Документ z1488-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.01.2018, підстава - z1523-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

08.11.2016  № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2016 р.
за № 1488/29618

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації № 606 від 28.11.2017}

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2015 року № 455

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно, що додаються;

2) Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період з 01 січня 2017 року, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 02 вересня 2015 року № 455 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2014 року № 612», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2015 року за № 1151/27596.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Департаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Д. Олійник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
08.11.2016 № 589


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2016 р.
за № 1488/29618

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги на період до 31 грудня 2016 року включно

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб - підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії-2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою-2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів-2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії-1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)-1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону-1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців-2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х


-1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

В одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

В інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

Таблиця 2

Номер статті

Пози ція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для фізичних осіб - підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

1

2

3

4

5

6

7

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

42-99

38-66

55-97

50-62

55-96

50-62

40-93

39-31

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) -1, 2

х

х

х

х

х

х

20-47

х

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

34-39

30-93

44-77

40-49

44-77

40-49

32-74

31-45

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х

х

х

х

х

х

16-37

х

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2, 3

25-79

х

33-58

х

33-58

х

24-56

х

30

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

27-98

25-31

27-98

25-31

20-47

19-66

31

За телефон односторонньої дії-1, 2

21-50

19-33

27-98

25-31

27-98

25-31

20-47

19-66

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

32

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі) -1, 2

34-80

30-42

48-52

42-48

48-52

42-48

34-74

33-12


33

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

34

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири) -1, 2

х

х

х

х

х

х

17-37

х

35

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

27-84

24-34

38-81

31-63

38-81

31-63

27-79

26-50

36

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини--1, 2

х

х

х

х

х

х

13-90

х

37

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2, 3

20-88

х

29-10

х

29-10

х

20-84

х

38

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

24-25

21-23

24-25

21-23

17-37

16-56

39

За телефон односторонньої дії-1, 2

17-40

15-21

24-25

21-23

24-25

21-23

17-37

16-56


-1 У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється

6

40

Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб

20-55

х

36-02

х

36-02

х

х

х

7

41

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

8

42

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон установлений за межею населеного пункту і підключений до АТС цього населеного пункту, незалежно від способу підключення телефону.

32-30

32-30

32-30

8-38Примітка. Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнення, покілометрова плата не справляєтьсявгору