абзаці шостому пункту 3 слова «дванадцять місяців» замінити словами «три аналогічних періоди»;

5) у главі 8:

у пункті 1 слова «та монтаж» замінити словами «монтаж, технічне обслуговування та пов'язаний з такою повіркою ремонт»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду. При цьому:

1) якщо знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформлюється відповідним актом, та надалі розрахунки зі споживачем здійснюються згідно з його показаннями;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, ураховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача замість тимчасово встановленого лічильника газу з обмінного фонду протягом двох місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (типорозміром не більше лічильника газу побутового споживача) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.»;

доповнити главу новим пунктом 5 такого змісту:

«5. У разі якщо на період зняття лічильника газу на періодичну повірку неможливо встановити інший, розрахунки зі споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менше шести місяців. При цьому:

1) якщо знятий на періодичну повірку лічильник газу перебуває у власності Оператора ГРМ, Оператор ГРМ зобов’язаний протягом двомісячного строку з дати зняття лічильника за власний рахунок забезпечити встановлення розрахункового лічильника газу на місце знятого лічильника газу;

2) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, пройшов періодичну повірку, що підтверджується відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності, Оператор ГРМ зобов’язаний встановити його протягом двох місяців з дати його зняття;

3) якщо лічильник газу, що перебуває у власності побутового споживача, визнаний відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності непридатним до подальшої експлуатації, рішення про доцільність його ремонту приймає Оператор ГРМ, враховуючи технічні та економічні чинники. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про доцільність ремонту Оператор ГРМ зобов’язаний встановити відремонтований лічильник газу побутового споживача протягом двох місяців з дати його зняття. У разі прийняття Оператором ГРМ рішення про недоцільність проведення ремонту лічильника газу Оператор ГРМ зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів після результатів проведення періодичної повірки (але не пізніше двомісячного строку після зняття лічильника газу на періодичну повірку) безкоштовно встановити власний розрахунковий лічильник газу (аналогічного типорозміру) для подальших комерційних розрахунків і в цей самий строк повернути побутовому споживачу його лічильник газу та письмово повідомити споживача про результати проведення періодичної повірки і прийняте рішення щодо недоцільності ремонту лічильника газу. У такому разі побутовий споживач не може відмовитись від встановлення лічильника газу Оператора ГРМ.».

У зв’язку з цим пункти 5-7 вважати відповідно пунктами 6-8;

пункт 7 викласти у такій редакції:

«7. До демонтажу лічильника газу на періодичну повірку або до/під час його періодичної повірки на місці встановлення Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному главою 9 цього розділу, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному главою 10 або 11 цього розділу. У такому разі споживач зобов'язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.»;

6) у главі 9:

в абзаці першому пункту 3 слова «метрологічної організації» замінити словами «національної метрологічної служби»;

абзац перший пункту 5 після слів «який ним обладнаний» доповнити словами «чи укомплектований»;

абзац шостий пункту 6 викласти у такій редакції:

«Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) буде підтверджена його невідповідність нормативним документам у сфері метрології та/або факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються власником комерційного ВОГ/ЗВТ (крім факту несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного строку здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у відповідність до вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів. У разі невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері метрології (за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5 глави 8 цього розділу, а витрати, пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються за рахунок Оператора ГРМ.»;

абзац тринадцятий пункту 7 викласти у такій редакції:

«Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ) об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному розділом XI цього Кодексу, зі складанням акта про порушення. При цьому витрати, пов'язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ/ЗВТ (крім факту несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ). Крім того, власник впродовж двомісячного строку здійснює заходи щодо приведення комерційного ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання у відповідність до вимог розділу X цього Кодексу, за винятком лічильників газу побутових споживачів. У разі невідповідності лічильників газу побутових споживачів нормативним документам у сфері метрології (за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ) об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності лічильника газу та приведення точки вимірювання у відповідність до вимог цього Кодексу забезпечуються відповідно до вимог пункту 5 глави 8 цього розділу, а витрати, пов'язані з позачерговою чи експертною повіркою, компенсуються за рахунок Оператора ГРМ.»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Якщо за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки ЗВТ буде підтверджений факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках витрати, пов’язані з демонтажем, транспортуванням, монтажем ЗВТ, та витрати, пов’язані з експертизою або позачерговою чи експертною повіркою ЗВТ, компенсуються за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ). При цьому якщо сам ЗВТ за результатами експертизи або позачергової чи експертної повірки буде визнаний таким, що непридатний до подальшої експлуатації та потребує ремонту, витрати, пов'язані з ремонтом ЗВТ або встановленням нового ЗВТ, мають бути компенсовані за рахунок споживача (сторони, відповідальної за збереження ЗВТ).»;

7) у главі 10:

доповнити пункт 4 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі відмови метрологічної служби або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі таких представників.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

у пункті 7:

абзац перший після слова «(тарі)» доповнити словами «або пакувальний пакет з пломбою/ЗВТ не буде доставлений відповідальною стороною на дату засідання комісії»;

абзац другий після слів «споживання природного газу» доповнити словами «незалежно від висновків експертизи ЗВТ (у разі її проведення)»;

абзац третій після слів «пошкодження пломби» доповнити словами «або недоставка на комісію пакувального пакета»;

8) доповнити главу 11 новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі), або пакувальний пакет із ЗВТ не був доставлений відповідальною стороною на повірку протягом трьох робочих днів, а відповідальною стороною за його доставку на повірку було визначено:

Оператора ГРМ, - об'єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для неповної доби за середньогодинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу незалежно від висновків проведеної повірки ЗВТ, якщо вона буде проведена;

споживача (суб'єкта ринку природного газу), - факт пошкодження пломби або недоставка на повірку пакувального пакета мають розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених в протоколі, з відповідними наслідками, передбаченими цим Кодексом.».

8. У розділі ХІ:

1) у пункті 1 глави 1 слова «цієї частини» замінити словами «цього розділу»;

2) у пункті 2 глави 2:

у підпункті 2 слова «а також його монтаж» замінити словами «або його монтажу»;

у підпункті 3 слова «видів споживання газу» замінити словами «збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті побутового споживача»;

доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) відмова в доступі до об’єкта побутового споживача, який розраховується за нормами споживання, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу побутовому споживачу.»;

3) у главі 3:

пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об'єкті споживача, що обліковується за нормами споживання, розрахунок об'єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об'ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за 6 місяців до дня виявлення порушення.

У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об'єкті споживача (за наявності лічильника), внаслідок якого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильника газу), розрахунок об'єму необлікованого природного газу здійснюється за граничними об'ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням строку для його усунення.»;

в абзаці першому пункту 5 слова «а також його монтаж» замінити словами «або його монтажу», слова «а також монтажу» замінити словами «або монтажу»;

після пункту 5 доповнити главу новим пунктом 6 такого змісту:

«6. У разі відмови в доступі до об'єкта споживача, внаслідок чого Оператор ГРМ не здійснив за власний рахунок встановлення лічильника газу споживачу, який не забезпечений лічильником газу (розраховується за нормами споживання), визначення об'єму спожитого природного газу здійснюється за граничними об'ємами споживання природного газу населенням з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, починаючи з дати, наступної після дати недопуску, визначеної в акті про порушення.вгору