Документ z1710-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.01.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства охорони
здоров’я України
29.08.2016 № 1027/900


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2016 р.
за № 1710/29840

ПОРЯДОК
видачі та обліку форми первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»

1. Цей Порядок визначає механізм видачі закладами охорони здоров’я особам з особливими освітніми потребами, які бажають взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні (далі - особа з особливими потребами), форми первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання» (далі - форма № 086-3/о), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900.

2. Форма № 086-3/о надається лікарсько-консультативними комісіями закладів охорони здоров'я (далі - ЛКК) за місцем спостереження особи з особливими освітніми потребами, яка бажає взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Видачу форми № 086-3/о також здійснюють медичні комісії з питань створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання лікувально-профілактичних закладів (далі - медична комісія). Персональний склад медичної комісії затверджується наказом керівника лікувально-профілактичного закладу.

3. Форма № 086-3/о надається за зверненням:

1) особи з особливими потребами;

2) одного з батьків або законних представників неповнолітньої особи з особливими потребами.

4. Рекомендація щодо необхідності створення особливих (спеціальних) умов для особи з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням особливостей стану здоров’я особи надається лікарем-спеціалістом відповідно до профілю захворювання (патологічного стану) та фіксується у формі № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - форма № 025/о).

5. ЛКК або медична комісія згідно з відповідними рекомендаціями лікаря-спеціаліста встановлює категорію особи з особливими потребами та особливі (спеціальні) умови, які необхідно для неї створити в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, відповідно до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (далі - Перелік) (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення яких хворий потребує для проходження зовнішнього незалежного оцінювання), та приймає рішення про видачу форми № 086-3/о.

6. Інформація щодо обґрунтування надання форми № 086-3/о зазначається у формі № 025/о.

7. Форма № 086-3/о надається особі з особливими потребами протягом семи днів з дня її звернення, але не пізніше завершення строку реєстрації осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, встановленого Міністерством освіти і науки України у відповідному році.

8. Дані про оформлення та видачу форми № 086-3/о заносяться особою, уповноваженою ЛКК або медичною комісією, до форми первинної облікової документації № 035/о «Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

9. Облік медичних висновків здійснюється на основі контрольних талонів до медичних висновків.

Директор департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки УкраїниО.І. Шаров

В.о. директора Медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров’я УкраїниА.О. Гаврилюквгору