Документ z1968-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.11.2012  № 1308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1968/22280

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних спілок від 12 лютого 1981 року № 47/П-2.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Виконуючий обов'язки Міністра генерал-лейтенант
служби цивільного захистуВ. Бут

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної інспекції
техногенної безпеки України

В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Керівник Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

М.Ю. Бродський

О. Толстанов


В. Надрага


О.А. Миколайчук


Е.М. Улинець
С. НестеровО. Мірошниченко


Ю.М. Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій України
06.11.2012  № 1308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2012 р.
за № 1968/22280

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці".

1.2. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з виконання робіт у виробництві ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

1.4. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи з виробництва ртутних термометрів, авторучок, целулоїду та виробів з нього, музичних інструментів, протезів, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.7. Працівники, зайняті на роботах з ртуттю, забезпечуються спеціальним одягом із компактної бавовняної тканини світлого кольору глухого крою без кишень, спеціальним взуттям з гладким верхом та рушником.

1.8. Спеціальний одяг, забруднений ртуттю, підлягає демеркуризації та пранню в спеціалізованих пральнях відповідно до "Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным наполнением", затверджених Головним державним санітарним лікарем СРСР 04 квітня 1988 року № 4607-88.

1.9. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.10. Працівники окремих виробництв, які виконують роботи, не зазначені у розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами чинного законодавства.

1.11. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв


з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Виробництво ртутних термометрів

1

8340

Вакуумник

Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиСм
ВнМи
Ми

12
24
До зносу
2
До зносу

2

7311

Відмітчик термометрів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМиЯа
З
ЗМиЯж
МиЯж
Ми

12
24
24
6
3
До зносу
До зносу

3

7322

Видувальник скловиробів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиТи
З
ЗМи
МпТр
МиТоТи

12
24
24
Черговий
3
До зносу

4

8284

Виробник шкал та сіток фотоспособом

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
ЗМиК20
К50Щ20
Ми
МиК50Щ20

12
24
Черговий
1
3
До зносу
До зносу

5

8153
9322

Дистиляторник ртуті
Дозувальник ртуті

Комбінезон
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Білизна натільна
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМиЯт
З
ЗМиЯт
ЗМиЯт
ЗМи
Ми
МиЯт

12
12
12
Черговий
6
1
3
До зносу
До зносу

6

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
Эн
Эн

12
24
24
1
Чергові
Чергові
До зносу
До зносу

7

9322

Запаювальник колб та посудин

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМи
З
ЗМи
ТиТо
ТиТо

12
12
24
Черговий
2
До зносу
До зносу

8

9311

Калібрувальник скловиробів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМи
МиМп

12
24
24
2
До зносу

9

7322

Контролер скляного виробництва

Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиСм
МиМп
ВнМи

12
24
3
До зносу
До зносу

10

1222.2
1222.2
1222.2

Майстер виробництва
Майстер зміни
Майстер з ремонту приладів та апаратури

Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМиЯт
Ми

24
24
6
До зносу
До зносу

11

8290

Маркувальник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМи
З
ЗМи
Ми
МиОаК50

12
24
24
2
2
До зносу
До зносу

12

7223

Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМи
Ми

12
24
24
1
До зносу

13

1222.2

Начальник виробництва

Халат
Напівчеревики

ЗМи
ЗМи

24
24

14

8131

Оператор видувного напівавтомата

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
МиТи

12
24
24
1
До зносу

15

7311

Оператор установки вимірювання об'єму

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
Ми

12
24
24
1

16

9322

Підсобний робітник

Костюм
Черевики
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Шапка
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМиПн
ЗМиСм
МиМп

Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн

12
24
1

36
36
36
36
24

17

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Під час вологого прибирання
вручну додатково:
Чоботи
Рукавички

ЗМиПн
ЗМиСм
МиМп

МиВСм
МиМпВн

12
24
1

12
2

18

7311

Складальник приладів із скла

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном

ЗМи
З
ЗМиСм
ЯтЯж
МиЯтМп

12
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу

19

7322

Склодув

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиМп
МпТоТр
МиМпТо

12
24
24
Черговий
2
До зносу

20

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор захисний з
протиртутним патроном
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМиЯт
З
ЗМиМун5
МиМпВу
МиМп


Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн

12
24
24
3
1
До зносу
До зносу

36
36
36
24

21

3119

Технолог

Халат
Напівчеревики
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

12
24
6

22

7323

Травильник скла плавиковою кислотою

Костюм
Берет
Напівчоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Екран захисний
Респіратор протигазовий

ЗМиК20
ЗК20
ЗМиК20Вн
ЗК50Вн
Ми
МиК50Вн

12
24
24
Черговий
1
3
До зносу
До зносу

23

9322

Укладальник-
пакувальник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні закриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена

ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМп
Ми
ЗМиМп

Тн

12
24
24
2
1
6
До зносу

36

2. Виробництво авторучок

24

8223

Гальванік

Костюм
Чоботи
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
Рукавички діелектричні

ЗМиК20
ЗКкЩ50В
КкЩ50Вн

Эн

12
24
3
До зносу
До зносу
Чергові

25

8151

Дробильник (хімічне виробництво)

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиПнСм
МиМп

12
24
24
1
До зносу
До зносу

26

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Комбінезон
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМи
ЗМи
МиМп
Эн
Эн

12
24
2
До зносу
Чергові
Чергові

27

8232

Комплектувальник

Халат
Рукавички

ЗМи
МиМп

12
6

28

8229

Контролер (хімічне виробництво)

Костюм
Рукавички

ЗМи
Ми

12
3

29

8232

Ливарник пластмас

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМиТи
З
ЗМиТп
МиТв

12
24
24
3
До зносу
До зносу

30

1222.2

Майстер виробництва

Костюм
Черевики

ЗМи
ЗМи

12
24

31

8232

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМи
МиТв
Ми

12
24
24
До зносу
1
До зносу

32

1222.2

Начальник виробництва

Халат
Напівчеревики

ЗМи
ЗМи

24
24

33

8232

Оброблювач виробів із пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиМун5
МиМп

12
24
24
1
До зносу
До зносу

34

9322

Підсобний робітник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені

ЗМи
З
ЗМиМпСм
МиМп

Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

12
24
24
1

36
36
36
36
24

35

8232

Полірувальник водневим полум'ям

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті зі
світлофільтрами
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПнТо
ЗПн
ЗМиСм
МиТо

24
24
24
1
До зносу

До зносу

36

8232

Пресувальник виробів з пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиМун5
МиТп400

24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу

37

7222

Слюсар-
інструментальник

Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиСм
МиМп

24
24
3
До зносу

38

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені

ЗМи
ЗМиМун5
МиВу

Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

12
24
6
До зносу

36
36
36
36
24

39

8266

Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
М

12
24
24
3
До зносу
До зносу

40

7221

Штампувальник (холодно-штампувальні роботи)

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми

12
24
24
3

3. Виробництво целулоїду та виробів з нього

41

8151

Апаратник змішування

Костюм
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
Ми
МиМп

24
24
1
До зносу
До зносу

42

8159

Апаратник підготовки сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
На зовнішніх роботах
узимку додатково:
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавиці утеплені

ЗМи
Ми
ВнК50Щ20
МиК50Щ20

Тн
Тн
Тн20
Тн
Тн

24
24
Черговий
2
До зносу

36
36
36
36
24

43

8152

Апаратник сушіння

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Респіратор пилогазозахисний

ЗМиТи
ЗМиТи
МиТп100

24
24
До зносу
До зносу

44

8153

Апаратник фільтрації

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
ЗМи
МиК50Яж
Ми
МиК50Яж

24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу

45

8159

Вальцювальник (хімічне виробництво)

Комбінезон
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМи
МиТп400

24
24
24
До зносу
До зносу

46

8232

Виготовлювач целулоїдних кілець

Костюм
Напівчеревики
Рукавички

ЗМиТи
ЗМи
МиТп400

24
24
До зносу

47

8163

Машиніст компресорних установок

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні

ЗМи
ЗМиСм
МиМп

Эв

24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові

48

8163

Машиніст насосних установок

Костюм
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні

ЗМи
ЗМиСм
МиВн

Эн

24
24
1
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові

49

8232

Налагоджувальник машин і автоматичних ліній для виробництва виробів із пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн

24
24
24
1
До зносу
Чергові

50

1222.2

Начальник виробництва

Халат
Напівчеревики

ЗМи
ЗМи

24
24

51

8232

Оброблювач виробів із пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Під час шліфування,
пемзовки, промивки деталей
та виробів додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиПн
МиМп

МиВн
МиВн

24
24
24
1

Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу

52

8232

Підбирач прес-матеріалів

Костюм
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиМп
МиМп

24
24
2
До зносу

53

8232

Пресувальник бавовняної целюлози та відходів целулоїду

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп

24
24
24
1
До зносу
До зносу
До зносу

54

8232

Пресувальник блоків целулоїду

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
Ми

Эн

24
24
24
1
До зносу
До зносу
Чергові

55

8232

8232

Пресувальник-
видувник целулоїдних виробів
Пресувальник виробів з пластмас

Костюм
Берет
Напівчеревики
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протигазовий
Під час виконання робіт на
гарячих дільницях
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Екран термостійкий

ЗМиТи
З
ЗМиТп100
МиТп400

24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу

Черговий
Чергові
Черговий

56

8232

Різальник заготовок та виробів з пластичних мас

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМиМун5
МиМп

24
24
24
1
До зносу
До зносу

57

8232

Розпарювальник целулоїдних пластин

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗМиВСм
ВнМп
МпТп400
ВнМи

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

58

8232

Розривник відбитків

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМиПн
ЗМиСм
ВнМи
ВнМи

24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу

59

8232

Розфарбовувач виробів

Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
ЗМиСм
ОяВнМи
ОаЯж

24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу

60

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп

12
24
24
1

61

8232

Стругальник целулоїдних блоків

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп

24
24
12
2
До зносу
До зносу

4. Виробництво музичних інструментів

4.1. Загальні професії виробництва музичних інструментів

62

8240

Верстатник спеціальних деревообробних верстатів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові
Рукавички діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
МиМп

Эн

12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові

63

8211

Верстатник спеціальних металообробних верстатів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Рукавички діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн

12
24
24
До зносу
До зносу
Чергові

64

7312

Виробник музичних інструментів за індивідуальними замовленнями

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМи
ВнМи
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

65

7312

Інтонувальник

Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
МиМпВн
Ми

24
До зносу
6

66

7312

Комплектувальник деталей музичних інструментів

Халат
Туфлі
Рукавички
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
Ми
МиМп

24
24
4
До зносу

67

7312

Контролер музичних інструментів

Халат
Рукавички

ЗМи
Ми

24
6

68

7312

Лицювальник музичних інструментів

Костюм
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМи
МиЯж
Ми
МиОаЯж

24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу

69

9322

Оброблювач перламутру

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМи
ЗМиСмНм
МиВнНм
Ми
МиНмМп

24
24
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

70

7312

Полірувальник музичних інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМиСмНм
МиВнНм
Ми
МиНмМп

24
24
24
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

71

7319

Реставратор музичних інструментів (крім духових)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМи
МиВнНм
Ми
МиНмМп

24
24
12
Черговий
2
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

72

7319

Складальник музичних інструментів (крім духових)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
ЗМиО
Ми
ВнМиОа

24
24
24
Черговий
2
До зносу

73

7312

Столяр з вироблення та ремонту деталей і вузлів музичних інструментів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Під час виконання робіт зі
смолами та клеями
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМи
Ми

ВнМиО
К50Щ50Оа

24
24
24
До зносу

Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

74

7312

Струнник

Костюм
Напівчеревики
Рукавички безпальчикові
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
ЗМиМп
МиМп
Ми

24
24
До зносу
До зносу
До зносу

75

7312

Струнонавивальник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички безпальчикові
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиМп
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

4.2. Виробництво клавішних інструментів

76

8240

Автоматник з вироблення деталей клавішних інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМи
МиМп

24
24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу

77

7312

Бронзувальник рам клавішних інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
З
ЗМиСм
ОЯж
ОаЯжМи

24
24
24
6
До зносу
До зносу
До зносу

78

7312

Виробник молоточків для клавішних інструментів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМи
ОТр
МиТр
ОаВн

24
24
24
12
3
До зносу
До зносу
До зносу

79

7312

Гарнірувальник музичних інструментів

Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ОМиВн
ОаВн

24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

80

7312

Клавіатурник

Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЯжМиМп
ВнЯжМи

12
Черговий
До зносу

81

7312

Настроювач піаніно та роялів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

24
24
3

82

9322

Оператор стенда для обігравання клавішних інструментів

Костюм
Рукавички

ЗМи
МиМп

24
До зносу

83

7312

Регулювальник піаніно та роялів

Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗНмВн
ВнМиНм

24
Черговий
До зносу

84

7312

Реставратор клавішних інструментів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
Ми
ВнО
ВнОа

24
24
Черговий
До зносу
До зносу

85

7312

Складальник-
монтажник клавішних інструментів

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
МиМун15
ЗОМи
МиМп
ВнОа

24
24
Черговий
3
До зносу
До зносу

4.3. Виробництво смичкових інструментів

86

7312

Настроювач-
регулювальник смичкових інструментів

Халат
Рукавички

ЗМи
МиМп

24
До зносу

87

7312

Реставратор смичкових та щипкових інструментів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМи
ОЯж
ОаЯжМи

24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

88

7312

Складальник-
монтажник смичкових інструментів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМи
ЗВнЯж
МиМп

24
24
Черговий
3
До зносу
До зносу

4.4. Виробництво щипкових інструментів

89

7312

Аерографіст щипкових інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Під час виконання робіт з
лаками, клеями та фарбами
додатково:
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
З
ЗМиСм
Ми

ЗВнЯж
Вн

24
24
24
3

До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

90

7312

Настроювач щипкових інструментів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиМп

24
24
3

91

9322

Розшліфувальник фільєрів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

92

7312

Складальник-
монтажник щипкових інструментів

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМи
ЗВнМиО
МиМп

24
24
Черговий
3
До зносу

93

7312

Установник ладових пластин

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
З
ЗМи
Ми
Мп

24
24
24
3
До зносу
До зносу
До зносу

4.5. Виробництво язичкових інструментів

94

9322

Арматурник язичкових інструментів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
Ми
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

95

7312

Виробник голосових планок

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
Ми
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

96

9322

Гофрувальник міхових камер

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
ЗВнМи
Ми
ВнМи

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу

97

9322

Заливальник голосових планок

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Респіратор газопилозахисний
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиСм
Ву
Ми
ВнК50Щ20

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

98

7312

Настроювач язичкових інструментів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
Ми
Ми

24
24
До зносу

99

7312

Регулювальник язичкових інструментів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
Ми
Ми

24
24
До зносу

100

7312

Реставратор язичкових інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМи
ВнОМи
МиМп
ВнОаМи

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

101

7312

Складальник язичкових інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
ВнЯжО
МиМпОа

24
24
24
Черговий
До зносу

4.6. Виробництво духових та ударних інструментів

102

7312

Виробник деталей для духових інструментів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМпВу
Ми

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу

103

7213

Мідник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
ЗМиМпТв
МиТв
МиМп

24
24
24
До зносу
1
3
До зносу
До зносу

104

7312

Настроювач духових інструментів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
МиСм
МиМп
Ми

24
24
Черговий
До зносу

105

7211

Обпилювач фасонних відливок

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиПн
МиМп

24
24
24
До зносу
1
До зносу
До зносу

106

7312

Реставратор духових інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМи
К50Щ20Вн
МиМпТп100
К50Щ20Вн

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

107

7312

Реставратор ударних інструментів

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові

ЗМи
З
Ми
ОМиВн
МиМп
ОаМиВн

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

108

8211

Різальник на пилах, ножівках та верстатах

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Екран захисний
Навушники протишумові

ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМпВу
МиМпВу

24
24
24
6
До зносу
До зносу
До зносу

109

7312

Складальник духових інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗМиМун15
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

110

7312

Складальник ударних інструментів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМи
ОМиМпВн
ОаМиВн

24
24
24
Черговий
До зносу
До зносу

111

7211

Формувальник ручного формування

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
З
ЗМиПн
К50Щ20Вн
МиМп
К50Щ20Вн

12
24
24
Черговий
1
До зносу
До зносу
До зносу

5. Виробництво протезів

112

8265

Апаратник приготування міздряного клею

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМи
З
ОМиСмВ
ОВнМи
Ми
ОаВнМи

12
12
24
12
1
До зносу
До зносу
До зносу

113

7442

Взуттьовик з пошиття ортопедичного взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ОВнМи
ОаВнМи

12
24
6
До зносу

114

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМи
МиМпО
МиМпОа

12
24
12
До зносу
До зносу

115

8266

Вирубник деталей

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Екран захисний
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиМп
МиМп

12
24
12
До зносу
До зносу

116

8262

В'язальник

Халат

ЗМи

12

117

9322

Заготівник лимарно-сідельних виробів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники

ЗМи
ЗМи
МиМп
ВнМиМп
ОаВнМи

24
24
6
До зносу
6

118

7442

Затягувальник взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМи
МиМп

12
24
12
До зносу

119

2149.2

Інженер-протезист

Халат
Рукавички
Рукавички

ЗМи
Ми
ВнМиБм

24
6
6

120

2149.2

Інженер-технолог-
протезист

Халат
Рукавички
Рукавички

ЗМи
Ми
ВнМиБм

24
6
4

121

9322

Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
Ми
МиМп

24
24
6
2

122

7442

Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат
Туфлі
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

12
24
3

123

7442

Кріпильник деталей

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
МиПнМп
МиМп

12
12
24
До зносу
1

124

8131

Ливарник гіпсових форм

Халат
Косинка
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Респіратор протипиловий
Рукавички
Рукавички
Калоші

ЗМи
ЗМи
ЗМи
МиМпВн
Ми
МиМпВн
МиВнМп

12
6
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

125

1222.2
1222.2

Майстер виробництва
Начальник дільниці

Халат
Туфлі
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

12
24
12

126

7311

Механік протезно-
ортопедичних виробів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
З
ЗМи
МиМп
МиМп

12
12
24
6
3
До зносу

127

7442

Модельєр колодок

Костюм
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
МиПнМп
МиМп

12
6
2

128

7442

Модельєр ортопедичного взуття

Халат
Рукавички

ЗМи
Ми

12
2

129

7311

Моделювальник штучних зубів

Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиВнПн
МиМп
МиВн

12
12
12
2
1

130

5132

Молодша медична сестра (санітарка)

Халат
Косинка
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
МиВн
МиМпВн

12
12
До зносу
До зносу

131

9321

Монтувальник штучних зубів

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
МиВн

12
24
12
1
До зносу

132

7442

Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиОВн
ОаВнМи

12
24
12
3

133

7442

Пошивник лимарно-сідельних виробів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Нарукавники

ЗМи
ЗМиСм
МиПн
ОаВнМи

12
24
12
6

134

8253
7441

Розкрійник матеріалів
Розкрійник шкіряної сировини

Халат
Косинка
Туфлі
Фартух з нагрудником

ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМп

12
12
24
12

135

8266

Складальник верху взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМиСм
МиПн
МиМп

12
24
12
3
До зносу

136

8285

Складальник деталей та виробів

Костюм
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиО
Ми
ОаМиМп

12
24
12
До зносу
До зносу

137

8266

Складальник низу взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМи
МиПн
МиМп

12
24
12
До зносу
До зносу

138

8265

Сушильник сировини, напівфабрикатів та виробів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиТп100
ЗТп100Мп
Тп100МиМп
ОаМиМп

12
12
24
12
До зносу
До зносу

139

3225

Технік зубний

Халат
Берет
Окуляри захисні відкриті
Рукавички

ЗМи
З
МиМпВн

12
12
До зносу
До зносу

140

3231

Технік-ортезист-
гіпсовиливальник

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
МиВн

12
12
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

141

3119

Технік-протезист

Халат
Берет
Фартух з нагрудником
Окуляри захисні відкриті
Рукавички

ЗМи
З
МиМпВн
МиВн

12
24
12
До зносу
До зносу

142

8221

Фіксаторник

Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Респіратор протигазовий
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиМпВн
МиМп

12
24
До зносу
До зносу
До зносу

143

8266

Формувальник деталей та виробів

Костюм
Туфлі
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

12
24
3

144

7311

Формувальник штучних зубів

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
МиМпВн

12
24
24
До зносу

Начальник відділу
взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації
роботи центральних
органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується
та координується
через Міністра
В.І. Теличковгору