Документ z1963-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.01.2018, підстава - z1525-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2012  № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1963/22275

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя”

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 617 від 23.11.2017}

Відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя”.

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя”, що додається.

3. Директору Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України спільно з директором Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України забезпечити придбання, отримання, облік, зберігання, підготовку до видачі відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя” та футлярів до них.

5. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити фінансування закупівлі відомчих заохочувальних відзнак Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя” та футлярів до них за замовленням Центру забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Наказ розіслати  згідно з розрахунком розсилки.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

Д.А. Саламатін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
23.10.2012 № 693


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1963/22275

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя”

І. Загальні положення

1. 1. Цим Положенням визначається порядок нагородження відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України “Вогнепальна зброя” і “Холодна зброя” (далі - відзнака).

1.2. Відзнакою “Вогнепальна зброя” є пістолет, револьвер та мисливська вогнепальна зброя, а відзнакою “Холодна зброя” - шабля, палаш та кортик.

1.3. Нагородження відзнаками здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

1.4. Нагородження відзнаками здійснюється наказом Міністра оборони України (по особовому складу). Підготовка та подання на підпис проектів наказів, видання (реєстрація, розсилка) підписаних наказів щодо нагородження відзнаками та підготовка нагородних відомостей покладаються на Департамент кадрової політики Міністерства оборони України.

1.5. Реєстрація, зберігання, носіння, використання і застосування зброї здійснюються відповідно до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077 (із змінами) (далі - Інструкція).

1.6. Передача відзнаки іншим особам або її відчуження забороняється.

1.7. Відзнаками нагороджуються військовослужбовці, на яких поширюється дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відзнаками можуть нагороджуватися громадяни, які звільнені з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу.

Особи, нагороджені відзнакою, повинні неухильно дотримуватися вимог законодавства в частині зберігання, носіння, використання і застосування зброї.

{Пункт 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 617 від 23.11.2017}

1.8. Зброя, що є відзнакою, реєструється відповідно до Інструкції  в органах внутрішніх справ за місцем проживання нагородженого.

1.9. Особа може бути нагороджена відзнаками "Вогнепальна зброя" і "Холодна зброя" лише один раз.

{Розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства оборони № 617 від 23.11.2017}

ІІ. Порядок представлення до нагородження відзнаками

2.1. Клопотання про нагородження відзнаками порушується перед Міністром оборони України першим заступником Міністра оборони України, начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, заступником Міністра оборони України, заступником Міністра оборони України - керівником апарату, керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, які безпосередньо йому підпорядковані, за погодженням з Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України.

2.2. У клопотанні про нагородження зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання.

2.3. Рішення про нагородження відзнаками приймається Міністром оборони України.

ІІІ. Порядок вручення та вилучення відзнак

3.1. Вручення відзнаки проводиться в урочистій обстановці Міністром оборони України або за його дорученням - посадовою особою, яка порушувала клопотання щодо нагородження.

3.2. Разом з відзнакою нагородженому вручається завірена копія наказу. Перед врученням оголошується наказ Міністра оборони України.

3.3. При врученні відзнаки складається нагородна відомість на вручення відзнаки Міністерства оборони України, яка підписується особою, яка її вручила.

3.4. В облікових документах нагородженого (особовій справі, трудовій книжці тощо) робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу Міністра оборони України про нагородження відзнакою.

3.5. Втрачені відзнаки повторно не видаються.

3.6. За рішенням Міністра оборони України нагородженого може бути позбавлено відзнаки у зв’язку із засудженням за вчинення злочину за вироком суду, який набрав законної сили. У таких випадках відзнака підлягає передачі до органів внутрішніх справ у встановленому законодавством порядку.

3.7. Після смерті нагородженого відзнака здається до органів внутрішніх справ відповідно до чинного законодавства.

Заступник
Міністра оборони України


Д.Л. Пляцуквгору