Документ z1984-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.11.2012  № 1315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2012 р.
за № 1984/22296

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування, що додаються.

2. З набранням чинності цим наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий бытового обслуживания", затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 листопада 1982 року № 283/П-18.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

3.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Внести його до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Виконуючий обов'язки
Міністра


В. Бут

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Ю.М. КуликО. Мірошниченко
В. Акопян


О.А. Миколайчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
надзвичайних ситуацій України
08.11.2012  № 1315


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2012 р.
за № 1984/22296

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми поширюються на суб'єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність з надання послуг у сфері побутового обслуговування.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників сфери побутового обслуговування, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків носіння для працівників сфери побутового обслуговування, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

1.4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

1.6. Забезпечення ЗІЗ працівників сфери побутового обслуговування, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137.

1.7. Роботодавець забезпечує за свій рахунок придбання та видачу ЗІЗ відповідно до цих Норм та колективного договору.

1.8. Працівники сфери побутового обслуговування, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.9. Контроль за виконанням роботодавцем своєчасного забезпечення працівників ЗІЗ здійснюється відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

II. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам побутового обслуговування

№ з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Хімічне чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів

1

8264

Апаратник хімічного чищення

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички

Під час виконання робіт з
органічними розчинниками
та іншими препаратами для
хімічного чищення
додатково:

Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
З
ЗМиСм
МиМп
ОМиВнЯа
ОаМиВн

12
12
12
1
6
До зносу
До зносу
До зносу

2

8264

Апаратник чищення килимових виробів

Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
З
ЗМиСм
ОМиВнЯж
МиМп

12
12
12
Черговий
1
До зносу
До зносу

3

8264

Апаратник чищення пухо-пір'яних виробів

Комбінезон
Берет
Туфлі
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПм
ЗПм
ЗМиСм
МиПм

12
12
12
3
До зносу
До зносу

4

8264

Відпарювач-
пресувальник

Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМиТи
ЗМиСм
МиТп400
МиТп400
ВнМи

12
12
Черговий
6
До зносу

5

1229.7

Завідувач лабораторії

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиСм
ВнМи

18
18
24
До зносу
До зносу

6

8264

Комплектувальник виробів

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички

ЗМиПн
З
ЗМи
Ми

24
24
24
6

7

8264

Контролер якості оброблення виробів

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми

24
24
24
6

8

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат
Берет
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиСм
ЯжОВн
Ми
ОаЯжВн

12
24
24
Черговий
6
До зносу
До зносу

9

7432

Мийник килимів

Комбінезон
Берет
Чоботи
Рукавички
Рукавиці
Окуляри захисні закриті

ЗМиВу
З
ВМиСм
Ми
МиВн

24
24
24
3
До зносу
До зносу

10

7433

Обробник головних уборів

Халат
Туфлі
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМиПн
ЗМиСм
ОМиВн
ОаЯжВн

24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

11

8264

Плямовивідник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

Під час чищення коврових
виробів додатково:

Чоботи

ЗМиЯа
МиЯа
ЗМиСм
ОЯжВн
Ми
ОаЯжВн


ЯжВМи

12
24
24
12
3
До зносу
До зносу
До зносу


Чергові

12

4132

Приймальник замовлень

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
Ми

24
24
6

13

7332

Реставратор тканин, гобеленів та килимів

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп

24
12
24
6

14

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп


Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи

12
12
24
1


36
36
36
12

15

8264

Сушильник виробів (хімічне чищення й фарбування)

Халат
Берет
Туфлі
Рукавиці

ЗМиТи
З
ЗМиТи
МиТп100

18
24
24
3

16

8333

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМи
З
ЗМиСм
МиМп


Тн
Тн
Тн20
ТнТхпМи

12
12
24
6


36
36
36
12

17

8264

Фарбувальник (хімічне чищення й фарбування)

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ОЯжВ
ОЯжВн
Ми
ОаЯжВн

12
24
12
12
1
До зносу
До зносу
До зносу

18

7434

Фарбувальник хутра та шубної овчини

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗОВМи
ЗОВнМиЯж
Ми
ОаВнМиЯж

12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу

19

8162

Чистильник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ВнЯжМи
ВнЯжМи
Ми

12
24
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

20

7436

Швачка

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМи

12
12

2. Прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

21

8264

Апаратник білизняних сушильних установок

Халат
Берет
Туфлі
Рукавички

ЗМиТи
ЗТи
ЗМиСм
ВнМи

24
24
24
До зносу

22

8264

Віджимач білизни на центрифугах

Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
ВнМи
ВнМи

24
24
До зносу
До зносу

23

9133

Готувач білизни для прасування

Халат
Туфлі
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
ВнМи

24
24
До зносу

24

8264

Готувач пральних розчинів

Халат
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Респіратор газопилозахисний

ЗМиЯт
ЗЯт
ВМиСм
ВнМиЩ20
ВнМиЩ20

12
24
24
Черговий
До зносу
До зносу

25

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Куртка
Напівкомбінезон
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні

ЗМи
ЗМи
З
ЗМиСм
Ми
Эн

12
12
24
24
1
Чергові

26

1228

Завідувач пральні

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

27

1229.7

Завідувач приймального пункту

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички

ЗМиПн
З
ЗМи
Ми

18
24
24
12

28

9133

Комплектувальник білизни

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички

Під час комплектування
білизни з лікарень:

Костюм
Берет
Напівчоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМи
Ми


ЗМиПм
ЗПм
ЗЯтМи
ЯтМиБн
ЯтМиБм

18
24
24
3


12
24
24
Черговий
1
До зносу

29

8264

Контролер якості оброблення одягу та білизни

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ВнМи

24
24
До зносу

30

8264

Оператор пральних машин

Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

Під час прання білизни з
лікарень:

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМиВСм
ВнМи
ВнМи


ЗМиЯа
ЗЯа
ЯтВМиСм
ЯтВнБм
ВнМиБм

24
24
Черговий
До зносу


12
24
24
Черговий
До зносу

31

8264

Оператор пральні самообслуговування

Халат
Напівчеревики
Рукавички

ЗМиВу
ЗМиВСм
ВнМи

24
24
До зносу

32

8262

Оператор прасувально-
сушильного агрегата

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички

ЗМиТи
ЗТи
ЗТиМи
Тп400Ми

24
24
24
До зносу

33

9133

Прасувальник

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМиТи
ЗМиТиСм
Тп400МиВу

12
24
До зносу

34

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Окуляри захисні відкриті

ЗМиТи
З
ЗМиСм
МиМп

12
12
24
1
До зносу

3. Виготовлення та ремонт швейних, шкіряних, хутрових, трикотажних, текстильних виробів і головних уборів

35

7432


8262

В'язальник
текстильно-
галантерейних
виробів
В'язальник трикотажних виробів та полотна

Халат
Берет
Тапочки

ЗМиПн
ЗПн
ЗМи

24
24
24

36

1228

Завідувач ательє

Халат

ЗМи

24

37

7435

Закрійник

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМи

24
24

38

7436

Комплектувальник матеріалів, крою та виробів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
Ми

24
24
6

39

7442

Контролер виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Халат
Тапочки
Рукавички

Під час виконання робіт на
дільницях кушнірного
виробництва:

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички

ЗМиПн
ЗМи
Ми


ЗМиВу
ЗВМиО
ОВнМи
МиМп
ОаВнМи

24
24
6


24
24
6
3
До зносу

40

7433

Кравець

Халат
Тапочки

ЗМиПн
ЗМи

12
24

41

7439

Кушнір

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиВу
З
ЗВМиО
БмВнОМи
БмОаВнМи

12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу

42

7434

Кушнір-розкрійник

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМиПн
ЗМиСм
БмВуМи
Ми

24
24
До зносу
3

43

7435

Модистка головних уборів

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМи

24
24

44

8269

Оператор плетільної машини

Халат
Берет
Тапочки

ЗМи
З
ЗМи

24
24
24

45

8263

Плісирувальник-
гофрувальник

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиМп

24
24
До зносу

46

8266

Пошивник шкірогалантерейних виробів

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

47

7434

Правильник хутряних шкурок та скроїв виробів

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМи

24
24

48

9133

Прасувальник

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМиТи
ЗМи
Тп400Ми

12
24
До зносу

49

9322

Приймальник матеріалів, напівфабрикатів та готових виробів (швацьке виробництво)

Халат
Берет
Тапочки
Рукавиці

ЗМи
З
ЗМи
МиМп

24
24
24
До зносу

50

7441

Приймальник сировини

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМи
БмВнМиМп
Ми
БмВнМи

12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу

51

7436

Ремонтувальник шкіргалантерейних виробів

Костюм
Напівчеревики
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
Ми

24
24
До зносу

52

8264

Термообробник швацьких виробів

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМиТи
ЗТи
ЗМи
ТиМи
Тп400Ми

24
24
24
6
3

53

8163

Чистильник вентиляційних установок

Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий

ЗМиПм
ЗПм
ЗМиСм
ЗМиЯт
МиЯт

12
24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу

54

8269

Чистильник тканини, виробів

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
МиПм

12
24
24
3
До зносу
До зносу

55

7436

Швачка

Халат
Косинка
Тапочки

ЗМи
З
ЗМи

12
24
24

4. Виготовлення та ремонт взуття

56

7442

Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ОМиВуМп
ОаМиВу

12
24
6
До зносу

57

7442

Взуттьовик з ремонту взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ЗМиМпО
ОаМиЯж

12
24
До зносу
До зносу

58

8266

Вирубник деталей

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп

12
24
До зносу
До зносу
До зносу

59

7442

Затягувальник взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Наколінники

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп
ЗМиМп

12
24
До зносу
До зносу
Чергові

60

8269

Знімач взуття з колодок (виробництво шкіряного взуття)

Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиМп
МиМп

24
24
До зносу
До зносу

61

9322

Настелювач матеріалів

Костюм
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМп

24
24
До зносу
До зносу

62

7442

Оброблювач деталей, напівфабрикатів та виробів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиМпПн
МиМпПк

24
24
До зносу
3

63

7442

Обробник виробів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
ЗМиСм
ЗМиОЯж
МиПм

24
24
До зносу
3
До зносу
До зносу

64

4132

Приймальник замовлень

Халат
Рукавички

ЗМи
МиМп

24
До зносу

65

7442

Ремонтувальник взуттьових колодок

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
МиМпПн
МиМп

24
24
До зносу
6

66

8253

Розкрійник матеріалів

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМи
МиПн
МиМп

24
24
До зносу
6

67

8266

Складальник верху взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
МиОМп
МиМп

24
24
До зносу
3

68

8266

Складальник низу взуття

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
МиМп
МиМп

24
24
До зносу
До зносу

69

8266

Фрезерувальник взуття

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМпПн
МиМп

24
24
24
До зносу
6
До зносу

70

9120

Чистильник взуття

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
МиПнБм
МиПк

24
24
24
До зносу
3

71

8266

Шліфувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗПн
ЗМиПнМун5
МиМп

24
24
24
6
До зносу
До зносу

5. Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення, годинників, побутових приладів, домашнього і садового обладнання, комп'ютерів та обладнання зв'язку

72

7311


7311

Годинникар з
ремонту
електронних і
кварцових
годинників
Годинникар з
ремонту
механічних
годинників

Халат
Берет

ЗМи
З

24
24

73

7241

3113

Електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Електромеханік
електрозв'язку

Костюм
Берет
Напівчеревики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
Эн

12
24
24
2
Чергові
Чергові

74

1221.2

Завідувач майстерні

Халат

ЗМи

24

75

4132

Приймальник замовлень

Халат
Рукавички

ЗМи
МиМп

24
До зносу

76

7243

Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури

Халат
Напівчеревики
Рукавички
Рукавички діелектричні
Окуляри захисні закриті

ЗМи
ЗМи
МиМп
Эн

12
24
6
До зносу
До зносу

77

7243

Радіомонтер приймальних телевізійних антен

Костюм
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Рукавиці утеплені

ЗМи
ЗМиСм
МиМп
Эн
Эн


Тн
Тн
ТхпМи

24
24
3
Чергові
Чергові


36
36
24

78

7242


7242

7233

Слюсар з
контрольно-
вимірювальних
приладів та
автоматики
(електроніка)
Слюсар-механік з
радіоелектронної
апаратури
Слюсар-ремонтник

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Рукавички діелектричні

ЗМи
З
ЗМиМун5См
МиМп
Эн

24
24
24
6
Чергові

79

7222

Точильник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМи
З
ЗМиМп
ПнМиВу
ПкМиМп

24
24
24
12
3
До зносу

6. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів

80

7239

Авторемонтник

Костюм
Черевики
Рукавиці

Під час розбирання
двигунів, промивки
деталей додатково:

Чоботи
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавички
Нарукавники
Окуляри захисні відкриті

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені

ЗМи
ЗМиМун15
МиМп


НмНлМиСм
НмНлМиВн
НмНлМи
НмНлМи


Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
24
2


24
До зносу
6
2
6
До зносу


36
36
36
36

81

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм
Берет
Черевики
Рукавиці
Рукавички діелектричні
Калоші діелектричні

ЗМи
З
ЗМи
МиМп
Эн
Эн

12
24
24
2
Чергові
Чергові

82

8322

Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)

Костюм
Черевики
Рукавички
Каска захисна
Жилет сигнальний

ЗМи
ЗМиНмСм
МиНм
Со

24
24
6
До зносу
До зносу

83

7241

Майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів

Костюм
Черевики
Рукавички

ЗМи
ЗМиСмНм
Ми

24
24
3

84

8152

Машиніст мийних машин

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиВу
ЗВу
ВЗМиСм
ВнВпМи
Ми
ВнВпМи

12
12
24
12
3
До зносу
До зносу

85

8231

Ремонтувальник гумових виробів

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
ЗМиОМун15
ОМпМи
Ми
ОаВнМи

24
24
До зносу
3
До зносу

86

7213

Рихтувальник кузовів

Костюм
Черевики
Каска захисна
Рукавиці
Навушники протишумові

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Рукавиці утеплені
Чоботи утеплені

ЗМи
МиСмМун25
МиМп


Тн
Тн
Тн
ТхпМи
Тн20МиСм

12
12
До зносу
1
До зносу


36
36
36
24
36

87

7231

Слюсар з паливної апаратури

Костюм
Берет
Чоботи
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті
Респіратор протигазовий

ЗМи
З
ЗНмМиСм
НлНмМи
НлНмМи

12
24
24
До зносу
6
До зносу
До зносу

7. Послуги з виконання фото- та кіноробіт

88

1228
1228
1228
1228

Завідувач
фотоательє
Завідувач
фотографії
Завідувач
фотолабораторії
Завідувач фотостудії

Халат

ЗМи

24

89

8224

Обробник кінофотоматеріалів

Халат
Тапочки
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиСм
МиМпЯж

24
24
До зносу
До зносу

90

9322
9322

Окантувальник
фотовідбитків
Оконтурувальник оригіналів

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ОаМиМп

24
24
До зносу

91

8224

Оператор фотоавтоматів

Халат
Напівчеревики

ЗМи
ЗМи

24
24

92

7344

Оформлювач табло віньєток та альбомів

Халат

ЗМи

24

93

4132

Приймальник замовлень

Халат

ЗМи

24

94

7344

Ретушер (фотороботи)

Халат
Рукавички

ЗМи
МиВн

24
До зносу

95

7344

Розфарбовувач діапозитивів та фотовідбитків

Халат
Рукавички

ЗМи
МиВн

24
До зносу

96

7344

Фотограф (фотороботи)

Халат

ЗМи

24

97

8224

Фотолаборант

Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри контрастного бачення

ЗМи
ЗМиСм
МиВн
Ми
ЯжОаМиВн

24
24
12
4
До зносу
До зносу

98

3131

Фототехнік

Халат
Рукавички
Окуляри контрастного бачення

ЗМи
Ми

24
До зносу
До зносу

99

3131

Фотохудожник

Халат

ЗМи

24

8. Ремонт меблів і домашнього начиння

100

7423

Верстатник деревообробних верстатів

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун5См
МиМп

12
24
24
2
До зносу
До зносу
До зносу

101

9322

Готувач набивальних та настильних матеріалів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ЗМиПн
МиМпПк

24
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

102

8229

Лакувальник

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протигазовий

ЗМиВу
З
ЗМиОаСм
ЗОВнЯж
Ми
ОаЯжВн

12
12
12
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу

103

7437

Оббивальник меблів

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМи
ЗМиМпПн
МиМпПк

24
24
24
12
До зносу

104

7142

Опоряджувальник виробів з деревини

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички
Окуляри захисні герметичні
Респіратор газопилозахисний

ЗМи
З
ЗМиЭсСм
ЗОК20Ми
Ми
ОаВнМи

24
24
24
До зносу
4
До зносу
До зносу
До зносу

105

7332

Плетільник меблів

Халат
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні відкриті

ЗМи
ЗМиМп
МиМп
МиМп

24
24
12
3
До зносу

106

7331

Реставратор виробів з дерева

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМиСм
МиМпПн
МиМпПк

24
24
12
3
До зносу
До зносу

107

8285

Складальник виробів з деревини

Костюм
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички
Рукавички

ЗМи
ЗМи
ЯжМиО
Ми
ОаЯжМиМп

24
24
До зносу
2
До зносу

108

7422

Столяр

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМиПн
З
ЗМиМун15
МиМпПн
МиМп
ЯжОаМи


Тн

24
24
12
12
1
2
До зносу
До зносу
До зносу


36

9. Послуги з виготовлення пам'ятників

109

7113

Каменотес (оброблення каменю)

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиМун100
МиМпПм
МиМпПмМв

12
24
24
12
1
До зносу
До зносу

110

8212

Контролер виробів з каменю

Халат
Напівчеревики
Рукавиці

ЗМи
ЗМи
МиМп

24
24
До зносу

111

9322

Монтувальник виробів з каменю

Костюм
Черевики
Рукавиці

ЗМи
МиМпМун100
МиМп

12
24
1

112

7324

Полірувальник художніх виробів

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗМиСм
ЗВнМи
МиМпМв

12
24
24
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу

113

7113

Різьбяр по каменю

Костюм
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавички
Окуляри захисні закриті

ЗМиПн
ЗПн
МиМун15См
МиМпПм
МиМпМв
Ми

12
24
24
12
До зносу
1
До зносу

114

7113

8112

Розпилювач
каменю
(виробництво
художніх виробів)
Розпилювач
каменю
(оброблення
каменю)

Комбінезон
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені

ЗМиПн
МиМун100
ВнПмМи
МиМпМв
ВуМи


ТнМи
ТнМи
Тн20СмМи
Тн
ТнТхпМи

12
24
До зносу
До зносу
До зносу
1
До зносу
До зносу
До зносу


36
36
48
36
12

115

8112

Фрезерувальник каменю

Костюм
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Рукавиці
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
МиМун15См
ЗВнМи
МиМпМв
ВуМиМп

12
24
24
До зносу
До зносу
3
До зносу
До зносу
До зносу

116

7123

Цементатор

Костюм
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Наколінники
Окуляри захисні закриті

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені
Рукавиці утеплені

ЗВуМи
МиМун15См
ВнМи
МиМпВу
ВнМиМп


Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм
ТнТхпМи

12
24
До зносу
6
1
До зносу
До зносу


36
36
36
36
12

117

8112

Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю

Комбінезон
Черевики
Каска захисна
Фартух з нагрудником
Рукавиці антивібраційні
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Підшоломник
Чоботи утеплені

ЗМиПн
МиМун25См
ЗВнМи
МиМпМв


Тн
Тн
Тн
Тн20МиСм

12
24
До зносу
6
До зносу
До зносу
До зносу
До зносу


36
36
36
36

10. Послуги перукарень, салонів краси та лазень

118

5141
5141

Візажист
Візажист-стиліст

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
Ми

24
24
24
12

119

5210

Демонстратор зачісок

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

120

2452.2
2452.2

Дизайнер візажу
Дизайнер зачісок

Халат
Тапочки

ЗМи
З

24
24

121

1228
1228

Завідувач душової
Завідувач лазні

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

122

1228

Завідувач перукарні

Халат

ЗМи

24

123

5141

Косметик

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
БмОаВн

24
24
До зносу

124

5141

Манікюрник

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
ОаБмМи

24
24
До зносу

125

2452.2

Модельєр

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

126

5141

Педикюрник

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
БмВнОаМи

24
24
До зносу

127

5141

Перукар (перукар-модельєр)

Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
ВнБмОМи
БмВнОаМи

24
24
24
До зносу
До зносу

128

5141

Перукар собак

Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиБмСм
ВнБмМи
БмВнМи

24
24
24
6
До зносу

129

2452.2

Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики

Халат

ЗМи

24

130

9133

Робітник з обслуговування лазні

Халат
Берет
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці

ЗМиВу
ЗВу
ЗМиСм
ВнБмМи
Тп100ВуМи

24
24
24
До зносу
До зносу

131

2452.2

Стильмейкер

Халат

ЗМи

24

132

3471

Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики

Халат
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
ВнБмОМи
ОаВнМи

24
Черговий
До зносу

11. Інші побутові послуги населенню

133

5111

Агент з доставки замовлених квитків

Куртка
Напівчеревики

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗВнМи
ЗВМи

Тн

24
36

36

134

3422

Агент із замовлень населення на перевезення

Костюм
Напівчеревики

Узимку додатково:

Куртка утеплена

ЗМи
ЗМиСм

ТнМи

24
24

36

135

9333

Вантажник

Костюм
Черевики
Рукавиці
Каска захисна
Наплічники

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені

ЗМиМп
ЗМиМун100
См
МиМп
МиМп

Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

12
24
2
До зносу
До зносу

36
36
36
36
24

136

5139

Виконавець доручень бюро побутових послуг

Костюм
Напівчеревики

ЗМи
ЗМиСм

24
24

137

5141

Вимірювач фізичних даних людини

Халат

ЗМи

24

138

7343

Гравер

Халат
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички
Окуляри захисні закриті
Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМиСм
ПмМиЗ
ПмМиМп

24
24
До зносу
6
До зносу
До зносу
До зносу

139

5131

Гувернер

Халат

ЗМи

24

140

3119

Диспетчер

Халат
Тапочки

ЗМи
ЗМиСм

24
24

141

5121

Економка

Халат
Берет
Тапочки
Фартух з нагрудником
Рукавички

ЗМи
З
ЗМиСм
ВнНжМиБм
МиМп

24
24
24
До зносу
До зносу

142

1228
1227

Завідувач будинку
побуту (моди)
Завідувач ломбарду

Халат

ЗМи

24

143

1228

Завідувач пляжу

Халат
Кепка

ЗМи
ЗПнТк

24
24

144

9212

Заготівник (лісозаготівельні роботи)

Під час виконання робіт для
потреб населення у
сільській місцевості, де
відсутнє центральне
опалення:

Костюм
Чоботи
Рукавички
Каска захисна

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утепленіЗМи
ВМун15Ми
МиМп


Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМиСм12
24
1
До зносу

36
36
36
36
24

145

4211
3419

Контролер
ломбарду
Товарознавець

Халат
Рукавички

ЗМи
Ми

24
До зносу

146

9131

Натирач підлоги

Халат
Берет
Тапочки
Рукавички
Наколінники

ЗМи
З
ЗМиСм
ОаВнМи
ОВнМи

12
24
24
1
До зносу

147

5131

Нянька

Халат
Косинка
Рукавички
Тапочки

ЗМи
З
ВнБм
ЗМи

24
24
До зносу
24

148

8155

Оператор заправних станцій

Костюм
Плащ з капюшоном
Кепка
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені

ЗМиНл
ВнМи
ЗТкНл
ЗНмМиСм
НлНм
МиМпНм

Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

24
Черговий
24
24
Черговий
6

36
36
36
36
24

149

4112

Оператор копіювальних та розмножувальних машин

Халат
Тапочки
Рукавички

ЗМи
ЗМиСм
ПмМиМпОа

24
24
До зносу

150

5312

Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Костюм
Берет
Черевики
Рукавички

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені

ЗМи
З
МиМун15См
МиМп


Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

24
24
24
6


36
36
36
36
24

151

7132

Паркетник

Комбінезон
Черевики
Рукавиці
Наколінники
Окуляри захисні закриті

Під час виконання
шліфувальних та
лакувальних робіт
додатково:

Навушники протишумові
Респіратор протипиловий

ЗМи
ЗМиСм
МиМп
МиМп

12
24
До зносу
Чергові
До зносуДо зносу
До зносу

152

4131

Приймальник пункту прокату

Халат
Напівчеревики

ЗМи
ЗМиМун15

24
24

153

9120

Розклеювач оголошень

Куртка
Кепка
Напівчеревики
Рукавички

Узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка
Рукавички утеплені

ЗМиВу
З
ЗМиВСм
ВпМи

Тн
Тн
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМи

24
24
24
12

36
36
36
36
24

154

7143

Сажотрус

Комбінезон
Берет
Черевики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Окуляри захисні герметичні
Респіратор протипиловий

ЗМиПн
ЗПн
ЗПнМиСм
ПмМи
ПкМиМп

12
12
24
Черговий
До зносу
До зносу
До зносу

155

9142

Склопротиральник

Костюм
Напівчеревики
Фартух з нагрудником
Рукавиці
Рукавички
Наколінники
Каска захисна
Окуляри захисні закриті
Пояс запобіжний
Респіратор протипиловий

На зовнішніх роботах
узимку додатково:

Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Підшоломник
Рукавички утеплені

ЗМиПн
ЗВМиСм
ВнЩ20Ми
МиМп
ВнЩ20Ми
МиМп


Тнв
Тнв
Тн20МиСм
Тн
ТнТхпМиВу

24
24
Черговий
3
До зносу
Чергові
До зносу
До зносу
Черговий
До зносу


36
36
36
36
6

Начальник відділу
взаємодії з ВРУ, КМУ
та з питань координації роботи
центральних органів
виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується
та координується
через Міністра
В.І. Теличковгору