Документ z1729-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.11.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.09.2012 № 1058


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2012 р.
за № 1729/22041

Про затвердження Типової структури та Типових штатних нормативів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Відповідно до частини шостої статті 30 Закону України «Про вищу освіту» та частини першої статті 12 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та з метою упорядкування штатів бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типову структуру бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що додається.

2. Затвердити Типові штатні нормативи бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що додаються.

3. Керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, в складі яких є бібліотеки, привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року № 943 «Про економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів» не допускати збільшення чисельності працівників, що склалася на 1 вересня 2012 року.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду навчальними закладами можуть бути введені додаткові посади.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Кулікова П.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Центрального комітету
профспілки працівників освіти і науки України

Заступник Міністра культури України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
В.І. Надрага

С.О. Рибак


Г.Ф. Труханов

Т.Г. КоханО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки,
молоді та спорту України
27.09.2012  № 1058


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 жовтня 2012 р.
за № 1729/22041

ТИПОВА СТРУКТУРА
бібліотек вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

І група за оплатою праці
(середньорічна кількість користувачів понад 40 тис.,
середньорічна кількість книговидач понад 1 млн.)

1. Відділ комплектування документів з секторами:

комплектування документів;

обліку документів;

списання документів;

книгообміну та обмінних фондів.

2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами:

каталогізування;

періодичних видань;

консультації користувачів.

3. Відділ зберігання фондів з секторами:

гігієни та реставрації;

палітурних, художніх та інших робіт.

4. Відділ рідкісних книг та рукописів (створюється при наявності виділеного фонду не менше 5 тис. примірників).

5. Відділ обслуговування науковою літературою з секторами:

абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

міжбібліотечного абонементу.

6. Відділ обслуговування навчальною літературою з секторами:

абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури).

7. Відділ культурно-просвітницької роботи.

8. Галузеві відділи.

9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

інформаційно-бібліографічного обслуговування;

наукової бібліографії;

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів.

10. Науково-методичний відділ з секторами:

методичної роботи;

науково-дослідної роботи.

11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами:

підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення;

комп’ютерного забезпечення.

12. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-множильних робіт.

ІІ група за оплатою праці
(середньорічна кількість користувачів від 10 до 40 тис.,
середньорічна кількість книговидач від 600 тис. до 1 млн.)

1. Відділ комплектування документів з секторами:

комплектування документів;

обліку документів;

списання документів;

книгообміну та обмінних фондів.

2. Відділ наукової обробки документів і організації каталогів з секторами:

каталогізування;

періодичних видань;

консультації користувачів.

3. Відділ зберігання фондів з секторами:

гігієни та реставрації;

палітурних, художніх та інших робіт.

4. Відділ рідкісних книг та рукописів (створюється при наявності виділеного фонду не менше 5 тис. примірників).

5. Відділ обслуговування науковою літературою з секторами:

абонементів (за категорією користувачів, галузями знань та видами літератури);

читальних залів (за категорією користувачів, галузями знань та видами літератури);

міжбібліотечного абонементу.

6. Відділ обслуговування навчальної літератури з секторами:

абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури).

7. Відділ культурно-просвітницької роботи.

8. Галузеві відділи.

9. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

інформаційно-бібліографічного обслуговування;

наукової бібліографії;

інформаційного та бібліотечно-бібліографічного навчання користувачів.

10. Науково-методичний відділ.

11. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами:

підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення;

комп’ютерного забезпечення.

12. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-множильних робіт.

ІІІ група за оплатою праці
(середньорічна кількість користувачів від 5 до 10 тис.,
середньорічна кількість книговидач від 300 тис. до 600 тис.)

1. Відділ комплектування та наукової обробки документів з секторами:

комплектування та обліку документів;

каталогізування.

2. Відділ зберігання фондів з сектором:

палітурних, художніх та інших робіт.

3. Відділ обслуговування з секторами:

абонементів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

читальних залів (за категоріями користувачів, галузями знань та видами літератури);

культурно-просвітницької роботи.

4. Інформаційно-бібліографічний відділ з секторами:

інформаційного обслуговування;

довідково-бібліографічного обслуговування.

5. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами:

підтримки автоматизованої бібліотечної системи та програмного забезпечення;

комп’ютерного забезпечення.

6. Галузеві відділи.

7. Служби допоміжних та господарських робіт з сектором копіювально-множильних робіт.

IV група за оплатою праці
(середньорічна кількість користувачів від 3 до 5 тис.,
середньорічна кількість книговидач від 180 до 300 тис.)

1. Відділ комплектування та наукової обробки документів з секторами:

комплектування та обліку документів;

каталогізування.

2. Відділ обслуговування і зберігання фондів з секторами:

абонементів;

читальних залів;

культурно-просвітницької роботи.

3. Інформаційно-бібліографічний відділ.

4. Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення з секторами:

підтримки автоматизованої бібліотечної системи

та програмного забезпечення;

комп’ютерного забезпечення.

Кількість відділів та секторів в бібліотеках не повинна перевищувати визначену цією Типовою структурою норму.

Галузеві відділи виділяються при умові територіальної роз’єднаності підрозділів вищого навчального закладу. До галузевих відділів відносяться також: відділ спеціальних видів технічної документації, відділ періодики та інші.

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору