Документ z1585-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.08.2013  № 601


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2013 р.
за № 1585/24117

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці» та Указу Президента України «Про деякі заходи оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» від 24 грудня 2012 року № 726 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, що додаються.

2. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Заступник
Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

Міністр охорони здоров’я України

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
О.А. МиколайчукВ. Коломієць

Р. БогатирьоваС.М. Кондрюк
В. АкопянС. ДанилюкО. МірошниченкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міненерговугілля України
28.08.2013  № 601


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2013 р.
за № 1585/24117

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

І. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб’єкти господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність, спрямовану на виконання робіт з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (із змінами).

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування бавовняних та змішаних (бавовнянополіефірних, бавовнянокапронових) тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Для працівників, які працюють в умовах впливу азбестового пилу, спецодяг повинен виготовлятися з бавовняної тканини типу молескін з посиленим сатиновим переплетенням.

Під час можливого контакту з вологою азбестоцементною масою шкіру відкритих частин тіла працівників необхідно захищати дерматологічними засобами.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761 (зі змінами).

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (зі змінами).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва матеріалів і виробів на основі хризотилового азбесту

№ з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згідно з ГОСТ 12.4.103-83

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1

8212

Аспіраторник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМиПс

3

Рукавички

МиПс

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

2

8151

Бігунник

Комбінезон

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ВПсСмМи

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

Черговий

Рукавички

МиПсВу

2

Нарукавники

МиПсВу

6

Окуляри захисні закриті


До зносу

Навушники протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

3

8212

Брикетувальник формувальної маси

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

6

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиПс

До зносу

Нарукавники

ВнМиПс

6

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

4

8112

Бункерувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ВПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

ПсМиМп

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМиПс

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

5

7221

Вальцювальник (холодноштампувальні роботи)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

0,5

Окуляри захисні закриті


До зносу

Навушники протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

6

9333
9322

Вантажник
Укладальник-пакувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавиці

ПсМиМп

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

24

7

8231

Вирубник заготовок та виробів

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Фартух з нагрудником

ЗВуМиМп

6

Рукавички

МиПсМп

0,5

Окуляри захисні закриті


До зносу

Навушники протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

8

8334

Водій навантажувача

Костюм

ЗМиПс

12

Напівчоботи

ВЗМиПсСм

12

Рукавички

МиМп

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

24

9

8231

Вулканізаторник

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТиСмМун25

12

Рукавиці

МиМпТиТп100

0,5

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор газопилозахисний


До зносу

10

8212

Гідротерміст

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

6

Чоботи

ВМиЗСм

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ВуМиМп

1

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ВнМи

До зносу

Нарукавники

ВнМи

Чергові

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

11

8212

Голендорник

Костюм

ЗМиПсВу

12

Берет

З

12

Напівчоботи

ЗВМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавиці

МиМпВу

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

12

8212

Ґрунтувальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ОнНмЗМи

6

Напівчоботи

ОаНмЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

ОаНмМи

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

13

8151

Дозувальник азбесту

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ПсМи

6

Напівчоботи

ПсМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

ПсМи

1

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

14

8112

Дробильник (виробництво цементу)

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

ЗПм

12

Напівчоботи

ЗМиПн

12

Рукавички

МиПм

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

15

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс запобіжний

Черговий

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та
на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

16

1226.2
9411

Завідувач складу
Комірник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмПс

24

Рукавиці

МиПс

1

Респіратор протипиловий


До зносу

На роботах в неопалюваних приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

17

8151

Заготівник азбестової суміші

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Фартух з нагрудником

ЗПсМи

Черговий

Напівчоботи

ЗВМиПсСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

ВуМи

1

Нарукавники

ВуМи

6

Респіратор протипиловий

До зносу

18

8212

Знімач-укладальник азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

24

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

19

8232

Комплектувальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПсСм

12

Фартух з нагрудником

ЗВуМиМпПс

6

Рукавиці

МиМпПс

0,5

Нарукавники

МиМпПс

6

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

20

8212


8152

Контролер
азбестоцементних
виробів
Контролер-приймальник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПсСм

12

Рукавиці

МиМпПс

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

21

8112

Лаборант азбоцементного виробництва

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Напівчеревики

ЗМиВСм

18

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Рукавиці

ПсМиМп

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМи

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

22

7241

Лаборант з фізико-механічних випробувань

Халат

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПс

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиПс

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

23

8231

Машиніст гумозмішувача

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗВМиПсСм

12

Рукавиці

МиПс

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

24

8151

Машиніст друкарської машини (виробництво азбестоцементних та азбестосилітових виробів)

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗОСмМун25

12

Фартух з нагрудником

ВнОМиМп

Черговий

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнОаМиМп

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

25

8212

Машиніст екструзійного преса

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМпВу

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

26

8333

Машиніст крана (кранівник)

Комбінезон

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

27

8212

Машиніст лаконаносної машини

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ОМиВн

6

Черевики

ОаМиВЗСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ОаВнМи

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

28

8212


8212

Машиніст
листоформувальної
машини
Машиніст трубної машини

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Чоботи

ВМиСмНм

12

Рукавиці

МиМп

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиМпНм

До зносу

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

36

Калоші діелектричні

Эн

36

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

29

8151

Машиніст млинів (хімічне виробництво)

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВуМиПс

6

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМи

До зносу

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

30

8212

Машиніст пневматичних насосів

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиПмСм

12

Рукавиці

МиНм

2

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

31

8212

Машиніст прикочувальної машини

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавички

МиМп

2

Рукавички

ВнОаМи

До зносу

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Навушники протишумові

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

32

8212

Моторист змішувача та мішалки

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

Черговий

Рукавиці

МиМп

2

Рукавиці

ВнМиНм

2

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

33

8151

Наважувач-готувач азбестових сумішей

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМпСм

12

Фартух з нагрудником

ВнПсМи

Черговий

Рукавиці

МиМп

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

34

7223


7223

Налагоджувальник
азбестоцементного
устаткування
Налагоджувальник устаткування у виробництві азбестових технічних виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМпВу

2

Рукавички

Ми

2

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Навушники протишумові

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

35

8154

Налагоджувальник устаткування лакофарбових покриттів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиОа

До зносу

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

36

8212

Обкатник труб

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВСм

12

Рукавиці

МиМп

0,5

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

37

8212

Обшивальник циліндрів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Фартух з нагрудником

ЗМиМпК20

Черговий

Рукавички

МиМп

1

Рукавички

МиМпТрК20

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

38

8212

Оператор гофрувально-стосувального агрегата

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Рукавички

ВуМиНм

До зносу

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Навушники протишумові


До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

39

8163

Оператор з обслуговування установок для пилогазоуловлювання

Костюм

ЗМиПсПм

12

Берет

ЗПсПм

12

Чоботи

ВЗМиПсСм

12

Рукавиці

МиВу

1

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20ВМиСм

48

40

8212

Оператор заготівельного відділення

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Фартух з нагрудником

ВнМиПс

Черговий

Чоботи

ВМиПсСм

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ПсМиМпЩ20

1

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

41

8212

Оператор конвеєра твердіння азбестоцементних труб

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВ

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

42

8212

Оператор перебирача-зволожувача азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавички

МиМп

1

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

43

8231

Оператор подавання наповнювачів

Костюм

ЗМи

12

Чоботи

ВЗМиСмПн

12

Рукавиці

МиПн

1

Респіратор протипиловий


До зносу

44

8212

Оператор прискорювальної установки

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

МиМп

2

Рукавички

ВнМнНм

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

45

8212

Оператор укладальника-розбирача азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиВСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ВнМиНм

6

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Рукавички

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

46

8223

Оператор фарбувально-сушильної лінії та агрегата

Костюм

ЗМиПм

12

Берет

ЗПм

12

Черевики

ЗМиОаСм

12

Фартух з нагрудником

ВнОМи

6

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнОаМи

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

47

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

МиМпПс

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Вкладки протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

48

8229

Пресувальник (хімічне виробництво)

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Фартух з нагрудником

ЗМиПсПн

6

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнПсМиНм

До зносу

Нарукавники

МиМпПс

6

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Вкладки протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

49

8212

Пресувальник азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗВМиСмМун50

12

Фартух з нагрудником

ВнНмМи

6

Нарукавники

ВнНмМи

6

Рукавички

МиМп

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Рукавички

Ми

3

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Вкладки протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

50

8212

Пресувальник гарячого формування

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТн

12

Черевики

ЗМиТп

12

Фартух з нагрудником

Тп100Мн

6

Рукавиці

Тп100МиМп

3

Рукавички

Ми

3

Нарукавники

Тп100Ми

6

Респіратор протипиловий


До зносу

51

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм

ЗМиПнПс

12

Берет

ЗПнПс

12

Напівчоботи

ЗВМиСмПс

12

Рукавиці

МиМпВу

1

Рукавички

Ми

0,5

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

52

8229

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

Костюм

ЗМиПнПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗМиПнПс

12

Рукавиці

МиПсПн

2

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

53

8212

Пропарювач азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

12

Фартух з нагрудником

Тп100Ми

Черговий

Напівчоботи

ВТпМи

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавички

Ми

3

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Рукавиці

ТнТп100Ми

2

Окуляри захисні відкриті


До зносу

Вкладки протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

54

8212

Рекуператорник

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

ВуЗ

12

Фартух з нагрудником

ВнМиТп100

Черговий

Напівчоботи

ВМиЗСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

3

Рукавиці

ВнК20Щ20Ми

До зносу

Рукавиці

ТиТп100Ми

2

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

55

8212

Різальник азбестоцементних та азбестосилітових виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ПсМиСмМун25

12

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Під час різання сухих виробів додатково:

Фартух з нагрудником

ПсМиЗ

6

Рукавички

ПсМиМп

1

Респіратор протипиловий

До зносу

Під час виконання робіт з охолодженням водою різальних дисків (фрез) та різання вологих виробів додатково:

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

6

Напівчоботи

ВМиСмЗ

24

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Нарукавники

ВнМи

6

Рукавички

Ми

1

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

56

8212

Розбирач азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

ЗПн

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Рукавиці

МиМп

0,5

Нарукавники

МиМп

6

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

57

8211

Свердлувальник

Напівкомбінезон

ЗМиПнПс

12

Берет

ЗПнПс

12

Сорочка

ЗМи

12

Черевики

ЗМиПнПсСм

12

Рукавиці

МиМпПн

0,5

Окуляри захисні закриті

До зносу

Навушники протишумові

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

58

9321

Складальник азбестоцементних плит

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Рукавиці

МиМп

2

Під час виконання робіт з приготування мастики та обмазування плит додатково:

Фартух з нагрудником

НжМиВн

Черговий

Нарукавники

НжМиВн

Чергові

Рукавички

Ми

1

Рукавички

НжМиВн

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

59

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс запобіжний

Черговий

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

60

7241

Слюсар-електрик з з обслуговування та ремонту електроустаткування

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

61

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Рукавиці

МиМп

1

Рукавиці

ВуМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Пояс запобіжний

Черговий

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

62

7215

Стропальник

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиМун200

12

Рукавички

МиМп

0,5

Рукавиці

ВуМиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Жилет сигнальний

Со

6

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

63

8212

Сушильник азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Напівчеревики

ЗМи

12

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

ТиМиТп100

1

Окуляри захисні закриті


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

64

8212

Токар з оброблення азбестоцементних труб та муфт

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Черевики

ЗПсСмМун50

12

Рукавички

МиМп

1

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

65

8212

Формувальник азбестоцементних виробів

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ПсМи

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

66

8212

Фрезерувальник азбестоцементних плит

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Фартух з нагрудником

ПсМиНм

Черговий

Напівчеревики

ЗМиПсСм

12

Рукавички

МиМп

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

67

8162

Чистильник

Комбінезон

ЗПсМиВу

12

Шолом з наплічником

ЗПс

6

Чоботи

ВМнПсСм

12

Онучі

ЗМи

6

Рукавиці

ПсМиМп

2

Рукавички

Ми

2

Рукавички

ВнМнНм

До зносу

Нарукавники

ВнМиМп

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

68

8212

Шліфувальник азбестоцементних та азбестосилітових плит

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

ЗПс

12

Фартух з нагрудником

ПсМиНм

Черговий

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Рукавички

МиМпНм

1

Окуляри захисні закриті


До зносу

Навушники протишумові


До зносу

Респіратор протипиловий


До зносу

Керівники, професіонали, фахівці

69

3113

Енергетик

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

6

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

70

2149.2
2149.2
3119

Інженер з охорони праці
Інженер-технолог
Технолог

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Респіратор протипиловий

До зносу

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:


Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

71

1222.2
1222.2

Майстер
Майстер зміни

Костюм

ЗМиПс

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмПс

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиНм

До зносу

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Навушники протишумові

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

72

1222.2
3115

Майстер з ремонту
Механік

Костюм

ЗМиПн

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиСмВ

12

Рукавички

Ми

1

Рукавиці

МиМпНмВу

3

Каска захисна

До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

Окуляри захисні закриті

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

73

1222.2
1222.2

Начальник дільниці
Начальник цеху

Костюм

ЗМиПн

18

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСмВу

18

Рукавички

Ми

6

Каска захисна


До зносу

Підшоломник

ЗМи

24

На зовнішніх роботах та на роботах в неопалюваних виробничих приміщеннях узимку додатково:Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Напівчоботи утеплені

Тн20МиСм

48

Директор Департаменту
промислової безпеки,
охорони праці, цивільного
та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О.М. Онищенковгору