Про телекомунікації
Закон України від 18.11.20031280-IV

Абонент (Всі визначення терміна — 4)

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Абонент телекомунікаційних послуг

Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Абонентна плата (Всі визначення терміна — 4)

Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Абонентна плата в сфері телекомунікацій

Абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Абонентський номер (Всі визначення терміна — 4)

Абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Абонентський номер — сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Адреса мережі Інтернет (Всі визначення терміна — 2)

Адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Адреса мережі Інтернет — визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Адресний простір мережі Інтернет (Всі визначення терміна — 2)

Адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Адресний простір мережі Інтернет — сукупність адрес мережі Інтернет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) (Всі визначення терміна — 2)

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) — електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж — встановлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку — суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв’язку - суб’єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Голосова телефонія (Всі визначення терміна — 2)

Голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Голосова телефонія — обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дані (Всі визначення терміна — 8)

Дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Домен (Всі визначення терміна — 3)

Домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Домен другого рівня (Всі визначення терміна — 2)

Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Домен другого рівня — частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Домен.UA (Всі визначення терміна — 2)

Домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Домен.UA — домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги (Всі визначення терміна — 3)

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інтернет (Всі визначення терміна — 3)

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж (Всі визначення терміна — 2)

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж — здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Інформаційна система загального доступу (Всі визначення терміна — 3)

Інформаційна система загального доступу — сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Інформаційна система загального доступу - сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Інформація (Всі визначення терміна — 26)

Інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Інформація — відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Кабельна каналізація електрозв'язку (Всі визначення терміна — 2)

Кабельна каналізація електрозв'язку — обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Кабельна каналізація електрозв'язку

Кабельна каналізація електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Канал електрозв'язку

Канал електрозв'язку — сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Канал електрозв'язку

Канал електрозв’язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Канал кабельної каналізації електрозв'язку

Канал кабельної каналізації електрозв'язку — окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Канал кабельної каналізації електрозв'язку

Канал кабельної каналізації електрозв’язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з’єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв’язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Кінцеве обладнання (Всі визначення терміна — 2)

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Кінцеве обладнання щодо телекомунікацій

Кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ліцензія (Всі визначення терміна — 48)

Ліцензія - документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Ліцензія щодо телекомунікацій

Ліцензія — документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування — видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій (Всі визначення терміна — 2)

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій — оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.06.2017


вгору