Про захист населення від інфекційних хвороб
Закон України від 06.04.20001645-III

Благополучна епідемічна ситуація

Благополучна епідемічна ситуація — інфекційні хвороби не реєструються або реєструються їх поодинокі випадки, відсутні сприятливі умови для поширення цих хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація)

Дезінфекційні заходи (дезінфекція, дезінсекція, дератизація) — заходи щодо знищення у середовищі життєдіяльності людини збудників інфекційних хвороб (дезінфекція) та їх переносників — комах (дезінсекція) і гризунів (дератизація).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Джерело збудника інфекційної хвороби

Джерело збудника інфекційної хвороби (далі — джерело інфекції) — людина або тварина, заражені збудниками інфекційної хвороби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Епідемічна ситуація

Епідемічна ситуація — показник епідемічного благополуччя території (об'єкта) у певний час, що характеризується рівнем і динамікою захворювання людей на інфекційні хвороби, наявністю або відсутністю відповідних факторів передачі інфекції та іншими обставинами, що впливають на поширення інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Епідемія (Всі визначення терміна — 3)

Епідемія — масове поширення інфекційної хвороби серед населення відповідної території за короткий проміжок часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Заключні дезінфекційні заходи

Заключні дезінфекційні заходи — заходи, що проводяться в осередку інфекційної хвороби після видалення з нього джерела інфекції. Заключні дезінфекційні заходи проводяться установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2012

Ізолятор (Всі визначення терміна — 2)

Ізолятор — спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження, профілактичного лікування та здійснення медичного нагляду за ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Інкубаційний період (Всі визначення терміна — 4)

Інкубаційний період — максимальний відрізок часу, що минає від моменту зараження людини збудниками інфекційної хвороби до появи перших симптомів цієї хвороби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Інфекційні хвороби (Всі визначення терміна — 2)

Інфекційні хвороби — розлади здоров'я людей, що викликаються живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, грибками, гельмінтами, кліщами, іншими патогенними паразитами), продуктами їх життєдіяльності (токсинами), патогенними білками (пріонами), передаються від заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Календар профілактичних щеплень

Календар профілактичних щеплень (далі — календар щеплень) — нормативно-правовий акт спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2012

Карантин (Всі визначення терміна — 11)

Карантин — адміністративні та медико-санітарні заходи, що застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Контактні особи

Контактні особи — особи, які перебували в контакті з джерелом інфекції, внаслідок чого вони вважаються зараженими інфекційною хворобою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Медичні імунобіологічні препарати (Всі визначення терміна — 7)

Медичні імунобіологічні препарати — вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Небезпечні інфекційні хвороби

Небезпечні інфекційні хвороби — інфекційні хвороби, що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я в окремих хворих і становлять небезпеку для їх життя та здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Неблагополучна епідемічна ситуація

Неблагополучна епідемічна ситуація — рівень захворювання людей на інфекційні хвороби перевищує середні багаторічні показники, реєструються спалахи інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Нестійка епідемічна ситуація

Нестійка епідемічна ситуація — рівень захворювання людей на інфекційні хвороби не перевищує середні багаторічні показники, проте є сприятливі умови для поширення цих хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Носій збудника інфекційної хвороби

Носій збудника інфекційної хвороби (далі — бактеріоносій) — людина, в організмі якої виявлено збудників інфекційної хвороби при відсутності симптомів цієї хвороби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Обмежувальні протиепідемічні заходи (Всі визначення терміна — 2)

Обмежувальні протиепідемічні заходи — медико-санітарні та адміністративні заходи, що здійснюються в межах осередку інфекційної хвороби з метою запобігання її поширенню.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Обсерватор

Обсерватор — спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації осіб, які виявили бажання покинути територію карантину, з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Осередок інфекційної хвороби

Осередок інфекційної хвороби — місце (об'єкт, територія), де виявлено джерело інфекції та відповідні фактори передачі інфекції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Особливо небезпечні інфекційні хвороби

Особливо небезпечні інфекційні хвороби — інфекційні хвороби (у тому числі карантинні: чума, холера, жовта гарячка), що характеризуються важкими та (або) стійкими розладами здоров'я у значної кількості хворих, високим рівнем смертності, швидким поширенням цих хвороб серед населення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Поствакцинальні ускладнення

Поствакцинальні ускладнення — важкі та (або) стійкі розлади здоров'я, викликані застосуванням медичних імунобіологічних препаратів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Поточні дезінфекційні заходи

Поточні дезінфекційні заходи — заходи, що систематично проводяться у закладах охорони здоров'я, на об'єктах громадського харчування та на підприємствах харчової промисловості, у приміщеннях масового перебування людей (підприємства побутового обслуговування населення, навчальні та культурно-освітні заклади тощо), а також у жилих приміщеннях під час перебування в них інфекційних хворих чи бактеріоносіїв. Поточні дезінфекційні заходи проводяться по декілька разів на день залежно від епідемічної ситуації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Протиепідемічні заходи

Протиепідемічні заходи — комплекс організаційних, медико-санітарних, ветеринарних, інженерно-технічних, адміністративних та інших заходів, що здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, локалізації та ліквідації їх осередків, спалахів та епідемій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Профілактичні дезінфекційні заходи

Профілактичні дезінфекційні заходи — заходи, що проводяться у жилих, виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, на територіях населених пунктів, у місцях масового відпочинку населення та рекреаційних зонах, в інших можливих місцях розмноження переносників збудників інфекційних хвороб. Профілактичні дезінфекційні заходи проводяться не рідше двох разів на рік — навесні та восени.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Профілактичні щеплення

Профілактичні щеплення — введення в організм людини медичних імунобіологічних препаратів для створення специфічної несприйнятливості до інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Санітарна охорона території України

Санітарна охорона території України — система організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних інфекційних хвороб, а в разі їх виникнення — на недопущення поширення цих хвороб за межі України, а також на запобігання ввезенню на територію України товарів, хімічних, біологічних і радіоактивних речовин, відходів та інших вантажів, небезпечних для життя та здоров'я людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Санітарно-протиепідемічні правила і норми

Санітарно-протиепідемічні правила і норми — нормативно-правові акти (накази, інструкції, правила, положення тощо) спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, вимоги яких спрямовані на запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.06.2012

Спалах інфекційної хвороби

Спалах інфекційної хвороби — декілька захворювань на інфекційну хворобу, пов'язаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Фактори передачі збудників інфекційних хвороб

Фактори передачі збудників інфекційних хвороб (далі — фактори передачі інфекції) — забруднені збудниками інфекційних хвороб об'єкти середовища життєдіяльності людини (повітря, грунт, вода, харчові продукти, продовольча сировина, кров та інші біологічні препарати, медичні інструменти, предмети побуту тощо), а також заражені збудниками інфекційних хвороб живі організми, за участю яких відбувається перенесення збудників інфекційних хвороб від джерела інфекції до інших осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору