Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 25.09.2012578
Документ z1713-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - z1295-17

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.09.2012  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2012 р.
за № 1713/22025

Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр тварин

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 534 від 03.10.2017}

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин», підпункту 7.125 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр тварин, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Абзац четвертий пункту 2 наказу Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року № 342 «Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за № 909/8230 (із змінами), виключити.

4. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Реєстр тварин, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року № 342, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за № 912/8233 (із змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.В. БашинськийМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.09.2012  № 578


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2012 р.
за № 1713/22025

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр тварин

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин (далі - Реєстр тварин) та користування його даними.

{Абзац другий пункту 1.1 розділу І виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

адміністратор Реєстру тварин - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі ідентифікації та реєстрації тварин, організовує проведення в установленому порядку ідентифікації та реєстрації тварин, здійснює оформлення та видачу ідентифікаційних документів, виконує інші функції, передбачені законодавством;

власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користується і розпоряджається тваринами, займається розведенням та утриманням тварин, проводить їх продаж, забій, утилізацію, надає послуги зі штучного осіменіння та організовує виставки тварин;

держатель Реєстру тварин - Міністерство аграрної політики та продовольства України;

реєстраційні документи - документи встановленої форми, в яких містяться дані про ідентифікованих тварин, їх власників, господарство, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тощо (реєстраційна картка господарства, реєстраційна картка великої рогатої худоби, реєстраційна картка коня, реєстраційна картка віслюка/мула/лошака, реєстраційна картка вівці/кози, реєстраційна відомість свиней, реєстраційна відомість овець/кіз, відомість переміщення тварин, формуляр про електронне маркування (за наявності)), заповнюються в паперовому або в електронному вигляді (за наявності доступу до Реєстру тварин).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин".

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

1.3. Реєстр тварин створюється з метою:

забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного обліку та реєстрації;

сприяння охороні території України від занесення та розповсюдження збудників хвороб та оптимізації планування ветеринарно-санітарних заходів;

забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією щодо походження продукції тваринництва, її якості та безпеки;

забезпечення державних органів, фізичних та юридичних осіб інформацією про тварин;

забезпечення відстеження продукції тваринництва відповідно до міжнародних зобов’язань України.

1.4. Реєстр тварин містить таку інформацію:

про ідентифікованих тварин:

дані про власника або утримувача тварини;

дані про господарство, в якому тварину було ідентифіковано;

ідентифікаційний номер тварини;

кличка (за наявності);

породна належність, племінні і продуктивні якості тварин (за наявності);

{Абзац сьомий пункту 1.4 розділу I в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

стать;

дата народження тварини;

походження тварини;

стан здоров’я тварини та епізоотичний стан господарства, в якому утримується тварина;

дані ідентифікаційних документів на тварину: серія, номер, дата оформлення;

дата заповнення реєстраційного документа на ідентифіковану тварину;

дані про загибель, падіж, забій, утилізацію: дата, причина, реєстраційний номер, найменування та адреса місця розташування господарства, де тварина загинула, пала, була забита чи утилізована тощо;

про переміщення тварин:

ідентифікаційний номер тварини;

дані про господарство, з якого тварина вибуває, та  господарство, в яке тварина прибуває (реєстраційний номер господарства, адреса місця розташування господарства);

дані про власника тварини, з господарства якого тварина вибуває, та  господарство, в  яке тварина прибуває (про суб'єкта господарювання - юридичну особу - найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України) (далі - код за ЄДРПОУ);

дані про перевізника (найменування);

дата та причина вибуття/прибуття тварини з/в господарства(о);

дата заповнення відомості переміщення;

код та назва країни, до якої експортується тварина (у разі експорту);

код та назва країни, з якої імпортовано тварину (у разі імпорту).

Додатково вноситься така інформація про коней:

номер за державною книгою племінних коней (у разі наявності);

масть;

дані про місце народження тварини;

дані про зміну ідентифікаційних ознак;

дані графічного та письмового опису відмітин та прикмет тварини;

дані щодо вакцинацій, лабораторних досліджень, застосування ветеринарних лікарських препаратів.

1.5. Форми реєстраційних документів, відомостей переміщення, реєстраційної картки господарства та вимоги щодо проведення ідентифікації і реєстрації тварин встановлені наказами Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року № 342 «Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за № 909/8230, із змінами, від 31 грудня 2004 року № 496 «Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2005 року за № 362/10642, із змінами, від 31 грудня 2004 року № 497 «Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 103/10383, із змінами, від 31 грудня 2004 року № 498 «Про запровадження ідентифікації та реєстрації овець і кіз», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2005 року за № 102/10382.

ІІ. Збір, накопичення та обробка даних про власників тварин та їх господарства

2.1. Збір, накопичення та обробка даних про власників тварин здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.2. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов’язані подавати адміністратору Реєстру тварин для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин.

2.3. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов’язані подавати адміністратору Реєстру тварин для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію.

2.4. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов’язані подавати адміністратору Реєстру тварин для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин.

2.5. Для реєстрації даних про ідентифіковану тварину та господарство її розведення та утримання в Реєстрі тварин суб’єкти господарювання подають адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку тварини (залежно від виду та господарського призначення тварини - реєстраційна картка великої рогатої худоби, реєстраційна картка коня, реєстраційна картка віслюка/мула/лошака, реєстраційна картка свині, реєстраційна картка вівці/кози, реєстраційна відомість свиней, реєстраційна відомість овець/кіз) (далі - реєстраційна картка тварини) разом із реєстраційною карткою господарства.

2.6. Реєстрація даних про господарство фізичної особи в Реєстрі тварин здійснюється на підставі даних реєстраційної картки тварини.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

2.7. У разі якщо суб’єкт господарювання є власником кількох господарств, реєстраційна картка господарства подається окремо щодо кожного господарства, які реєструються в Реєстрі тварин окремо.

2.8. Дані реєстраційної картки господарства вносяться до Реєстру тварин з присвоєнням господарству реєстраційного номера. Суб'єкт господарювання отримує довідку, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин.

2.9. У разі зміни власника господарства, даних про власника, інформації про господарство, припинення діяльності суб’єкт господарювання повинен у триденний строк подати адміністратору Реєстру тварин заяву про внесення відповідних змін до Реєстру тварин.

2.10. До Реєстру тварин адміністратором Реєстру тварин вносяться такі дані про власника та утримувача тварини:

2.10.1. Про юридичну особу:

повне найменування;

місцезнаходження;

адреса місця розташування господарства;

види діяльності;

код згідно з ЄДРПОУ;

код організаційно-правової форми господарювання;

телефон/факс, адреса електронної пошти (за наявності).

2.10.2. Про фізичну особу - підприємця:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання;

адреса місця розташування господарства;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

телефон/факс, адреса електронної пошти (за наявності).

2.11. У Реєстрі тварин містяться такі дані про господарство:

реєстраційний номер господарства та дата реєстрації господарства в Реєстрі тварин;

найменування господарства (для фізичних осіб - підприємців -  прізвище, ім'я, по батькові);

вид тварин;

вид діяльності господарства;

дані про ветеринарно-санітарний стан господарства;

адреса місця розташування господарства, телефон/факс (за наявності), прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи господарства, на яку керівником покладено обов’язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації і обліку тварин у господарстві.

2.12. Інформація про ідентифіковану тварину та її переміщення зберігається у Реєстрі тварин протягом трьох наступних років після того, як тварину забито або утилізовано.

ІІІ. Реєстрація ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин

3.1. Для реєстрації ідентифікованої тварини у Реєстрі тварин власник або утримувач подає адміністратору Реєстру тварин заповнені реєстраційні документи на тварину залежно від виду тварини згідно з пунктом 2.5 розділу ІІ цього Положення.

3.2. Для реєстрації в Реєстрі тварин даних про переміщення тварини власник або утримувач подають адміністратору Реєстру тварин заповнену відомість переміщення тварини залежно від виду тварини.

3.3. Для реєстрації в Реєстрі тварин даних про забій, загибель, падіж, утилізацію тварини власник або утримувач подає адміністратору Реєстру тварин заповнену відомість переміщення тварин, у якій містяться дані про забій, загибель, падіж, утилізацію тварини, залежно від виду тварини.

3.4. Адміністратор Реєстру тварин вносить до Реєстру тварин дані про ідентифіковану тварину, господарство розведення та утримання, її переміщення, забій, загибель, падіж, утилізацію протягом 10 робочих днів, а щодо коней - протягом 25 робочих днів після отримання від власника або утримувача тварини відповідних реєстраційних документів.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

3.5. Датою реєстрації у Реєстрі тварин даних про ідентифіковану тварину, господарство розведення та утримання, її переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж вважається дата внесення відповідних даних до Реєстру тварин.

3.6. У разі виявлення розбіжностей між даними реєстраційних документів на тварину, поданих власником або утримувачем тварини, та даними ідентифікаційних документів на тварину власник або утримувач повинен протягом десяти робочих днів з дня отримання ідентифікаційних документів звернутися до адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин та видачу нових ідентифікаційних документів на тварину. До заяви додаються наявні ідентифікаційні документи на тварину.

3.7. Внесення змін до Реєстру тварин шляхом внесення нових записів про ідентифіковану тварину здійснюється у разі виявлення помилок у реєстраційних або ідентифікаційних документах, а також у разі видачі дублікатів ідентифікаційних документів і засобів ідентифікації, що були втрачені чи пошкоджені.

3.8. У разі переміщення тварини власник або утримувач зобов'язаний:

у разі прибуття ідентифікованої тварини в господарство, дані про яке не зареєстровано в Реєстрі тварин, здійснити дії з реєстрації даних про господарство в установленому цим Положенням порядку;

у встановлені цим розділом строки після прибуття/вибуття тварини в/з господарство(а) надіслати реєстраційний документ, у якому міститься інформація про переміщення тварини.

3.9. Реєстраційні документи, які містять інформацію про переміщення тварини, надсилаються адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів після прибуття/вибуття тварини в/з господарство(а).

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

3.10. У разі забою, загибелі, падежу чи утилізації ідентифікованої тварини власник або утримувач тварини протягом п’яти робочих днів надсилає адміністратору Реєстру тварин відомість переміщення та ідентифікаційний документ на тварину (за наявності), у яких міститься інформація про забій, загибель, падіж чи утилізацію тварини.

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 534 від 03.10.2017}

3.11. У разі виявлення розбіжностей між даними реєстраційних або ідентифікаційних документів, які містять дані про переміщення тварини, її забій, загибель, падіж, утилізацію, та відповідними даними в Реєстрі тварин власник або утримувач повинен звернутися із заявою до адміністратора Реєстру тварин про внесення змін до Реєстру тварин.

3.12. Реєстраційні документи подаються у паперовому або електронному вигляді.

Реєстраційні документи у паперовому вигляді підписуються особою, що їх заповнює, та засвідчуються печаткою, якщо така особа є юридичною особою.

3.13. Достовірність даних у реєстраційних документах забезпечує власник або утримувач тварини.

ІV. Надання інформації з Реєстру тварин

4.1. Інформація з Реєстру тварин є відкритою, за винятком інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.

4.2. Інформація з Реєстру тварин надається у вигляді витягу з Реєстру тварин (додатки 1-10) на безоплатній основі за письмовим зверненням власника тварини або уповноважених органів державної влади (посадових осіб) на офіційному бланку із зазначенням законних підстав для отримання такого запиту.

4.3. Для отримання витягу з Реєстру тварин юридичними та/або фізичними особами подається заява до адміністратора Реєстру тварин.

4.4. Протягом п’яти календарних днів з дня реєстрації заяви юридичної та/або фізичної особи видається витяг з Реєстру тварин або приймається рішення про відмову в наданні витягу.

4.5. Витяг підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою адміністратора Реєстру тварин.

4.6. Юридичні та фізичні особи можуть користуватися Реєстром тварин шляхом підключення до нього через комп’ютерну мережу з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 4.1 цього розділу.

4.7. Адміністратор Реєстру тварин відмовляє у видачі витягу з Реєстру тварин, коли запит чи заяву оформлено неналежним чином або у запиті чи заяві відсутні чи наведені не повністю або з виправленням відповідні відомості.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
Додаток 1
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин №______ /В 1 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Додаток 2
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 2 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Додаток 3
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № _____ /В 3 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Додаток 4
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ____ /В 4 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Додаток 5
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ____ /В 5 про ідентифікацію і реєстрацію вівцематок і ярок


Додаток 6
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 6 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби


Додаток 7
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 7 про ідентифікацію і реєстрацію овець


Додаток 8
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 7 про ідентифікацію і реєстрацію кіз


Додаток 9
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 7 про ідентифікацію і реєстрацію свиней


Додаток 10
до Положення про Єдиний
державний реєстр тварин

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру тварин № ___ /В 8 про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худобивгору